Deze antwoorden gaven leden van de online community op de vraag Wat betekent spiritualiteit voor jou?

Spiritualiteit is 'ZIJN'

Groeien

Bezieling van alledaags denken, spreken en doen.

Alles wat zich in het leven voordoet.

bewust Zijn

Jezelf zijn.

Leven vanuit onvoorwaardelijke liefde, vanuit je hart

Leven als een bewust mens.

Inhoud geven aan je levensmissie

eenheidsbewustzijn tussen mens, aarde en het Al

goed geaard dagelijks leven

Zijn wat je bent

Geestelijke bewustwording en vernieuwing.

in contact zijn met wie je werkelijk bent.

loslaten en daarin houvast vinden

je hart volgen

Leven en werken vanuit gevoel.

Leven vanuit mijn hart. Het gevoel zegt me wel dat het goed is!

De gedachte dat alles met alles verbonden en één is en van daaruit handelen.

Leven vanuit Zijn.

Reden van bestaan.

contact met de inspiratiebron mezelf zijn

Betekenisvol leven / Waardevol leven.

Mindfulness, ontwikkeling, groei, inzicht en zingeving.

Mijzelf leven

Vanuit mijn hart mede de wereld vormgeven

Alles is één.

Je leven krijgt opmerkelijke wendingen en wordt gemotiveerd in beweging gezet, als je luistert naar wat je wezenlijk inspireert en als je daar gehoor aan geeft.

Vanuit het ware zelf in harmonie leven met onszelf , met anderen en met het oneindige.

Een pad waarin wij ons eigen geluk kunnen sturen, iets wat ons duidelijkheid kan geven, het antwoord wat we eigenlijk al wel weten, maar door de duidelijkheid van de kaarten die extra bevestiging krijgen.

De kern van ons bestaan

ingang tot mijzelf

Verbondenheid ervaren met elkaar, heden en verleden. Liefde.

Spiritualiteit is voor mij leven vanuit bewustzijn.

zijn wie je werkelijk bent

veel

Spiritulatiteit is mijn essentie, het is mijn levenswijze, De verbondenheid met het Al, waar mijn inzichten vandaan komen.

Leven vanuit hart en ziel met compassie voor jezelf en anderen. Een diep weten dat we allemaal liefde zijn.

Het je bewust zijn van je goddelijke afkomst en hiernaar te handelen in licht en liefde

Met 2 benen vast op de grond staan.

terug naar de oorsprong

Spiritualiteit is eigenlijk een woord wat heel vaak overal voor wordt gebruikt, behalve.... voor heel gewoon met de voeten op de grond, eenvoud en je leven leven met je hart op de goede plaats.

Bij jezelf thuiskomen

het is de adem van mijn leven.

Spiritualiteit is voor mij geestelijk vermogens waarnemen en integreren in alle facetten van het (dagelijks)leven.

alles

Spiritualiteit is voor mij een soort dagelijkse oefening. Een oefening in het 'steeds vaker' zinvol met het leven en andere mensen om leren gaan door 'steeds vaker' open te staan voor hogere waardes van het leven.

Leven en werken in verbondenheid met het licht en begrijpen dat er niet alleen een materiele maar een veel omvangrijkere niet-materiele werkelijkheid is waar we allemaal deel van uitmaken, die ons beinvloedt en waarop wij van invloed zijn.

Spiritualiteit staat voor mij gelijk als bewustworden van: meZelf, anderen, het Leven, continu groei, open-Zijn, leven vanuit je hart, je wezenlijke bijdrage leveren vanuit je kern. En is waar vanuit ik leef, geef en werk.

Een extra dimensie aan mijn dagelijkse leven en misschien wel het belangrijkste in mijn leven.

Being connected with the Universal Consciousness.

Is voor mij je verbinden met het geheel waar je deel vanuit maakt. In het dagelijks leven betekend dit voor mij steeds meer oefenen in zachtheid en mededogen in de weg die ons voert naar de bron waar we ooit allen zijn ontstaan

Alles en niets...

het is de richtingaanwijzer voor mijn leven.

De basis en ondersteuning van alles.

Spiritualiteit betekent voor mij nieuwsgierig zijn naar dat wat er is, durven kijken en leren. Bewustzijn. Groei.

Leren te leven vanuit mijn pure zelf. Zonder oordeel. Naaste liefde, respect voor alle levensfacetten. Anderen laten voelen dat ook zij het pure licht zijn en hun unieke plek in het geheel innemen.

Spiritualiteit is de erkenning en beleving van de geestelijke wereld, van iets dat groter en hoger is dan wij. Ik noem dat God. Het uiteindelijke "doel" is het worden zoals Christus

Manier van lezen. bewust leven

Spiritualiteit betekend voor mij het bewust erkennen van de spirituele impuls als mijn authentieke zelf, in tegenstelling tot een afgescheiden identiteit.

Vanuit een vrije positie de juiste respons op het juiste moment te hebben...soort spitiruele timing waardoor het moment en de mensen erin op een hoger platform komen.

Samen met anderen vanuit nieuwe hogere waardes de toekomst creëren

Bewustwording en zingeving, waardoor je doet waar je hart ligt en meer gaat betekenen voor anderen.

leven in verbinding in wederzijds respect

Weten dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn, dat in elk van ons het goddelijke aanwezig is. Me gesteund voelen, wetenm dat ik er niet alleen voor sta.

Spiritualiteit is (leren) leven vanuit je persoonlijke drijfveren. Met respect voor jezelf, anderen en je omgeving. Neem beslissingen vanuit je hart. Vertrouw er op.

Spiritualiteit betekent voor mij het in contact zijn met de energie in mezelf, de ander en de omringende omgeving en vanuit deze energie te handelen of juist niet te handelen.

Werken aan mezelf en anderen hier mee kunnen helpen.

eenheidsbewustzijn, ethiek, esthetica, open mind, dancing soul, dit zijn kernbegrippen binnen het oneindige kader van ZIJN terwijl ik hier op aarde ben.

De manier van leven voor mij en volgens mij voor iedereen op deze mooie aardbol!

Spiritualiteit betekent voor mij bewust leven. En ook anderen aansporen om dat te doen. Trachten om het leven zo prettig mogelijk te maken voor jezelf en evenzeer voor alle mensen om je heen. Het betekent voor mij respect hebben voor mens,dier en natuur, en streven naar zo min mogelijk oordelen over anderen. Het betekent ook ruimte en rust nemen om de verbinding met de wereld om me heen te voelen.

Het broodnodige waar elk mens toegang tot zou moeten hebben, ware het niet dat dit ons zoveel mogelijk ont-houden wordt... Spiritualiteit betekent voor mij: bewustwording en ontwikkeling van mijzelf door mij als wezen te verbinden met de Bron, het All, mijn hoger zelf..Hoe je het ook noemt, om te komen tot een "thuiskomen in mijzelf" en daardoor in een betere verhouding kunnen staan met de wereld om mij heen. Zodoende als "mens in wording :-)de bereidheid te ont-wikkelen mijn talenten in te zetten voor het grote geheel.

Met de voeten op de grond op een zorgvuldige manier met elkaar omgaan en het het beste in onszelf en elkaar activeren!

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn. Uit: ' A Return to love'  van Marianne Williamson, 1992 (Paperback

gevoel met alle zichtbare en onzichtbare dingen om je heen, iintuïtieve ontwikkeling, verbondenheid met je hogere ik of gids, vrede en liefde in jezelf waardoor dit uitstraalt naar je omgeving

een lange weg van zelfrealisatie

Spiritualiteit betekent voor ons van jezelf houden en werken aan jezelf en de kennis die je opgedaan heb uitdragen aan andere mensen. En mensen in hun waarde laten en zien waar ze aan toe zijn.

Leven, groeien, vallen en weer opstaan, dienstbaarheid.

Spiritualiteit is voor mij het volledige leven. Dat ben ik en dat ben jij. Dat is de wereld om ons heen. De energie die ons allen verbindt. Onafhankelijk van ras, geloof en overtuiging.

Het is een manier van leven om spiritualiteit in alle dagelijkse dingen te herkennen.

Zoektocht naar de bron

Mens zijn, GOED doen en goed DOEN, ONTwikkeld in plaats van INGEwikkeld. Samenwerken met het Universum en natuurwetten. Leven en werken met PASSIE, elke dag opnieuw.

Vanuit je hart te durven leven, op zoek naar wie je werkelijk bent, wat is mijn taak.

Being.

de bron van waaruit ik put

Het weten dat je samen een bent, deel uitmaakt van het groter geheel. Dat je moeder Aarde dient te respecteren. Hier in dit leven bent gekomen met een missie.

Mijn weg naar duurzame vrijheid vinden.

Bewustzijn van het eigene van mezelf en anderen. In liefde met kracht je ruimte innemen en invullen.

geestelijk groeien en ieder mens doorgeven hoe mooi het leven kan zijn. meer met je hart leren denken.

Alles, ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt

wegnemen van angst, oplossen van problemen

elke dag begint met een open vizier

eerlijk en transparant zijn naar jezelf en anderen en dat in uiting brengen in je werk en je leven

nu voor mij persoonlijk vooral belangrijk dat we... 'het niet over spiritualiteit te hebben, maar een vorm vinden om een verandering / beweging in gang te zetten'

de zin van mijn leven

Jezelf toestaan middels ervaringen te groeien, en het leven beter te begrijpen. Jezelf beter begrijpen. Alles en iedereen in zijn of haar waarden laten. Anderen daardoor betere richtlijnen geven.

leven vanuit verbinding met omniversum, andere mensen.

Spiritualiteit betekent voor mij In verbinding zijn.

Onbewust wordt Bewust, dienstbaarheid aan de medemens. Houden van jezelf, zodat je kunt spiegelen, reflecteren aan elkaar. Ieder mens is uniek en heeft latente gaven, ontdek daarom je schatkamer van je ziel.

De wereld vanuit de ziel beleven is een wereld van liefde beleven.

Een groeiend inzicht via gevoel en intuïtie, een afgestemd zijn op een hoger bewustzijn en het besef dat er communicatie is tussen het universum en individu

Being touched by the grace of Jezus Christ

Behulpzaam zijn en toch goed voor jezelf zorgen, de behoeften van anderen begrijpen begrip tonen. Inzicht bieden.

Spiritualiteit is voor mij leven vanuit en met de bron van alle leven, god, het licht, de heilige geest, de geest die heel maakt, het ware Zelf

mezelf herinneren dat ik Liefde ben

Heel het leven is doordrenkt van Spiritualiteit. Spirit is voor mij de bron van alles, de oorzaak van al het leven. Hoe meer je je ego kunt los laten, hoe meer je je eigen spiritualiteit kunt toe laten. Hierdoor leef je vanuit stilte, rust en vertrouwen.

Zelfonderzoek - Wie ben ik?

Spiritualiteit betekent voor mij steeds meer thuiskomen bij mijn eigen kern.

Zijn zoals we zijn

Dat je je gevoel gebruikt om te voelen, hoe het met de rest van de wereld is ten aanzien van jezelf en andersom. Je verbinden met de ander.

heel dicht bij de liefde blijven en vanuit daar leven

Spiritualiteit is verweven in mijn leven vanaf het moment dat ik mij hier bewust van kon zijn. Spiritualiteit is niks zweverigs, integendeel, juist heel aards. Iemand die met zijn hoofd in de wolken loopt is voor mij niet spiritueel. De Daila Lama daarintegen is voor mij het schoolvoorbeeld van spiritualiteit.

Spiritualiteit: ons herinneren wie we werkelijk zijn - met elkaar bouwen aan een nieuwe wereld.

een holistische benadering.

Spritualiteit is voor mij het grotere geheel, de verbanden en verbindingen tussen al wat is. Het geheel van kosmische / natuurwetten waarmee we te maken hebben. En vooral hoe ik me daarmee verhoud en kan verhouden.

In contact komen met je hogere zelf en daardoor verbonden voelen met alles en iedereen en weten wat juist is. Verbondenheid met God.

Hoort bij het leven zoals tandenpoetsen.

Er zijn, je ware ik, en het oneindige waar je deel van bent. "Even je hoofd de touwtjes uit handen nemen".

Weten dat we allen al spiritueel zijn. We zijn allen EEN. ik will de weg naar mijZelf weer ont-dekken.

holistisch leven

leven

Aandacht en verdieping in alles wat ik doe of onderneem. Vertrouwen op mijn intuïtie en positieve gedachtekracht.

Aandacht, harmonie, bewustzijn, liefde en authenticiteit.

heelheid

dat betekent voor mij, een open hart, eerlijk, kwetsbaar maar in mijn kracht. Door op deze manier anderen te ontmoeten nodigen we elkaar uit om onze hoogste potentie te leven vanuit vreugde, lichtheid, liefde en dankbaarheid.

Groeien op persoonlijk en zakelijk vlak. Het verwezenlijken van mijn volle potentie lichamelijk, emotioneel, mentaal en in bewustzijn. Anderen daarin mogen ondersteunen. Groeien in verbinding met de ons omringende realiteit door middel van communicatie, interactie in een Hoger Bewustzijn.

Dankbaar zijn voor iedere nieuwe dag en deze vol verwondering tegemoet treden. Ervaren van rust en energie in mijn lichaam. Vertrouwen op mijn intuïtie.

Verbondenheid met je eigen innerlijke bron en daar verbonden zijn met al wat leeft.

Bewustzijn of bewust worden van waar het leven over gaat. Besef en bewustzijn van de verbinding van alles met alles= bewustzijn van mijn deel zijn van een geheel en hoe dat mijn leven stuurt

Bewustworden door naar binnen en naar buiten te kijken met als doel balans en passie te vinden

Spiritualiteit betekent voor mij het volgende:
* de zin van het leven: de Aarde als leerschool, de (snelle) ontwikkeling van de ziel, positieve beïnvloeding van karma
* visie op de toekomst: antwoorden geven op de vraag hoe we als mensen meer een collectief kunnen vormen, als antwoord - of logisch gevolg - van het hier en daar te ver doorgeschoten individualisme
* in het NU leven en het daar - ondanks strubbelingen - toch zoveel mogelijk naar het zin hebben
* iedere vorm van kennis of inzicht die ik door levenservaring heb opgedaan voorleggen aan een ander, zodat ik mijn medemens kan helpen
* vanuit antropologisch perspectief zorgen voor meer begrip en mededogen voor mensen onder elkaar
* zuiver handelen, dus in lijn met wie ik ben
* zoveel mogelijk - dus daar waar het kan - klaar staan voor een ander

Dagelijkse voeding, groei richting mijn doel: verbinding

Spiritualiteit betekend verbonden zijn, met jezelf, de ander en het Goddelijke zoals jij dat verstaat. Ook je dromen waar maken en proberen een leven te leiden dat bij jou past en de wereld een betere plek maakt.

Veilige thuishaven.

alles is ondergeschikt aan de spiritualiteit...op een gezonde manier

Je hebt niet een ziel maar je BENT een ziel, onsterfelijk en creërend.

het is een zoektocht in en naar mezelf

Ik ben bestuurslid van een kerk die midden in de maatschappij staat. Silo in Utrecht: kerk met een stip. Daarnaast ben ik Reiki Master. Spiritualiteit is wat mijn leven betekenisvol maakt. Veel aspecten in mijn werk beschouw ik met een spirituele blik. Daardoor neem ik beslissingen die soms 'apart' zijn maar die vrijwel altijd goed uitvallen.

vrij zijn van voorwaarden en verwachtingen

Spiritualiteit is 'ZIJN'

ontwikkelen op een eerlijke manier verder groeien

Groeien

Bezieling van alledaags denken, spreken en doen.

Alles wat zich in het leven voordoet.

Dagelijks leven

Me laten leiden door mijn intuitie en van hieruit rationele beslissingen/keuzes maken.

De uitdaging om te leven, inspiratiebron om nieuwsgierig te blijven en grenzen steeds verder te verkennen en te verleggen. En bovenal het ervaren van verbinding.

Spiritualiteit vind ik terug in alle dingen die ik doe.

Spiritualiteit betekent voor mij de weg naar groei en innerlijke kracht en heling.

even onmisbaar als zuurstof

er mogen zijn zoals ik ben, in verbondenheid met al wat leeft innerlijke leiding ervaren

Het is heel bijzonder om energie te mogen voelen en informatie te mogen doorgeven. Dat dit ook nog gebeurd met mijn passie muziek, is een geschenk!

Kunnen zijn met dat wat er is. Plus de combinatie van mijn levensmotto's: 'Niets is vanzelfsprekend' en 'In alles de liefde'.

Als je niet gelooft in samenwerken, kijk dan eens naar wat er gebeurt wanneer een wagen een wiel verliest

vrede vreugde vitaliteit Verlichting

Leven = Spiritualiteit! Spiritualiteit is voor mij zo gewoon als ademen. Het maakt een integraal onderdeel uit alle facetten van mijn leven en kan me dan ook mijn leven, of mijn kijk op het leven, niet meer voorstellen zonder daarbij spiritualiteit te betrekken.

Veel, al mijn hele leven.

Iets bijzonders en het is oneindig.

spiritualiteit is het uiteindelijke besef dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. dat we van oorsprong allemaal afkomstig zijn uit dezelfde bron. Dat een ieder lessen te leren heeft in dit leven en dat een iedere die zich in jou leven manifesteert hier is om jou daarbij te helpen en vice versa.

Spiritualiteit heeft betrekking op al het immateriele en spiegelt zich in het materiele leven.

verbinding ervaren met mijzelf, de natuur en anderen.

baha'i, leven, natuur, filosofie

Leven vanuit mijn kern in verbinding met de kosmos, de universele levensenergie. Daarbij word ik geholpen door mijn gidsen. Dromen, rituelen (sjamanisme) zijn voor mij belangrijke informatiebronnen, energiebronnen.

Verlichting leven en dat betekent voor mij: Zijn bij hoe het is. Niet meer en niet minder. Dan is er ruimte en de vrijheid te doen en te laten wat nodig is.

is genieten van de kleine dingen des levens en stilstaan bij wat echt belangrijk is.

Bewust leven, geestelijke voeding.

Spiritualiteit is voor mij levensadem die essentie zichtbaar en daarmee bereikbaar kan maken .

Buiten de kaders blijven denken en voelen en daarmee op eigen pad proberen te blijven en wenselijke groei te mogen ervaren.

alles, alles wat is, liefde zijn en liefde ervaren / voelen... bewust dit gaan ervaren... vertrouwen een toverwoord !!

DE bron van alles

Luisteren naar lichaam en ziel. Qi is de kracht des levens

Verdieping in de mens

Een bron van rust en reflextie.

In verbinding staan met jezelf en je omgeving in het NU.

Het gaar er niet om wie je denkt te zijn... Het gaat er om, ben je bewust dat je denkt te zijn wie je echt bent...

leven in de naam van liefde

Delen van liefde. Leef het leven en kijk wat er op dit moment zich voordoet

een van de weinige mogelijkheden in de wereld om met minimale middelen ontzettend veel te bereiken voor gigantisch veel mensen

het stroomt door mij, met dank aan de mij omringende goddelijke krachten in nederigheid...

een nieuwe way of life

inzichten in het proces van gebeurtenissen die je hebt ervaren. Hoe hier mee om te gaan, hoe dit kan worden veranderd. Je kracht gebruiken die in je zit.

Bezig zijn met meer dan wat op aarde aanwezig is.

Leven is spiritualiteit in de ruimste zin van het woord , echter volledig en stevig met beide benen op de grond !

Spiritualiteit betekent voor mij dat de werkelijkheid die ik nu ken groter is. Spiritualiteit is een ontdekkingsreis naar/in mezelf.

Jezelf ontwikkelen vanuit de kern van jezelf in de puurheid waarmee je geboren bent. Zodat je leven makkelijker wordt omdat je vrijer wordt en beperkingen overmeesterd. We zijn de verantwoordelijke Co-creaties van ons leven. Het bewustworden van wie je bent als ziel en in het geheel in eenheid met alles.

bewust Zijn

Jezelf zijn.

Openstaan voor positieve energie om me heen. De bijzondere gebeurtenissen/gevoelens tussen hemel en aarde, en gebruik maken van wat bij mij past, waar ik mij goed bij voel.

liefde, verbinding en eenheid, alles is liefde en in liefde wil ik samen zijn, ik ben de wereld en eigenlijk ook slechts een klein stukje van mezelf, ik ben mijn eigen verantwoordelijkheid, net als alles om mij heen. Ik kies er voor licht te verspreiden en in de samenleving bij te dragen aan het herinneren en verbinden aan de kern.

levenswijze

Spiritualiteit betekent voor mij een diepere betekenis van het leven. Er is zoveel meer dan alleen het aardse bestaan. Al die seintjes die je gegeven worden, de levenslessen die op je pad komen en de bijzondere mensen die je kunt ontmoeten, dat is echt een bijzondere aanvulling op het leven.

Spiritualiteit is voor mij het leven leven in je essentie. Spiritualiteit is een waardevol leven leiden, in Liefde. De wereld een mooiere plek maken waar mensen zich thuis voelen en het gevoel hebben zichzelf te kunnen zijn.

Leven in het hier en nu. Het leven kan een ware inspiratie zijn vanuit iedere richting wanneer je toelaat. En je hebt het vermogen om elkaar te inspireren. je zult jezelf steeds meer zien bewegen in de richting van verdienstelijkheid zodat wij in diepere verbondenheid samenkomt. Naar mijn inziens vraagt het van je dat je je keuze gebruikt om binnen in jezelf te Helen. Ontwikkel daarom je bewuste keuze, je bewustzijn, je vermogen je te verbinden, je passie en wil voor leven en verbondenheid...zodat je kunt ontwaken in je compassie, vergevingsgezindheid en acceptatie van al wat is.

Alles en niets

Verbonden zijn met iets groters dan wij mensen. Bewustzijn kunnen benutten en daarmee nog meer richting geven aan m'n leven.

Spiritualiteit is voor mij mezelf ontdekken in alle essenties. Spiritualiteit is in mij en verbindt mij met de wereld om me heen. Het is een levenslange ontdekkingsreis in mezelf. Het fundamentele bewustzijn dat verder gaat dan de zintuiglijke waarneming.

Levenswijze, gelukkig zijn, dicht bij je zelf blijven. Je zelf ontdekken wie je echt bent

Spiritualiteit is voor mij een manier om heel dicht bij het echt ik te komen. Bij wie ik echt ben als persoon.

Dat ik meer vanuit mijn hart doe dan vanuit mijn hoofd voelen is belangrijker en dat heeft alles te maken met spiritualiteit.

Vanuit het weten: er is geen verschil. De verbinding in jezelf maken, naar de ander en global gaan.

het loopt als een rode draad door mijn leven.

Groeien, Verdiepen, Verruimen, Accepteren. Eenwording. God.

Leven zonder strijd

Spiritualiteit is voor mij verdieping, verbinding.

je zelf kunnen zijn,je zelf ontwikkelen,spiritueel betekend voor mij gewoon genieten van het leven in het hier en nu Als je een gelukkig leven wil leiden, stel jezelf een doel en laat het geluk niet afhangen van andere mensen of dingen.

Stilstaan bij de wonderen van iedere dag, zonder dat stilstand achteruitgang wordt.

Elke dag een feest,financieel onafhankelijk,the sky is the limit,meten=weten=groeien,

je blijven verwonderen over je bestaan

Ademen en leven met hart en ziel vanuit mijn eigen Spirit

In begin van mijn leven werkte mijn gevoeligheid tegen en nu werkt het in mijn voordeel. Ik maak gebruik van mijn eigen gevoeligheid om anderen tot hun kern te brengen.

Levenswijze.......

Je bewustzijn van het feit dat alles om je heen energie is. Je kunt aandacht besteden aan iets wat energie zuigt of aan iets wat energie geeft. Je bewust zijn van de keuzes die je maakt en wat voor effect dit kan hebben voor je functioneren binnen deze maatschappij.

het runnen van mijn eigen bedrijf,mijn eigen spirituele winkel.

Voluit en volledig aanwezig zijn op aarde en alles ervaren als ware ik in het paradijs.

Spritualiteit betekent voor mij volop in het leven staan met heldere aandacht voor mijn ware zelf.

Spiritualiteit betekent voor mij bij de kern van dingen komen, de kern van dingen zien/ervaren

De weg naar mijn kern, vanuit die ik anderen ontmoet. Het grote geheel niet uit het oog verliezen.

Het leven leven vanuit de bron! De bron is het leven zelf. Mijn eigen ervaring van mijn avontuur van terminale kanker naar schoon op eigen kracht is dat ik de tekens die het leven geeft heb leren te begrijpen. Dat in alles een boodschap verborgen zit om je verder te helpen op je pad. Het leven laat je letterlijk zien wat je nodig hebt, mits je het leven kunt "verstaan." Als je de tekens verstaat, kun je altijd de weg terugvinden uit het donker en terugkeren naar het licht. Voor mij is spiritualiteit niets anders dan heel goed met je beide benen stevig op de grond, met een vertikale connectie met het universum, en je volledig bewust zijn van je enorme oneindige potentieel, en daarnaar handelen. Zonder angst maar in vol vertrouwen leven in overgave aan het leven zelf! Alles kan , echt alles kan als jij het laat gebeuren. ( terug van BH kanker stadium 4B naar 100% kerngezond,)

het onderzoeken van 'wie ben ik? '

'A way of life' - geeft inspiratie aan mijn eigen ontwikkeling

Thuiskomen, als kind was ik al extreem hooggevoelig nu noemen ze dat een Nieuwetijdskind/Indigo kind. Ik ben inmiddels zover gegroeid dat ik op een zeer hoog niveau met energie mag werken. Spiritualiteit is groeien en jezelf steeds beter en mooier ontdekken

Een universele eenheid zijn met alles en iedereen.

Spiritualiteit is essentieel in mijn leven omdat het me besef geeft van mijn groei en doel in het hier en nu!

Een verborgen energielaag die tastbaar aanwezig is maar toch niet voelbaar voor iedereen.

Spiritualiteit is terugkomen bij jezelf, je kern en tegelijk de verbinding maken met alles en iedereen terwijl je toch in je eigen kracht blijft staan.

Het gebruik van gevoelens en ingevingen in het dagelijkse leven bij het nemen van beslissingen.

Ik sta ermee op en ga ermee naar bed. Kortom: ik adem spiritualiteit. Spiritualiteit is ruim 15 jaar een deel van mijn leven geworden. Mijn levensvisie.

Ik leef helemaal naar mijn gevoel en probeer zoveel mogelijk mijn verstand uit te schakelen waardoor ik me het beste kan laten leiden door het leven

naar de essentie van het zijn gaan

het grootste leerproces in mijn leven verbinding met het goddelijke

open staan voor gevoelens

Uitdaging om 'hemel 'en aarde te verbinden. Combinatie leggen tussen zijn en zin. Verhalen als beeldtaal. Verbinding tussen mensen.

belangrijk is mijn leven en werken, vanuit de spiritualiteit ontstaat voor mij kracht, wijsheid en een diepe verbondenheid met alles wat is.

Innerlijke rust ... één zijn met natuur, 'geloof ' en medemens ... samen herbronnen en naar hogere waarden groeien ... innerlijk gedeeld geluk die deuren opent ... en ons samen doet groeien in ons bewustwordingsproces ... een sa'mens'pel waarin het woord 'mens' centraal staat ...

Vertrouwen op je intuïtie,geleid door gidsen/engelen/dierbaren die zijn overgegaan.Je ervan bewust zijn,dat toeval niet bestaat en dat alles en iedereen deel uitmaakt van het grote geheel.Het volgen van je zielenpad,waarbij je ego vaak een stap terug moet doen.Oog hebben voor positieve zaken in het leven en de schoonheid van de natuur.Bij dit alles goed geaard zijn/blijven door meditatie:Niet zweverig worden!Zuivere intenties,

Een start van een nieuw positief leven en ben nu benieuwd naar wat dit me kan brengen..

Het is mijn levensstijl geworden om vanuit dit bewustzijn te leven. Het heeft mij geholpen te leven vanuit mijn hart i.p.v. vanuit mijn hoofd

Een levensvisie. Lief zijn voor mens, dier en de natuur. Leven in het Geven, Gunnen en Delen, de spirituele GGD. Beslissen en leven vanuit mijn hart, die laten sturen.

Mijn dagelijks leven staat in het teken van spiritualiteit. En elke dag is groeien. Zo komen er steeds weer nieuwe dingen op mijn pad. Ook nu weer !!!! Het leven is zo eenvoudig,maar niet altijd even makkelijk.

Het betekent een manier van "zijn", van toepassen in je dagdagelijkse leven. Het "verbeter de wereld, begin bij jezelf" verhaal. Of zoals in het gedicht van A. Nahon

It is not only a part of my life, because of looking at things holographicly, it totaly changes the way you look at life.

lees mijn boek, het is mijn levenstaak.

