Wat is mijn essentie?

Alles is energie, dus wij zijn ook energie, we bestaan uit verschillende energieën. Die energieën hebben verschillende uitingsvormen: ons fysieke lichaam, onze emoties, onze gedachten, ons bewustzijn en onze essentie (of ziel, innerlijk wezen, Hoger Zelf). Onze essentie is één met de Bron, een oneindig potentieel van puur bewustzijn, waarin alles in potentie al bestaat, waar geen dualiteit, tijd en ruimte bestaan en alles één is. De Bron is oneindig creatief en wil zichzelf leren kennen door te creëren en ervaren. Bronenergie is levensenergie, die door bezieling van materie deze materie tot leven brengt. Die levensenergie in ons maakt dat wij willen creëren en ervaren.

Vaak wordt ook gesproken over een driedeling: lichaam, ziel en geest. Belangrijker dan te weten hoe het onderscheid precies is, is het om te weten dat we zijn niet ons lichaam of onze gedachten. In essentie zijn we een spiritueel wezen met een aardse ervaring en hebben een lichaam, emoties en gedachten.

In managementliteratuur worden de verschillende aspecten van een mens vaak beschreven als: Fysiek, Emotioneel, Mentaal en Spiritueel. Vroeger was er vooral aandacht voor het fysieke en mentale deel van de mens, waarbij men het laatste uitdrukte in een intelligentiequotiënt (IQ). Later groeide de belangstelling voor de emotionele intelligentie (EQ), en tegenwoordig schat men ook de spirituele intelligentie (SQ) steeds meer op waarde. Elk aspect is slechts een deel van de mens. Elk aspect heeft zijn eigen functie in het geheel en verdient evenveel aandacht. Is een van de aspecten onderbelicht, dan raak je als mens uit balans.

Wie ben ik?
Jouw essentie maakt een ontwikkeling door die meerdere levens omvat. Elk leven bezielt het weer een lichaam om specifieke ervaringen op te gaan doen die bij zullen dragen aan de ontwikkeling en vervolmaking van je essentie. Jouw levensdoel is het opdoen van die, door je essentie, gewenste ervaringen en jouw groei die daaruit ontstaat. Om die ervaringen ook daadwerkelijk te krijgen kiest je essentie voorafgaand aan je (re)ïncarnatie de plek waar je geboren wordt (ouders, cultuur, omstandigehden), jouw persoonlijkheid en talenten en welke gebeurtenissen op je pad komen.

Het boek Succeskompas, richting geven aan je leven en werk beschrijft hoe je de essentie van wie jij bent kunt beschrijven met je Succeskompas: je doel, talenten, waarden en missie. Meer over het Succeskompas...

Wil je de essentie van jouw persoonlijkheid kennen? Gebruik dan het Michaelsysteem. Het Michaelsysteem geeft je inzicht in jezelf op het niveau van je Zijn, vanuit de kern van wie jij bent. Meer over het Michaelsysteem...
Direct online jouw zielerol bepalen...

Het Michaelsysteem gaat veel dieper dan andere persoonlijkheidsmodellen. Die vind je op de site van Carrieretijger. Daar worden de modellen enneagramMyers-Briggs Type Indicator (MBTI) , Kernkwaliteiten/kernkwadranten (volgens Ofman)The Big FiveLeerstijlen (volgens Kolb of Vermunt) uitgebreid beschreven. Op de site van Thesis vind je een beschrijving  en test van de teamrollen volgens Belbin.

Meer...