Wij zijn op ons meest wezenlijke niveau allemaal met elkaar verbonden. In onze fysieke wereld verbinden we ons met elkaar door te communiceren. Zowel verbaal als non-verbaal. Het is een middel om ons te uiten en te delen met anderen. Bij de meeste communicatie komt echter alleen het topje van de "ijsberg" in beeld. Onder de verbale en non-verbale communicatie (boven water) zitten gevoelens, behoeften, waarden, normen, angsten en verlangens (onder water). Om die in gesprekken boven water te krijgen is het model van Geweldloze Communicatie waardevol.

Geweldloze Communicatie
De term Geweldloze Communicatie is geïntroduceerd door Marshall Rosenberg. Geweldloze Communicatie heeft tot doel om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van je leven door te leven met respect voor en in harmonie met jezelf, anderen en de omgeving. En dus met verschillen.

Geweldloze Communicatie kent vier stappen:

1. Waarnemen zonder te evalueren of analyseren;
2. Gevoelens onderkennen bij de ander en bij jezelf;
3. De onderliggende (onvervulde) behoeftes achterhalen bij de ander en bij jezelf;
4. Het doen van een verzoek, om het leven te verrijken en mooier te maken. Van wezenlijk belang is dat de ander volledig vrijgelaten wordt het verzoek in te willigen of juist niet.

Meer...