Ben ik aan het ontdekken

Daar heb ik een boek over geschreven: "Spirit in organisaties", een leidraad voor bezieling in organisaties. Het bepaalt in elk opzicht mijn doen en laten prive en zakelijk.

Spiritualiteit is de innerlijke drijfveer die me onafgebroken stimuleert om in samenspel met de ander te worden wie ik ben.

Leven vanuit "Hart gedragen bewust ZIJN" i.p.v . Overleven vanuit "Ego/Angst onbewust DOEN"

Onze relatie met ons zelf

De manier waarop ik in het leven sta. De rode pil in de Matrix.

Ontwikkeling van mededogen en acceptatie. Het aanvaarden dat alles draait om de acceptatie van het huidige moment. Iedereen creëert via zijn gedachten zijn eigen wereld. In basis is iedereen gelijk en heeft dezelfde basisbehoeften en verlangens.

De diepere laag in ALLES

Het geeft zin aan leven en werk, mits goed geworteld in de feiten, in het hier en nu.

Bewust leven en helpen de wereld een beetje mooier te maken, met beide voeten op de grond.

Heeft mij geleerd neutraal te kunnen zijn, zodat dat wat er is er mag zijn in het HIER&NU

spiritualiteit is niet iets bijzonders, het is juist heel gewoon.Geef aan iedere activiteit die je doet je volledige betrokkenheid en maak geen onderscheid tussen de activiteiten. Er bestaan geen meer of minder belangrijke activiteiten.

liefde, vrede en dankbare vreugde door te pogen niet te oordelen.

Verbonden zijn in eenheid.

Kloppend zijn visie, met lijf en leden, met hart en omgeving

Je Zelf zijn en compassie hebben voor anderen. universeel verbonden zijn.

Je hart durven volgen, op ieder vlak van je leven en niet bang zijn maar nieuwsgierig.

verbonden zijn, jezelf zijn, beide benen op de grond staan, positief omgaan met energie.

Groei, Open staan, Luisterend oor, Doorgeven, Meditatie, Stilte, Gevoel, Luisteren naar gevoel.

Persoonlijke ontwikkeling is de basis van succes. Door ’gewoon’ dicht bij jezelf te blijven en door in contact te blijven met het allerdaagse leven ontstaat een ideale voedingsbodem waarop ik mijn inzicht kan verdiepen.

inzicht, overgave, harmonie met de- en jouw natuur bij bewust en ontwikkelings-gericht leven.

zijn wie je bent in verbondenheid met anderen en je omgeving.

Worden wie ik ben

verbinden met alles wat leeft

Licht

Spiritualiteit is leven vanuit verbinding met je spirituele Kern. Niet vanuit beperkende overtuigingen, maar vanuit de Ruimte die je Bent.

dicht bij jezelf blijven

Je in verbinding weten met al het leven.

Er is meer dan alleen een zakelijke benadering. Er is meer dan hetgeen we kunnen zien. Lijnen, verbindingen, lopen anders dan we verwachten.

een middel tot voluit leven

elke ervaring ten volle doorleven

Mij verbonden voelen met alles, wat Leeft.

Mijn pad

Spiritualiteit is verweven in mijn leven en geeft voor mij een werkelijke extra dimensie.

Bewust blijven van je eigen bron.

Dat er meer is tussen hemel en aarde en dat sommige zaken, gebeurtenissen of verhalen niet te begrijpen zijn en je dus beter kan loslaten.

bewust zijn, gemeenschapszin

Het kunnen zien , voelen en doorgronden van iemands zijn en mijn eigen zijn. Het los kunnen koppelen van materiele zaken, het terugbrengen naar de essentie en het geluk in jezelf kunnen en willen vinden.

Bewust leven brengt je in balans en leert je luisteren naar je innerlijk, je intuitie.

veel

De mens wordt in de holistische zienswijze als een 'heelheid' beschouwd van verschillende niveaus: lichamelijk, geestelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel. Een verstoring van één van deze niveaus heeft daarmee dan ook gevolgen voor de andere niveaus. Spiritualiteit is een onderdeel van mijn balans.

Groeien naar bewustzijn stap voor stap.

Spiritualiteit is het diepe besef dat wij in de liefde en het oneindige bewustzijn één zijn. Wij zijn die wij worden door de aan en of afwezigheid van de liefde voor elkaar en dat geeft een diepe verantwoordelijkheid.

zelfontwikkeling, hartzaken ontdekken en ontwikkelen, samenwerken, samendelen, samenzijn. In liefde en met compassie.

Bewust Wording Ont-dekken Bewust Zijn

Spiritualiteit is de kern waar vanuit ik mijn leven leid, met beide voeten op de grond, en in contact met het grotere geheel. Het is mijn taak als persoon om mijn ziel een stuk groei mee te geven. Ik leef graag naar mijn ziel, mijn hoofd, hart en lijf helpen me daar bij.

Spiritualiteit is jij in de wereld en de wereld in jou. Stap voor stap ontwikkel je kennis en vaardigheden, om te komen tot vervolmaking.

Verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid

authentiek zijn, risico's nemen, de weg van het hart volgen.

Het bewust in contact komen met je geest.

Bewustzijn, God, geluk, het meest practische wat je maar kunt bedenken.

Thuiskomen

Alles is goed zoals het is zolang het maar met een zuivere intentie gebeurd. Voor mij is het een manier van leven waarbij ik de kracht vindt om dingen te doen buiten de kaders van de maatschappij en waarbij ik vooral lekker mijzelf kan zijn.

Spirit en ziel zijn voor mij dagelijks net zo aanwezig als ademen en eten.

dat loopt door alles wat je doet heen. Down to earth blijven groeien,jezelf bteer leren kennen,waardoor je ook de ander beter begrijpt...

Bewust zijn van wie je bent en welke rol je hebt op aarde.

Het proces belopen in herinnering van eenheid van het leven. Jezelf verbonden voelen met alles wat is. Vanuit een verruimd perspectief je leven vorm geven, wetende dat elk moment van de dag een mogelijk is, om nog meer te verruimen.

Het is mijn leven. Ik ben er fulltime mee bezig, en heb er mijn beroep van gemaakt. De kern van mijn activiteiten is dat de splitsing tussen spirit en materie slechts schijn is, wanneer je je geest traint volgens bepaalde methoden.

Het betekent vanuit een goed contact met de aardse realiteit een diep contact aangaan met onze innerlijke bron om te leren zijn en te leren acceptatie dat je bent waar je moet zijn en op deze manier kunnen uitstralen naar alles om je heen.

Via spiritualiteit kom je weer thuis bij jezelf, je oorsprong.

Goed voor mijn geest en lichaam zorgen waardoor ik in contact ben met mijn ziel

Het Beste Wat Er Maar Kan Bestaan...

spiritualiteit toepassen in het dagelijkse leven

Voor mij betekent spiritualiteit kontakt hebben met je innerlijke bron, leven vanuit je hart en bezig zijn met zelfontwikkeling.

Verbondenheid met de Kosmos, Liefde voor alle levende wezens en het pad daar naartoe te groeien

mijn levenspad..mijn zin van het bestaan hier op aarde..mijn missie..

Alles heeft een reden en een pad te gaan

Basis van inspiratie en liefde.

Spiritualiteit zorgt voor de verdieping in alles wat ik doe. Spiritualiteit gaat voor mij over zingeving, een voor mij noodzakelijke levensbehoefte.

weten wie/wat je werkelijk bent.

Leven vanuit levensenergie, in samenspel, verbinding met lichaam en persoonlijkheid. Onderweg zijn in bewustwording. Zowel van waar je leeft, als hoe je wilt leven.

Spiritualiteit betekent voor mij bewust zijn. In verbinding. Vanuit mijn hart. Dus in contact met mijn intuitie en met de energie van alles om me heen.

veel

Het verbinden en samen laten vallen van binnenwereld en buitenwereld en het omzetten van dromen in levenskunst.

Consciousness in action and presence.

Verbonden met de aarde mezelf dienstbaar stellen aan iets groters dan ikzelf. Vandaaruit leef en werk ik. Ik ben iemand die actief spiritueel is. Probeer zo integer mogelijk te zijn. Trouw aan mezelf.

Het leven zelf

Sipiritualiteit betekent voor mij het verkrijgen van inzichten wat ik hier doe en waarom ik hier ben. ik ben me hier dagelijks van bewust.

ben nog zoekende

in verbinding staan met mezelf en de energie om mij heen. In mijn kracht staan.

Volledig mens zijn: verbinding met en erkenning van alle aspecten daarvan. Ego, ziel, hoger zelf.

verlichting

Dat is een vraag waar ik altijd erg over na moet denken, terwijl spiritualiteit voor mij denk ik meer een gevoel is. Juist de balans tussen denken en voelen vind ik erg belangrijk. Wat men tegenwoordig spiritueel noemt, zo noemen de Chinezen de Westerse geneeskunde

Het is de ontdekking om te realiseren dat je eerst onbewust moest zijn in je handel en wandel in het leven om tot inzicht te komen in de werkelijk wondere wereld waarvan wij allen deel uit maken en dat wij alle werkelijkheden zelf creeeren.

Bezieling, zingeving, rust, inspiratie

Spiritualiteit betekent voor mij bewust en praktisch/ aards in het leven staan, alert en verwachtingsvol letten op alle tekenen en voorvallen die mij helpen op mijn pad. In de kleine dingen de grote dingen weerspiegeld zien. Synchroniciteit als basiswet van de levenskunst. En de levenskunst is om steeds weer de balans te vinden tussen het opbouwen van je leven op de aarde en je universele doel. Humor: lachen is de hoogste trilling!

Aan spiritualiteit geef ik op dit moment de inhoud : weten wie je bent vanuit een groter perspectief dan dat van je ego . Oefenen in Bewust Zijn. Meditatie, onderzoeken hoe ik me dieper kan verbinden met mezelf en de ander. Weerstanden waarnemen en merken hoe bewustzijn me daar in kan oprekken. Zijnsorientatie reikt daar mooie oefeningen en inzichten voor aan. Ik geloof in aangesloten zijn op een groter veld waar we allen onze unieke plek in hebben en onze eigen straling mogen laten zien .

Leven in het nu, vanuit mijn hart, in vebinding met mezelf en alles om me heen. Leef het leven licht!

Wijsheid en verdieping, zorgen voor (ontstaan en behoud van) liefde in alle vormen.

dat er meer zichtbaar is dan men ziet

Alles! Vanaf het eerste moment dat ik bewust was zocht ik 'God' De Bron die immanent aanwezig is in het leven. Ik zie het als mijn taak om een bijdrage te leveren om de wereldvrede een stukje dichterbij te laten komen. Wereldvrede ontstaat door zelfrealisatie. Daarom heet ons bedrijf ook Peace in Design

Het leven ten volste leven.

een gezonde mix van dat wat er is en zichtbaar is, en dat wat e is wat niet direct zichtbaar is

Love is in the air

Spiritualiteit betekent voor mij innerlijke groei contact krijgen met mij eigenlijke ik. Bewust leven en dat zo uitdragen om mezelf en anderen te kunnen inspireren.

Ontdekking en sturing in het leven. Luisteren naar je lichaam en je innerlijke stem.

bewustwording, ontwikkeling, persoonlijke groei, collectieve groei, liefde en autonomie.

Een authentiek leven leiden te midden van maatschappelijke hectiek en hysterie.

verbinding

Volop leven waartoe je bedoelt bent

leven vanuit mijn hart, verbonden met God, de Bron en levend vanuit die levenstroom en (scheppings) kracht die alles verbindt en vernieuwt. Zijn. Pure eenvoud, met aandacht aanvaarden van alles wat daar is (mindfull) mijn creatviteit inzetten en samenwerken vanuit het hart, elkaar inspireren.

Het inzicht dat alles met elkaar verweven is, dat alles bezield is en dat voor de overleving van de planeet ons bewustzijn geïntegreerd dient te raken (zelf-bewustzijn

de essentie van je wezen

God vult ons met zijn eigen Geest.

Beseffen dat je een onderdeel bent van een groter geheel

Voor mij is spiritualiteit een leven in verbondenheid: met kosmos, aarde, met alles wat er gebeurt in de wereld en de transisie van onze tijd. Voor mij is spiritualiteit de eenheid tussen het God( delijke), alles wat leeft en mensen ( eigen bron).

bewust zijn, zelfkennis, zelfacceptatie

leven vanuit je hart met jezelf en anderen. Zijn wie je bent. het fundament van Leven.

Spiritualiteit is: 'Vóór de Verlichting: houthakken en water putten

Voeding vanuit liefde. In verbinding zijn met het Alles.

Leven en werken vanuit verbinding met je ziel.

Spiritualiteit is voor ons vanzelfsprekend en een onlosmakelijk onderdeel van wie we als mens zijn.

Een authentieke spiritualiteit is universeel. Ze is niet te linken aan een specifieke cultuur. Ze focust zich op de ultieme bron van alle scheppingen. Ze kan dus niet exclusief zijn want ze heeft als doel de hele mensheid te raken. Elke spirituele leer moet als een brug dienen naar de hoogste scheppende kracht maar mag niet verward worden, zoals het vaak gebeurt, met de scheppende kracht zelf. Wanneer we ons in een spirituele praktijk engageren, is het dus van groot belang ons te behoeden voor haar individuele waarheid en daarin niet de hele universele waarheid te zien.

Mogelijkheden benutten, oordeelvrij leven, de dialoog aangaan, nu leven, inspireren, samenwerken, ondernemen, aanmoedigen, leren

liefde

Voor mij is 'Eenheid' de enige realiteit en daarmee alles van spirituele oorsprong. Op het moment dat we iets buitensluiten plaatsen we het los van de Eenheid en daarmee buiten onszelf. Zaken die mijn pad kruisen en waar mijn aandacht op gevestigd wordt -of waar ik een emotie bij ervaar- hebben mij iets te zeggen en komen wat mij betreft uit één en dezelfde bron. Soms is het meteen duidelijk en zo niet, dan ga ik onderzoeken waar het leven me op wijst.

Met beide benen op de grond verder kijken en denken en voelen dan de neus gemiddeld lang is.Leren verder waar te nemen dan je zintuigen je brengen. Zingeving van binnen uit. Leven in het nu met een open mind.

het betekend nu en hier in totaal homonie zijn met wat er is en wat je bent

Spiritualiteit is voor mij het leven dat ik leef, wat zie ik om mij heen en wat heeft het mij te vertellen. Alles wat ik mee maak roep ik zelf op en is derhalve een projectie van mijzelf in deze wereld. Ik ben de regisseur van mijn eigen leven en heb dus altijd mogelijkheden om te veranderen.

Leven vanuit innerlijke stilte. Erkennen en ervaren dat alles deel uitmaakt van één groot bewustzijn en daarnaar leven. Met het hart in de hoofdrol!

God is de basis van mijn bestaan. Het is voor mij belangrijk om steeds meer vanuit mijn hogere zelf te gaan leven en het lagere zelf los te laten. En daarmee dichterbij mijn Goddelijke zelf/ dichterbij God te komen.

Verbinding met het Goddelijke

Spiritualiteit is het proces dat ik doorleef, en dat mij steeds weer brengt bij de zaken in het leven die er echt toe doen.

persoonlijke groei

Het is mezelf openstellen voor de levenskracht en de energie die volop voor handen is, maar die je op eigen wijze moet opnemen en omzetten in keuzes en daden.

Voor is spiritualiteit het vertrouwen te vinden in alles wat er is. In het zichtbare en onzichtbare

Het onder de aandacht brengen van Ankh energie en het laten voelen en ervaren daarvan in het geven van workshops. Het laten ervaren van de resonantie,s dmv verhoogde trillings overdracht richting 2012. Het Ankh symboliek uitdragen en het gebruik in ere herstellen.

Proberen te leven en te werken vanuit mijn hart en te zijn wie Ik werkelijk Ben.

Bewustwording en groei in je Zijn. Niet als iets wat je doet, maar meer iets dat je leeft iedere seconde vanuit iedere cel, je kunt niet anders!

Jezelf ervaren op harts- en zielsnivo

Goed gevoel

Spiritualiteit is voor mij een onderdeel van het leven. Het is niet iets dat je 'erbij' doet, maar dat wat je bent. Ieder mens is een spiritueel wezen met unieke talenten om het levensdoel te bereiken. Leven in het hier en nu met beide benen op de grond en in contact met al wat is.

Verbonden zijn met alles in het universum en toch uniek... Die verbondenheid inzetten om te groeien als mens, als ziel.

bij jezelf blijven, meditatie yoga

Spiritualiteit is voor mij het in contact blijven met het Universum, de aarde en mijzelf en het besef dat we allen één zijn. Door dicht bij jezelf en je gevoel te blijven en te leren van jezelf te houden ben je beter in staat om iets voor de ander te betekenen.

Spiritualiteit is een belangrijk onderdeel van mijn dagelijks leven, door boeken, gesprekken en persoonlijke invulling van de dag. Ik ben altijd op zoek geweest naar verdieping, naar de zin van het leven, de betekenis van de dood. Spiritualiteit hoort voor mij bij dagelijkse voeding.

Leven vanuit onvoorwaardelijke liefde, vanuit je hart

Leven als een bewust mens.

Inhoud geven aan je levensmissie

Zonder spirit is er geen leven mogelijk, wat zou ik zonder moeten als ik simpelweg niet besta?

Spiritualiteit is NU leven.

Spiritualiteit heeft voor mij als betekenis dat ik al mijn facetten erken, dat ik weet dat ik meer ben dan enkel een lichaam of een geest maar dat het een geheel is wat meer is dan de som van de delen. Spiritualiteit is je eigen evolutie ervaren en bewust zijn van de inhoud van je leven en hoe je leeft.

eenheidsbewustzijn tussen mens, aarde en het Al

We hebben het afgelopen jaar een proces doorgemaakt waarbij we bij meer dan honderd mensen met ernstige psychische klachten een omslag in functioneren zagen: van overleven naar beleven.

in verbinding komen met je missie en in staat zijn om je capaciteiten en rationele vermogens positief in te zetten om je missie te leven. En zo bij te dragen aan de verbinding en afhankelijkheid van alles met alles.

Meer waarden van betekenis dan enkel commerciële, efficiency, schaalvergroting... Medemenselijkheid, meer tussen hemel en aarde, zijn de dingen die onverschilligheid doen versmelten in een glimlach!

goed geaard dagelijks leven

Bezig zijn met energiewerk vormt een steeds groter deel van m'n leven. De basiswaarden ervan vormen voor mij wel al een dagelijkse fundering. Ik zie het als verrijking van m'n leven.

Een manier om tegen het leven aan te kijken en zien dat alles met elkaar verbonden is.

Een manier van leven waarbij de verbinding tussen hart, ziel en hoofd in harmonie is...nuchter, krachtig en zelfbewust en vanuit en met Liefde. Vol vertrouwen je levensweg durven lopen...

Spirituele ontwikkeling gaat voor alles: het geeft richting in mijn leven, sluit aan bij hart en talenten. Geeft verbinding met anderen en laat het ego stap voor stap los. Ook het leven in het hier en nu.

Spiritualiteit is van jongs af aanverweven met heel mijn wezen.

Het leven is fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel. Spiritualiteit is een gelijkwaardig onderdeel.

Spiritualiteit betekend voor mij in jezelf geloven!

Bewust zijn van jezelf, delen, open zijn en met respect voor de ander een zijn.

In vrijheid verbonden zijn met alles

Begeestering in alles waar ik me mee bezig wil houden, dit ligt dicht tegen passie aan. En spiritualiteit vind ik een manier om als tegenhanger van fysieke zaken en materialiteit mijn en ons leven in balans te krijgen en houden

Alles is met elkaar verbonden.

Spiritualiteit betekent voor mij de weg van dualiteit naar éénheid!

samen individueel zijn.

Spiritualiteit betekent voor mij in contact komen te staan met mijn diepere wezen, mij daar laten raken door het Grote Zijn, en dat leidend laten zijn voor mijn handelen met anderen.

Leven vanuit de kern, zuiverheid, eerlijkheid, zonder oordeel, respect.

Zijn wat je bent

Geestelijke bewustwording en vernieuwing.

Leven vanuit je hart en spreken met je hart. Dat je je eigen kern bent en deel uitmaakt van het universum. De natuur is hierbij een bijzonder onderdeel waarin ik mijn rust kan vinden met wandelen, opladen.

A Course in Miracles

t is nog nieuw voor me

Zoektocht naar zingeving, veel leren, inzicht te verwerven, en vooral inzichten geven aan mensen en bedrijven.

Een verbinding maken tussen aarde en hemel en andersom. Het verenigen van Shakti en Shiva, de vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten in mij verenigen om zo de creatieve, scheppende kracht te transformeren naar een hoger bewustzijn, maar de aarde is mijn werkterrein.

In verbinding zijn met je zelf, vanuit je ziel durven leven

Het is voor mij een manier van in het leven staan. Wetende dat wat er gebeurd in het leven een reden heeft. Aan mezelf de keus hoe ik hier mee omga.

groei, ontwikkeling en dichter tot je zelf komen

Manier van leven

transformatie, open, nieuwsgierig en eerlijk zijn stil zijn

Het is leven in contact met je hart! In je hart, daar is je plek, waar je ziel ofwel je hogere zelf, of wel de stem van je geweten of wel je intuïtie tot je spreekt. Het luisteren naar je zelf.!

het pad van bewustzijnsontwikkeling met passie volgen

Bewust zijn in body en mind

Spiritualiteit betekent voor mij om zo concreet mogelijk in de wereld te staan, handelend naar het moment dat zich voordoet en altijd vanuit de verbinding met mijn hart en het wereld hart.

Het is de basis van mijn leven.

de ruimte ervaren dat er meer is dan wat wij gewend zijn voor waar te houden.

Groei en ontwikkeling. Het besef dat iedereen en alles een deeltje is van een geheel Zien, Horen , Voelen, Ruiken en Genieten

veel.. bewust leven..

Zonder kan ik niet leven. Het is onderdeel van mijn leven.

het dagelijks leven

Weten dat je meer bent dan vlees en bloed, jezelf laten gidsen door je hogere zelf. Dit kan het beste als je onderbewustzijn en je bewustzijn op de zelfde golflengte samenwerken.

Spiritualiteit betekent voor mij niets anders dan, ervaren en aanvaarden van de natuurlijke flow. Wat niet betekent dat je met alle winden mee waait, maar bewuste keuzes maakt in het gegeven.

Voelen wanneer ik over mijn grenzen ga. Voelen wanneer ik echt geniet. Voelen wanneer ik moe ben en moet stoppen. Voelen als ik gekwetst wordt. Verbinding voelen. Kortom voelen wat er is en hier op antwoorden in plaats van reageren.

Het is de rode draad in je eigen leven en vormt (steeds meer) de verbinding met anderen.

in contact zijn met wie je werkelijk bent.

loslaten en daarin houvast vinden

aandacht voor immateriele waarden Door te werken volg je het ritme van de aarde en van haar ziel. door nietsdoen raak je los van het ritme van de seizoenen en het leven dat in trotse overgave voortschrijdt naar de oneindigheid. Kahlil Gibran, De Profeet.

Spiritualiteit betekend voor mij heel veel net zoals elke dag eten het hoort gewoon bij mij

Houden van het leven en in je passie staan.

Het stille plekje in jezelf vinden, dat je bron is van inspiratie, in harmonie met de natuur en het universum

Allesomvattend

Leven vanuit eenheidsbewustzijn. Weten dat je één bent met de aarde, de natuur, de kosmos, de mensen om je heen en alle levende wezens hier op aarde.

Verbinding

Scheppend werken vanuit je essentie op een autonoom, zinvol levenspad.

Een bewustzijn om mensen, natuur, milieu en economie in harmonie met elkaar te brengen. De aarde en kosmos zijn dit al.

de reis naar binnen maken, op zoek naar je essentie, en die vervolgens tot expressie brengen in de wereld.

delen, geven

belangrijk

De weg tot leven

Komen bij jezelf.

Meer zingeving van het leven en te genieten van de dingen de ons ontroeren.

Bij jezelf blijven en er zijn voor de ander. Zonder oordeel en met hulp van het universum

spiriritualiteit, staat voor mij de weg naar jezelf weer herkennen en dat weer aanleren met wat je bent verleerd. Zodat je de liefde die je weer herondekt hebt kan delen met de ander. waardoor er weer een verbinding kan ontstaan op het nivo van wat wij alle kunnen dragen

Het verbinden van mens en dier.

Het vergroten van bewust zijn. Bewegen naar wie we als mens en als mensheid in de kern zijn

Vergroten bewustzijn , 'constantly consciously connected'

Dagelijks leven, in vertrouwen, balans en Liefde

Het overzicht en het inzicht hebben en wanneer noodzakelijk, het loslaten van ondermijnende en belemmerende gedachten constructen. Het bewust zijn dat we allen met elkaar verbonden zijn.

Dit gaat hand in hand met creativiteit en is mijn levenshouding om hierin te leren, te ervaren en te vieren

Het inzicht dat ik niks hoef te 'doen' om de moeite waard te zijn en dat er geen heerlijker gevoel is dan levensvreugde ervaren met anderen. Vechten tegen iets, maakt dat het meer 'waarheid' wordt. Niemand kan een ander helpen, iedereen is vrij om te kiezen en kiest (bewust, meestal onbewust).

op weg zijn naar leven zonder ego: volmaakt

Heel veel

bewust leven, elke dag opnieuw.

Geloven in het Universum, en toch met beide voeten in de Aarde blijven staan. Een evenwicht tussen Moeder Aarde en het Universum

Verbondenheid, streven naar duurzaamheid, eerlijkheid. Denken en hart proberen zoveel mogelijk te verenigen.

Het je openstellen voor alles, ook wat niet zomaar verklaarbaar is. Denk buiten de maatschappelijke box. Je talenten onderkennen en inzetten waar mogelijk.

Spiritualiteit is voor mij niets anders dan "bewust leven" met respect, eerbied en dankbaarheid voor de aarde waarop wij leven.

Voor mij betekent spiritualiteit het bezig zijn met bewustwording van de zin van het leven en deze zingeving voelbaar maken in de alledaagse dingen. De zingeving die ik tot nu toe gevonden heb, is vooral het bewust worden van het deel uitmaken van het grotere geheel van mensheid, aarde en kosmos, en bewust bijdragen aan de continue ontwikkeling ervan richting vrede en eenheid.

Spiritualiteit beschouwt het leven als een leerproces, een creatieproces, maar bovenal een bewustwordingsproces, dat vaak verloopt door middel van een genezingsproces. Het leven nodigt uit tot zelfverantwoordelijkheid in helingsproces, geluk en verbondenheid alles en iedereen.

Spiritualiteit betekent voor mij in contact zijn met mijn 'spirit', dat waardoor ik in mijn kracht sta, en dat waardoor ik los kom van mijn ego en moedig de patronen in denken en doen achter me kan laten die me verhinderen te zijn wie ik in wezen ben.

je bent meer dan je denken

Spiritualiteit is voor mij steeds meer leven vanuit de bron.

Is een manier van leven. Geloven in het goede vergeven , geloven in jezelf.

je hart volgen

Dat het leven gebeurt en dat we hier weinig tot geen invloed in hebben. De weg die zich aandient geef je aandacht.

bewustwording en innerlijke groei en vooral liefde

spiritualiteit is in alles en door alles. Ieder incident, groot of klein kan helpen op het pad om inzichten te verkrijgen, ballast los te laten en te leren het hier en nu in al zijn volledigheid te omarmen.

De kracht om te groeien

Spiritualiteit is verweven in alles. In het dagelijks leven en in onze omgeving. Verbinding maken en bewust worden, dat is de essentie en tegelijkertijd de start.

Spiritualiteit is een belangrijk onderdeel van mijn leven.

Me onderdeel voelen van de natuur en verbonden zijn met alles dat leeft. Leven volgens het ritme van de natuur. Weten dat ik onderdeel ben van een groter geheel en daaraan mijn unieke bijdrage kom leveren.

Beseffen dat we allemaal aan elkaar verbonden zijn en in de kern hetzelfde nastreven.

Elke dag groeien door de dingen die we doen, leren van alles en iedereen om ons heen, mededogen: elke dag een stukje zachter worden en meer in liefde en vertrouwen leven. Delen van geluk en succes. Grenzen respecteren.

bewustzijn, non dualiteit, wijsheid, inzicht, onthecht

Met twee benen op de grond staan en de stroom van het leven volgen.

Spirituateit is voor mji begrip van de ziel, ontwikkelen van mededogen, met aandacht dingen doen, de schoonheid in dingen/situaties opmerken, zingeving. Het geeft kleur en diepte aan je leven

Spiritualiteit betekend voor mij bewustwording en uiteindelijk "bewustzijn".

