Authentiek leiderschap draait om de fundamentele levensvragen: Wie ben ik écht? Waarom ben ik hier? Wat is mijn missie? Waar sta ik voor in dit leven? Een authentiek leider kent zichzelf, is trouw aan zichzelf en inspireert en leidt van daaruit anderen. Kijk voor meer informatie op: Themapagina zelfbewustzijn

zevenschillenmodelEen mooi model dat authentiek leiderschap illustreert is het zeven schillenmodel van Bas Blekkingh. Aan de hand van het zeven schillen model verklaart hij het handelen van de mens. Zijn modellen zijn heel helder, praktisch en verklaren prachtig het menselijk handelen, maar zijn daardoor ook zeer confronterend (maar leerzaam) als je zo naar jezelf kijkt.

Het 7 schillenmodel begint met
omgeving, hierin gaat het om waarnemen
Wat we waarnemen is slechts een heel beperkt deel van alle signalen uit de omgeving. Het grootste gedeelte wordt eruit gefilterd. Welke 'gaten' dat filter heeft wordt door onze verwachting bepaald, waardoor een selectieve perceptie ontstaat, waarbij we alleen waarnemen wat overeenkomt met wat we denken (hoe we de wereld en onszelf zien). Er ontstaat een self-fulfilling prophecy.
Hoe we de omgeving waarnemen bepaalt ons:

gedrag, hierin gaat het om doen
Gedrag kiezen we altijd omdat het ons wat oplevert!
Gedrag kan gedreven worden door
angst = opbrengst: negatieve consequentie voorkomen = levert vaak op korte termijn wat op = gedrag vanuit ego. Basisangsten zijn: dood, pijn en uit de groep gegooid worden.
liefde = opbrengst: gewenste consequentie (creatie) realiseren =  gericht op lange termijn = gedrag vanuit authenticiteit.
Omdat gedrag uitlokken via angst sneller werkt is dit vaak de basis om mensen in organisaties te sturen!
Bij het DOEN heb je vier basiskeuzes:
- klagen
- aanpakken
- accepteren
- weggaan
Welke keuze maak jij?
Bij de keuze speelt een rol:

vaardigheden, hierin gaat het om kennis en kunde

normen
worden vaak in een adem genoemd met waarden, maar normen zijn gedragsregels.

waarden is waar je voor staat.
de cultuur bepaalt de vertaalslag van waarden naar normen. Cultuurproblemen zijn vaak het gevolg van verborgen blokkerende normen. Normen kunnen sterk verschillen, terwijl over de onderliggende waarden, mensen het vaak eens zijn. Daar ligt dan ook de oplossing, tussen de normenschil en de waardenschil zit een hele belangrijke schil:

ego
Het ego heeft als doelstelling je te positioneren om te bereiken dat de ander iets (wat jij wilt) van je vindt.
Het ego wil uiteindelijk altijd bereiken dat jezelf hoger gepositioneerd bent dan de ander, door zichzelf te verhogen of de ander te verlagen.
Bas onderscheidt 8 typen:
de trotse, de zelfstandige, de schuldeloze, de rustige, de aardigerd, de relativerende, de adviserende en de krachtige.
Het ego is goed als je het met de goede intentie inzet (vanuit je authenticiteit, om iets te creëren), maar vervalt vaak tot de schaduwkant als het geleid wordt door externe normen.
Dat brengt ons op de laatste schil:

authenticiteit hierin gaat het om je missie
De intentie van authenticiteit is getuige zijn van je eigen creatie. Door bijvoorbeeld iemand iets te geven zie je zijn groei en dat geeft jou een goed gevoel.
Uit onderzoek blijkt dat een mens gelukkiger wordt van het waarnemen van het geluk bij anderen dat hij veroorzaakte, dan wanner hijzelf iets krijgt. Neem als voorbeeld het geluk van je kind als het van sinterklaas iets krijgt.
Ga je nog verder op zoek naar de kern, dan is er alleen liefde en is iedereen gelijk en met elkaar verbonden. Daar zit het raakvlak met spiritualiteit.

De kern van de boodschap is dat je gedrag niet van buiten naar binnen moet laten bepalen (rode pijl), maar van binnen naar buiten (groene pijl). Dan praat je over authentiek leiderschap.

Voor meer informatie zijn het boek inclusief cd met vele praktische toepassingen aan te bevelen. Kijk ook op de website www.authentiekleiderschap.nl.