Principes

Hier vind je beschrijvingen van principes van spiritueel ondernemen:

Organisatiebeschrijvingen

Vanuit een spiritueel bewustzijn ga je anders naar organisaties en organiseren kijken. Hier zijn enkele stromingen.

Organisatiebeschrijving volgens archetypische systemen
Energy8 is een web-enabled tool die ondersteunt bij duurzame organisatie ontwikkeling.

Spiral Dynamics®
Spiral Dynamics beschrijft een ontwikkelingsmodel in de vorm van een spiraal van wereldvisies (worldviews). Hiermee kunnen ook organisaties worden getypeerd en het kan een handleiding zijn voor ontwikkeling van de organisatie en afstemming om de mensen waaruit het is opgebouwd.
Meer uitgebreide informatie vind je bij de themapagina Spiral Dynamics

Systeemtheoretische benadering van organisaties
Alles is energie en zo is iedereen en alles met elkaar verbonden en beïnvloedt elkaar. Het ligt dan ook voor de hand om naar de organisatie als een systeem te kijken. Dit komt heel goed tot uiting in zogenaamde "organisatieopstellingen". Bedrijfs- of organisatieopstellingen zijn een snelle en intense manier om inzicht te krijgen in de dynamieken van een organisatiesysteem. Opstellingen laten zien wat er in de onderstroom in een bedrijf speelt, hoe de verhoudingen tussen afdelingen zijn of tussen verschillende managementlagen, hoe de verhoudingen tussen bedrijf, producten, klanten en visies liggen en vooral, wat er aan mogelijk nog niet benut potentieel in het systeem aanwezig is.
Je moet het eens zelf ervaren om de kracht van opstellingen te voelen.
Autoriteit op dit gebied is het Bert Hellinger Instituut. Kijk hier voor organisatieopstellingen

Meer over systeemtheorie:

 

Organisatieinrichting

Er zijn verschillende stromingen die een nieuwe manier van organiseren beschrijven, zoals Schitterend organisaren, Nieuw Rijnlands organiseren en Slow Management. Bij allen is er aandacht voor de essentie (ziel) van de organisatie, de afstemming op de individuele doelen van mensen en het creëren van een "menselijke" omgeving.

Schitterend organiseren
De elementen purpose (zin), principles (concrete leefregels) en competences (strategische potentie binnenin) bepalen de essentie van een organisatie. En de essentie is een leidraad voor vernieuwingen en veranderingen. In de organisatie als beweging staan de medewerkers niet centraal, nee, de medewerkers zijn de organisatie.
Kijk voor uitgebreide informatie op de website over Schitterend Organiseren en het inspirerende introductiefilpje.

Kijk hier naar de video van de presentatie van prof.drs. J. Wessel Ganzevoort, hoogleraar Organisatiedynamiek en -innovatie aan de Universiteit van Amsterdam, tijdens het congres "Schitterend Organiseren".
Kijk hier naar een beschrijving van het boek "Schitterend Organiseren". 
Klik op onderstaand schema voor een uitvergroting van de principes van Schitterend organiseren

Kenmerken Schitterende Organisaties

Nieuw Rijnlands organiseren
Ons leven wordt steeds meer beheerst door een specifieke manier van denken. Een manier van denken die ons eigenlijk wezensvreemd is. De vervreemding slaat dan ook toe. Gevoel, emotie en creativiteit worden vervangen door regels.
In organisaties zie je, door de toenemende mondialisering, een verschuiving van het "Rijnlandse" naar het "Angelsaksische" organisatiemodel. Heel kort door de bocht is het Angelsaksische model georiënteerd op resultaten korte termijn ten gunste van de Shareholders (Profit), terwijl het Rijnlandse model richt zich op de lange termijn en alle stakeholders (People, Planet, Profit). 
Om het Rijnlands organiseren nieuw leven in te blazen is Stichting DeLimes . Op hun site vind je meer informatie over Nieuw Rijnlands organiseren.