Voor mij betekent spiritualiteit er zijn, bewust zijn van jezelf, de kracht van jezelf en je omgeving.

Leven en werken vanuit gevoel.

De realisatie van wie je ten diepste bent.

Een gebied waar ik nog veel in ontdek

Steeds meer met beide benen op de grond :-) , alles mag er zijn, meer ruimte in mezelf, helemaal in stilte kunnen ZIJN, daardoor ook anderen goed kunnen aanvoelen, steeds minder ego, en er achter komen dat er nog genoeg ego is, en het mooi vinden om te groeien in bewustzijn.

verbinding met jezelf en anderen en meer

Leven, Be_leven, Passie's, mijzelf Zijn, Vreugde van binnen uit, Mijn familie, transformatie, Sri AmmaBhagavan, God, Christus, de meesters van het licht, mijn gidsen, de wereld, voetreflexologie, alternatieve geneeskunde, holistische kijk op lichaam, geest en ziel, esoterie. Met mensen Zijn die dmv hun spiegel laten zien wie ik werkelijk Ben. Jij bent Mij in een andere vorm.... Maar ook verdriet, boosheid, jaloezie, angst en al het andere wat samen gaat om eenheid te kunnen en mogen ervaren.

Onderwijzer voor nieuwetijdskinderen , En reiki healing.

Spiritualiteit betekent voor mij dat ik ondanks dat ik heel aards ben en nuchter, toch vanuit een intuïtief voelen mensen kan helpen en veel energie en liefde kan geven.

Vrij zijn

Realisatie dat er een goede balans moet zijn tussen leven, er mogen en kunnen zijn, genieten, helpen, werken. Positieve zorg en aandacht voor mijzelf en voor anderen.

al sinds mijn vierde ben ik bewust van mijn pad.

deel van het geheel zijn en dus in dienst staan van het geheel.

Een leven lang leren en oprechte vreugde dat ik er mag zijn om dit leven te Leven.

Leven en handelen vanuit compassie, daadkracht en liefde met respect voor andermans werkelijkheid. Leven en handelen vanuit positiviteit en vertrouwen. Bewustzijn dat "wie goed doet, goed ontmoet".

Verbinding voelen met mezelf, de anderen, de natuur en de wereld. Aandacht, compassie en respect zijn daarbij belangrijk.

rust in een jacgtig bestaan

het kruisteken is een mooie metafoor: de verticale lijn verbindt de aarde met de kosmos, de horizontale lijn is de verbinding tussen mensen onderling

Iets wat steeds meer aan het groeien is en me sterker maakt omdat het me inzicht geeft in mezelf.

Als je kijkt, ook kunnen zien! Invoelen, inleven, holistisch.

spiritualiteit is dat wat je buiten jezelf plaatst binnen in je leren herkennen

Op zoek naar het geluk in jezelf. En hoe een betere wereld voor jezelf te creeeren.

Spiritualiteit betekend voor mij een levenswijze op basis van Liefde en respect voor alles wat leeft. Naast persoonlijke bewustwording en groei is het voor mij ook belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan een wereld met meer respect en tolerantie.

verbinding maken met de bron

Spiritualiteit is een essentieel onderdeel van ieders leven. Voor mij betekent het de verbondenheid van kleuren.

Vooral bezielend bezig zijn. Het gaat over de zin van het bestaan en de bewustwoording van spirituele ervaringen als een bezielende kracht. Liefde voor de mens, liefde voor de aarde en liefde voor het Universum. Niets is vanzelfsprekend, het leven is een groot wonder waarin wij een onderdeel van mogen zijn die we goed moeten benutten.

Spiritualiteit betekent voor mij verbonden zijn met mijzelf op hart-nivo en vanuit deze energie de relatie met de ander en de natuur aangaan.

Een weg naar een betere omgeving... intern en extern.

Een innerlijk weten, dat voor mij mijn verbinding maakt tussen mijn body, mind and soul. Het geeft mij een basis van waaruit ik naar anderen kan reiken, en zij naar mij.

Verbondenheid met mijn innerlijke kracht.

Zijn en alles erom heen

Met mijzelf verbonden zijn, dat uitstralen en me vandaaruit verbinden met de mensen om me heen.Kijken in de spiegel die we elkaar voorhouden en groeien. 'Stil blijft het totdat onze waarheden elkaar in stilte ontmoeten.Hoe lachen we dan, als we inzien, dat ieder zich in de ander spiegelt.'

Spiritualiteit betekent voor mij vooral durven 'stilstaan'. Los van anderen de tijd nemen om te reflecteren op hoe je je in contacten en situaties wérkelijk voelt. In het bijzonder de confrontatie durven aangaan met je eigen angsten, twijfels, 'blinde vlekken'. Het is een voortdurend leerproces. De grootste uitdaging op aarde is expressie geven aan jezelf, zo volledig en natuurlijk mogelijk. Zonder dat je je teveel laat afleiden door materiële zaken, eerder 'dienstbaar' bent aan anderen.

Verbinding en ontwikkeling van lichaam en geest, ziel

Spiritualiteit is de zingevende routeplanner van je bestaan

Je Licht leven.

Spiritualiteit betekent voor mii: waartoe ben ik hier op aarde? Wat is mijn bijdrage aan deze wereld en hoe kan ik deze leveren?

het in vol-ledige verbinding zijn met jezelf, de mensen rond je, de wereld , het universum en hiernaar leven en handelen

Leven vanuit dat wat belangrijk voor je is, het volgen van de stroom en de vonken.

De antwoorden vinden in jezelf, door de relatie aan te gaan met je zelf om zo met een boodschap te komen vanuit je authentieke zelf.

Eenheid met jezelf en je omgeving

komt nog

volledig jezelf zijn en jezelf volledig zijn

Doen door niet te doen, Oneness, Non-dualiteit, het Leven is de ruimte waarin wij plaatsvinden.

Een verdieping van mijn leven. Ik heb dankzij spiritualiteit een nieuwe manier kijken en beleven tot mijn beschikking gekregen

het hele plaatje en niet alleen de delen zien

In verbinding zijn met lichaam en geest. Bewust-Zijn.

Spiritualiteit is voor mij het bewust onderweg zijn in het leven, de reis op zich, waarbij ik in elk 'plaatsje´ nieuwe ervaringen opdoe, inzichten vergaar, terwijl ik mij groots en nietig tegelijk voel. Op mijn pad verwonder en bewonder ik met overvolle teugen. Uit verschillende religies haal ik inspiratie om mijn leven vorm en richting te geven.

Spiritualiteit betekend voor mij mijn kijk de wereld in, hoe ik naar de mensen kijk en naar de gebeurtenissen in de wereld. Op kleine en op grote schaal.

spiritualiteit is onmisbaar in het leven. Lichaam geest en ziel dienen in harmonie samen te werken

spiritualiteit is voor mij durven zijn,durven zien ,durven voelen en vertrouwen

Een manier van leven.

Een levensdoel

Spiritualiteit betekent voor mij, met gevoel en passie het leven aangaan. Het is wat het is, zorg met de juiste intentie voor jezelf en daarmee ook voor de ander. Go with flow...

Mijn Passie leven in Dienstbaarheid aan wie Wij Zijn in wie Ik Ben

ontwikkeling van goddelijkheid in jezelf

dat is de basis van het leven

Leven in verbinding met alles en iedereen.

Verlichting is het doorzien van de zoektocht naar verlichting

Naar binnen gaan!

gaan buiten de gebaande wegen vertrouwen op organische en natuurlijke bewegingen loslaten, onvoorwaardelijke acceptatie, tolerantie zijn en kijken, voelen, luisteren, ruiken, proeven zonder oordeel

In vrijheid kunnen leven

Open staan voor alles wat er gebeurt, voor andere mensen en voor mezelf. In contact kunnen komen met mijn intuïtie. Verantwoordelijkheid nemen voor alles wat ik doe en laat. Leven vanuit het hier en nu. Dit streef ik allemaal na, maar de ene keer gaat dat beter dan de andere!

Spiritualiteit betekent voor mij vooral werken aan mezelf, aan wie ik ben, aan wie ik wil worden, aan wie ik kan zijn. Mezelf zodanig ontwikkelen dat ik ieder uur, iedere minuut, iedere seconde leef volgens de hoogste versie van wie ik in essentie ben. En tijdens dat proces te trachten iedereen die daarvoor open staat, aan te raken en te inspireren. Soms door troost, soms door te luisteren, soms door empathie, soms door een advies uit mijn rugzak. Altijd vrijblijvend, altijd in liefde en altijd met ruimte en respect voor de ander.

Spiritualiteit betekent voor mij steeds weer de verbinding zoeken en voelen met jezelf, met anderen en met de aarde, de natuur. Werkelijk vanuit je gevoel, in je buik aanwezig zijn, in het hier en nu, met volle aandacht en bewustzijn maakt dat je je eigen lichaam, gevoelens en gedachten meer gewaar wordt. Je een intieme relatie aangaat met jezelf. Inzichten verkrijgt in alles wat je beweegt en wat het met je doet. En ondanks dat, onvoorwaardelijk van jezelf en dat wat het leven je brengt blijft houden. Er in staan, het aan gaan, de bodem raken en je daar nestelen. Met liefde. WOW!

Spiritualiteit betekent voor mij de bovenste laag van verbondenheid tussen de mensen. In feite de laag die uitstijgt buiten het op deze aarde gevoelde hier en nu

Komen tot de essentie van het zijn met ruimte voor alles wat zich op weg daarnaartoe aandient.

Compassie. Spiritualiteit is voor mij het vermogen van verbonden kunnen zijn met de ander. Spiritualiteit is 'open worden' van het hartchakra en meer gevoeligheid ontwikkelen voor de hogere en fijnere energieen. Het is ook bewust zijn van wat je in de ander ziet dat ben jezelf.

Persoonlijke ontwikkeling tot het bewust bewustzijn dat God en ik één zijn.

Het is zoals ik ben!

In mijn spirituele centrum werk ik met de leiderschapsprincipes van de komende Gouden Tijd. In dit holistische leiderschap wordt de gebruikelijke zakelijke bedrijfsvoering verrijkt met de uitgangspunten van innerlijke groei, meesterschap, welzijn, verbondenheid en integriteit. Vanuit een hogere inspiratie, wij-gevoel, blijheid, gemak, heldervoelendheid en intuïtie wordt met de medewerkers dynamisch samen gewerkt aan de doelen van het centrum.

Volledig leven in het hier en nu, verbonden met al. Kernwaarden als duurzaamheid, win-win situaties, uitgaan van onderlinge overeenkomsten, samenwerking, verbinding, respect voor eigenheid en authenticiteit, zorgzaamheid voor al wat leeft, holistisch leven, vrouwelijke kracht en spirituele verbondenheid waren in die tijd basis. Een aantal jaren geleden heette dat zweverig, tegenwoordig actueel.

leven in balans, een balans tussen aardse en universele energieën, het mogen werken aan de levensopdracht die je gekozen hebt voor dit leven

Vrijheid IN verbondenheid.

Spiritualiteit is voor mij een samenkomen van en verdiepen van gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Dat brengt je bij een liefdevolle energie die verbonden is met al wat leeft.

bewustwording, naar binnen kijken, persoonlijke groei

Het gevoel te behoren tot een groter geheel en dat het levensplan je leidraad is. De uitdaging is deze te gaan zien, te herkennen en te erkennen. Soms nederig, soms voor jezelf opkomen, maar altijd vanuit het hart.

wij zijn allemaal energie en gebeurtenissen worden in gang gezet door jouw uitstraling aan de cosmos

Spiritualiteit is de tendens om steeds meer, steeds dichter in contact te komen met je ware Zelf en dit via ervaring, interesse, enthousiasme, inwijdingen, inzichten en héél veel liefde...

Vanuit aarding (Moeder Aarde) en balans( tussen mannelijke en vrouwelijke) ontstaat creatie, manifestatie. Wij zijn van deze aarde. Spirituele ontwikkeling groeit vanuit dit besef.

Een ontdekkingsreis/bewustwordingsproces van jezelf en openstaan voor anderen.

Inzicht krijgen in dat waar het in het leven om gaat.

Dat lichaam, ziel en geest 1 zijn en je niet alles kunt / hoeft te kunnen verklaren.

Spiritualiteit is voor mij het verenigen van het 'aardse' en het 'hemelse'. Bij kleine en grote beslissingen naar ratio én innerlijke stem durven te luisteren. Leven en ondernemen met je eigen én het grotere belang voor ogen en daarbij regelmatig van perspectief blijven wisselen.

Weten en ervaren dat alles energie is. Leven in het hier en nu

ze zeggen wel dat ogen de poorten zijn van je ziel. Ik merk steeds meer dat ogen een belangrijke verbinding vormen tussen de innerlijke wereld en de buiten wereld. Door mijn bril af te gaan zetten en met oogoefeningen aan de gang te gaan kwam ik op mijn spirituele pad terecht en heeft mij veel bewustzijn, vreugde, ontspanning en plezier in het leven gegeven. Alles gaat moeitelozer.

Echte spiritualiteit is niet afgescheiden zijn en is overal in te vinden, dus ook in je werk, het huishouden, de kinderen, je partner. Het is maar hoe je er mee omgaat.

Het betekent voor mij dat de omgang en het werken met de spirits, de voorvaderen, de gidsen en krachtdieren zeer belangrijk is. Ook speelt een grote rol het omgaan met de kracht van energie. Niet voor niks is de kracht van de energie waar ik mee omga, onlosmakelijk verbonden met de naam van mijn website.

eenheid

Spiritualiteit is voor mij leven en leren vanuit Liefde, de werkzaamheid van het hart begrijpen en gebruiken. Daarnaast betekent de weg naar het hart en zelfkennis voor mij dat bewustzijn hiervan een belangrijke bijdrage biedt aan het werken aan een betere wereld waarin materie er in een juiste verhouding mag zijn met het geestelijke. Ik vind dat de kracht van mensen kan liggen in het besef en relatie tussen individualiteit en collectiviteit en hieraan te werken.

Dat wat me het 'ware' leven toont en uitnodigt om in en vanuit te leven. Leven in authenticiteit met een 'warrior spirit of peace'.

Bewust worden van wie we werkelijk zijn.

spiritualiteit is een techniek om op zoektocht te gaan naar de bron

Leven

bewustzijn, ontwikkeling, zorg voor elkaar en de aarde, de mens zien als één

Het besef dat we met elkaar verbonden zijn. Dat het niet mogelijk is om jezelf af te sluiten en je eigen belangen voorop te stellen. Dat liefde de grootste kracht en waarheid is die wij kunnen bevatten.

Spiritualiteit is deel van het leven, niets meer en niets minder

Verbonden zijn met intuïtie en daar trouw aan blijven ondanks vertroebelende invloed van buitenaf! Een bijzonder leven creëren van binnen naar buiten. Verbinden met een leven lang leren en ~ bewust~zijn~ ontwikkelen. Experimenteren met het loslaten van grenzen tussen mij-n - zelf en het andere. Essentie beleven door met lef het leven te leven ook als het moeilijk is. Levenskunst, het creëren van een open relatie tussen de wens van de gedachte en de mogelijkheid het waar te maken. Dat is de innerlijke aanjager van de kunstenaar in mij. Daaruit volgt getuigenis van een voortdurende verandering van rol of functie in de actualiteit. Ik ben een zichzelf scheppend en herscheppend gegeven. Met fascinatie voor dit verandervermogen inspireer ik mijn omgeving. In één woord Levenskunst.

Nadenken over de diepere betekenis van alles wat er gebeurt

Opnieuw verbinden met kwetsbaarheid en authenticiteit. Vanuit verbinding overgave aan je hoogste waarden.

leven vanuit je kern en van alles en iedereen de kern, de spirit, herkennen

Ik geloof dat we allen spirituele wezens zijn die hun weg moeten vinden in hun 'mens'zijn. Spiritualiteit is hét middel waardoor wij écht kunnen evolueren in ons hoger bewustzijn.

Spiritualiteit betekent voor mij: Onvoorwaardelijk één zijn - en vooral blijven - met mijn eigen 'innerlijke kosmische bron' die tijdens mijn geboorte zichtbaar en tastbaar is geworden voor anderen en mijzelf. Namelijk het authentieke 'ZIJN' als mens in verbondenheid met alle 'kosmische waarden en wetten' van het UNIVERSUM. Vervolgens deze ultieme innerlijke bron op alle fronten - en onder alle omstandigheden - blijven koesteren en voeden tijdens mijn levensreis in het 'Hier en Nu'.

Ware spiritualiteit is het gelukkig zijn met jezelf, je man, vrouw, kinderen, familie, vrienden, collega's en de wereld om je heen. Oneness Deeksha/Blessing helpt hier heel effectief bij. Hiernaast is het belangrijk je basisbehoeften te hebben vervuld. Op dat moment ben je een tevreden mens en kan ook de innerlijke groei versnellen.

mijn levensadder , mijn bloed wortels , mijn ' ik ' en lotbestemming

Je zelf ontwikkelen naar je ware aard en dat is in verbinding met alles en iedereen.

spiritualiteit is het leven

Spiritualiteit is de basis van het zijn, het al wat is. Door spiritueel bezig te zijn voel je sterker in je schoenen staan en het biedt verhelderend inzicht en rust, Je komt los van de haastige maatschappij.

We zijn allemaal verbonden vanuit ons diepste zijn, met elkaar en met de omgeving. In het hier en nu is alles zoals het moet zijn, zonder oordeel van goed of fout. Als we ons open stellen zal de weg zich voor ons ontvouwen en vanuit vertrouwen moeten we ons leiderschap nemen en die weg volgen.

Spiritualiteit is mijn leven. Het is zo'n onderdeel van mijn leven, zo geïntegreerd in mijn leven dat ik het alleen maar kan leven. Bezig zijn met spiritualiteit heeft mij verrijkt, verdiept en levend gemaakt. Die ervaring wil ik delen met anderen.

Voor mij betekent spiritualiteit aandacht hebben voor jezelf en bij je eigen kerninformatie komen. Los van overtuigingen en oordelen je laten leiden door je hart.

Verbondenheid met het hier en nu

Volledig en voluit Leven in Verbinding in Hier en NU. Onderweg zijn - Bewustzijnsontwikkeling bevorderen- Groeien Vertrouwen - Intuïtieve ontwikkeling inzetten - Horizon verbreden Goed geaard zijn + Geestelijk-spiritueel durven Reizen Waarachtig jezelf Zijn.

Het grote geheel zien en uitdrukken op alle nivo's

Spiritualiteit is voor mij als eten en drinken. Ik sta er mee op en ga er mee naar bed.

's morgens wakker worden in een vrouwenlichaam en weten o.k. ik ben hier weer dus ik ga ervaren,creeeren en genieten van een leven in een vrouwenlichaam op moeder aarde.

Contact maken met mijn eigen essentie zodat ik elke dag vreugdevol kan beleven. Ook bij mij is dit een proces dat gaat met vallen en opstaan.

Spiritualiteit betekend voor mij de inzichten en lessen die ik mag ontvangen in contact met het universum.

Beseffen dat we mogen teruggroeien naar wat we in de kern vanuit zuiverheid zelf zijn.

Bewust leven, voelen, communiceren.

Spiritualiteit betekend voor mij, al het moois in jezelf ontdekken doormiddel van groei en bewustwording in jezelf en dat delen met de rest van de wereld. Van binnen naar buiten leren stralen en op die manier in staat zijn vanuit jouw eigen bron te creeeren wat je wilt. Spiritualiteit voelt als een staat van zijn waarin veel mogelijk is en je leert verder te kijken dan toeval en alles wat is. Spiritualiteit geeft ruimte, laat werkelijke vrijheid toe en laat je beseffen dat geluk in alles om je heen is, als je het durft te ervaren. Legt de nadruk op ieder mens als eigen waardevolle individu vol met kwaliteiten waar de wereld op wacht.

Jezelf bewust te open voor alles wat verbonden staat in het leven. Het goede en ook het kwade in evenwicht brengen.

mijn leven zinvol leven

Bewustwording

met beide

Zelfontwikkeling, ontplooing, bewustwording, eenwording. Spitutualiteit komt tot uitdrukking in de manier waarop je anderen tegemoet treed

Verbinding met anderen en daarbij oog hebben voor de unieke talenten en altijd aanwezige vonk van kracht en liefde

Bewust leven

Vat het vooral op in de religieuze zin

een oneindige ontdekkingstocht met een enorme aantrekkingskracht

De naam van mijn website zegt het eigenlijk al: Oprecht en Rechtop. Door eerlijk naar mijzelf te zijn ontdek ik wat ik nodig heb en wat ik wil ontwikkelen. Het aanreiken van ontwikkelingsmogelijkheden aan de medemens is het doorgeven van wat ik heb mogen leren. Vanuit dit gezichtsveld kan ik beter mijn taak en plaats in de wereld vervullen. Plezier, effectiviteit, affectie, creativiteit en respect nemen een centrale plaats in.

veel, van Qigong naar Buddha, naar Dao naar Landmark education, naar TCM, naar geven zonder voorwaarden, dankbaar, vertrouwen, niet opgeven, loslaten, open

bewustzijnsontwikkeling en innerlijke groei

Ik ben de eerste priesteres van Avalon in Nederland. Ik heb deze opleiding in Engeland gedaan om tegenover mijn dagelijks zakelijke leven, iets spiritueels te ontdekken en die kant van mij zelf te ontwikkelen. Net als iedereen zoek ik een weg om mezelf tot uitdrukking te brengen. Het intrinsieke, mijn unieke zelf, het goddelijke en de sublieme delen van mijzelf. Ik streef naar het goede, maar ik omarm ook mijn schaduwkanten. Ik heb het Licht lief maar respecteer ook de duisternis. Ik eer mijn voorouders en de oude tradities van zowel de Europese als de Aziatische kant. Ik bestudeer de mysteriëen van het goddelijke via de aspecten/ facetten die in mijzelf aanwezig zijn.

De zoektocht van elk mens die het gezochte niet laat vinden omdat we het zelf ZIJN. De mens als deel van AL WAT IS.

Spiritualiteit betekent voor mij het congruent leven met mijn authentieke IK en daarbij in vrede zijn met alles en iedereen om mij heen.

Eén zijn met alles, de verbondenheid voelen en weergaloos verlangen naar een mens- en milieuvriendelijke wereld. Vertrouwen in God's genade en toorn. Het leven is meer dan succes! Geluk is het kunnen doen en samen doen, het verlost worden van de bijproducten die het ego je bracht.

Voor mij betekent spiritualiteit dat je je gevoel en rationaliteit in balans is. Deze maatschappij is gericht op prestaties en rationele processen. Een mens in naar mijn idee veel meer dan dat. Wanneer ik vanuit mijn gevoel werk, heb ik energie, motivatie, passie en spontaniteit. En dat is niet tastbaar, maar wel enorm belangrijk omdat ik vanuit mijn wezen voel dat ik de goede weg bewandel.

Spiritualiteit is voor mij is heel normaals: je hebt een draadje naar de aarde en een draadje naar de hemel. Heb je beide op orde, dan ben je een complete mens.

Met een open blik in de situatie stappen zonder voorgenomen vast plan, en bereid zijn iedere keer weer mijn instrumentarium bij te stellen als de situatie dat vraagt (het moment van nu is niet meer dan een stapje in het hele proces)

Komen tot de essentie van je Zijn. Leven vanuit de Bron die je altijd al bent en Ondefinieerbaar Is. Leven vanuit je Hart waar consepten, aannames en ideëen als wolkjes voorbij drijven in helder blauwe lucht. Zien dat de maan(alles wat waarneembaar is, ) enkel een reflectie van het stralende is, dat je bent en niet kan waarnemen. Innerlijk weten dat de "Tao die genoemd kan worden niet de eeuwige Tao is"

Het leven ervaren vanuit je diepste bewustzijn en vanuit die ervaring leven. Ervaren dat je deel uitmaakt van een groter geheel en daarnaar leven. Leven in het hier en nu. Dat brengt bezieling in mijn leven.

Het is voor mij het leven en handelen vanuit mijn hart. Het ontwikkelen van mezelf met spiritualiteit als het ware als een extra zintuig

leven wie je werkelijk bent

Het naar binnen gaan, bij jezelf zijn, je eigen verantwoordelijkheid nemen, en van daaruit naar buiten gaan, het leven beleven in al haar intensiteit.

Spiritualiteit is voor mij de zoektocht naar mezelf en mijn rol in de wereld om mij heen. Het is een proces van bewustwording en dagelijkse inspanning. Spiritualiteit krijgt voor mij het beste vorm door met beide benen op de grond te staan en begint en ontwikkelt zich in mijzelf.

Spiritualiteit voor mij: bewust leven, leven in verwondering. Met open blik en open hart in de wereld staan en verwelkomen wat er op je pad komt. Ik geloof dat alles met elkaar samenhangt, voor alles is een tijd en plek.

komen tot de kern van het leven

leven vanuit het hart

Open staan voor al het andere wat er is, waardoor contact mogelijk is.

Het verkrijgen van een hoger bewustzijn met nog meer betrokkenheid met het leven om je heen en te bouwen aan een leefbare wereld voor iedereen.

Vrijheid, vervulling, versnelling, dienstbaarheid, Zijn, Leven, vreugde, Eenheid, genade, devotie en het vurige pad van transformatie, kruiziging, opstanding en hemelvaart in het licht.

Ademhalen en willen blijven groeien.

een schakel mogen zijn tussen de kosmos en de aarde. werken vanuit bezieling

Spiritualiteit is voor mij datgene wat mensen in alle mensen aanwezig is en ons allen verbindt.

bewust leven

Spiritualiteit is voor mij op een zinvolle, diepgaande wijze in het leven staan en anderen daarin te betrekken.

Het betekent niets en nu

Spiritualiteit op zich is een verzamelterm voor verbonden zijn met universum en aarde, weten dat je je eigen pad loopt, geleid en uiteindelijk zelf uitgestippeld. Het is een levensinstelling, gericht op zo zuiver en integer mogelijk je ziel tot uitdruking mogen brengen, met plezier en in verbondenheid met anderen. Gelijkwaardigheid voor allen, ook al zijn we allen verschillend in onze imperfectie en oh zo mooi daarin.

Waarheid zoeken en positief aanwezig zijn.

In verbinding met liefde zijn in alles wat je doet en met iedereen die je ontmoet.

Dichter bij jezelf en anderen staan. Meer betekenis van het leven door te voelen/beleven wat je niet ziet.

Spiritualiteit heeft voor mij alles te maken met het ervaren van je Zelf, wat Het Ultieme Is. De ervaring waar we diep van binnen allemaal naar op zoek zijn. We laten ons Zelf zo blokkeren door onze ego-ische belemmerende (angst)gedachten, waardoor we niet bij onze kern, onze Waarheid komen en onbewust kiezen te leven in een illussie die wij voor waarheid aannemen. Spiritualiteit leert je leven naar wie je werkelijk bent: jij, zonder je gedachten wat De Ervaring is. Spiritualiteit geeft toegang van lijden naar leiden. Leven is en blijft een prachtig spel.

verdieping, ruimte en zingeving

een andere kijk in het leven en een ontzettende groei

wakker zijn en inzicht hebben

Spiritualiteit is een reis waarbij je stap voor stap jezelf ontdekt en leert kennen. Gaande deze reis ervaar ik verdieping, toenemende verbondenheid, inzichten, rust, vertrouwen. Mijn heldervoelend vermogen en scherpe analytische geest helpt mij om anderen tot dienst te zijn.

Spiritualiteit loopt als een rode draad door mijn leven. Spiritualiteit raakt de ziel van mijn zijn. Spiritualiteit tilt mij uit boven het dagelijks bestaan, en plaats mij tegelijkertijd midden in het dagelijks leven. Spiritualiteit geeft mij zin, geeft me zin in het leven. Spiritualiteit verbindt mij met zielsverwanten.

Anders zaken doen zonder resultaat uit het oog te verliezen

De manier waarop ik in het leven sta en probeer om te gaan met wie en wat ik daarin ontmoet.

Groeien

genieten en ontdekken in het nu

Always train your mind to follow your heart

Door stilte, meditatie, bewustzijn, aandacht mijn bestaan te voelen en te ervaren zonder te oordelen.

Bewust Zijn, Leven en Werken geinspireerd vanuit je Hart.

Openheid, transparantie, groei, ontvouwen, kracht, innerlijk, liefde, delen, God, de Godin,

groei en ontwikkeling, verbondenheid

kern van het leven op aarde

Spiritualiteit, betekend dat je gelukkig kan zijn in je innerlijk wezen. Andere in dienstbaarheid wil helpen naar Samenwerking in Eenheid en elkaar respecteert van wie je bent en wie je wilt zijn in de toekomst.

schoonheid van de natuur, muziek en kunsten, werken in concentratie, liefde geven en ontvangen, belangeloze inzet

De weg gaan naar Liefde, Licht, Vrede, Vreugde

Een totaal plaatje van hoe wij gezamenlijk deel uitmaken van het groter geheel, vertalen in hoe we de dingen binnen ons gezichtsveld zo goed mogelijk kunnen doen en ontplooien.

