Als je respect hebt voor jezelf en de ander en je beseft dat elke keuze die je maakt invloed heeft op jezelf en je omgeving, dan zul je vanzelfspreken "duurzaam" willen ondernemen.

Kijk maar eens naar de indrukwekkende video "I am only a child" over de 13 jarige Severn Suzuki die pleit voor de toekomst van haar generatie op de UN Conference on Environment and Development in 1992.

"The girl who silenced the world for 5 minutes".


Een duidelijk beeld van de noodzaak voor duurzaam ondernemen krijg je in de uitzending van de IKON op oudejaarsdag 2006, met daarin een interview met Ervin Lazlo over zijn nieuwe boek 'Het Chaospunt'

Duurzaam ondernemen wordt ook wel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen genoemd, hoewel dit voor ons vaak een gevoel van regels waar men zich aan dient te houden en het afrekenen hierop oproept. Vanuit spirituele basis komt duurzaam ondernemen echter uit jezelf en wie je wilt zijn en niet vanuit door derden opgelegde regeltjes.
De definitie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is volgens de SER: “het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op lange termijn waardecreatie in drie dimensies: markt (het economisch rendement), mens (de gevolgen voor de mens, binnen en buiten de onderneming) en milieu (de effecten op het natuurlijk leefmilieu). (www.ser.nl) De aspecten mens, milieu en markt worden ook veelal aangeduid als people, planet en profit.

Duurzaam-ondernemen.nl
Het online kenniscentrum op het gebied van duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
MVO Nederland
Site met alles over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MVO Vlaanderen
Het Digitaal Kenniscentrum voor KMO's ("MKB" in Nederlands), grote bedrijven en organisaties uit de social- en non-profit over de toepassing van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk.

Cradle to Cradle (C2C)
Concept dat werd geïntroduceerd door Braungart en McDonough in het gelijknamige boek. Hierin schetsen ze een wereld van overvloed en gaan uit van een positief mensbeeld. In hun ogen komt het huidige milieubeleid te veel neer op schuldmanagement dat vooral consuminderen en minimaliseren als antwoord ziet. In de C2C-kringloopvisie kan iedereen volop produceren en consumeren.  
Het gaat de auteurs om het scheppen van een natuurlijk klimaat dat ‘oneindigheid’ oplevert. Het concept komt er in het kort op neer dat alle producten zo ontworpen worden dat ze in de afvalfase óf voedsel vormen voor de biosfeer (en dus volledig en onschadelijk afbreekbaar zijn) óf dat het afval volledig kan worden omgezet in grondstof voor nieuwe producten.

CradletoCradle.nl
Uitgebreide website met veel informatie, nieuws, producten en forum
Cradle to Cradle - afval=voedsel
Website met heldere uitleg en praktijkvoorbeelden 
Duurzaam2020-Cradle to Cradle

Het laatste nieuws over Cradle to Cradle op www.duurzaam2020.nl
Website van William McDonough en McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC)
Website van de bedenkers van het concept
Tegenlicht over C2C
Website van het VPRO-programma met veel informatie en films van de verschillende uitzendingen
Een duurzame vrije markt
Interview met Eckhart Wintsen in Ode, waarin hij enkele jaren geleden al een soortgelijke visie te hebben en hoe de maatschappij hiermee om zou moeten gaan.

Klimaatneutraal
De film An Inconvenient Truth geeft griezelig duidelijk weer wat de gevolgen zijn van de toename in CO2 uitstoot. We creeren een tijdbom die we snel absoluut onschadelijk moeten maken. Kijk om te beginnen eens naar de trailer.
Het compenseren van door activiteiten geproduceerde CO2 zodat deze per saldo geen invloed hebben op het broeikaseffect en daarmee het klimaat wordt "klimaatneutraal" genoemd.
Wilt u klimaatneutraal ondernemen kijk dan op Klimaatneutraal.nl of CO2 neutraal.tv
Wilt u klimaatneutraal vliegen, kijk dan op Greenseat.nl of Treesfortravel.nl

Andere informatie over duurzaam ondernemen:
duurzaamondernemen.startpagina.nl 
duurzaambouwen.startpagina.nl

duurzame-energie.startpagina.nl

MVO heeft ook een plek op de site van het Ministerie van Economische Zaken

KasAlsEnergiebron.nl
Een initiatief van het tuinbouwbedrijfsleven, het Productschap Tuinbouw en het ministerie van LNV met als doelstelling om de glastuinbouw in 2020 vrijwel energie-neutraal te laten telen.

Links naar initiatieven op het gebied van duurzaam ondernemen op de site van Ode

Artikelen

 • Zonder authenticiteit geen duurzaamheid
  Succesvolle duurzame ondernemingen hebben één ding gemeen: 'authenticiteit'. Ieder bedrijf heeft zijn éigen weg gezocht door het leven. Zo'n bedrijf is eerder een levende gemeenschap dan een puur economische entiteit (artikel uit Financieel Dagblad 3 mei 2002)
 • Maatschappelijk ondernemen tussen Profijt en Persoon
  Uitgebreid artikel met ook onderzoeksgegevens hoeveel bedrijven aan MVO doen. (Artikel uit de bundel 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen als management tool' in de serie Management Methoden en Technieken, Kluwer, Deventer, 2001)
 • VIDEO: Rick Nieman interviewt Herman Wijffels
  Wijffels verkondigt de laatste jaren het evangelie van de verandering. Nederland moet anders gaan denken, ondernemen en leven, anders loopt het slecht met ons af. Wijffels zegt: "We zijn doodsbang om onze verworvenheden kwijt te raken. En dat is de beste manier óm ze kwijt te raken. (Vanaf 7:00 min over duurzame ontwikkeling)

Meer...

 • Hier
  Hier is een initiatief van meer dan 40 goede doelen die in Nederland en daarbuiten een groot aantal projecten uitvoeren om het wereldwijde klimaatprobleem aan te pakken. Hier wil ook Nederlandse consumenten, bedrijven en overheden betrekken bij het klimaatprobleem.
 • Kenniscentrum Duurzaam MKB
 • MilieuCentraal
  Uitgebreide informatiesite gericht op consumenten (van een onafhankelijke stichting).
 • Samenleving en bedrijf
  Landelijk netwerk van en voor bedrijven die investeren in MVO
 • Samen voor Zeist
  Netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Zeist en omgeving.