Slow Management
Besturen op basis van regels en procedures voldoet niet meer in de huidige markten en maatschapij. Organisaties staan voor de opgave flexibeler te worden in antwoord op toenemende complexiteit en dynamiek. Het is noodzakelijk de creativiteit van mensen meer ruimte te geven, in verbinding met anderen, zodat in synergie het innovatief vermogen versterkt wordt.
Besturen op basis van regels en procedures schiet steeds meer te kort. Als dominante wijze van besturen is het aan het einde van zijn levenscyclus. Een nieuw besturingssysteem dat in staat is zich voortdurend aan te passen aan steeds veranderende omstandigheden is in opkomst. Het gaat uit van zelforganisatie. Slow Management is zo'n nieuwe besturingswijze. 
Slow Management heet slow,  omdat het de tijd  neemt tijd om in verbinding te gaan met de klanten. Deze tijd win je terug doordat er kwalitatief hoge producten ontstaan en omdat als iedereen op één lijn zit het werken veel efficiënter gaat: If you want to go fast, go slow!
Slow Management biedt veel meer ruimte aan creativiteit en kwaliteit. Het biedt de mogelijkheid aan mensen zich te ontwikkelen, op hun vakgebied maar ook in teams.  Het biedt de mogelijkheid van synergie. Het is een holistische benadering gebaseerd op vertrouwen en elkaar aanspreken.
Kijk voor meer informatie naar:

Participatieve organisatievormen voor verandering

 • Large Scale Interventions (LSI)
  Dit is een aanpak voor het organiseren van duurzame veranderingen met actieve deelname van belanghebbenden uit het hele systeem (organisatie of gemeenschap en zijn omgeving). het is gebaseerd op de principes van: systeemdenken, van management naar leiderschapactieve participatie en ontwikkelingsbenadering
 • Open Space (nederlands)
  Open Space Technology (OST) is een nieuwe (werk)vorm voor grotere groepen, die over de hele wereld wordt toegepast. De methode is zeer effektief in het werken met groepen van ca. 10-1000 personen met vraagstellingen die komplex en toekomstgericht zijn.Open Space betekent een open ruimte. Een eenvoudige, maar krachtig raamwerk schept de juiste kondities voor een dynamisch proces van diskussie en samenwerking.
  Kijk hier voor een overzicht van nederlandse gebruikers.

Duurzaam ondernemen
Kijk verder ook eens bij het Thema Duurzaam ondernemen

 Artikelen

Meer...

 • Algemene wet gelijke behandeling
  Informatie en uitleg van de wet die vanaf  1 september 1994 is vastgelegd
 • Corporatestory
 • Inspiratie over bedrijfsziel, leiderschap en  zingeving
 • International Society of Business Astrologers 
  The mission of the society is to increase public awareness of professional financial and business astrology.
 • Ja-cultuur
  "Ja-cultuur" is een leer- en werkconcept voor de (ouderen)zorg dat mensen de mogelijkheid biedt de regie over leven en werk te houden. 'ja' brengt mensen in hun kracht. Mensen worden zich bewust van zichzelf, hun mogelijkheden en 'ja' opent hun creativiteit en het zoeken naar andere/nieuwe mogelijkheden.
 • Mens Centraal  in organisaties
  Uitgebreide website met veel informatie over nieuwe ideeën en invalshoeken over Mens (m/v) en Organisatie die een bijdrage kan leveren aan uw persoonlijke ontwikkeling, de ontwikkeling van uw organisatie en vernieuwend denken over mensen en organisaties
 • het Nieuwe Trivium
  Het Nieuwe Trivium past waardevolle filosofische instrumenten toe in organisaties. Deze instrumenten werden eeuwenlang gepraktiseerd in de drie vrije kunsten van het Trivium: vragen stellen (dialectica), overtuigen (retorica) en schrijven (grammatica). Zij waren alle gericht op meesterschap en vormgeving van ‘het goede leven’ (ethica).
 • de Orde van de tijd
  Kijk hier naar de spirituele regels  van zaken doen