Bevrijding

Mijn leven

Persoonlijke groei voor iedereen.

het erkennen van jezelf i.c.m. de natuur

Spiritualiteit heeft te maken met de visie en missie die je voor jezelf ziet en die je voor je bedrijf of organisatie wenst te ontwikkelen. Het is een gegeven dat je richting geeft en zin. Het maakt dat je voor jezelf en je omgeving zinvolle dingen doet.

In je eigen kracht kunnen staan, ongeacht de omgeving...

mijn manier van leven

een onderdeel van mijn leven, een extra dimensie

Als je goed ben voor jezelf, dan pas kan je goed zijn voor anderen.

Vervulling van het dagelijks leven.

Contact houden mijn inherente goedheid, en van hieruit zijn, denken, doen, delen, geven en ontvangen met lichtheid, vreugde en humor.

The Study of your own soul. We zijn spirituele wezens om op aarde compleet mens te worden.

Hoog Kracht Macht Liefde Licht Warmte

Echtheid en eenheid.

het immateriele boven het materiele stellen. In contact zijn met authetiek zijn via introspectief luisteren en kijken, bijv via meditatie/reflectie.

Het zoeken naar de 'zin' van de dingen / gebeurtenissen en daarvan leren.

Tot rust komen

Alles is energie...

Me één weten met alles dat leeft. De volmaaktheid en de overvloed ervaren in mezelf en alle anderen. Blijven werken aan mijn bewustzijn (vooral als ik merk dat mijn ego me te pakken heeft).

drijfveer en intrinsieke motivatiebron

De diepe verbinding met mijn hart, de ander, de natuur en de kosmos.

Het leven. Het verwonderen. De onbekende wetten van hoe wij handelen.

Bewustzijn, en steeds bewuster leven. Maar ook de connectie ervaren met alles en iedereen, uiteindelijk is alles een manifestatie van dezelfde energie.

Bewust leven in het moment. Andere mensen helpen bewuster te leven en meer plezier in het leven krijgen.

Zingeving in het leven!!!! Er mogen zijn en iets te kunnen betekenen!!!

datgene betrachten dat in onze wereld niet meer vanzelfsprekend is.

Een levenshouding waarin ik ervan uitga dat ieder mens "heel" is en wij allemaal deel uitmaken van een volmaakte kosmos. De ultieme behoefte van ieder mens is liefde en de grootste "opdracht" is om deze in alles en elke situatie te zien.

Contact leggen met God.

Leven vanuit je ware Zijn. Geest in de stof vormgeven door handen en voeten te bieden aan het Al. Het wakkere bewustzijn dat alles Een is.

Voluit leven in liefde

Doen wat nodig is in de gegeven situatie, niets meer en zeker ook niets minder!

Terug komen bij je ware zelf.

Liefde, harmonie en waarheid.

Het beheerst steeds meer mijn leven.

Spiritualiteit betekent voor mij, een zoektocht naar je ware zelf, waarin je bewust wordt van je handelen en en het doel van leven hier op aarde. Waarin je mag ontdekken hoe mooi en krachtig wij zijn.

De bron van mijn leven

Het helen van mijn "Zelf", om zo als voorbeeld voor anderen te kunnen zijn...&gt

Manier van leven

Spiritualiteit is fundamenteel voor mij. Ik zou me geen waardevol leven kunnen voorstellen zonder.

Diepgang, contact met de diepere lagen van jezelf, zelfkennis.

Steeds weer ontdekken dat er nog meer is

Al wat is.

in dagelijkse praktijk luisteren naar intuïtie en werken vanuit je hart

Spiritualiteit is verder kijken dan je neus lang is en de verbondenheid van alles en iedereen niet alleen zien, maar daar ook rekening mee houden.

Mijn "zijn" ervaren, bij jezelf en bij anderen. collectieve liefdes bewustzijn creëren.

Mensen bewegen tot bewustwording van aanwezige talenten en energieën, het maken van positieve keuzes en het handelen naar die keuzes. Paarden leven in het hier en nu en kunnen ons mensen helpen bij deze bewustwording. Energiebalans en verbinding tussen hoofd en hart is daarbij een belangrijk onderdeel.

Een collectief verbinden van positieve energie.

spiritualiteit is voor mij een bewust en onbewust onderdeel van het dagelijks bestaan, waarbij de groei van de ziel voorop staat.

Spiritualiteit is voor mij de ware betekenis der dingen

Spiritualiteit is een onderdeel van mijn zijn.

Besef van verbondenheid, leven uit het hart.

Persoonlijke groei, interne ontwikkeling en vertrouwen op het leven.

Een levensstijl die al begon op mijn 8e levensjaar, een ontdekkingstocht naar de essentie, die tot uiting komt om op mijn zielswijze anderen te mogen dienen. Het liefst met zoveel mogelijk geljkgestemden, want delen = vermenigvuldigen.

balans tussen hart en hoofdbewustzijn. Vanuit de sturing van wil en aandacht dat creëren wat er op dit moment nodig is.

verbinden met mezelf en de ander vanuit liefde. Bewuster worden van waartoe ik/wij in staat zijn met betrekking tot ons menszijn op aarde

Vooral verbinding. Met de mens en het universum.

leven

Geluk.

Spiritualiteit is voor mij leven vanuit mijn hart. De grotere verbanden zien en weten dat alles samenhangt

Alles.

Spiritualiteit betekent voor mij het in balans zijn van het verstand en het gevoel.

het leven leven als een sjamaan

Alles

Vanuit onvoorwaardelijke liefde leven en me daaraan overgeven dwz alle beperkingen en angsten loslaten

Op dieper niveau leren en ontwikkelen en beter kunnen bijdragen aan de uitdagingen van het leven

verbinding met het universum en de wereld, liefde en compassie

Bij jezelf komen, je ware Zelf leren ontdekken, loslaten.

Leven in liefde

Spiritualiteit is voor mij een verzamelwoord waaronder alle geloofsovertuigingen, religies en verschillende stromingen/denkwijzen onder vallen.

bewustzijn en dat verruimen

Leidraad in mijn leven en handelen

Spirtualiteit is leidraad in mijn leven, en drive in mijn huidige functie als teammanager

Being able to empower myself and those in my life.

De zin van alle bestaan.

zen

ontwikkeling naar transparant zijn

Aanwezig en contactvol zijn.

ontdekken van jezelf en innerlijke rust

a way of life

Spiritualiteit is alles. Alles wat we doen, alles wat we voelen, alles wat we denken, alles wie we zijn, alles van de wereld.

spiritualiteit heeft te maken met identiteit. Het heeft te maken wie jij bent als persoon los van de dingen die je doet. Waar haal je je identiteit vandaan?

Benaderen van de mens als geheel, lichaam, geest en ziel. nemen van mijn verantwoordelijkheid vanuit liefde

Openheid en stilte. Verbindingen groeien zodra die ruimte er is.

diep inzicht in het zijn

in balans zijn met mezelf en met mijn omgeving

Leef volgens de Tibetaans boeddhistische filosofie.

Spiritualiteit is mijn zoektocht naar datgene wat niet met mijn 5 zintuigen is waar te nemen.

georienteerd op Zijn

Verbinding leggen tussen hemel en aarde

inzichten, groeien en liefde

spiritualiteit is het bewust zijn van jezelf, het ontwikkelen en meer bewust worden van je zijn. Gevoelig zijn voor jezelf maar zeker ook voor anderen. Uitvinden wat er nog meer is buiten hetgeen het oog kan zien. Voelen en ervaren.

een diep besef van de uniciteit van mensen enerzijds en de wederzijdse afhankelijkheid van mensen anderzijds. Het belang van 'zijn' en de kracht van 'dienen'.

Soulcenter werkt samen met het Universum aan: Een plek waar mensen zich thuisvoelen. Een plek waar kinderen zich thuisvoelen. Een plek waar oud en jong, man en vrouw, iedere ziel, zichzelf mag/kan/zal zijn.

Bewustzijn helpt je enorm om je leven moeitelozer te leven.

Hoe je je talenten optimaal kunt inzetten.

De diepere grond waarop ik sta en van waaruit ik leef

Een manier van leven, ik BEN

Verbinding met alles.

Spiritualiteit is voor mij bewust zijn dat we onderdeel zijn van een groter geheel en dat de gebeurtenissen in ons leven een spiegel zijn waar we van kunnen leren en groeien in bewustzijn,

Spiritualiteit is de basis van mijn leven De relatie met wat we niet materieel waarnemen en wat wel het meest bepalende is... Het vergroot mijn bewustzijn, handelingsvermogen en houdt me bij het wezen der dingen

je leven in balans op lichamelijk/emotioneel/spiritueel/financieel nivo.

Spiritualiteit betekent voor mij "Levens Kunst". Een zijn met de elementen die op dat moment voor mij beschikbaar zijn en zo op alle fronten meer en meer in evenwicht ZIJN. De Zee is daarbij voor mij bijna onmisbaar!!!!!

De band met de natuurlijke ordening bewust beleven

Op zoek naar jouw bezieling

Is het (hoger) weten. Maar Aarden is voor mij veel belangrijker. Het gebeurt allemaal in het moment NU. In dit leven en in jouw goddelijk Lichaam. Het gaat erom dat je je hele ziel en zaligheid in je lichaam trekt en dat laat stralen op Aarde.

Spiritualiteit is voor mij noodzakelijk om goed te zijn op mijn vakgebied. Verdieping is een soort basisbehoefte om zelf gevoed te worden met nieuwe energie. Zonder die voeding zou mijn aandacht vervlakken.

Het leven voller en dieper leven en oprecht met anderen omgaan.

Bewustwording.

Spiritualiteit betekent voor mij, aandacht geven aan mezelf en mijn persoonlijke ontwikkeling/groei. Het begint bij jezelf. Als je lief bent voor jezelf kun je ook liefde aan anderen geven. Zo binnen, zo buiten.

Innerlijke rust, vrede,liefde, gevoel,

De wereld vanuit mijn ZIJN benaderen en bekijken en hierdoor bestaande concepten optillen naar meer ruimte voor zijn.

Persoonlijke groei, in éénheid leven en werken

Stevig met de aarde verbonden zijn, in verbinding met je zielekracht, gericht op praktische dienstbaarheid.

In kontakt zijn met wie/wat ik werkelijk ben en het ervaren van eenheid.

Alles met je hart doen terwijl je met beide benen op de grond staat, of dat nu tuinieren is, de afwas of je handen gebruiken, het gaat om dat je vanuit je hart werkt.

Spiritualitetiet is Bewustwording van dat je een Ziel bent in Incarnatie en heeft een lichaam heeft als gereedschap. Maar het lichaam is niet wien je bent. Het is een tool die alle informatie met zich mee draagt in het Cel bewustzijn.

spitritualiteit kan de bewuste drijfveer in het volwassen leven zijn. spiritualiteit als basis voor commitment en verandering

vanuit de bron in mijzelf, die ik zo helder mogelijk probeer te houden, mensen in staat stellen zichzelf te helpen, op elk gebied en niveau.

Verbinding vinden in jezelf en alles om ons heen

me verbinden met de natuur, bewustzijn van mijn eigen goddelijkheid, mij los maken van het collectieve geweten en bewust willen leven vanuit de bron

Leven, oftewel hoe kan ik door mijn manier van leven iets positiefs bijdragen in deze wereld. Door te zijn wie ik ben, anderen te inspireren.

Ben nog op ontdekkingsreis dus sta nog bij de "start"...

In contact staan met mezelf, lichamelijk en geestelijk. Een plek in jezelf vinden waar je tot rust kan komen....

Met behulp van liefde, kennis, wijsheid en andere vormen en middelen die zich op allerlei manieren en momenten aan ons voordoen met beide handen te pakken om zo te (her)ontdekken wie we werkelijk zijn. Tevens met alle liefde die in ons aanwezig is en de wijsheid die we (weer) verworven hebben door te mogen geven aan anderen. Omdat we door overlevingsstrategieën en manier van leven vaak veraf geraakt zijn van onze Ziel. Hoop te geven, want hoop doet leven. Het is onze weg naar zelfbevrijding.

eerlijk en oprecht zijn naar mezelf en anderen toe

Aarden van mijn geest, mijn hart verbinden met mijn werk, denken omzetten in materie, wie ben ik en hoe kan ik creëren. De natuur als onuitputtelijke bron van inspiratie, verwondering over alles wat mensen maken, de schoonheid van schroot

innerlijke groei, liefde voor naasten,

Ik vind het mooi dat je mensen op die manier kan helpen. Je kan mensen en dieren helpen met iets wat voor jouw eigenlijk heel gewoon is. Het betekent heel veel voor mensen een boodschap van boven.

het gevoel één te zijn met alles om mij heen, of het nu de natuur is of de mensen. Alles komt uit 1 bron.

het is wat ik ben , deel van mijn leven van mijn zijn

ruimte vinden om jezelf te vinden en andere mensen te ontmoeten die met meer diepgang in het leven staan.

Vanuit balans leven tussen hemel en aarde...voeten stevig op de aarde, handen laten wapperen, warm hart en hoofd koel....en niet vergeten me te blijven verwonderen over het feit dat we tijdelijk te gast zijn op deze planeet en aan onszelf verplicht zijn om voluit te leven.

Persoonlijke groei met gevoel

Groei

Spiritualiteit is voor mij niet hoogdragend of zweverig, maar vrij down to earth. Liefde, Compassie, Aandacht voor alles en iedereen, in verbinding tot elkaar en met de natuur. Hiervoor dien je wel in verbinding met jezelf te staan. Dit kan verstoord raken door drukte, ziekte, stress e.a. Het is zaak dat je uitvindt hoe je mentaal en fysiek in balans blijft om in contact te blijven met je spirituele zelf. Voor de een is dit meditatie, de ander sport of cursussen op het gebied van zelfontwikkeling. Ook dat je kunt zijn wie je bent, altijd en overal!

Léven

Ontwaken en de Waarheid onder ogen zien én komen. Transparantie van de 3-eenheid Lichaam, Geest en Ziel - oftewel Lichaam, Hersenen en Bewust-Zijn.

verdiep je in de mens en zijn beweegredenen, Verrijk je denken en blijf kritisch t.o.v je eigen integriteit

je bezighouden met de zin van het bestaan en de aarde en heelal

innerlijke rijkdon en verbondenheid met de eeuwige bron van al het leven en levens..allles te doen van uit liefde die net als de bron eeuwig is.

Mijn leven in een groter verband te zien met de totaliteit.

Dat ik me bewust ben van wie ik ben en welke plek ik inneem in al-wat-is. Dat ik weet wat mijn bedoeling is. En daardoor kan genieten van het leven en alles wat het me brengt.

zo binnen zo buiten, zo buiten zo binnen. Verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen werkelijkheid.

Eenvoud.

Een antwoord op mijn levensvragen

Mensen staan op verschillende niveau's in contact met zichzelf en hun omgeving. Net als een radio zender heb je sommige dagen betere ontvangs afhankelijk van je tuning, van je focus.

Vertrouwen op je intuïtie en daar dan ook uit handelen. Spiritualiteit betekend ook bewustwording, in de breedste zin van het woord. Luisteren naar jezelf, terugkomen bij jezelf, bij je bron.....De gave om de antwoorden, welke vaak voor het opraken liggen, ook te zien, te herkennen...(!) Mindfulness!

Met beide benen op de aarde blijven staan en goed luisteren naar wat er bij je van binnen aangereikt wordt.

Gemeenschapszin, liefde, saamhorigheid.

Spiritualiteit is een wezenlijk onderdeel in mijn leven waar ik mij dagelijks mee bezig houd. Het helpt mij bij het vinden van bepaalde levensvragen en geeft mij de kracht om door te gaan waar ik mee bezig ben.

Spiritualiteit betekent voor mij zingeving, begrijpen wie ik zelf ben en wie anderen zijn. Verbondenheid vinden en bijdragen, dienstbaar zijn aan anderen op mijn pad. En verder: het leven ten volle leven!

Leven in verbinding met de Bron die het leven dient.

Spiritualiteit is voor mij een werkwoord en iets wat je in het hier en nu moet integreren.

Dat er meer is als alleen logica en gevoel en we samen deel uitmaken van een groter geheel.

spiritualiteit is voor mij een manier van leven

Spiritualiteit betekent voor mij dat je datgene in jezelf aanboort waar je energie van krijgt en blij van wordt. Door consequent naar mezelf te kijken vind ik steeds meer de juiste weg die ik moet gaan. Spiritualiteit is voor mij ook overgave. De dingen zijn zoals ze moeten zijn.

Een nieuw hoofdstuk

voor mij betekent spiritualiteit dat deel in mij wat maakt dat ik uberhaupt leef, adem, voel, verlangens heb, gevoelens heb en gezegend ben met intuïtie

Uit al je levenservaringen je levensles oplossen en zo in je midden uitkomen waar dit innerlijke centrum tevens de bron van herkomst en leven is en de lifeline is met Creation.

Groeien en ontdekken Respect voor elk levend wezen en atmosphere liefde en delen

Spiritualiteit betekent voor mij: leven vanuit het hart, zelfwaardering, verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven, in balans komen met kosmos en aarde energie.

Ja, zeg het maar.....rust en ruimte

Samen werken aan een betere wereld, ieder vanuit de eigen diepste drijfveren en capaciteiten/mogelijkheden.

Spiritualiteit is midden in het leven staan, maar wel bewust zijn van hoe je je echt voelt. Zowel geestelijk als lichamelijk

levenshouding

de weg van de liefde .

Spiritualiteit betekent voor mij

Zijn en pars pro toto (in elk deel vind je het geheel).

wil hier graag nog een mooie omschrijving voor bedenken

Herstel van relaties, liefdesbreuken, financiële problemen, zakelijke oplossingen...of gewoon een luisterend oor

Alles

Spiritualiteit is een manier van leven. Het is bepalend voor alles wat ik doe.

Een niet te onderschatten basis die noodzakelijk is voor de 'religare' (=de terugverbinding) van de mens.

Bewustzijn van m'n ware zelf en dat ik deel uit maak van het grote geheel.

Spiritualiteit is nieuwsgierig zijn naar wat het Leven me biedt en door in verbinding te zijn met de levensstroom dat te doen wat in overeenstemming is met wat is.

Verbinden en verbonden zijn. Weten dat succes en geluk nauw verbonden zijn met wat je in elke situatie kunt bijdragen.

Veel, en het gaat ook steeds meer betekenen. In de Sinaï wonen brengt me terug naar de natuur, ik vind er veel rust en leef er met aandacht voor het hier en nu.

Spiritualiteit betekent voor mij liefde en eenvoud vanuit de verbinding met leven

"de deur van het religieuze voorbij" en vooral er is meer dan dat je speurt via de 5 bekende/erkende zin-betuigende lichamelijke actoren ofwel katalysatoren en dat aanvaardende en toepassende maakt het leven met anderen tot een waar genoegen

Spiritualiteit is voor mij het luisteren naar jezelf en vanuit de zuiverheid herkenden wat er op je pad komt

In eenheid met je bedoeling zowel inademen als uitademen

Leven in overeenstemming met het hoogste goed van mijnzelf in de dagelijkse praktijk in harmonie met mijn directe omgeving, van mens tot aarde en universum.

Nieuw gebied voor verder groei.

De mensheid naar een hoger plan helpen, de waarden van spiritualiteit beschikbaar maken voor iedereen.

Onder spiritualiteit versta ik o.a. bewustworden van datgene waarom je hier op op aarde bent en wat je ermee doet. Daarnaast het leren voelen, zien, ruiken en alles wat er meer is wat we niet visueel kunnen ervaren.

Manier van Leven

Spiritualiteit betekent voor mij: Zijn

Spiritualiteit betekent voor mij dichtbij jezelf zijn, authentiek. Geloof dat alles energie is en dat daarom alles en iedereen met elkaar verbonden is/kan zijn.

Je bewust zijn van jezelf en alles om je heen.

Er zijn meerdere definities voor het begrip spiritualiteit, die ik in dit moment samenvat als: de beleving van het immateriele leven.

Integriteit en handelen met zuivere intenties, zowel naar jezelf toe als naar anderen

Misschien wel die andere onzichtbare wereld in het fysieke te integreren. Spiritualiteit gaat over helderheid en aanwezig zijn. Contact zonder oordeel waarin je elkaar kunt zien en zijn. Waarin je niets hoeft en alles mag. Het gaat over acceptatie zoals het is, vrijheid en integriteit.

luisteren naar je gevoel!

Het besef dat de mens meer is dan een fysiek lichaam

Alles !! Loopt nu als een rode draad door mijn leven.

Iets waar ik me nog niet zo lang van bewust ben maar als zeer prettig en inmiddels onmisbaar ervaar. Alleen samen zijn en verlichting.

Ik heb een beetje een aversie ontwikkeld naar het woord omdat het een 'betekenis' heeft gekregen die gebasseerd is op het zoeken naar iets dat ongrijpbaar is. Iets dat zich niet in woorden laat vatten. Wat ik doe is meer gebaseerd op 'Licht' dan op 'spiritualiteit' zoals die nu in de volksmond bijna een hype is geworden zonder inhoud.

De wereld is zoals jij haar waarneemt. Er is maar één God en dat ben jij, wanneer je in alles om je heen het Goddelijke herkent.

voortdurend bewust zijn en steeds meer worden van eigen voelen en handelen, bereid om aan mezelf te werken, in contact zijn met een geestelijke leiding, menswaardig benaderen van de ander

Spiritualiteit is een wezenlijk deel van mijn zijn en vormt de wijze waarop ik in het leven sta.

De essentie van het leven.

Geen oordeel hebben. Wat je geeft krijg je terug.

Een weg die ik niet hoef te vinden maar die ik me slechts hoef te herinneren.

Dat datgene wat niet tastbaar is, eigenlijk belangrijker is dan dat wat in het dagelijkse leven wel tastbaar lijkt.

Vrijheid .... alles mag niks moet

Spiritualiteit betekent voor mij leven met en vanuit de diepere betekenis van het leven. Het is leven vanuit hoofd, lichaam, hart en ziel. Spiritualiteit leert mij om te vertrouwen op God (zoals ik het Allesomvattende en Eeuwigdurende meestal noem) en het geeft berusting en balans in mijn leven.

spiritualiteit is voor mij mijn ziel en hart volgen

te worden wie we in essntie zijn

mijn innerlijke pad met beide voeten op de grond lopen

Bewust zijn van de goddelijke essentie in ons, door ons en met ons, in al onze dagelijkse activiteiten.

reflexeren en relativeren

Alles en iedereen is verbonden met een hogere kracht (het universum). Als we ons open stellen voor deze kracht en onze innerlijke drijfveren geeft het ons wat we nodig hebben en kunnen we vanuit liefde geven.

Thuis komen / te zijn bij jezelf en vanuit die rust anderen iets terug te kunnen geven. Verhalen zijn ook daarvoor een middel.

Spiritualiteit betekent voor mij liefde en respect voor IEDEREEN en alles wat leeft. Het besef dat wij uit ALLEMAAL uit die ene bron komen en daarbij gekozen hebben om op aarde te incarneren en ervaring op te doen. Hierbij worden we door vele soorten spirituele wezens uit allerlei dimensies geholpen.

Door alles wat het leven je aanreikt te leren bij jezelf te komen, jezelf te vinden.

Spiritualiteit betekent voor mij leven in het besef dat alles en iedereen met elkaar verbonden is.

zoektocht naar de diepere betekenis van het leven

Zingeving, inzicht

persoonlijke groei en bewustwording. Servant leadership

Leven in het moment vanuit mijn hart

De kunst van de eenvoud toepassen in het leven van alledag, volgens een oude Zen meester: "...Before Enlightment, chop wood, carry water

een nieuwe weg om te komen tot de kern van mijn zijn en op zoek gaan naar de bron om mijn kwaliteiten in te zetten voor een ieder die dat verdient

het innerlijke, begrijpen, uitdragen , delen met andere gelijke mensen,die weer hun gaven en talenten,geven en delen , aan diegene die op hun pad komen.Zorgzaam voor geest en ziel,luisteren naar de stem van je hart

Verbonden zijn met het grote geheel waarbij contact en het zijn in de natuur van groot belang is.

herstellen van het contact met de bron: de energie die laat voelen dat je leeft en de liefde voelt voor het geheel. Dit brengt inzicht, wijsheid en compassie.

heel simpel

Spiritualiteit is ontwikkeling naar het hart, naar wie je in essentie bent en vandaar uit datgene in je omgeving neer te zetten ten goede van iedereen en alles om ons heen. .

Leven vanuit het besef dat alles één is en met elkaar verbonden is

bewust worden, bewust ZIJN

Spiritualiteit betekent voor mij persoonlijke groei en het nog steeds groeiende inzicht dat alles wat op mijn pad komt, bij kan dragen aan deze groei. Het is ook het besef dat ik onderdeel uitmaak van een enorm radarwerk, waaraan ik een bijdrage lever die er toe doet, hoe klein en onbeduidend deze bijdrage ook is. Het is belangrijk dat ik t doe!

dicht bij mijn bron zijn zo veel tijd mogelijk

Spiritualiteit is voor mij een vorm van BEWUSTZIJN...Bewust omgaan met de mensen, dieren en natuur om mij heen...in het NU staan. Dit is een steeds terugkomend proces, blijven aftasten, want makkelijker gezegd dan gedaan... Voeten op de grond en LEEF!

een zijn

Dichter bij mezelf komen, en de opdracht die ik gekozen heb om te mogen uitvoeren hier op aarde, tot uitvoering brengen.

Leven in verbinding met je bron en gehoor geven aan de roep van je ziel.

Jezelf worden en je eigen weg volgen.

een dynamische, bijzondere ontdekkingstocht waarin authenticiteit, compassie, verbinding en evoluatie centraal staan. Voor mij is het een 'way of life'.

Spiritualiteit zit voor mij vooral in de manier waarop je omgaat met de mensen om je heen en met de dingen die in je leven gebeuren. Dat je enerzijds trouw blijft aan jezelf en anderzijds ook de ander ziet met zijn behoeften, mogelijkheden en onmogelijkheden.

The spirit is " the" essence that makes us a human being, be connected with God and our surroundings in a deeper way. Spirituality is the discovering and developing of our spirit.

We zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring opdoen.

Het goed met mezelf kunnen vinden om te blijven leren met leven.

het grote geheel

spiritualiteit is voor mij een natuurlijk levensstijl die ik als thuiskomen voel en ervaar. ook is het de spiegel voor mijzelf,waarin ik al veel gezichten heb herkend en heb afgesloten.

verbonden zijn, verwachtingsloos, liefde

Bewust leven, verbinding.

We zijn spirituele wezens in een fysiek lichaam

Thuis komen in mezelf en daardoor er te zijn voor anderen door echt te luisteren en te voelen. Zodat ik de ander hierdoor laat weten je bent belangrijk, ik ben blij dat je er bent. Delen van kennis, en de ander ondersteunen in zijn zoektocht naar zichzelf of herstel. Een zijn in het grote geheel.

Ik zie de mens lijden. Ik zie hoe ik mijn eigen lijden schep. Ik voel toewijding en voel me gevoed door het Mysterie dat het leven is. Ik heb plezier als mensen verlangen naar bevrijding en wil hier graag aan bijdragen. Dat maakt me tevreden en gelukkig.

Spiritualiteit is hoop, hoop is leven

In contact komen met je gidsen en Engelen en met God en Jezelf diep van binnen (oergevoel)

Verbondenheid met alles wat is

dat ik weet dat er meer is tussen hemel en aarde,en je zelf goed leren kennen

Spiritualiteit betekent voor mij vooral zelfkennis.

spiritualiteit betekent voor mij een manier van leven. weten wat spiritualiteit is, es een kwaliteit, geschenk waar je anderen mee mag helpen. spiritualiteit is ook een bewustwording van jezelf.

Spiritualiteit is voor mij de functieomschrijving van mijn leven. Ik ben hier gekomen met een opdracht en ik zal er alles aan doen om die opdracht zo goed mogelijk te vervullen.

Eenheid, ontwikkeling en visie Zie mijn boek 'De druppel en de oceaan. Leiders voor een nieuwe wereld'

het leven ervaren zoals het komt jezelf ontwikkelen en delen met anderen .

Bewust leven. .. Verbonden met de natuur en de mens en het beste uit jezelf proberen te halen. Je hart volgen... Je ontwikkelen waar nodig is en iedere dag je ogen/hart openen voor nieuwe ervaringen. Weten dat er meer is tussen hemel en aarde en dit ook ervaren en zien.

