Onze economie is door de jaren heen veel veranderd. Oorspronkelijk was de economie volledig gericht op producten en werd geld verdiend met het verkopen van deze producten. Later verschoof dit naar diensten. Zie bijvoorbeeld de grote groei van de dienstensector. Ook bij producenten zie je veelal dat de produkten tegen een lage prijs worden verkocht en geld verdiend wordt met de diensten die hierbij geleverd worden. Nu verschuift de focus verder naar belevenissen, ervaringen. Het gaat erom mensen iets te laten voelen en ervaren. In eerste instantie was dit vooral fun en excitement, maar er is een verschuiving zichtbaar naar meer zingeving in de belevingen.

Artikelen

Meer...

  • Imagineering
    Imagineering is sleutelen aan de verbeelding. Een systematische werkwijze met inspiratie als uitgangspunt.