De leider van een organisatie is de vertegenwoordiger van het collectief bewustzijn van de organisatie.
Naast traditionele leiderschapseigenschappen gaat het bij leiderschap vanuit spiritueel bewustzijn vooral om Zijn. Dit zijn enkele kenmerken:

- Authentiek zijn
Dit betekent allereerst jezelf kennen en dan jezelf zijn. Authenticiteit komt uit ons diepste, waarste zelf.

- Kwetsbaar zijn
Je kwetsbaar opstellen betekent dat je eerlijk bent over je twijfels en angsten en bedenkingen over iets of iemand en dat je je fouten openlijk toegeeft,met name tegenover je medewerkers.
Hier is moed voor nodig, omdat je je oude opvatting over controle dient los te laten, je dient voorgoed afstand te doen van de illusie dat je greep hebt op de zaken. Iedereen wordt geconditioneerd om niet kwetsbaar en niet authentiek te zijn.
Kwetsbaarheid heeft een dimensie van inlevingsvermogen, de vaardigheid om jezelf in een ander te verplaatsen en de wereld vanuit het perspectief van de ander te bekijken.

- Ontvankelijk zijn
Je bent ontvankelijkheid voor de inbreng van anderen. Je neemt niet zonder meer andermans idee├źn zonder kritische analyse aan, maar aanvaard ze wel als waardevol om te bespreken. Je richt je altijd op het idee en niet op degene die het oppert. Accepteer anderen zonder oordeel zoals zij geaccepteerd willen worden, zonder ze goed- of af te keuren.

- Aanwezig zijn
Dit betekent je richten op het hier en nu en op elk moment helemaal beschikbaar zijn voor jezelf en anderen en al je waarden integreren in wat je doet. Oefening om aanwezig te worden: Sluit je ogen, haal diep adem, houd je adem enkele seconden in, denk aan iets waarvan je moet glimlachen, glimlach en adem uit, open je ogen.

- Nuttig zijn
Je bent nuttig als je dienstbaar bent aan anderen. Een primaire functie van een leider is dat hij ervoor zorgt dat mensen de middelen hebben om hun werk te doen.

Daarnaast heeft de leider visie, hij richt zich op het Succeskompas (Doel, Talenten, Waarden en Missie) van de organisatie. Hij is zich er ook bewust van dat ieder mens zijn eigen Succeskompas heeft en dit moet matchen met die van de organisatie om voor beiden duurzaam succesvol te laten zijn.

Tenslotte stimuleert de leider samenwerking en vertrouwen zodat iedereen vanuit zijn eigen kracht het maximale kan bereiken.