Geïnspireerd raken door ongemak en beperkingen.

het geeft mij het gevoel verbonden te zijn met de cosmos, de onzichtbare wereld. . .

Een zijn met je schepper in geest

Spiritualiteit betekent continue persoonlijke groei, van je geboorte tot je dood, proberen een goed mens te zijn, een beter mens te worden, te blijven. Een ieder volgt dat traject op zijn manier/tempo, en dat is per definitie de juiste manier / het juiste tempo voor die persoon. Iedereen is een spiritueel wezen die zijn groei doormaakt. In navolging van het bovenstaande zijn we wars van dogma's en elke vorm van hierarchie in het spiritueel denken/beleven.

Spiritualiteit is mijn leven geworden,haal daar veel kracht uit..

Goed doen, blijven groeien, mijn taal volbrengen, zuiver zijn

Jezelf zijn van binnen uit

leven vanuit je eigen ik

Leven en werken vanuit rust en vertrouwen op de kosmos

Spiritualiteit heeft voor mij niets met zweverige zaken te maken. Het gaat mij om zingeving: het ontdekken van de waarden die zin en richting geven aan jouw bestaan. Het ontdekken van die waarden is nodig om zelfvertrouwen te krijgen en effectief te worden.

Verbinding, met mezelf en met anderen. Omdat we in diepste zin één zijn.

voeding, net als brood....

als ademen, volledig deel van je wezen, je oorsprong, je herkomst, je heden en je toekomst

Communicatie in muziek

een gave, gratis doorgeven aan andere.

De uitdaging van het leven aangaan en je zelf in iedere situatie kunnen handhaven en genieten van de dingen die er wel zijn!

Spiritualiteit heeft voor iedereen een andere betekenis. Ik vind het belangrijk om elkaar in elkaars waarde te laten. Spiritualiteit brengt me veel inzichten en heeft me geleerd zaken vanuit een ander oogpunt te bekijken en daarnaar te durven handelen. Je gevoel te volgen en weten dat je kunt vertrouwen op jezelf en de hulp van Gene Zijde. Werken vanuit je hart, onvoorwaardelijke liefde en niets terug te verwachten.

Leven vanuit onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en daarmee voor andere mensen en alle levende organismen op aarde en daaromheen.

Wanneer je leeft vanuit authenticiteit, dan leef je vanuit je hart. Je neemt verantwoording voor je eigen wensen en gedachten voor dat wat je in de wereld zet in de vorm van gedrag en acties. Leven vanuit je hart gaat niet over beter of meer, maar over de wereld betreden vanuit een ander perspectief.

je zelf ontdekken en in je zelf geloven wat je in het leven allemaal aankan.

In een goed contact met het hemelse rijk en moeder aarde de energie krachtig laten stromen. Voor mezelf, voor andere mensen en natuurlijk de dieren.

Teruggaan naar je gevoel

Spiritualiteit betekent voor mij: verbinding ervaren met alles om me heen inspiratie geluk liefde nooit eenzaam zijn

De ontdekking van god zonder religie.

Spiritualiteit is een manier van leven voor mij. Leven vanuit je hart en je gevoel. Bewust leven.

Communiceren met mijn gidsen en daar ook begeleiding en bescherming van krijgen. Steun van God en zijn Engelen want toeval bestaat niet!

Aanwezig zijn in, en in verbinding met Tao, je ware zelf, ware natuur. Met de bewustzijn van een cell zijn in een eindeloose lichaam, zomogelijke mijn unique cell funktie vervoelen. Echt leven. Wakker zijn.

Spiritualiteit is een manier van geloven en beleven degene die er nog niet klaar voor zijn zullen ook niet geloven. Ieder mens zal op hun eigen manier er vanzelf mee in aanmerking komen of het nu is of later dat is hun eigen keuze.

Spiritualiteit betekent voor mij je bewust worden van wie je werkelijk bent, wat je plaats binnen het grote geheel is en van daaruit bijdragen aan een betere wereld.

Spiritualiteit heeft in mijn persoonlijke leven voornamelijk te maken met bewust zijn, in de brede, diepe en abstracte zin van het woord.

Bewustzijn en bewust zijn in en met alles wat je doet. Groei, ontwikkeling en eerlijk naar jezelf durven kijken. Opties openhouden, inspiratief en dienstbaarheid.

Voor mij is spiritualiteit een onderdeel van mijn leven. Ik probeer 'bewust' te leven: weten wat je eet, wat je koopt en wie je bent.

Spiritualiteit is voor mij heel primair, zoals ademen. Het is een onderdeel van het leven!

Heel veel, het is mijn manier van leven

a quote from Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), the French philosopher and Jesuit priest: We are not human beings having a spiritual experience

Echt verbinding maken

Een diepere zoektocht naar het innerlijke. Niet alleen bij mijzelf, maar ook bij anderen. Het ontdekken van onontgonnen terreinen van de geest. Van het Al.

Spiritualiteit voor mij is weten dat alles volgens een plan verloopt en daar (levens)lessen uit halen.

Iedereen in de wereld is met elkaar verbonden, en in de kern is ieder mens op zoek naar dezelfde basiswaarden in het leven: geluk, liefde, (h)erkenning en verdriet om te delen. Zolang je dat voor ogen houdt, kun je ook door één deur met mensen die totaal anders in hun leven staan en andere culturele waarden hebben dan jij.

Inpiratie - de bron van alles

Together we build a brighter future!

Leven vanuit het hart en liefde.

Spiritualiteit omvat voor mij het grotere geheel: je familie, je team, je organisatie, je overtuigingen en waarden, het besef dat je je verantwoordelijk bent voor en geschenken krijgt van alles en iedereen waarvan je het bestaan kent, vermoedt en (on)bewust aanvoelt. Andere facetten van spiritualiteit: het zien van verbanden tussen het eigen handelen en de gevolgen op het omringende veld. Het bewust en ecologisch inzetten van je invloedsmogelijkheden op je universum.

de essentie van spiritualiteit is voor mij, zelfrealisatie. In de wereld en niet op een top van een berg. In het dagelijkse leven bewust te ZIJN, in verbinding met alles wat leeft hier op aarde. Vol-ledig mens zijn,genieten,leren,werken en spelen!

Dat ik in goede verbinding sta met mezelf en andere en op die manier groeiprocessen niet uit de weg ga

Spiritualiteit is verbinding met je bron, leven vanuit je intuitie.

Spiritualiteit betekent voor mij een diepere bewuste verbinding met mijzelf en de ander, waarin ik een unieke verbinding met het Goddelijke ervaar.

Leven vanuit verbondenheid - bewust keuzes kunnen maken - anderen kunnen helpen - meewerken aan het universele Goddelijke plan dat alles verbindt

Both feet on mother earth, shit happens. responsability in daily practise with our kids, our neighbours etc, changing the toiletrol when its empty! using spiral dynamics and the integral vision (Ken wilber), not as a new toy, but as practise! Honoring mother earth as she caries us, so we have to take care! Seeing you as me and me as you, whole, all is one.

Geloof in je uiterste subjectiviteit, dat misschien wel het meest objectieve is.

Spiritualiteit speelt een zeer grote rol in mijn leven. Bij alles wat ik doe volg ik mijn intuitie. Verstand speelt nog steeds een rol, maar is complementair aan het gevoel.

1 worden met alles en niets.

Het grootste verschil tussen wat bijvoorbeeld de evolutietheorie van Darwin zegt en het idee van de spiritualiteit, is dat de laatste uitgaat van bewustzijn als basis van de fysieke wereld, en niet het bewustzijn als resultaat van de fysieke werkelijkheid. Ons eigen bewustzijn is dan te begrijpen als een druppel in een oceaan, maar omdat deze oceaan uit bewustzijn bestaat, zou het mogelijk moeten zijn deze oceaan ook bewust te leren kennen. Spiritualiteit is volgens mij de ontwikkeling van het eigen bewustzijn met als doel het vinden van die oceaan waar alles één is, zonder het individuele bewustzijn hierbij te verliezen.

dat er 'meer' is dan we op aarde (kunnen) waarnemen.

Leven vanuit je kern waarbij het de kunst is dat je lichaam, geest en ziel in balans zijn en samenvloeien en zo 1 geheel worden en elkaar aanvullen en versterken.

het ontwikkelen van je menselijkheid.

Leven van inspiratie naar creatie. Van de geest naar de vorm

vanuit openheid en intuitie luisteren naar de essentie van de vraag bij clienten. Een holistische benadering van de persoon. Bewustwording en persoonlijke ontwikkeling zowel op het gebied van vaardigheden, persoonlijkheid als spirituele bewustwording.

Bewust Zijn!. Bij alles wat ik doe staat spiritualiteit centraal. In de omgang met mensen en met mezelf. Vanuit mijn spiritueel bewustzijn kan ik mijn integriteit bewaken, enz. Besef en ervaring dat wij één zijn en het met zijn allen kunnen maken of breken. Ieder voor zich en samen in het groot.

alles is verbonden, ik dus ook. In licht en liefde wil ik (mijzelf) Zijn.

Spiritualiteit is een manier van omgaan met het leven. maar ook met het leven van alledag. De voeten moeten voor mij wel op de grond blijven.

Heel erg veel en wordt met de dag meer. / Very much, always has and is increasing a lot every day

Een openbaring, Harmonie,balans,liefde,

Spiritualiteit betekent elk moment van de dag volledig beleven, zoeken naar innerlijke bevrijding en reflectie, het licht van bewustzijn zoveel mogelijk laten stralen vanuit hart en geest

Spiritualiteit betekent voor mij mijzelf ont-wikkelen opdat mijn persoonlijkheid (de persoon Celeste in dit leven op aarde) en dat wie ik in Essentie ben (bron bewustzijn) samensmelten en als één vorm geven aan mijn leven op aarde nu.

Spiritualiteit laat mij de ware kern zien in mezelf, anderen en alles

Het goddelijke mogen doorgeven

Met twee voeten op aarde staan, kijken waar ik dienstbaar mag zijn. Alles heeft een betekenis, daarin kunnen bijdragen. Groeien en ervaren, van mij als ziel in dit leven. Alles staat in verbinding met elkaar.

Spiritualiteit is een onderdeel van het leven dat onmisbaar is in de relatie van mens tot mens. In het zakenleven en in mijn vak is spiritualiteit een bron die leidt tot optimale creativiteit...

Persoonlijke groei. Herkenning en erkenning bij mezelf en anderen. Verbondenheid in plaats van afgescheidenheid.

leven vanuit mijn hart

Een manier van Zijn.

een manier van leven, waarbij het belangrijk is om zo dicht mogelijk bij jezelf te zijn

altijd jezelf zijn

Terug naar het begin,dat is wat spiritueel leven inhoud. Het is een leven wat kleur en inhoud krijgt van de spirituele lessen en gebeurtenissen die op je pad worden gezet. Negatieve gevoelens zoals bv, angst of boosheid krijgen een ander plekje in je leven en maken plaats voor geduld. Geduld en de gevoeligheid om zich af te stemmen op elkaars wensen en zich daarna aan te passen en rekening te houden. Snelle groei en vooruitgang is onnatuurlijk. Je groeit naarmate je volharding en een doelbewuste denkrichting nastreeft om je doel- en en idealen te bereiken. Timing en geduld,alles komt wanneer het moet komen. Een spiritueel coach is de aangewezen persoon om degenen die een spiritueel leven willen leiden te motiveren en zo nodig te ondersteunen tijdens het maken van spirituele beslissingen. Het spirituele pad die iedereen zou moeten bewandelen is niet altijd zonder hindernissen,in tegendeel als je pad gezaaid is vol hindernissen dan ben je in principe goed bezig. Iedere hindernis is namelijk een waardevolle levensles die men moet leren. Een spiritueel coach kan en zal je bijstaan op momenten dat je het spiritueel moeilijk hebt. Als je een nieuwe start wilt maken,waarbij je soms vrienden of kennissen moet laten vallen omdat ze zich met zaken bezig houden die niet binnen jou straatje passen. Als je het leven op de juiste manier wilt benaderen dan is het noodzakelijk om van dit soort afleidingen afstand te nemen om zo in balans te komen met het leven. Maar waar 1 deur gesloten is gaan anderen weer open en je bent in staat betere vriendschappen aan te gaan ,deze gaan steeds meer op jou pad komen.

zoeken naar raakvlakken

Het aardse omhelzen, oplossingen creëren met win/win effect, eenheid in zijn, dus judgements en identiteiten kunnen verlichten, inzien en er voor gaan dat welzijn en vrij zijn van nood en lijden er voor iedereen is. Dit is ons gezamenlijk doel

persoonlijke doelen verbinden met grotere / globale / gemeenschappelijke doelen.

Op zoek zijn naar de diepste kern in mezelf, wie ik ben

Een zelf-bewust en vrij mens zijn. Wanneer levensenergie onbelemmerd stroomt vindt een mens gezondheid op elk vlak: gedachte, woord, daad, en uiteindelijk in zijn levenssituatie en de samenleving.

Spiritualiteit is voor mij leven in verbinding met Spirit, Moeder Aarde en alle zichtbare en onzichtbare levende wezens, of dit nou bewust of onbewust gebeurd.

leven in het moment en het nu met alles wat ons omringt

Het leidend beginsel in mijn leven en dat betekent kennis en 'wetenschap' van de geest. Stap van je persoonlijke 'ego' af naar de eenheid met de Bron. Van eGO naar GOd! De 'e' moet een 'd' worden. Dat is het geheim van het leven.

alles

Spiritualiteit is voor mij het besef dat wij mensen dezelfde oorsprong en hetzelfde doel hebben en dat wij daarom in ons leven en werken bezig zijn de eenheid te zoeken en onze geestelijke identiteit verwezenlijken in de wereld.

vanuit een hoog en helder bewustzijnsniveau werkelijk verbinding maken met gidsen. Inzichten en helend vermogen op een aardse manier inzetten in bedrijfsleven als interimmer of programma leider, met intuitieve bedrijfsanalyses, als coach. Mensen en bedrijven brengen bij hun werkelijke bestemming, duurzaam ondernemerschap, in hun kracht, in verbinding met anderen

Één met alles zijn.

Het vol aandacht leven, ontmoetingen hebben en mezelf 'goed in het oog houden' daarbij

Spiritualiteit betekent voor mij: waar laten zijn wat er werkelijk is. Zowel de lichte als de donkere kanten van het leven ontmoeten. Dat betekent ook: luisteren naar alles wat je in jezelf tegenkomt. Je af stemmen op je innerlijk weten en vervolgens gaan doen wat je te doen hebt.

In je eigen kracht staan en handelen...Ontwikkelen...Energie...Je ziel.

Alles zou ik zo zeggen , ik ben en dat is genoeg.Mijn beleving is dan ook als ik vanuit innerlijk weten contact heb ik ook contact kan maken.

Dat je zelf hebt gevonden , en luistert naar je innerlijke gids.

Spiritualiteit heeft wat mij betreft te maken met een niveau van bewustzijn waarop je beseft dat je als mens deel uitmaakt van een groter geheel, en dat je in harmonie met dat geheel je eigen plek inneemt. Kortom: het moet kloppen. Zo geloof ik ook in 'roepingen'.

Uitdrukking waar veel te veel misbruik van gemaakt wordt.

leven met hart en ziel met respect voor mens, dier en milieu

Duidelijkheid over mijn leven

Mij dagelijks verbonden voelen met al het leven op aarde, en mij bewust zijn van het "één zijn". Dit resulteert voor mij in liefde en respect voor de totale schepping.

dat er meer is dan we kunnen zien en/of begrijpen

Je waarheid leven

Een ontdekkingstocht.

integer en respectvol ontvankelijk zijn

Ervaren dat ik leef en onderdeel ben van het grote geheel. Innerlijke rust. Contact met mezelf en anderen.

Spiritualiteit geeft mij het gevoel van verbinding met alles wat er is. Zelfs als ik het niet kan zien. Het geeft mij hoop en kracht, ook in tijden dat mijn leven schudt op zijn grondvesten. Ik bedenk me dan altijd dat het wordt geschud voor een reden. Alles wat ik doe heeft invloed, karma. Niets gebeurd zomaar.

RIVOS: (rust – inspiratie – verwondering – ontspanning – schoonheid) is een bedrijf dat is gespecialiseerd in spirituele activiteiten ten gunste van de aarde en mensheid. Er is in deze tijd een grote behoefte aan zingeving in het leven van elk individu, maar ook bedrijven/instellingen zijn op zoek naar hun identiteit. Ethisch ondernemen is in de zakenwereld een begrip geworden. Zingevingvragen over onze werkelijke herkomst, ons levensdoel op deze planeet en onze bestemming na onze dood worden, voor mensen die leven en werken in een hectische en gestreste maatschappij, steeds relevanter. RIVOS heeft als uitgangspunt om mensen weer in contact te brengen met hun spiritualiteit door het bewust te laten ervaren en beleven van natuurverschijnselen zoals boomenergie, aarde-uitstraling, leylijnen, aardstralen en kosmische-energie. Bovendien wil RIVOS mensen informeren over het grote transformatieproces van de aarde en mensheid dat in deze overgangstijd van het Vissen naar het Watermantijdperk plaatsvindt. RIVOS heeft zich in de afgelopen jaren gericht op het bewustwordingsproces van elk individu in relatie tot onze natuurlijke omgeving. Door de natuur, onze medemens en onszelf met respect en liefde te behandelen kunnen wij als mensen groeien naar een echte verbinding met alle levensvormen om ons heen. Die verbondenheid met het leven op aarde heeft zich vertaald in een aantal praktische activiteiten.

Een diepere betekenis aan het leven geven.

Het betekent voor mij een vrij mens zijn, in dienstbaarheid naar het universum/de bron hoe je het ook wil noemen. En daarbij hulp bieden aan alles om mij heen.

Mijn intuïtie bepaalt de koers

Ervaren, vertrouwen, loslaten, positief zijn , vriendelijk zijn, leven volgens je hoogste waarden voor een hoger doel (plan ), vrije wil, dienstbaar zijn, geduld beoefenen, innerlijke rust en balans.

Spiritualiteit betekent voor mij bewustzijnsontwikkeling. Het is voor mij een geestelijke reis naar huis, niet terug naar het onbewuste begin, maar verder ontwikkeld naar een nieuwe verbinding met onze oorsprong. Met beide benen op de grond dit inzicht vorm geven in het alledaagse bestaan.

Spiritualiteit is mijn drive, mijn voeding, mijn levenswijze. Ik kan hierdoor mijn passie voelen, aanwezig zijn, brengend zijn.

Weten wie je bent, weten wat je wilt en hieraan -in verbinding met natuuren omgeving- duurzaam vorm geven.

Handelen naar je hoogste goed

"Spiritualiteit" is deel van "Leven"

zijn in het nu, open staan voor het mysterieuze leven en jezelf toelaten te zijn wie je bent met een volledige acceptatie van huidige situatie.

Leven vanuit je hart, met een gezonde balans tussen hemel en aarde: met beide voeten op de grond ontvangen en gebruiken onze goddelijke leiding van uit de hemel.

Bijdragen aan een duurzame liefdevolle wereld

Voor mij betekend spiritualiteit mijn manier van leven.

Mensen willen verbinden, energie geven Het innerlijke van de mens op laten bloeien en dat het gezien mag worden

zijn en doen bij elkaar brengen. de essentie van dingen die je (moet) doen is sturend. spiritualiteit gaat voor mij ook over resultaten.

Mensen bij elkaar brengen, ervaringen delen, mijn hart openstellen voor anderen

Spiritualiteit betekent voor mij het vermogen om mijn handelen en mijn aanwezigheid op deze wereld in een brede context te plaatsen. Kernbegrippen hierbij zijn: zingeving en bezieling. In mijn aanwezigheid in relatie tot anderen staat het verbindend denken centraal. Kan ik in voldoende mate een persoonlijke afweging en keuzes maken en daarbij bewust te blijven van mijn afhankelijkheid en wederkerigheid in relatie tot en met de ander?

zielsbewustheid, dat wij een ziel zijn met een stoffelijk omhulsel. Dichter bij je werkelijke kern komen. Wie ben ik werkelijk en welk pad bewandel ik . Wijsheid, je eigen leermeester zijn in dit leven. Liefde voor je zelf en je naaste. Geen gehechtheid met materie.

Spiritualiteit is steeds een leidraad geweest in mijn leven, met heel veel beweging en nuances. Spiritualiteit is de draagkracht van de innerlijke mens, in relatie met zichzelf, de ander en zijn (werk)omgeving.

dat is in het nu staan, met beide benen op de grond staan. met aandacht zijn, soms onbewust of bewust mijn werk en prive leven kunnen doen. balans. initituitief, gevoelsleven. massage, natuurgeneeskunde, qiqong, er is meer tussen hemel en aarde.

Leven in verwondering, liefde, vrede, het leven als een feest beleven. De negatieve aspecten in het leven zien als lessen en daar allerlei positieve inzichten uithalen. SPIRITUALITEIT : in mijn eigen kracht staan!

Zielsontwikkeling, alles wat je hebt is je ziel.

Weten dat wij als mensen niet bepalend zijn We zijn onderdeel van een groter geheel, de kosmos. Deze kosmische energie bepaald wie en wat we zijn. We zijn de materialisatie van subtiele energieën met een bewustzijn.

Spiritualiteit vind ik terug in de keuzes die ik maak en in de acties die hieruit wel of niet voortvloeien. Ieder mens heeft een keuze om te handelen vanuit vrije wil. Spiritualiteit leef je!

Spiritualiteit is voor mij bewustwording en een ontwikkelingsproces in mijzelf. Het besef dat alles met elkaar verbonden is en dat we niet alleen uit een lichaam bestaan. Spiritualiteit stelt mij in staat het grotere geheel te zien, en open te staan voor de energieen om mij heen

Spiritualiteit is mijn leven!

Het is voor mij een groot aspect leven, waarin ik mijzelf verder wil ontplooien.

spiritualiteit betekent voor mij vanuit je hart ontvangen en geven aan jezelf en de ander.

Groot aspect in het leven

De wereld is illusie, ' God' [de bron] is de waarheid, De wereld is de waarheid. Voeten aan de grond, inzicht in je karakter, je persoonlijk zelf. Inzicht in het Geheel, steeds meer te leven vanuit je onpersoonlijk Zelf.

Spiritualiteit is voor mij bewust leven en werken waarbij mijn eigen verantwoordeljkheid centraal staat

Verbinden en loslaten

Alles! Spiritualiteit is voor mij iets dat ik in het dagelijkse leven continu probeer te leven: handelen vanuit liefde en eenheid i.p.v. afgescheidenheid. Maar gaat niet vanzelf en zoek daarom ook dagelijks inspiratie!

Vast onontbeerlijk onderdeel van mijn leven. Stelt me in staat om te leven zoals ik verkies.

elk mens is spiritueel, want is een ziel die op de aarde leeft. Spiritualiteit is voor mij in mijn dagelijks leven zoveel mogelijk bewustzijn en contact maken met de goddelijke oerbron, en contact maken met mijn eigen zielen opdracht, voor zover ik dit kan bevatten.

je openstellen voor ervaringen

zelfkennis, laten groeien van de gouden kern in jezelf, waardoor je ook anderen (weer) "gaat zien".

Het is mijn manier van leven in deze maatschappij.

Spiritualiteit betekent voor mij verbinding voelen met alle levende wezens en een weg kiezen die naar bewustwording en liefde leidt.

Dat je met creëeren, loslaten en vertrouwen je eigen werkelijkheid kunt vormgeven. Dat er zó veel moois te beleven is, als je de moed hebt om je "over te geven" aan het moment.

Vanzelfsprekend. Met beide benen op de grond multidimensioneel wezen op Aarde zijn.

Spiritualiteit is voor mij een thuishaven. Het brengt me dichter bij mijn Weten en Zijn.

In verbinding zijn met mijn authentieke ik en mijn unieke talent ten dienste van andere mensen inzetten

Onderdeel van mijn leven

Een bewuste en heldere geest.

In volle aandacht in verbinding zijn met alles wat is.

Spiritualiteit is voor mij de eeuwige vlam die in ons allen aanwezig is.

Heel veel. Wij zijn non-duaal, zowel lichaam als geest. Er is een voortdurende wisselwerking tussen beiden. Inzicht hierin leert ons beter in balans te zijn.

Groei en ontwikkeling tijdens de rust van een belangrijke wedstrijd.

Spiritualiteit betekent voor mij de diversiteit aan uitingen in de seizoenen, en het weten, dat er meer is tussen hemel en aarde. Naast het weten en de feiten, zijn er de gevoelsmatige aspecten, en de aha-erlebnisen, die in dromen vaak zichtbaar worden(bij herhaling). Contact met dieren en de natuur is voor mij wezenlijk in de zoektocht naar spiritualiteit.

Ontdekken wie je werkelijk bent

Spiritualiteit betekent voor mij proberen te leven vanuit vrijwel, en niet vanuit oude overtuigingen en beperkingen.

besef onderdeel zijn van een groter geheel

Dat netwerken op vele niveaus hetzelfde is als de wet van geven en ontvangen. Lonneke

balans tussen geest en lichaam

Is op zoek gaan naar je ware ik en missie voor een betere samenleving

Bewust zijn en weten dat alles in je zelf aanwezig is, dat niets tussen jouw en het universum staat. Samen delen en iedereen het beste gunnen.

Het leven is een leerschool, een ontdekkingsreis: wie ben ik? wat kan ik? en hoe kan ik bijdragen aan een betere wereld?

Leven vanuit het "zijn". Ieder mens is met een doel op aarde geboren. Dit doel te vinden is belangrijk zo niet het belangrijkste. (zie mijn advies aan anderen)

Ruimte voor Vrijheid

Eenheid met een niet te benoemen werkelijkheid.

Jezelf kennen en bij jezelf kunnen blijven. Zo blijf je in je kracht en worden de mooiste dromen de meest inspirerende doelen.

Spiritualiteit is voor mij bezig zijn met het ontwikkelen van mijn bewustzijn door o.a. meditatie en educatie, het doorzien van de werking van mijn valse persoonlijkheid (ego), een bijdrage leveren aan een betere wereld dmv dienstbaarheid en het ter beschikking stellen van mijn talenten.

bewustwording, compassie

Bewust elke dag van het leven genieten

Ik geloof in een kracht die veel groter is dan ik en die overal en in een ieder aanwezig is. Als ik er om vraag, dan toont deze kracht mij de juiste weg in het leven.

De essentie in mijn vorm van leven

Ruimte in mijn leven laten voor het onbenoembare, het mysterie en leven vanuit mijn hart

De basis van mijn zijn in de wereld.

de bewuste zoektocht naar het ontdekken wie je ten diepste in essentie bent en het ernaar gaan leven.

Een spiritueel levenswijze waarbij ik dankbaar gebruik maak van inzichten die ik mag ontvangen.

In spiritualiteit ligt voor mij de nadruk op de persoonlijke innerlijke ervaring. Ik geloof in de kracht van mensen en dat als we in staat zijn om onze diepe verbondenheid naar het bewustzijnsniveau te tillen, er werkelijk mooie dingen ontstaan.

Respect voor jezelf en anderen, persoonlijke groei

Spiritualitiet gaat in mijn beleving over zijn, over me verbinden met het diepste van mezelf en van daaruit naar buiten treden. Het gaat ook over mededogen en liefde. En het leren leven zonder oordeel waardoor echte compassie ontstaat voor jezelf en de ander in het nu!

Behandel een ander, zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Het gaat om wat in je hart zit en wat je daar mee doet.

Een steeds groter kosmisch bewustzijn en een steeds beter contact met mijn gidsen. Betekenisvol verbinden is het thema van mijn praktijk, dat slaat op verbinden met jezelf, je partner, je omgeving als ook spiritueel dus.

Spiritualiteit betekent voor mij mezelf zijn, interesse te hebben en te tonen voor de mensen om mij heen: vrienden, familie, clienten en de zorg voor de aarde, duurzaamheid. Het voelen van mijn kern en wetend dat mijn kern, mijn centrum is van Het Grote Geheel.

leven vanuit integriteit.

Persoonlijke groei. Ben altijd met spiritualiteit bezig, de zin van het leven. Voelen en weten.

