Home Netwerk Artikel schrijven

Artikel schrijven voor deze site

Wil je ook jouw inzichten en expertise delen in een artikel op deze website?

Stuur ons dan een bericht ...

Criteria voor plaatsing zijn:

 • Passend bij onze focus
  Het moet iets te maken hebben met spiritueel ondernemen. Het gaat dan om inzichten die resoneren met een spiritueel bewustzijn en die praktisch toepasbaar zijn in je leven en werk. Anders hoort het op een andere site.
 • Leerzaam, informatief
  Lezers moeten er iets van kunnen leren en liefst direct in de praktijk iets mee kunnen doen.
 • Objectief
  Houdt het zo objectief mogelijk. Natuurlijk geef je als expert je mening en visie. Het is echter niet bedoeld om de discussie aan te gaan. Dat kan (aanvullend) op het forum.
 • Kort en bondig
  Op internet houdt men de aandacht van de lezer maar kort vast. Houdt het dus kort en bondig en gebruik kopjes om overzicht te geven.
 • Geen reclame
  Artikelen zijn niet bedoeld als reclamezuilen. Natuurlijk mag je verwijzen naar je boek of dienst. Geef daar in het artikel dan een samenvatting of enkele praktische voorbeelden of tools voor. Als de lezer er iets mee kan, straalt het vanzelf op je af.

Behalve de tekst publiceren we ook je naam, je functie/rol en een link naar je website. Een tegenlink stellen we uiteraard op prijs.

Vanaf drie artikelen wordt je ook vermeld in de lijst met auteurs. Geef dan ook nog een foto en korte omschrijving van je door.

Heb je een tip voor een artikel of auteur, we horen het graag.

Veel schrijf- en leesplezier!