In mijn column Geld, levensstijl en ondernemerschap ben ik op geldprincipes ingegaan. In deze column vertaal ik deze door in 11 stellingen op een paar veelvoorkomende gebieden van elke burger en ondernemer.

Prive

Overvloed ervaren en soort werk
Met werk druk je jezelf uit, een basisbehoefte van de mens. Je kunt alleen maar op je werk overvloed ervaren, als je werk hebt dat gebaseerd is op je talenten.


Overvloed ervaren en behoeftes
Veel van onze behoeftes zijn geen echte behoeftes, maar een vorm van luxe of hebzucht. Pas als je in je werkelijke behoeftes voorziet, is het mogelijk om je voldaan te voelen en overvloed te ervaren.

Geld als expressiemiddel bij giten, aankopen of investeringen
Met een gift, investering of aankoop druk je jezelf uit, qua interesse, smaak, milieubewustzijn, kwaliteitsbewustzijn, etc. Veel van onze aankopen zijn niet gebaseerd op een echte levensbehoefte, maar zijn een fijne luxe, gewoonte of gebaseerd op begeerte of statusgevoeligheid. In deze aankopen komen dus onze subpersoonlijkheden tot uiting.

Sparen versus schulden
Als geld gezien wordt als levensenergie, dan is teveel uitgeven en rood staan gelijk aan diarree en teveel geld sparen en oppotten is constipatie van de levensenergie. Als je vertrouwt op je creativiteit, inzet (lichaam) en de wijze waarop je met je levensenergie en geld omgaat, kun je vertrouwen dat je altijd kunt werken en er dus geld zal zijn.

Armoede versus rijkdom
Bij armoede is de uitdaging niet in armoedebewustzijn en schaarste denken te vallen en je eigenwaarde te blijven voelen. Bij rijkdom ligt de uitdaging niet gehecht te zijn aan je bezittingen en het geld naar eer en geweten te beheren, besteden, investeren of weg te schenken.

Geld en tijd:  
Het leven kent geen tijd, er is alleen maar het Nu. Als je geld koppelt aan tijd, gaat de levensstroom stagneren.

Erfenissen en andere geldverdeelzaken
Onverwachte kosten of geld dat gedeeld moet worden, wekken ego-impulsen als kleinzieligheid of begeerte op, is het niet bij jezelf dan wel bij de ander. Alleen door de gevoelens van jezelf (en de ander) te erkennen en te omarmen, kun je dit niveau overstijgen. 

 

Zakelijk

De bijdrage en verantwoordelijkheid van werknemers
Je draagt pas volledig bij aan een organisatie als je doet wat je (naar je maat en talenten) kunt en je verantwoordelijkheid voor je werk neemt. Als iedereen naar zijn maat en kunnen verantwoordelijkheid draagt, draagt iedereen evenveel bij aan het geheel. Dit heeft consequenties voor beloningsprincipes.

Beloningsprincipes
Spiritueel gezien dient beloning niet afhankelijk te zijn van opleiding, positie, de wet van vraag en aanbod, of het niveau waarop iemand verantwoordelijkheid draagt. Want dat is namelijk werken naar je talent. Als iedereen naar zijn maat en kunnen bijdraagt, draagt iedereen evenveel bij aan het energetische resultaat en kan beloning gebaseerd worden op de financiƫle mogelijkheden van het bedrijf en op de persoonlijke behoeftes en levensomstandigheden. Los daarvan kan er een beloning zijn voor het dragen van het risico van de ondernemer.

Geld, waardebepaling en tarieven
Energiestroom tussen mensen moet twee kanten op stromen. Dus voor elke dienst een wederdienst, een terug-kerende stroom. Welk tarief je voor een dienst of marge op een product vraagt, zou een afspiegeling moeten zijn van de behoeftes van de zaak en haar werknemers enerzijds en wat een redelijk bedrag is in de maatschappelijke context anderzijds.

Geld, onderhandelen en contracten
Spiritueel gezien is een goede deal een deal waarbij alle partijen tevreden zijn en er energetisch balans is. En een goed contract is een contract, waarbij gelijkwaardigheid het uitgangspunt is, energetisch balans is en betrokken partijen tevreden zijn over de afspraken.

Voor een goed idee is altijd geld
Voor een goed idee, geld altijd beschikbaar is. Geldbezitters zoeken namelijk projecten, dus geldvragers. Als je enthousiast bent, geen twijfel kent en je in je hart weet dat wat er ook gebeurt jij er voor gaat, komt het benodigde geld vanzelf op je pad.

Bart van Baarsen, (loopbaan)coach en businesscoach voor MKB. www.arjuna.nl Reacties welkom op info@arjuna.nl