De meest inspirerende en succesvolle mensen zijn 'gewoon' zichzelf

Tien kenmerken van spiritueel leiderschap zijn:
1. De spiritueel manager volgt zijn hart en doet daardoor precies datgene, wat het moment behoeft.
2. De spiritueel manager is een manifestatiemeester. Hij weet de gewenste situatie te scheppen voor zichzelf en zijn medemens.
3. De spiritueel manager behartigt bewust zijn zaken zonder te actief te handelen. En toch blijft niets ongedaan.
4. De spiritueel manager laat zich leiden door de vrouwelijke kracht in zichzelf en In de natuur. Dit is de basis van alles.
5. De spiritueel manager laat zich leiden door het geheel in plaats van door persoonlijke belangen. Wat goed is voor het geheel, is goed voor hem.
6. De spiritueel manager laat zich inspireren door universele wijsheden vanuit één of meer religieuze tradities.
7. De spiritueel staat open voor vele voedingsbronnen
8. De spiritueel manager slaat zichzelf en anderen gade zonder oordeel.
9. De spiritueel manager laat zich leiden door zijn visie.
10. De spiritueel manager weet dat het leven een leerschool is en handelt daar dagelijks naar.

Managen is dus geleid worden, overgeven aan intuïtie, de innerlijke kracht. Spiritueel managers zijn ontvankelijk en laat zich leiden door 'vrouwelijke energie' (vertouwen op intuïtie; weten zonder arrogant te zijn; durven openstaan voor; 'het moment over je heen laten komen' in plaats van sterke op controle en gezag.) Een bijzondere uitdaging dus voor mannen, maar zeker ook voor vrouwen die onder invloed van onze cultuur het mannelijke gedrag hebben over.

Leiden is niet zozeer een activiteit maar een manier van zijn. Geen actief naar buiten treden, maar naar binnen keren en uitstralen. Die invloed laat anderen in hun waarde. Juist omdat het geen duidelijke activiteit is, is er geen makkelijk recept voor te geven. Dat verklaart de scepsis de hausse aan 'how to-boeken en cursussen. Maar een techniek aanleren Is veel makkelijker dan leiderschap leren door zegontwikkeling. Het zou leidinggeven ook wel erg saai en weinig uitdagend maken.

Bron: Spiritueel Leiderschap, Erik van Praag, Kluwer (1997).