Spiritualiteit is voor mij erg simpel : zijn wie je werkelijk bent en dat kan alleen maar liefde zijn daar is niets soft aan . Liefde is oprecht zijn en eerlijk de waarheid zeggen en de ware spirit tonen vanuit een innerlijk weten. Inspiratie komt van het Latijnse inspirare wat inblazen betekent. De spiritualiteit die ik na streef is mijn omgeving met het beste wat ik te bieden heb in te blazen. Elke dag doe ik dat weer en de kwaliteit verschilt en doe het altijd met de beste aller beste intentie dat is spiritualiteit voor mij waarbij de vreugde ligt in het onvoorwaardelijk geven en delen , want dan pas kan je ook vermenigvuldigen, zonder dat je iets doet.

door middel van reflectie er voor zorgen dat je optimaal in verbinding staat met je omgeving en het grotere geheel

Het ontbrekende stukje dat we maar niet begrijpen met ons verstand

luisteren en volgen, handelen vanuit mijn hart

Ik vind het een moeilijk woord. Net als G-d is het al en vervuild woord. Als mens op aarden leven vraagt nu om weer in contact te komen met wat er echt in het diepst van ons hart leeft. Het hart is voor mij de poort tot de ziel. De ziel is voor mij een stukje goddelijkheid. We zijn als mens een stukje ziel met een jas aan, die menszijn op aarden creëert en ervaart wat het allemaal is en kan. Waartoe we in staat zijn

verbondenheid met en vertrouwen in dat wat groter is dan ons

Spiritualiteit betekend voor mij dat ik mijn eigen mystieke weg volg.

Met aandacht zijn bij wat er is, en dat toepassen in het dagelijks leven, in het contact met jezelf en met anderen.

Een noodzaak in een mensen leven. Het onderscheid een mens van een dier. Spiritualiteit betekent voor mij: contact met de natuur en haar krachten, bewust leven. Bhakti yoga is voor mij hierbij heel belangrijk. Het houdt ook in dat je altijd op zoek bent naar meer kennis/wijsheid. Spiritualiteit: ontdek wie je echt bent.

Het verbinden van hart, lichaam en ziel.

Er is zoveel meer dan dat wij kunnen zien, voelen en horen.

Spiritualiteit is de basis. De basis die in jezelf ligt. Het maakt je authentiek. Een belangrijke eigenschap om je staande te houden tussen mensen en in het dynamische leven dat je leidt. Door elke dag dichtbij de basis te blijven, worden belangrijke zaken meer helder en daardoor eenvoudiger. Het helpt kansen sneller te herkennen en niet meer voorbij te gaan aan jezelf. Spiritualiteit is een levenshouding die je voedt en anderen helpt voeden.

Spiritualiteit is voor mij het besef en de ervaring dat ik in verbinding ben met anderen en met 'iets' dat groter is dan mijzelf. Dit uit zich in intuïtie, inzicht, passie en humor.

Een ontdekking van mezelf, en mijn plaats en doel in deze wereld.

De weg naar het openen van het hart van mededogen die de bron is van alle menselijke waarden en kwaliteiten.

innerlijke groei, zodat we op aarde kunnen doen wat we in onze blauwdruk hebben staan, dwz dat doen waarvoor we hier op aarde zijn gekomen

liefde, het gemeenschappelijke

Verbinding van mij en mijn ongeving. Dat alles met elkaar verbonden is en dat het onzichtbare het zichtbare regelt.

leven met aandacht en daardoor inzicht krijgen in wat werkelijk belangrijk is in het leven en dat met mensen delen.

Spiritualiteit staat voor mij gelijk aan energie en dat is overal en altijd.

Gelukkig zijn met alles wat me gegeven wordt. Genieten van de natuur en de kleine dingen in het leven. En vooral een intense, liefdevolle band met de mensen in mijn omgeving.

Spiritualiteit is voor mij het leren in het hier en nu te leven, met alles wat er is. De beperkingen, de mogelijkheden, de wereld om je heen aanvaarden. Het laten samenvallen van je missie, dat wat er zich aan je voordoet, en het accepteren van de wereld om je heen, precies zoals deze zich aan je voordoet.

zintuigdelijke waarnemingen die bij mijn leven horen, intuitief blijven luisteren en vanuit je kracht leven.

Vanuit liefde doe wat er gedaan moet worden en meegeven met de stroom.

Zin in het leven!

Natuurlijk zijn

Juist het verhaal dat er een mogelijkheid van bevrijding zou zijn maakt dat de zoektocht naar die (toekomstige) bevrijding voortduurt. Er is geen bevrijding, er is alleen maar dit moment. En paradoxaal genoeg, is dat inzicht de bevrijding die wordt gezocht. Jeff Foster

Het leren doorzien van de Mind. Spiritualiteit is het leven zelf.

Spiritualiteit is voor mij een leven in het kader van mijn mijn missie, mijn taak om een heel mens te zijn en een heler voor anderen.

holistisch leven, volledig in het NU. Me openstellen voor alle lessen/inwijdingen die dit moment me geeft. Alles is taal/teken en symbool. Al het leven is met elkaar verbonden in een goddelijk perfect radarwerk. Onvoorwaardelijke liefde is de kracht waarmee we onszelf en de wereld kunnen helen.

aandacht voor anderen

Doen wat goed voelt en voelen wat je doet.

voor me healing en spritualiteit zijn een. Het woord 'geheel' heeft overeenkomsten met het woord ‘helen’. Helen betekent weer in contact komen met het geheel. Heling komt niet tot stand door jezelf te veranderen of te verbeteren maar juist door de dingen te laten zijn zoals ze zijn. Dit is wat mij betreft ook de essentie van craniosacraal. Craniosacraal nodigt je uit om aanwezig te zijn met de ervaring die er op dat moment is. Als je tenminste naar jezelf wilt kijken. Door ontspanning en stilte schept craniosacraal ideale omstandigheden om dit helingsproces in werking te stellen. Jezelf helen kan een verrassende ervaring zijn.

leven vanuit de waarheid in plaats van vanuit de conditionering

Het bewustzijn dat we in wezen spirituele wezens zijn en voortkomen uit één bron en dat we tijdelijk hier zijn om als ziel te groeien en verschil te maken op deze planeet. Dit bewustzijn brengt een gevoel van verbondenheid teweeg, liefde voor alles wat leeft en gezag voor - zoals wisdomkeeper Little Grandmother het noemt- the great I AM.

mijn leven staat in het teken van Spirit en het bewust zijn van de bezieling van al dat is.

Geloof, Vertrouwen in mijzelf en al wat leeft in verbinding met de Bron, Leven vanuit mijn Hart

De Waarheid vinden

Een zijn met anderen, de aarde, de kosmos

In verbondenheid met het nooit veranderende en in verbondenheid met de totale schepping de toekomst creëeren.

ontwikkeling, in beweging zijn, eeveren op de golven van het leven

Spiritualiteit betekent voor mij in contact staan met je ziel en je hart. Alle problemen (zowel innerlijk als uiterlijk) die mensen ervaren in het dagelijks leven komen voort uit een imbalans tussen jezelf en je ziel. Als je in contact staat met je ziel en je leeft met een open hart, krijg je alles voor elkaar wat je wilt bereiken en ontstaat er synchronisiteit.

een beter leven voor iedereen

Onze essentie, onze natuur, het wonder van ons leven, onlosmakelijk verbonden met wie we ten diepste zijn.

Een balans vinden in mijzelf tussen stilstaan + genieten en groeien + leren.

Spiritualiteit is voor mij hetzelfde als lilaca, het is een levensstijl waarbij ik in een proces steeds meer leer ontdekken wie ik ben en wie ik kan worden. Er is een mogelijkheid om uit te groeien tot een ander wezen, een waarheidswezen. Dit is een mens die ontwikkeld is tot wat hij kan zijn. Gezien in de evolutie van het licht is een mens nog maar een baby. Die baby kan opgroeien tot een volwassen persoon. Dat is het doel in mijn leven en alles wat ik doe of onderneem, hoort op die weg daar naar toe.

de reis naar wie ik werkelijk ben en wat ik kom doen in deze wereld.

Bewust zijn met wat er is. Alles aangaan. Evenwicht vinden tussen open en dicht, hollen en stilstaan, lachen en huilen. Echt in contact zijn, met mezelf en van daar uit met anderen. Iedere dag mag ik weer oefenen om nog meer hier, op onze mooie aarde, te zijn.

Me realiseren dat ik op aarde ben met een doel/missie en proberen dat in mijn dagelijks leven vorm te geven, terwijl ik probeer ik een steeds beter en mooier mens te worden.

-groeien naar zelfkennis. -meerdere facetten van de werklijkheid kunnen waarnemen. -de kracht maar ook de fragiliteit van het denken opserveren -één worden met zichzelf en de omgeving -het oneindige in jezelf ontdekken..

Het is een woord dat ik liever niet gebruik, maar waar een wereld aan mogelijkheden achter schuil gaat. Het refereert aan een rijkdom waar ik me graag voor openstel, maar tegelijkertijd liever niet over praat, zoals we ook niet praten over zwaartekracht, omdat het effect ervan en wat je er concreet mee doet veel interessanter is.

veel ben zelf paragnoste en magnetiseur

het betekend voor mij een vorm van leven maar je naar gestuurt word en ik vind het een mooi geven dat je dingen aan mensen mag door geven

Het leggen van een verbinding tussen wat je als zingevend in het leven ervaart en je dagelijkse zijn en handelen. Proberen vanuit die zingeving een bijdrage te leveren aan het welzijn van allen. Voor mij is de zingeving in het weten dat ieder mens een zuivere natuur heeft (boeddhanatuur) en dat het mijn opdracht is om vanuit die natuur te handelen en in anderen ook deze natuur te herkennen.

Spiritualiteit betekend ontzettend veel voor mij. Het is moeilijk om dit in woorden uit te drukken. Het betekent voor mij vrij zijn. Vrij zijn in de keuzes die je in dit leven hebt. Een grenzeloos vertrouwen hebben in het universum.

Spiritualiteit is voor mij de bewuste connectie met "het ondenkbare", met alles wat meer is dan alleen de som der delen. Het ervaren van de "gestalt" der dingen in onze wereld en het universum.

Eén en Al ...Zijn

Spiritualiteit, dat BEN je. Voor mij betkenet het: dicht bij jezelf staan en vooral VOELEN wat je moet doen. Ook (of eigenlijk: juist) binnen de kaders van een bedrijf is spiritualiteit de leidraad van goed functioneren.

De mens in de samenleving evolueert naar een spiritueel wezen in een fysiek lichaam. Spiritualiteit is de bron van liefdesenergie

Ons aardse leven en taak ervaren binnen het geheel, dat alles en iedereen verbonden is. Dat we het NU en de weg van liefde en vertrouwen (h)erkennen, zo ook die van angst, en de keuzevrijheid ervaren.

zoektocht naar binnen, geluk naar buiten

Het begrip spiritualiteit is een breed begrip. In strikte betekenis wordt er het bewustzijn mee aangeduid, de menselijke ziel verbonden met ons aardse lichaam. Wij zijn hier op aarde geesten in een stoffelijk lichaam en wij behoren allemaal tot verschillende geestelijke sferen. Het verschil wordt gekenmerkt door onze daden. Die daden worden bepaald door de normen die wij ons zelf gesteld hebben, en de “kwaliteit” van die normen hangt af van de geestelijke hoogte die wij tot nu toe hebben bereikt. Om geestelijk te kunnen stijgen, zodat men na dit aardse leven in een hogere sfeer terecht kan komen, is het in de eerste plaats nodig om aan jezelf te werken, om zo vanuit een eigen vrede en rust, geluk te kunnen geven aan anderen. Het aardse leven is een school waar je weinig of veel kunt leren, dat ligt aan je zelf. Maar het streven naar een hoger geestelijk niveau is de enige opgave die werkelijk van belang is, de enige opgave die onszelf en anderen verder kan brengen.

Geintegreerd onderdeel van mijn leven geworden, innerlijke integriteit, bewustzijn, meegroeien in de constante verandering binnen jezelf en de wereld. Je externe wereld is een reflectie van je innerlijke wereld. Anderen helpen, er voor anderen, de planeet willen zijn. Leren genieten van alles wat er is.

Ik denk dat er een geestelijke wereld is naast de wereld die wij met onze zintuigen waarnemen. Ik denk ook dat wij als mens in wisselwerking zijn met deze geestelijke wereld, dat we over en weer belangrijk zijn voor elkaar. Het maakt dat ik me mede verantwoordelijk voel voor wat er op en met onze aarde gebeurt, en dat ik probeer morele keuzes te maken.

De weg naar werkelijk jezelf zijn.

Acceptatie en leven in het hier en nu, niet altijd even makkelijk.

Je zieledoel leven en een bijdrage leveren aan een betere wereld.

Instrument zijn in de vorm van dienend leiderschap.

Spiritualiteit betekent voor mij zonder zweverig te zijn mij bezig te houden met zingeving in je leven.

Bewustwording

art of living

Weten of het goed is voor me.

Spiritualiteit gaat over alles wat niet tastbaar is maar wel zichtbaar wordt voor wie echt kijkt.

Het is een wezenlijk onderdeel van mijn leven. Ik wil mij blijven ontwikkelen, bv. door de menselijke groeiprocessen te onderzoeken, zelfreflectie, intervisie en de opgedane kennis toepassen in het dagelijks leven en in mijn praktijk.

weten dat het universum er is, waarop je kunt vertrouwen.

Een levenswijze..

Het weer herinneren waarom we hier op aarde zijn

Spiritualiteit is een deel van mijn leven.

Voor mij betekent spiritualiteit het vertrouwen hebben in het eigen wezen met het hoger weten. Los van het verklaren en het algemene "zeker" weten.

Het 'geestelijk' zijn, in de zin dat een mens (en de wereld) meer is dan materie. Van huis uit was er voldoende geld in de familie, maar dat bracht zeker niet vanzelf geluk. Het gaat om iets anders. Liefde, kracht, wijsheid en plezier zijn belangrijke waarden

spiritualiteit is zingeving voor mij. spiritualiteit is bewustwording, bewust in het leven staan, bewust keuzes maken.

We are one. Humanity-one. Eenheid ervaren in mezelf en samen met anderen, onvoorwaardelijke liefde en acceptatie.

Verbonden met een grotere kracht in mezelf en in harmonie met mijn omgeving in het hier en nu.

Leven !

Spiritualiteit leidt af van waar het werkelijk om gaat

Spiritualiteit is voor mij goed geaard zijn, vertrouwen hebben in mezelf en anderen, en open staan voor datgene wat er met mij en om mij heen gebeurt. Spiritualiteit is voor mij ook durven vertrouwen dat alles wat ik nodig heb er is. Dat levert mij rust en veel meer plezier in het leven op.

Spiritualiteit betekent voor mij de kracht van het onderbewuste. Hoe meer je jezelf leert kennen hoe meer je in jezelf gaat geloven. Voor mij betekent geloven het geloof in jezelf

Life, and the essence to come to the understanding of Unity, Love and Compassion, Oneness. The key of Life

Leven vanuit bewust zijn.

De weg vinden naar je ware zelf.

Spiritualiteit gaat voor mij over de verbinding van alles en iedereen met elkaar en met het grote geheel. Dat grote geheel is voor mij de universele liefde, een oneindige potentie en de drijvende en creërende kracht achter elk bestaan.

Spiritualiteit is voor mij het bewustzijn dat alles - mens, dier en natuur - onderdeel is van dezelfde drijvende kracht. verder is spiritualiteit voor mij iets praktisch en nuchters. Je hoeft niet te zweven om spiritueel te zijn. Juist niet.

Spiritualiteit is voor mij het mogen zijn wie je bent , het vertrouwen op je intuitie en het liefdevol deelnemen aan het leven op deze planeet.

leven ,luisteren naar je intuïtie elke dag wat bewuster worden van jezelf en de wereld om je heen, begrip, verdraagzaam heid. er zijn en dat fijn vinden, energie, zo kan ik nog wel even door gaan, ik voel me er prettig bij ,

leven, ervaren,zijn

spiritualieteit betekend voor mij verbonden zijn met alles. en dit op alle vlaken.

Het is een manier van leven. Spiritualiteit betekend mijn leven in al zijn schakeringenin hier op aarde leven. We zijn hier op aarde geboren en mogen hier ons leven leven in herinnering houdend en in verbinding met van waaruit we geboren zijn.

Mijn innerlijke stem leren kennen.

spiritualiteit betekent voor mij één zijn met alles in dit leven zonder oordeel.

Het leven leiden waarvoor ik hier ben.

Groei in universele liefde.

Spiritualiteit is voor mij steeds duidelijker gaan betekenen : Ik ben een 3 eenheid van lichaam- ziel en geest en binnen alle 3 gebieden wil ik werkzaam zijn.

Geïnspireerd zijn, bewustzijn ontwikkelen en bewust Zijn, integreren, beoefenen, toepassen. Werken vanuit het hart.

Weten wie je bent en zonder bewijs het weten wat je wilt weten

Spiritualiteit betekend voor mij een dieper inzicht, een intensere beleving, een andere kijk op het bestaan en een andere ervaring van alles om ons heen

Verbinding voelen met het nu, in harmonie met de natuur, jezelf en anderen. Liefde voelen voor jezelf, jezelf ontwikkelen in je eigenheid. Voelen wie je bent en waar je voor staat. Het doorgeven van positieve energie. Kernkracht !

Jouw talenten inzetten, levert je energie op en zingeving bij je dagelijkse activiteiten en een unieke bijdrage aan de maatschappij.

Spiritualiteit zorgt voor verdieping in mijn leven. Sinds ik met spiritualiteit bezig ben heb ik een geheel nieuwe kijk op de wereld en het universum gekregen. Ik geniet dagelijks van de lessen die ik tegenkom in welke vorm dan ook. Ik pak ze met beide handen aan en volg zo mijn pad.

een zijn met alles

Werken met spiritualiteit betekent voor mijn met een open hart integraal naar vraagstukken kijken en daarbij 100% gecommitteerd zijn en tegelijkertijd niet gehecht aan de uitkomst.

Spiritualiteit is voor mij persoonlijk mijn geloof. Het idee dat alles een geheel is, is voor mij een inspirerende basis. Spiritualiteit is wat de mensheid en de wereld nodig hebben om verder te komen in de ontwikkeling en groei.

Ruimte creëren voor anderen om in te groeien op hun levenpad en dardoor zelf te ontwikkelen.

In overeenstemming leven met de natuurwetten waaraan al het leven ten grondslag ligt. Het pad van je hart volgen en vreugde en vrede vinden in jezelf en in je omgeving.

Manifesteren van wat we in diepste wezen zijn

Liefde. Mijn levensdoel leven. Authentiek Zijn. Vrijheid. Realiteit. Grenzeloos Zijn. Vertrouwen. Overgave.

bewustzijn

'Nulla est homini causa philosophandi nisi ut beatus est Augustinus (er is geen reden tot filosoferen voor de mens als het niet is om gelukkig te zijn)..

Voor mij betekent spiritualiteit "persoonlijke ontwikkeling". In contact staan met de Ene bron van oneindige wijsheid en liefde.

Leven vanuit Liefde

herkenning (van steeds meer -vermeend- niet-zelf als zelf/Zelf)

Verbinding Bewustzijn Eenheid Zingeving Aards Breder perspectief, multidimensionaal

Een zijn met God en jezelf

Leven in verbinding, waardering en vreugde. Helder waarnemen in het hier en nu. Voorthelpen van ons allen. Creativiteit, toewijding. Leven beleven. Liefde.

* bewustzijnsontwikkeling * evenwicht * het verruimen van visies en inzichten ten doelen van het meer leren kennen van jezelf en anderen. Begrijpen hoe we in onvoorwaardelijke liefde naar onszelf en anderen kunnen handelen en wat dit inhoudt.

je zelf kennen, integer handelen, uitgaan van vertrouwen, deel voelen van groter geheel

Een zinvolle invulling geven aan mijn leven. Jezelf persoonlijk ontwikkelen waarbij oordelen en context ondergeschikt zijn.

Het begin en het einde

Niets meer en niets minder dan dat ik bewust in het leven sta en dat ik mij realiseer dat persoonljke keuzes, gedachten en mijn handelen het grote geheel voortdurend beinvloeden.

Spiritualiteit is voor mij leven vanuit mijn hart..... en ziel. Verbonden zijn met mijn essentie. Met een open blik en vol verwondering zijn over al wat er is. Groei en acceptatie. Leven in het Nu. Aards zijn en Speels. En het leven de kans geven om zich aan me te manifesteren. En weten dat ik zelf de regie over mijn leven in handen heb. In staat bent om mijn eigen stroom te volgen.

Alles. Heb er mijn werk van gemaakt.

energie

Een visie op het leven

De groei naar volmaakte eenheid

Bewust Zijn

Werken aan jezelf en anderen in staat stellen dit ook te kunnen doen.

Is in mijn zijn

Spiritualiteit heeft met het dagelijks leven te maken. Het is wakker zijn en in het nu leven. Het is de ontmoeting met mezelf en anderen.

Jezelf kennen en hier heel bewust mee om te gaan. Beter in staat zijn de juiste keuzes te maken in het leven.

Eén van de belangrijkste pijlers onder het succes van ons bedrijf

Het is heel eenvoudig: iedereen beseft zich continue wat goed is om te doen. Dat gevoel volgen, brengt alles.

Een zijn met alles. Mijn werk bestaat uit mensen helpen terug te komen op hun pad.

leven en leren vanuit liefde en licht

De ware beweegredenen van mijn ziel leren kennen.

Spiritualiteit betekent een stuk bewustwording en acceptatie hoe om te gaan met de huidige, vaak complexe maatschappij.

contact hebben met wie je werkelijk bent, los van je lichaam en emoties, met dat wat leven geeft en laat doorwerken in de materie. Zo ook de ontplooing van de eigen talenten

mezelf zijn - buitengewoon normaal

Soms weet ik dat niet meer zo goed...., in ieder geval een goed mens zijn , bewust leven, mediteren is een must!

Verrijking, verruiming van dit (aardse) leven. Spiritualiteit geeft onbegrensde mogelijkheden. Met spiritualiteit bezig zijn geeft mij bovendien rust in mijn hoofd.

spiritualiteit is bewust leven, is dus de basis van het bestaan - de bedoeling van ons leven op aarde

Wanneer men denkt alles te weten eindigt spiritualiteit.

Jezelf toelaten jezelf te zijn. Vanuit die kracht handelen en laten.

Bewust leven en ontwikkelen. Menslievendheid: Mijn leven proberen te leiden met respect voor moeder aarde en vader hemel en al haar bewoners.

Dat alle antwoorden in jezelf liggen en dat je elkaar daarin kunt inspireren en aanmoedigen om dit te verkennen in al haar facetten.

Leuke vraag, ik ben al enige tijd opzoek naar de jusite omschrijving. Wat het in ieder geval voor mij betekent: respectvol en zorgvuldig met mijn medemensen omgaan, proberen dat zonder oordelen te doen. Ik probeer dicht bij mezelf te blijven en oorzaken en gevolg niet buiten mezelf te zoeken. Mindfulness hoort hier ook zeker bij.

jezelf zijn, zingeving, inspriratie, intuïtie

Spirutaliteit is voor mij een levensvisie geworteld in respect en gegrond in het moment.

een antwoord op het materialisme en oppervlakkigheid dat de huidige westerse samenleving kenmerkt.

Spiritualiteit betekent voor mij leven van binnen naar buiten. Ten dienste staan van anderen door je te ontwikkelen naar je hoogste Zijn en een dusdanige emotie uit te leren stralen opdat anderen ook willen ontwikkelen naar hun hoogste Zijn. Helpen beseffen dat we allen in verbinding staan en meer gelijk zijn dan verschillend. Allen uniek binnen één geheel!

Voor mij is spiritualiteit in verbinding met mijzelf zijn en daarmee met een ieder. Werken aan het bewustzijn waarin "ik" een deel ben van een groter geheel en daarin mijn bijdrage lever.

Connectedness to others, nature and our man-made things, from art to other objects (and services) of beauty and integrity

Voor mij betekend het me bewust zijn van de aanwezigheid van een collectief bewustzijn, of God. Het is verweven met hoe ik daardoor in het leven sta en naar de wereld en de mensen daarin kijk.

expansion, freedom, possibilities, magic

Spiritualiteit betekent voor mij rust en een herkenbaar gevoel van thuis.

Leven in het diepere bewustzijn van jezelf

Ongekende krachten losmaken en gebruiken voor een betere prestatie en dus een fijner leven

Weten dat het goed is: dat er overvloed is aan liefde, gezondheid en mogelijkheden.

spiritualtieteit betekent voor mij rust in jezelf en spirituele groei naar het onbekende maar juist omdat het zo mooi is

het besef dat alles met elkaar verbonden is

mooi, liefde

Het bewust zijn van een extra dimensie die inspireert en zingeeft.

Ik koester het leven en de levenskracht.

Hmmm Humansound, harmonie in alle lagen

Op zoek naar je authentieke Zelf

Bewust ZIJN, bewust LEVEN

Ervaren van eenheid en verbinding met alle wezens en de natuur. Innerlijke vrede en liefde. Diepte en vrijheid in bewustzijn.

Is de spiegel waarin ik mag groeien en mezelf verder in mag ontwikkelen.

bredere blik op de wereld om je heen, ontwikkelingsmogelijkheden voor jezelf en anderen

Spiritualiteit betekend voor mij dat ik op basis van kennis over m'n bewustzijn inzicht krijg in 'de ziel.' Om op basis hiervan mijn kracht van stilte en liefde toe te laten nemen dmv meditatie. Deze energie pas ik toe in m'n dagelijkse bezigheden om kwaliteit te geven aan m'n leven.

op een liefdevolle wijze met de ander omgaan, genieten van het hier en nu (dit lukt niet altijd!)

Ik help technische ondernemers (uitvinders en ontwikkelaars) om hun dromen te realiseren met minder geld. Verder ben ik veel bezig met co-creatie, hoger bewustzijn en werken vanuit mijn hart en passie. Momenteel ben ik bezig om mijn ecoaching praktijk verder te ontwikkelen. Daarbij ga ik mij verder specialiseren als succes coach op het gebied van empowerment en transformatie coaching.

spiritualiteit geeft mij kracht en vertrouwen en geeft richting aan mijn doen en laten.

back to basics....mens is meer dan geld aandacht voor de persoonlijke noden van mensen en niet voor die van mondiale netwerken

leven en werken vanuit de stilte, de verbinding van hart en hoofd en vooral veel joy :)

Een ontwikkeling naar contact met je Goddelijke Essentie

Mild verblijven in het Hier en NU, niet meer bang zijn en zo authentiek mogelijk leven.

Het inzetten van je Spirit om de eenheid waaruit we als ziel geboren zijn op aarde te recreëren.

Creatiekracht hebben. En vanuit mijn waarheid in verbinding komen te staan met mijzelf en anderen en op deze manier het beste naar boven brengen.

Groei met bezieling: duurzame resultaten met en door mensen.

Diepgang, zingeving, cultuurbewustzijn, een belangrijke extra dimensie aan het leven

Ontwikkeling van geestelijk welzijn

Is het gegeven dat alles en iedereen met elkaar is verbonden en dat toeval niet bestaat

Alles is één.

Het leven van mijn hoogte- en dieptepunten vanuit verbondenheid met de diepe non-duale essentie.

ontspanning dicht bij jezelf blijven liefde

Naar binnen keren en mij juist daardoor verbonden voelen met het onmetelijke, met alles en iedereen. Van daaruit levend is alles mooi!

Het toepassen van de levenswijsheden vanuit de verschillende geloven in mijn eigen leven, en vandaar uit een bron zijn voor anderen.

Vertrouwen op innerlijk kompas, luisteren en voelen van innerlijk bewustzijn en dit gebruiken bij het maken van keuzes. Ook geloof ik in de wet van de aantrekkingskracht.

leven vanuit je kracht en met krachten

Aanwezig zijn met dat wat er is

De balans tussen dingen die we niet waarnemen en dingen die we wel waarnemen kunnen vinden en gebruiken.

rust voor mij zelf en betere inzichten in omgevingsactiviteiten

Je verbonden weten met alles vanuit de diepe stilte in jezelf waardoor er ruimte ontstaat om te handelen vanuit universele wijsheid.

Mijn manier van leven.

Spirilualiteit kan een hulp zin in het versterken van je zelfvertrouwen .

Het bewustzijn dat we onderdeel zijn van een groter geheel. Dat alles met elkaar in verbinding staat er alles elkaar beïnvloed. Dat we de co-creator zijn van onze realiteit. En dat daar de verantwoordelijkheid uit voortvloeit om vanuit onze talenten en passie een bijdrage te leveren aan het geheel.

Jezelf ontdekken!

jezelf zijn, zonder angst en moeten leven, delen,

geloof in mezelf.

In verbinding zijn met alles in het hier en NU. Liefde voelen voor alles wat zich aandient

Spiritualiteit betekent voor mij je een onderdeel voelen van het universum, jezelf zijn, respect voor alles dat leeft, en zonder oordeel kunnen kijken naar en praten met je medemens.

spiritualiteit betekent voor mij in verbinding zijn met al mijn verwanten: planten, dieren, mensen, mineralen, de zon, de aarde , de maan. Het betekent volop in het leven staan, me levendig voelen, in verbinding zijn met dat wat er is en zich aandient

Bij jezelf komen.

Me met hart en ziel verbinden aan mezelf, de aarde, de natuur en haar bewoners en te erkennen dat ikzelf de wereld lichter kan maken.

Spiritualiteit is jezelf zijn in al zijn facetten, je ware Zelf kennen en je menselijke zelf volledig liefhebben en accepteren en verbonden zijn met je bron en daarvanuit leven.

Verbinding voelen met alles wat IS en dat we voortgestuwd worden door een kracht die groter is als onszelf.

aandachtig en met integriteit, liefde en respect handelen.

evenwicht zijn wie je bent

Spiritualiteit betekend voor mij het in je eigen kracht staan.

Het verkennen van de diepere lagen die te vinden zijn in mensen en deze te ont - wikkelen. Dit in het dagelijkse leven te integreren. Wat maakt dat je moet leren leren in dit leven zodat je vanuit je kracht kan gaan leven.

Zo beleef ik het leven.

Inzichten toepassen en vertrouwen.

Leven in het Hier &amp

zelfontwikkeling, groeien, leren,dienstbaar zijn, thuiskomen...

Onder andere genieten van het nu en openstaan voor dat wat om me heen is.

Spiritualiteit betekent voor mij een steeds diepere bewustwording van mijn handelen, emoties, denken, gevoel, capaciteiten, waarden en overtuigingen ten einde een hel(d)er mens te zijn.

Het universele samenhang inzien en bewust daar aan deelnemen

Spiritualiteit is als voeding voor het lichaam, maar dan voor de geest. Een grote rode draad door mijn leven.

een extra betekenis geven aan mijn leven

Evolutie vanuit het verlangen zuiverder, authentieker en verfijnder te worden.

Spiritualiteit betekent voor mij dat ik me afstem op de ander en de ander op mij zodat we op een ander level met elkaar kunnen communiceren, soms zonder woorden

Ik geloof dat we allemaal met ons eigen pakketje vol lessen hier komen en dat alles wat we doen precies goed is voor ons. En iedereen heeft zijn eigen weg te bewandelen.

Je verbonden voelen met jezelf en een groter geheel.

verdieping en ontwikkeling brengen in het leven van anderen

Uitgaan van je gevoel. Belangrijk is dat ieder mens zijn steentje bijdraagt aan de maatschappij. Voor veel mensen legt onze huidige cultuur te veel dwang op. Mensen moeten weer bewust worden van zichzelf. En vervolgens is het de kunst om op basis van je authentieke gevoelens te laten manifesteren.

Verstand en (innerlijk) gevoel in balans

Vanuit een gevoel een en verbonden te zijn met alles om mij heen, mij eigen mogelijkheden te ontwikkelen en daarme een bijdrage te geven aan een betere wereld.

Voor mij is spiritualiteit het bewust-zijn dat we een deeltje zijn van het grote geheel. We zijn allen spirits die een aardse ervaring beleven.

Een spannende weg naar groei en aankomst.

Groei, persoonlijke verantwoording en verbinding

De connectie te ervaren met "de Bron" en vanuit dat Bronbewustzijn mijn leven te creeren.

geven en ontvangen vanuit een bijzondere invalshoek

spiritualiteit is alles

De kern van mijn leven en ziel

de adembeweging van het leven, doel en middel tegelijk

Leven! Leven vanuit de heelheid van mijn wezen.

Inzicht hebben en dat inzicht gebruiken voor eigen stimulering en dat van anderen die erom vragen.

De verbondenheid van alles en de plaats die wij daarin krijgen en daar bewust naar leven.

Een belangrijke leerbron in het hier en nu.

Een manier van leven.

Inademen en uitademen. Daartussenin ligt God's gratie

Constante ontwikkeling van persoonlijke groei waardoor je in balans en harmonie met jezelf kan komen. Inzichten verkrijgen, leren, kennis vergaren, door groeien. Ik handel naar intuïtie en laat me leiden door gevoel zodat ik totaal diegene kan zijn die ik wil zijn, voor anderen maar bovenal voor mijzelf. Om uiteindelijk een gevoel van onafhankelijkheid, harmonie, innerlijke rust en vrijheid te creëren.

Op zoek naar m'n eigen ik en doen wat goed is, niet alleen voor mij, maar voor iedereen en alles om mij heen.

Ik besta. Ik verlang. Ik hoop. Ik geloof en vertrouw. Ik laat los. Ik heb lief. Ik ben bereid. Uit: Oefenen in Leven

Onmisbaar, net als gevoel

Spiritualiteit betekent voor mij dankbaarheid en tevredenheid met wat het leven mij te bieden heeft. Acceptatie van jezelf en bewondering voor de stroom van liefde die alom tegenwoordig is.

Flow van het leven voelen, genieten van eenvoudige zaken. Mensen ontmoeten met open mind, open heart en open will. Zingeving voor andere betekent zingeving voor mijzelf. Geloven in toeval, omdat dat niet bestaat, want gebeurtenissen vallen je toe, daar zit een wetmatigheid achter, een soort van lichtheid van het bestaan. Die moet je wel leren zien!

Wij zijn één geheel. Wij creëren onze wereld. Denk dus na bij wat je doet en maak er iets moois van.

levenskracht en bezinning

De verbondenheid met een hogere macht en daar mijn persoonlijke energie vandaan te halen.

spiritualiteit is voor mij : aardse omstandigheden kunnen bevatten.

De kern van je zijn ervaren.

Spiritualiteit betekent voor mij dat ik voor alles open sta wat mij kan helpen bij het ontdekken, ontwikkelen en groeien van mijzelf. Met als doel de gelukkigste mens op aarde te zijn. Voor een mens is gelukkig zijn het hoogst haalbare doel. Je geluk straalt af op je gezin, je omgeving en op de gehele wereld.

Spiritualiteit is voor mij een extra dimensie in het leven, die me op een andere manier laat kijken naar de samenhang der dingen.

wezenlijk van belang om voluit te leven

Onderdeel van mijn persoonlijke ontwikkeling, groei en bewustzijn.

dagelijks leven

Door in het hier &amp

Neem de vorm van het kruis. Het bovenste deel reikt omhog naar verbinding met de oermoeder. De twee stukken naar opzij reiken naar de medemens en al wat leeft op aarde. Onze zorg daarvoor. het stuk dat omlaag reikt is de verbinding met Moeder Aarde die ons voedt.

way of life, connectie, een zijn met de mensen en de wereld om mij heen, in connectie staan met het universum

Leidraad in mijn leven. Houvast.

respect, gelijkwaardigheid, acceptatie

Spiritualiteit is voor mij een levenshouding, mijn manier van Zijn en in het leven 'staan', het uitgangspunt van mijn handelen, vanuit eenvoud, - bescheidenheid vanuit compassie.

Er is iets meer dan wij alleen. Ik noem het geen God. De Tarot en Engelenkaarten inspireren me. Het ordenen van chakra's geeft me rust en ook Mindfulness is altijd bij mij. Ik vaar op mijn intuïtie, die groot blijkt te zijn. Meermalen gaven mensen mij aan dat ze meenden met een 'oude ziel' van doen te hebben.

Voor mij gaat het bij Spiritualiteit om mijn relatie met het absolute. Het raakt de kern van mijn bestaan. In het dagelijks leven is ze doorgaans sluimerend aanwezig als een stille kracht op de achtergrond, een bezieling, een oriëntatie. Soms dringt ze echter mijn bewustzijn binnen als een onontkoombare Presentie, die om vormgeving en doordenking vraagt. Ik gebruik hier min of meer de definitie die Kees Waaijman gebruikt in zijn boek: spiritualiteit. Het is een definitie die mij altijd bijzonder heeft aangesproken.

De reis naar steeds meer bewustzijn. Leven in het NU. Loslaten van ballast dat vandaag niet meer bij mij hoort. Bewust worden dat ik een spiritueel wezen ben met lichamelijke, emotionele en sociale ervaringen.

ZIJN

zoektocht naar innerlijke rust en vrijheid, vertrouwen, loslaten, hart openen, liefde voelen, ik leef !

Verbinding met alles en iedereen om mij heen

Contact met mijn innnerlijke bron van wijsheid

Bewustzijnsvergroting/verruiming

Spiritualiteit is heel concreet de energie (alles en iedereen om ons heen) begrijpen (Denken), hier een goede verbinding mee maken en goede richting aan geven ( Voelen), en dit vervolgens verbinden naar concrete gerichte acties die leiden tot plezier en succes in ieders leven..

Spiritualiteit is voor mij de basis om werkelijk op een diep niveau te kunnen ontwikkelen.

Spiritualiteit is voor mij voelen dat we in essentie allemaal heel zijn. Dat we al goed zijn zoals we zijn.

Spiritualiteit betekent voor mij me laten leiden door gevoel en verbeelding en het loslaten van het verstand.

intuitie.

Spiritualiteit betekent voor mij overvloed, vertrouwen, meegaan met de stroom van het leven en ten alle tijden mijn hart volgen en zuiver blijven aan mijn eigen intuïtie. En in alle beweging van het leven contact hebben met de innerlijke stilte die altijd aanwezig is.

Met aandacht aanwezig zijn in het huidige moment en open staan voor wat het leven brengt. Me kunnen verbinden met het leven, met mijzelf en met anderen.

Bewustworden van je eigen (onder)bewuste. Bewust worden van je eigen bron

De basis van mijn leven. Toenemende bewustwording geeft mij ruimte, vrijheid, rust, blijheid. Me opgenomen voelen in een groter geheel, en toch geworteld in het dagelijks leven. Weten wie ik werkelijk ben.

het nu

Doen wat je te doen hebt, en dit weten door in contact te zijn met jezelf

Dat wat ons op onzichtbare manier verbindt met onze bron en met elkaar, en wat ik herken als waarachtig, en waar ik oneindig blij en ontroerd van word.

Spiritualiteit betekent voor mij Bewustzijn van mezelf, mijn omgeving en de rol die ik daarin speel.

Met 2 benen op de grond staan. Naar jezelf kijken en door welke uitdaging heen gaan, onder ogen zien en jezelf uitklaren, uitzuiveren. Studie, Studie, Studie. En van daar uit naar buiten, in mededogen en Liefde de ander ont-moeten en delen in de ervaringen, belevingen en inzichten zonder de ander daarmee te dwingen om een stap te nemen.

Spiritueel geïnspireerd zijn betekent voor mij: bewust zijn dat je (mede)schepper bent van je eigen ervaringen/leven en er voor kiezen te leven vorm te geven vanuit dat bewustzijn

Spiritualiteit betekent voor mij een gevoel van verbondenheid met alles en iedereen, en een besef van verantwoordelijkheid dat al mijn denken en doen vergaande consequenties heeft, zodat ik voortdurend alert moet zijn om steeds de juiste keuzes te maken.

Leren leven vanuit de bron en loslaten van dualisme. Voelen dat je als individu slechts een schakel bent in een groter geheel. Acceptatie.

Leven in contact met je spirit, je hogere zelf, in contact met de Bron waaruit je voortkomt, in eenheid...

Spiritualiteit is een essentieel onderdeel van mijn leven aan het worden. Ik ben nog veel aan het ontdekken.

Zoals het is.

Spiritualiteit is de basis van al het leven: een lichtkern die zich vormt en uit in en door alle levende wezens.en die daardoor een onverbrekelijke eenheid vormen.

Spiritualiteit is voor mij DE krachtbron die leidt tot verandering. Verandering in denken en handelen, verandering in bewustzijn en bewust-zijn, het loslaten van oude patronen en materialistische waarden en het omarmen van het gegeven dat we allen één zijn en door dezelfde energie gevoed worden.

Vooral bewustzijn

Verbonden zijn met jezelf. Je staat open voor je lichte en donkere kanten en bent bewust wat je thema's zijn die je hier op aarde komt leren. Je bent één met alles.

Corebusiness: de basis van persoonlijke en organisatieontwikkeling. Mijn bedrijf heb ik erop gegrondvest. Ik ontwikkel een praktische en toegepaste vorm van spiritualiteit voor mens en bedrijf.

Kippenvel!

Wij zijn hier om onze talenten te bundelen. Wanneer iedereen zijn eigen talent heeft ontdekt en deze ten uitvoer mag en kan brengen dan ben je spiritueel bewust bezig.

Ik zie mijzelf als spirituele wezen, het is wie ik ben…

Bewust liefhebbend en dienend in het leven staan. Dat betekent niet alleen voelen, maar ook ernaar handelen.

het besef dat wij allen energetisch met elkaar verbonden zijn, dat we allen geleid worden door onze eigen godsvonk die in verbinding staat met een groter geheel

Genieten van gebeurtenissen die je niet kunt verklaren

In verbinding zijn met al wat is

Groei naar een breder bewustzijn wie je in wezen bent, en alle kwaliteiten in jezelf ontdekken. De ontdekking dat alles spirit is, energie en dat we allemaal een deel zijn van een groter geheel. Moge die innerlijke blik naar buiten toe vertrouwen geven dat we daardoor ook gedragen worden en niet afgescheiden zijn. Ik leef in dankbaarheid en geniet zoveel mogelijk. Mijn voornaamste levensdoel is steeds meer de mogelijkheden zien die zich voordoen in mijn leven, en daar serieus naar kijken.

spirtualiteit betekent volop leven, in het licht en in de schaduw. ik, jij en de ruimte tussen ons in

Spiritualiteit betekent voor mij diepgaand onderzoek doen naar de levensvragen die ik mij als klein kind al stelde: Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Welke betekenis heeft het leven? Wie wil ik zijn in mijn leven?

Spiritualiteit betekent voor mij een stap in mijn bewustwordingsproces. Het gaat daarbij om de bewustwording dat er meer aspecten van mijzelf zijn dan ik in de stoffelijke werkelijkheid kan waarnamen. Om deze vervolgens te integreren in mijn leven hier en nu.

Het leven vorm geven vanuit een innerlijke bron en me verbonden voelen met het Leven als oerbron.

Verbinding maken met jezelf, met de kern en van daaruit keuzes maken en handelen.

Spiritualiteit is leven vanuit het besef dat we verbonden zijn met elkaar en alles om ons heen. En dat we ons gedragen en omhuld weten door een Onbenoembaar Mysterie, waarvan wij werkelijk deel uitmaken. Een weten in ons wat ons voortbeweegt als wij ons daarop afstemmen. Bovenal betekent spirituatliteit met vriendelijke aandacht om-gaan met je zelf en de ander.

Balans vinden en in balans zijn. Authentiek zijn

Groeien en bloeien, verbinden met alles en iedereen.

A way of life. Inherent verbonden met mijn leven. Zijn wie je daadwerkelijk bent. Ik leef niet in de wereld, de wereld leeft in mij.

Verantwoording nemen voor de keuzes die ik maak in mijn leven. Verbinding met mezelf, mijn medemensen en de kosmos.

Spiritualiteit staat voor mij gelijk aan bewustwording. Het besef dat alles een betekenisvol onderdeel is van het grotere geheel. Het waarnemen en ervaren van de onderlinge samenhang en verbinding tussen mensen en gebeurtenissen, tussen het zichtbare en het onzichtbare.

Spiritualiteiet is geestelijke groei het ontwikkelen van het zijn wie je bent. Het herinneren van de weg die achter ligt om de weg in het hier en nu van uit volle kracht te leven.

spiritualiteit = leven

Spiritualiteit is voor mij: zijn wie je in essentie bent en genieten van alles wat er is

Spiritualiteit betekend voor mij zuiverheid.

Een methode om bij te dragen aan de ontwikkeling van personen en mijzelf.

Vanuit plezier, integriteit en passie verbindingen maken.

bewustwording en liefde

Onze levensreis is een steeds veranderend spel tussen het bewuste en het onbewuste. Ik werk aan het inzichtelijk maken van dit spel en de toepassing bij persoonlijke ontwikkeling en organisatieverandering. Mijn doel is het stimuleren van groei en ontwikkeling.

Enige vorm van houvast aan het ongrijpbare en daarnaast het iedere dag weer leven van het leven met alle mooie en minder mooie dingen die het leven kan geven.

Voor mij betekent het op zoek gaan naar dat wat je werkelijk raakt, je vitaliteit, je bezieling. Vervolgens is het belangrijk om te kijken naar welke veranderingen je tot stand zou kunnen laten komen.

innerlijke rust en geluk

Spiritualiteit is verbonden zijn met het universum Een met met aarde en licht. Leven in het nu en ervaren dat alles goed is zoals het is. Vertrouwen in je eigen zijn, je kracht , je bron. Weten dat het universum je help in het creeeren van je pure hartenwens.

Leven van uit je hart, zelfbewustzijn, voelen van verbondenheid.

Bron van inspiratie en motivatie

Dicht bij mezelf zijn.

het leven ten volle leven in het nu en beseffen dat je onderdeel bent van een groot geheel.

Dit is voor mij verweven met het dagelijks leven, het een zijn met de natuur. Je zielswezen uiten van dag tot dag.

Een zijn met de natuur,jezelf en het universum. Door bewuster televen en het vinden van mijn missie worden mijn spirituele krachten steeds sterker. De spirituele wereld en het aardse onbewuste nivo staat zover uitelkaar, probeer een bouwvakker maar uitteleggen dat alles in het universum energie is en dat jouw geluk ligt in het positief denken en liefde de sleutel is voor alles. Mijn taak is om het kosmische bewustzijn doortegen in een taal waarop iedereen het begrijpt. bewust/onbewust.jong of oud...

Spiritualiteit is elkaar laten groeien, vanuit oprechte aandacht, respect en liefde.

Spiritualiteit betekent voor mij doen wat je leuk vind, je hart volgen, je talenten en kwaliteiten inzetten voor jezelf en voor de wereld.

een oneindigheid van energie

Verbonden zijn met alles om me heen in liefde

leven vanuit een diepe innerlijke voldoening zonder veel afleiding van de buitenwereld, contact met de christusbewustzijn en me er mee verbinden zoveel ik kan, mijn kwaliteiten vorm geven zodat anderen en ikzelf er levensvreugde aan kunnen ontlenen samen transformeren naar die nieuwe wereld waar we met zijn allen zo naar uitkijken

Ik vind het vooral leuk om met spiritualiteit bezig te zijn

het is nooit zo als het zich voordoet

Onuitputtelijke bron van leven

Zelfbewustzijn ontwikkelen, wat mijn gevoelens, overtuigingen en mijn gedachten zijn. Hierdoor verkrijg ik meer zelfkennis dit geeft weer meer inzicht en begrip in mijn medemens. Open staan voor de multidimensionele werkelijkheid van het leven, leren kijken achter de fysieke vorm.

In mijn interesse om als samenleving gezamenlijk te ontwikkelen naar nieuw, onontgonnen gebied, wil ik graag samenwerken en betrokken zijn bij mannelijke en vrouwelijke pioniers die hun vertrouwen in de positiviteit van het leven willen delen en hiervoor persoonlijk verantwoordelijkheid willen nemen door het randje van onze gezamenlijke ontwikkeling op te zoeken en vooruit te bewegen.

Contact met hogere dimensie vertaald in Licht en dit licht brengen hier op aarde.

alles, dus niet alleen iets voor na werktijd.

Als je je lichaam als een gebouw ziet, zit het grootste deel van de westerse maatschappij op zolder. Daar staan boekenkasten vol met studieboeken, m.n. rationeel en cognitief. De etage eronder (keel t/m buik) staat al vele jaren leeg. Het is afgesloten door een zeer roestig luik en de schimmel staat op de muur. Het belangrijkste om (weer) in evenwicht te komen met jezelf is het luik te openen en daar een warme, veilige plek maken voor jezelf. Op die plek zit ook je eigen beste raadgever

Spiritualiteit is leven zoals het leven bedoeld is. Volledig gewaar dat je deelneemt aan 1 levensproces en de keuze maken om hier een uitdrukking van te zijn.

Spirituele ontwikkeling is het enige dat echt belangrijk is

Ontdekken van de persoonlijke Missie, inzicht geven in de betekenis van Spiritualiteit, herontdekken van de betekenis van religie. De relatie zien met creativiteit, passie en intuitie. Betekenis geven aan deze ontdekkingen door ze in te bouwen in de loopbaan.

Het besef dat wij een radar zijn in het grote geheel. Dat iedereen zijn of haar bijdrage kan leveren aan een betere toekomst waarin mens en natuur in balans zijn. Dat wanneer je trouw aan jezelf blijft je het meest kan betekenen voor de maatschappij en betekenis geeft aan je eigen leven.

Het bewust beleven van de energieën en daar iets moois mee doen.

het je in verbinding brengen en voelen met het Alles. Heel zijn in het AL

Leven vanuit je bron en leven met als enige drijfveer de Liefde. Wanneer iemand me een 'spiegel' voorhoudt, de moed hebben om bij mezelf naar binnen te kijken. Leven in het NU en al wat ik niet meer nodig heb, loslaten.

Het leven zelf mij laten leven ipv ik het leven

De stap naar de volgende fase van ontwikkeling. Een evolutistap in menselijk bewustzijn. Eenheid en een andere dimensie. Nu vorm gekregen in mijn bedrijf Fifth Dimenszion en de activiteit step2Oneness

het terug vinden van je echte zelf voorbij het ego en daarop volgend de connectie met het grotere geheel.

spiritualiteit is voor mij het bij mezelf thuis zijn vanuit innerlijke kracht. Vanuit het inzicht dat ik goed ben zo als ik ben en mag zijn, naar het grote geheel kijken en er lerende in zijn, want het is niet altijd eenvoudig door alle prikkels en invloeden van buitenaf.

Contact hebben met mijn diepste Bron. Terug kind van God worden. Vanuit die Bron leven. Het Goddelijke in de ander zien en zo de ander ontmoeten. Dienstbaar zijn aan de wereld vanuit het Goddelijke plan. De ander waarachtig zien. Aanvaarding van wat is, en zoals de ander is.

Ik integreer de boeddhistische spiritualiteit in mijn levenswijze. Ik beoefen zen bij Zencentrum Amsterdam van Nico Tydeman.

Het steeds weer oefenen om hier en nu aanwezig te zijn in contact met mijn essentie. In verbinding met (de essentie van) anderen, de wereld en dat wat ons allemaal verbindt. Met beide voeten op de aarde, een bolle buik, een open hart en een open geest.

Kunnen laten bestaan wat er is, leven mét je ego, niet vanuit je ego, maar vanuit je hart

Spiritualiteit is een onderdeel van mijn dagelijks leven.

spiritualiteit is voor mij onder andere de zoektocht naar het wezenlijke in mijzelf en de wetenschap dat er na dit leven nog iets anders is

spiritualiteit is voor mij een opstapje naar de connectie met je ware zelf ofwel je ziel / essentie / hogere bewustzijn.

Voor mij betekend dat vooral het in balans zijn van lichaam en geest. En het in contact staan met de energie om me heen, die te accepteren en waarderen.

Inspirereren, verwonderen, zelfbewustzijn en verbonden zijn met de natuur en je omgeving, geloof dat er meer is.

Zingeving

Spiritualiteit laat zich meten in hoe je met je buurvrouw omgaat.

Spiritualiteit is eigenlijk heel aards, gewoon zijn, in het moment, in het nu, acceptatie van alles wat er is. Zonder te berusten in aanvaarding, wel je acties en stappen te zetten om je plannen en wensen te verwezenlijken. Maar wel met een andere bril

Bezieling vinden in wie je bent en wat je doet. Het leven als een inspirerend avontuur ervaren.

Spiritualiteit is voor mij leven met alles om je heen geïntegreerd. Dus holisme pur sang. Er is meer tussen hemel en aarde, zei men ooit. Nu dat duidelijk is is het zaak om er mee te leven en te ontwikkelen.

Voor mij betekent spiritualiteit dat ik werk vanuit twee centrale waarden: Aandacht en mededogen.

Bewustwording in liefde

ik vaar op spirtualiteit en intuitie. Vertrouwen en gevoel van eenheid en synchroniteit.

Spiritualiteit betekent voor mij dat ik mijn werk en leven in een groter kader plaats waarbij ik ervan uitga dat alles en iedereen met elkaar verbonden is.

Spiritualiteit betekent voor mij leven vanuit mijn bron/mijn kern.Spiritaliteit betekent voor mij bewust ervaren en een weg die leidt naar steeds meer (durven) ZIJN wie ik werkelijk ben.Authentiek zijn.

Doorleven

Loskomen van het ego en leren het op de goede momenten in te zetten

Wij hebben de aarde te leen gekregen van onze kinderen om zelf een stap te kunnen zetten.

spiritualiteit is een containerbegrip waar je van alles onder kan plaatsen. Voor mij is het niet meer dan leven en handelen vanuit de kern van je wezen. Het daadwerkelijk in contact staan met jezelf, je grootsheid en dat dagelijks inzetten in je ervaring als mens op aarde.

spiritualiteit betekent voor mij verdieping in mijn wezen en dat van de mensen in mijn omgeving. Wat kunnen wij elkaar aanreiken om van te leren en gelukkig van te worden.

Voor mij betekend spiritualiteit de reis naar binnen naar wie je werkelijk bent vanuit de bron. De goddelijke bron. Het lichtwezen zijn op aarde. Daar vanuit te handelen en te leven.

Bewustwording.

Mijzelf ontwikkelen om mijn ware zelf te her-kennen

Een soms vermoeiende en vaak verkwikkende inspiratiebron

rebirth.

Een manier om inzicht te krijgen in mijzelf.

Spiritualiteit is al vanaf mijn geboorte mijn leven. Ik geloof in de tranformatie van de aarde en wil hier heel graag aan meewerken. zie ook wat van mijn talenten hierboven.

Spiritualiteit staat voor mij gelijk aan Zelfkennis, Zelfacceptatie en de daaruit voortkomende Liefde. Ieder mens heeft de potentie om dit als natuurlijk gegeven te ervaren. Werkelijke Liefde kunnen ervaren begint bij het volledig accepteren en liefhebben van jezelf.

Het vinden van de spirit in jezelf, de reis er naar toe en anderen daarin begeleiden en enthousiasmeren.

Spiritualiteit betekent voor mij rust vinden in je lichaam, geest en emoties. Het kunnen vinden van een balans tussen die drie.

Het spel van waarnemen en weerspiegelen niet te veel benoemen. Het werken aan bewustzijn vergroting met beide benen op de grond

Je bewust worden van wie en wat je zelf bent. Je bewust worden van en in contact komen met het universum om je heen. Verbondenheid met alles en iedereen om je heen.

Het leven beschouwen als een continue verrassing

Onderdeel van Coaching, counselling en loopbaan

Zijn wie ik werkelijk ben.Dat is een proces in bewustwording en geen vast gegeven.

ontwikkelen in brede zin, nieuwgierigheid naar wat mensen vormt, drijft en inspireert. Bewustwording van de automatische piloot en daar los van komen

bezieling, begeestering, onderzoek, gnosis, religie, ont-moeten, grensoverschrijdend denken

Ik ben een beeld mens en kan eerder een gevoel vormgeven dan verwoorden. Ik zoek nog daarnaar... Spititualiteit is een manier van kijken, denken, luisteren, een gevoel, je kan er niet omheen, er ligt een betekenis in alles, als je de juiste verbanden maar legt en ik denk dat heel goed luisteren naar tekens mij spiritueel door het leven lijden.

Spiritualiteit betekend voor mij positief in het leven staan en open kunnen communiceren met verwante personen die hetzelfde voelen, denken en doen.

Het is net zo verweven met mijn leven als de Beeldende Kunst en als adem halen. " IT IS A WAY OF LIFE TO ME."

Je aandacht richten op datgene wat je graag wilt. Alles waar je je aandacht op richt groeit. Kies je gedachten dus en ga niet op de automatische piloot.

Een mooie en voor anderen merkbare mix van 'hoofd, hart en handen'.

Spiritualiteit staat bij mij in het teken van bewustwording. Handelen vanuit het hart in plaats vanuit het hoofd speelt hierin een belangrijke rol. Regelmatig terugkeren naar de stilte en bewust leven vanuit het"nu" helpen mijn bewustwording verder te ontwikkelen.

Verrijking van mijn levenspad en dat van de mensen om mij heen.

Besef

Spiritualiteit is heel belangrijk voor mijn leven en mijn werk. Het is voor mij de essentie van het menselijke bestaan. Het is het besef dat je meer bent dan een pakketje vlees met botten en organen of een robot met een computer in je hoofd die je kunt besturen. Spiritualiteit staat voor mij voor groei en ontwikkeling, niet alleen van je lichaam van baby tot volwassene, maar ook als ziel van jonge tot oude ziel met veel ervaring. Dit alles wel in balans.

Veel, ik verblijf jaarlijks gedurende een aantal maanden in een klooster in China, alwaar ik mij full time bezig houd met meditatie, qi gong, tai ji quan en de studie in de klassieke Chinese filosofie. Ik heb er recentelijk een boek over geschreven.

Praktisch werken aan meer liefde, eenheid en vreugde in de wereld.

Mezelf zijn en ontdekken, en leven, zijn van uit mn hart samen met anderen.

Spiritualiteit voor mij is open staan voor veranderingen in volledig vertrouwen en de communicatie met mijn beschermengel en andere engelen.

Spiritualiteit betekent voor mij o.a. bewustwording van het Grotere Geheel waar we allen deel van uit maken

Betekenis geven aan de dingen die ik doe. Zowel voor mijn persoonlijke- als maatschappelijke ontwikkeling.

- Het materiele in het geestelijke en het geestelijke in het materiele zoeken, het heeft elkaar nodig. - Het dagelijks leven zie ik als een inwijdingsweg en daarin wil ik middels mijn houding en gedrag het goede tegenover het kwaad zetten om het kwaad zo

spiritualiteit betekent voor mij bewuster bezig zijn met mijzelf en mijn omgeving op allerlei vlakken. Daarin elke keer weer nieuwe ontdekkingen doen waardoor ik als persoon kan groeien.

Spiritualiteit betekent voor mij de weg naar mijn ware zelf en dus de weg naar God. Ook betekent het voor mij het een balans vinden tussen het streven naar het zuivere en het accepteren van het onzuivere, het streven naar het juiste en het accepteren naar het onjuiste, het streven naar de perfectie en het accepteren van de imperfectie. Alles beginnend bij mezelf.

Het open kunnen kijken naar de wereld.

Hier en nu beleven met volle teugen Leven met alles erop en eraan, sta het leven toe je uit te dagen en de weg te wijzen.

Spritualiteit is vanaf mijn jeugd een gegeven. Wij zijn deel van een geheel , een energie.

Alles nu, en steeds meer, een basis van herkomst

Spiritualiteit betekent voor mij, ontdekken wie ik ben en waar wil ik naar toe.

Het volgen van mijn passies en ontwikkelen van mezelf als persoon zodat ik uitkom bij wat ik echt wil.

Het bij jezelf zijn in verbondenheid met het geheel.

De waarheid over mezelf en het universum voortdurend opnieuw leren kennen, en van daaruit zien te leven.

Spiritualiteit is voor mij als ademen

Verder dan je onbewuste zijn naar bewuste zijn overgaan en hogere en bewuste wezen worden

Meer zingeving. Meer jezelf en jezelf naar je volle potentie leven. Het onzichtbare zichtbaar maken.

Rust en harmonie in mezelf vinden. Ontdekken wie je werkelijk bent en wat je daarmee kunt doen. Waar ik zelf nog steeds heel erg mee bezig ben.

De essentie van wie je bent. No fear...

Lekker in je vel zitten, je niet laten belemmeren door overtuigingen die niet (meer) bij je passen, je intuitie volgen. En vooral: genieten van wat er is!

Spiritualiteit is voor mij het besef dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Voor mij is het de kunst om daarnaar te leven

Spiritualiteit betekent voor mij bewust leven en inspiratie doorgeven

wat is de essentie en wat is je doel om hier en nu te bereiken.

Vooral diepgang en menselijke omgang met mensen, privé en zakelijk

verbondenheid met al wat is . Zowel binnen jezelf als met alles om je heen . daarin je intuitie gebruiken en voelen wat wel en niet goed voor mij is.

Spiritualiteit is de reis naar je werkelijke ik zodat je vanuit je eigen kracht handelt.

zonder spiritualiteit geen leven

Spiritualiteit gebruiken in de down to earth realiteit is voor mij een geweldige combinatie. Hierdoor raak ik mijn leven met mijn hoogste en fijnstoffelijk niveau terwijl ik met mijn voeten op de aarde loop.

Verbinding met alles en iedereen in het universum. Iedereen heeft zijn eigen unieke talenten en we maken onderdeel uit van een groter geheel. Spiritualiteit is leven vanuit jje hart en ziel, meegaan met de stroom en leven vanuit liefde. Alles is liefde.

stilstaan bij wat werkelijk van waarde is en van daaruit kiezen en in beweging komen

Spiritualiteit heeft mij weer op mijn voetjes gezet. Ik heb gezien dat werken alleen niet het belangrijkste is. Het allerbelangrijkste is je fijn en tevreden voelen. Tevredenheid is ook het grootste bezit.

Spiritualiteit is voor mij verbinding met het alomvattende één Zijn.

Leven vanuit het hart.

Spiritualiteit betekend voor mij: Hoe je hier en nu met je eigen energie en de energieën om je heen mee om gaat! Alle energieën die je aandacht geeft groeien! Positief denken is de levens kracht!

de kern van mijn wezen, alles is met alles verbonden.

Zingeving voor de dingen die je doet

Verder kijken dan je neus lang is.

een nieuwe kans voor de toekomst oolk vanwege het feit dat ik het werk heel mooi vind en nu ontdek wat ik er mee kan doen .

alles

leven

Het beste uit jezelf halen ten dienst van je naaste

De innerlijke zonne kracht met elkaar delen. Je compassie gloed over de aarde in overvloed uitstrooien.

Signalen zien, analyseren en positief benutten. Anderen laten stralen.

ik werk zelf met paarden. Die leren mij alles over in het hier en nu zijn. Midden in de praktijk van de directe interactie met de paarden ofwel de wereld om mij heen. Dat wat om mij heen beweegt. Daarin zit direct de verbinding met wat ik onder spiritualiteit versta. Hoe meer woorden ik er aan zou geven, hoe minder ik erover vertel. Less is more.

spiritualiteit is een grondhouding, een bewustzijn en een dagdagelijkse oefening. Een kapstok voor vele theorien en modellen, maar ook een wegwijzer voor zelfonderzoek en reflectie. Om maar een doel te dienen, dienstbaar en nederig zijn aan de universele wetten/moeder Aarde.

Geestelijke ontwikkeling / bewust voelen in het hier en nu, leren bewust te "zijn". De zin van het leven ervaren en doorgeven.

Dat ik met mijn voeten hier op aarde kan staan omdat ik in de ziel verbonden ben met het gehele universum.

Het bewustzijn dat iedere mens uniek is en gekend en herkend mag worden in die uniciteit

Continue bewustzijn en ontdekken, leren, voelen inzichten verwerven. Kijken hoe ik andere daar mee kan helpen.

Spiritualiteit zit in mijn hele leven verweven

zelfinzicht en het zijn

Anderen mogen helpen een stap te nemen om zo hun leven (kleur)rijker te maken. Te kunnen groeien.

Spiritualiteit betekent voor mij het onderzoeken en begrijpen van mijn eigen leven en wat daar omheen gebeurt.

Spiritualiteit is hier en nu, jij bent een spiegel van mijzelf,er is een plek voorbij goed en fout, ik ontmoet jou daar, voorbij het gelijk ligt het geluk, daar streef ik naar in mijn werk met mijzelf en met jou. In stilte komen alle antwoorden, in jou ligt het antwoord op jou vele vragen, zoveel voor en achter je, maar wat in je ligt,..........dat mag nog allemaal ondekt worden en is zooo grooots. Jij bent een deel van mij, en ik een deel van jou, die verbondenheid,........dat we eigenlijk een lichaam zijn,......maakt mij stil en ontvankelijk,....... als we allen een zijn is het haast ondraagelijk om anderen te zien lijden,.....kan ik niet anders dan in mijn leven het lampje te laten branden en anderen ook aan te steken en proberen aan te raken,......is het heerlijk te dansen met aangestoken lichtjes, onze krachten te bundelen,.........feest te vieren ! In een circel van liefde, de vervulling van de wet, zal alles wat nog niet in het licht staat naar het licht toe groeien,...duisternis heeft dan geen kans meer om te bestaan,........daarom vergroot je licht, doe je licht op, verlang het allerhoogste in ieder moment,.......wees een met die energie, of althans doe een poging

Leven vanuit mijn hart. Het gevoel zegt me wel dat het goed is!

Het onderzoek naar binnen en het aanboren en ontginnen van de kracht en inzichten die het universum ons als individu te bieden heeft.

De gedachte dat alles met alles verbonden en één is en van daaruit handelen.

Leven vanuit Zijn.

Reden van bestaan.

contact met de inspiratiebron mezelf zijn

voluit leven: van doe-modus naar zijn-modus Uitdragen: Het leven is zinvol, dat wat we doen ertoe doet je leven inrichten op basis van waarden i.p.v. doelstellingen bewustzijn ontwikkeling door PRi inzichten

Betekenisvol leven / Waardevol leven.

Mindfulness, ontwikkeling, groei, inzicht en zingeving.

Spiritualiteit is de werkelijke uitdaging die een concreet doel nooit kan betekenen. Spiritualiteit is het perspectief op de wereld, de medemens en het leven dat blikt op de essentie, de geest achter de schermen van onze rationele waanzin.

Verbinding, contact, creëren van ruimte vanuit openheid en respect, ontwikkeling, passie, ontdekken van je essentie. Vertrouwen

Vanuit je kern leven

Het betekent voor mij je verantwoordelijkheid nemen en elk moment van het leven benutten om: te leren, te voelen, te ervaren, te weten, te delen, te ontvangen, los te laten, met als bestemming "Bewust Zijn"

Me verbonden voelen met alles om me heen.

De diepere betekenis en les te zien in elke situatie in het leven in plaats van de oppervlakkige keuze om alles in een drama of verhaal te vertalen.

verbinden

Met beide benen op de grond blijven. `Rond zijn´ met jezelf om zo dienstbaar, met compassie en zonder oordeel naar anderen te kunnen zijn. Spiritualiteit.... niet te veel woorden aan wijten want dan is het alweer verdwenen

in rust en wijsheid zijn wie je bent en anderen de gelegenheid geven te worden wie hij/zij is

Continuously developing of your soul

Een bewustzijn van de universele energie. Een leven zo dicht mogelijk bij de kern van zijn.

Als mens leef je in verschillende werelden, waarbij de neiging bestaat om deze gescheiden te houden (werk-prive, materieel-spiritueel, etc. ). Dat werkt gewoon niet, althans niet voor mij. Spiritualiteit is dan ook voor mij een vanzelfsprekendheid, datgene wat het leven 'magisch' maakt, het vermogen om jezelf en de wereld om je heen steeds met andere ogen te bezien.

meer dan ik ooit had gedacht

Spiritualiteit is meer dan een holle kreet ... meer dan te lezen in boeken ... het is een manier van leven ... weten dat er meer mogelijk is dan ik als mens lijfelijk ervaar ...

Spiritualiteit betekent voor mij, een deel van ieders ZIJN. Ik streef naar bewust ZIJN op elk gebied en naar iedereen. Alles is een, vanuit een bron. Alles mag er zijn, het gaat er voor mij om hoe ik ermee omga. Vanuit de eigen verantwoordelijkheid en daar bewust mee bezig zijn. Vanuit liefde leven en naar alles kijken. Wat niet altijd even gemakkelijk is.Die keerzijde zit ook in alles. Ook dat te accepteren.

Innerlijke groei, tevreden zijn met wat de kosmos geeft. Mens en dier respecteren. Boven het ïk heb altijd gelijk"principe uit komen.

worden wie je werkelijk bent en je als ziel ontwikkelen op aarde.

Passie, het leven beleven, de liefde, je verbonden voelen.

een open manier van leven, onmogelijk zonder verbinding met het hogere

Ik ervaar meer en meer dat wij mensen, goddelijke wezens zijn met een enorme scheppingskracht.

Spiritualiteit is voor mij de uitdrukking van mijn menszijn op een wijze die mijzelf, en mijn omgeving positief beïnvloed. Hierbij altijd als uitgangspunt houden dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn handelen en dat handelen altijd iets veroorzaakt dat in de verlengde van de intentie van dat handelen ligt. Spiritualiteit is het altijd durende streven de meest verheven versie van hezelf tot uitdrukking te brengen.

Persoonlijk leren en bewegen. Bewust zijn en leven in het nu!

Spiritualiteit betekent voor mij: ge-inspireerd zijn. Leven in verbinding, met de Goddelijke inspiratie en met de voeten in de klei, stevig geaard in de fysieke wereld, in het besef dat we allen één zijn. Het betekent voor mij jezelf ten diepste erkennen. Ken je jezelf, dan ken je de ander. Ofwel: Ken Uzelve. Zelfkennis is Godskennis.

Spiritualiteit is voor mij het herkennen van het AL in de de eenheid van alles dat is. Het beleven van dat groeiend eenheidsgevoel maakt dat ik een toenemende verbondenheid voel met alle creaties in deze zichtbare en "onzichtbare" wereld(en). Het maakt dat ik me niet alleen mede verantwoordelijk voel maar ook ben voor het welzijn van de wereld waarop en waarin wij met elkaar dit leven Leven. Van uit dit weten doe ik mijn best om dicht om mij heen dit spiritueel verbonden zijn ook te Leven en op mijn manier door wat ik doe, of juist niet doe. Dit spiritueel verbonden voelen helpt mij om steeds Be-wuster te ZIJN.

Het eerste zintuig

zonder spiritualiteit is er geen "echt" leven volgens mij.

Rust

Dat je je bewust bent en in het nu leeft. Je gevoel laten werken en vertrouwen dat alles komt zoals het moet komen en dan de juiste keuzes maken.

Dat is mijn inspiratiebron van waaruit ik leef en werk.

Jezelf ontwikkelen tot wie je bedoeld bent te zijn.

Dat de mensheid een organische eenheid is en daarmee alles en iedereen verbonden is

Verbondenheid van alle mensen, dieren en al wat er is.

bewust-zijn

Spiritualiteit is voor mij de mate van bewustzijn die je in het dagelijkse leven toepast. De schoonheid van de natuur is zichtbaar in mens, dier, plant en edelsteen. Het is "a way of life".

Je intuïtie, je gevoel volgen.

"We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience." - Pierre Teilhard de Chardin.

beweging

verbondenheid van alles met alles

Spiritualiteit is de ongrijpbare verbindingsfactor in ons dagelijks leven.

leven vanuit je hart

Voor mij betekent het verbinding met je eigen pad, je eigen essentie. Het omvat voor mij gewaarzijn naar jezelf en de ander. Toegang krijgen tot informatie die dan loskomt en daar naar durven te leven. Een altijd aanwezig proces.

zijn

de vraag achter de vraag achter de vraag achterhalen, voor een ander of voor mezelf. Spiritualiteit in de mens zelf opzoeken.

Vanuit het gevoel etisch te werken.

Spiritualiteit betekent dat waar alles uit voort komt, God/ het universum wordt het ook wel genoemd Spiritualiteit is 24 uur aanwezig bij mij, elke dag voel ik dat om me heen, dat er meer is dan de meeste mensen zien, voelen of horen. Het hoort bij mijn denken,horen,voelen en zien

Het je steeds afvragen wat ‘werkelijkheid’ is, om zo het proces van zelfonderzoek te stimuleren. Met als doel het wegvallen van het idee een afgescheiden persoonlijkheid te zijn en het zien van je kern.

Gegrond levendig en vaardig handelen vanuit je hart .

Wat spiritualiteit voor mij betekent is misschien lastig uit te leggen. Het is niet iets wat ik op een dag tegenkwam en dacht: 'oh, wat leuk daar moet ik iets mee'. Ik heb altijd intuïtief geweten dat de wereld zoals wij hem gecreërd hebben onderdeel is van een veel groter geheel.

Spiritualiteit betekent voor mij wezenlijk jezelf zijn in verbinding met het grotere geheel. Dat doen wat je te doen hebt. Met passie, vanuit gevoel en in verbinding met mezelf, met anderen en met de wereld. Zingeving speelt hierbij een essentiele rol. Als je weet hebt van je bestemming en je kunt leven vanuit de essentie die jij bent, komt je leven op ongekende wijze tot bloei en kun je dingen doen die je niet eerder voor mogelijk hield.

spiritualiteit betekent voor mij open staan voor meer dan alleen mijn eigen wereld, nieuwsgierig zijn naar dat wat anderen drijft en daaruit halen wat voor mij belangrijk kan zijn.

Leven vanuit je diepste zelf, zonder maskers, zonder schijn op te houden, vanuit liefde i.p.v. angst.

in verbinding zijn met het hogere in mijzelf ofwel het Zelf met een hoofdletter. Dat wil zeggen, mij verbonden weten met mijn essentie of bewust zijn

Bewust Zijn

verbondenheid, compassie, authenticiteit

Ieder mens heeft een eigen rol, een eigen betekenis, een eigen bestemming, die bestemming manifesteert zich als een innerlijke aandrang, een innerlijk verlangen, door je naar dit verlangen te richten, levert ieder zijn bijdrage aan het grotere geheel.

Het altijd nieuwe begin, De Weg, Vreugde en onuitsprekelijke dankbaarheid naar al die giganten die voor ons kwamen.

Dagelijks bewustzijn van loslaten van alle gevormde ideeen.

jezelf vinden

Spiritualiteit betekent voor mij leven in overeenstemming met je eigen spirit, je eigen passie en in verbondenheid met de wereld om je heen.

In verbinding zijn met je essentie, met wie je werkelijk bent.

Mijn verbinding met God delen met mijn naasten

Steeds meer ontdekken en worden wie je in essentie werkelijk bent, en van daaruit leren leven. Een prachtige ontdekkingsreis in je eigen innerlijke wereld.

I'ts al in the game

Leven vanuit mijn kern, wetende dat alles met elkaar verbonden is. Volledig verantwoording nemen voor mijn leven. Door te 'zijn' bij te dragen aan een (ver)lichte wereld.

Spiritualiteit vind je in de alledaagse dingen. Het zegt iets over inspiratie: de ingevingen die je krijgt, een goed idee, een gedachte die aanzet tot handelen. Het gaat ook over intuïtie, het verfijnde voelen en gevoeligheid voor energie en waarneming daarvan in het bijzonder.

Met aandacht in het leven staan, het goede doen, oprecht naar anderen en onze omgeving zijn.

Spiritualiteit zie ik als een holistische benadering van een situatie. Niet alleen praktisch en in het hier en nu, maar ook openstaand voor een diepere dimensie, in verbinding zijn met het universum, (weer) contact maken met je innerlijk vertrouwen en intuïtie. Weten dat we onderdeel zijn van het grotere geheel. En bewust dat we zelf invloed hebben op wat ons 'overkomt' in het leven.

Spiritualiteit betekent voor mij vrij verbonden zijn. Verbondenheid op een hoger en dieper niveau. UIterlijk, verleden, denken, bezit, etc. zijn van ondergeschikt belang, het gaat in eerste instantie om het zijn in contact.

Spiritualiteit is voor mij het in de wereld uitdragen van wat je ten diepste bezielt.

een manier van denken

Een liefdevol leven met aandacht voor iedere dag, ieder moment.

Zelf in je kracht staan en een ander de ruimte geven om dat ook te doen.

Dat is de basis van mijn leven en dankzij de verbondenheid die ik voel is dit een belangrijk dagelijks uitgangspunt.

Beseffen dat er één groot geheel is waar we allemaal aan deelnemen. Verbonden zijn met deze energie en jezelf en anderen toestaan te groeien.

vrijheid, vreugde vrede

Ontdek jezelf, daag jezelf uit , blijf jezelf en straal het uit.

Al-Eenheid en BewustZijn

Mijn manier van leven geworden.

Komen tot de kern van jezelf. Daar waar vragen onbelangrijk zijn

Me verbonden voelen met een groter geheel. Luisteren naar de stem van mijn Hart. Het vrouwelijke op aarde zetten. 'Don't ask what the country can do for you, ask what you can do for the country'. Plezier en zin ervaren in de dingen die ik doe. Invulling geven aan mijn grootmoederschap!

Echt zien- echt zijn.

Verbeelding en verbondenheid.

Open staan voor wat er op je pad komt.

Volledig jezelf kunnen zijn

Tot in mijn kern doordringen en vervolgens vanuit die kern, verweven met het al, leven in het mij omringende leven.

Leven in waarheid, vanuit dat wat echt, uniek en authentiek is in ieder mens

Voor mij betekent spiritualiteit een collectieve groei naar liefdevolle verbondenheid.

je eigen souvereine god zijn en dit materialiseren en expressie uiten in deze drie-dimensionele wereld

Binnen ons instituut Corcaroli beseft men dat een mens de expressie is van iets wat boven het dagelijkse rationele uitstijgt. Vooral in deze tijd zijn veel crises, zowel persoonlijk als maatschappelijk, de oorzaak van een optredend spanningsveld tussen deze twee krachten. Wij hebben inmiddels een 30-jarige ervaring in deze nieuwe coachingsvorm, die door eigen zoeken en leren, mede ontwikkeld is. Een bewuste vormgeving van eigen zingevingen geeft de hoogst mogelijke ontwikkeling en maximale resultaten.

Onuitputtelijke bron.

Een dagelijkse begrip in zowel privé als werk. het constant bewust zijn van mijn eigen proces en de invloed op andere mensen,waarbij ik probeer eenheidsdenken te stimuleren.

Spiritualiteit is mijn levenswijze. Volledig "zijn" vanuit je eigen innerlijke kracht. Het is een breed concept die benaderbaar is vanuit verschillende invalshoeken.

Alles is voorbestemd en je eigen lot kun je zelf bepalen. Via mijn dochter heb ik veel mogen ervaren

Vanuit eigen waarde en kracht verbinden en verbonden voelen met je omgeving, hoe groot die ook is.

Volledig jezelf kunnen zijn en je intuïtie en energie volgen in het hier en nu. In contact staan met het universum en de aarde. Graag met 2 benen op de grond.

Verbondenheid met jezelf en met anderen en met de natuur

Spirit of Geest de kans geven om door de materie heen te werken.

My spirtuality is my life - 24/7 This life is the classroom and everyone is my teacher

Zijn wie je echt bent. Jouw unieke talenten optimaal inzetten om jezelf en anderen gelukkig te maken.

Leven én werken vanuit je essentie

Tot mijn eigen kern en essentie komen.

Het Goddelijke, Godinnelijke herkennen in alles. In mezelf en in de ander en alles daaromheen en van daaruit leven.

Dat mensen gewoon zichzelf kunnen en mogen zijn ongeacht wat een ander daar maar van vindt.

Mijn Zelf ontdekken maar met beide benen op de grond!

Een zinvol bestaan als mens, waarbij ik niet allen uit lichaam besta, maar daarnaast uit geest en ziel in connectie met alles wat leeft.

Spiritualiteit is voor mij de integratie van alles wat is. Leven in het nu, zonder beperkingen. Vandaar dat ik nu mijn baan bij Interlink binnen nu en 6 maanden wil inruilen voor een eigen praktijk. Genezen met woorden en mijn handen.

Spiritualiteit betekent voor mij tijd maken voor jezelf

Echt Leven.Naar jezelf luisteren, je eigen hart.Je EIGEN weg volgen, in eigen-wijsheid!

Vanuit je eigen bron creëren.

Leven vanuit je hart, vanuit je missie. Jezelf verbinden met de wereld waarin je leeft en hier ook verantwoordelijkheid in nemen. Goed doen. Intuitie. Aanwezig in het hier en nu

congruentie in gedrag en dieperliggende waarden, identiteit en missie (waar sta ik voor)

Ik ben het aan het ontdekken!

anderen zeggen het soms beter:.... “We leven in een tijdsgewricht waarin een tijdperk dat 400 jaar heeft geduurd, afsterft, en een nieuw worstelt om geboren te worden – een ongekende verschuiving binnen onze cultuur, wetenschap, maatschappij en instituten. De kans die voor ons ligt, behelst een wedergeboorte van de individualiteit, de vrijheid, de maatschappij en de ethiek op een manier die de wereld niet eerder heeft gekend, en een leven in harmonie met de natuur, met elkaar en met de goddelijke intelligentie op een manier waar de wereld altijd van heeft gedroomd.” (Dee Hock, oprichter Visa International) Dit mede gestalte geven is mijn passie en levensmissie

Spiritualiteit is zelfontwikkeling

Voor mij is spiritualiteit een alledaagse oefening om vanuit vrede te leven. Het levenshouding waarin ik telkens wordt uitgenodigd het proces van zelfreflectie op te pakken en te onderzoeken hoe ik mij verhoud tot de vraagstukken van alledag.

spiritualiteit is geen vlucht uit de werlelijkheid of mystieke zweverigheid maar wordt geboren uit (reis) ervaringen

Spiritualiteit betekent voor mij: met gevoel omgaan met jezelf en met je medemens. Een verbinding aangaan met de ander op gevoelsnieveau, afstemmen met en op elkaar, elkaar echt raken op een diep niveau.

Leven vanuit mijn hart. Leven vanuit liefde, iedereen in zijn waarde laten. Jezelf en de ander kunnen vergeven. Leven in het nu. Geven maar zeker ook durven ontvangen. Vertrouwen op mijn intuïtie. Deze vraag stel ik tegenwoordig heel vaak: Wat is jou in je leven overkomen dat je mij (of een ander) zo naar behandelt? Keuzes maken, eigen verantwoordelijkheid nemen. Meditatie en gebed

Zelfbewust en realisatie dat alles en iedereen met elkaar verbonden zijn.

Terugkomen bij jezelf, in verbinding zijn met jezelf en anderen zonder jezelf daarbij te verliezen, leven vanuit je hart, zoveel mogelijk oordeelvrij zijn en respect hebben voor jezelf en anderen, een goede balans vinden tussen intuitie, gevoel en gezond verstand, balans tussen en optimaal gebruik van het bewuste en onbewuste. Leven met de stroom mee, leren van synchronisiteit en alles wat op je pad komt. Het betekent voor mij niet zweven maar juist hoe je zingeving en spiritualiteit in de dagelijkse praktijk kunt toepassen.

Volledig jezelf zijn

Met hart en ziel leven en dealen met dat wat op mijn pad komt.

Het komt steeds weer op m'n pad op de meest onverwachte momenten. Ik vind het terug in vaak kleine dingen die je aan het denken zet.

Spiritualiteit is voor mij leven vanuit mijn hart. Elke dag weer me afvragen of dat wat ik doe een bijdrage kan zijn naar een mooiere wereld. En dat dan juist in de kleine dagelijkse dingen, dus met beide voeten in de realiteit.

met twee voeten op de grond blijven, mezelf verdiepen in wie ik ben, de ander in dat proces steunen en energieën in en rondom ons helder houden.

Spiritualiteit is voor mij: mezelf (leren) kennen in alle aspecten. wat mij boeit, helpt om het goede te doen maar ook: wat me verleidt om te doen wat niet helpt. Het contact met mensen is/wordt daarmee open, vrij en vriendelijk.

energie

Toegang hebben tot je zelfbewustzijn, zonder de realiteit uit het oog te verliezen.

De bijzondere weg naar binnen.

Met intuïtie bewegen in het leven

Een spirituele behandelingsmethodiek om je vitaler en energieker te voelen.

Geeft zingeving en motiveert mij in mijn dagelijks handelen.

Spiritualiteit betekent voor mij dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je leven. Dat de moeilijkheden op je pad een mogelijkheid zijn om een verdieping aan te brengen. "Van opgave naar gave" vind ik een hele mooie zienswijze.

Toevoeging van mijn leven, het ultieme geluk ervaren en ervan genieten.

Voor mij betekent spiritualiteit: leven vanuit het besef onderdeel te zijn van een groter geheel, waarin een ieder iets bij te dragen heeft en een ieder gedragen wordt.

Me verbonden weten met een groter samenhangend geheel.

Verbinding met alles dat is. En daarin de uitdaging aan gaan. Je zieledoel vinden, en nastreven. Bruggen bouwen daar waar dualiteit heerst. Inzichten verwerven, en deze delen en toepassen bij het bewustmaken van kijken naar overeenkomsten in ondermeer religie, afkomst, ras of cultuur..in plaats van de gebruikelijke focus op de verschillen. Om geinspireerd te zijn door onze spirituele oorsprong, en hiertoe anderen te inspireren. Me te verdiepen in de mystieke kennis die de weg leidt naar ascentie, en transmutatie. Te voelen, met al mijn `lichamen` te ervaren, de magie van het leven. En te leren in dankbaarheid te leven. Zomaar wat dingen voor de vuist weg hoor, Spiritualiteit laat zich natuurlijk niet in woorden omvatten haha

Verbondenheid met het hogere en het vinden van betekenis en zingeving. Toepassen van technieken als intuitie, heldervoelendheid, contact met gidsen etc. op gezondheid en levensdoelen. Hart meer centraal stellen dan het hoofd.

We maken deel uit van een groter geheel.

Groei, verbinding, contact en echt aanwezig zijn.

Leven in harmonie met je eigen lichaam en de wereld om je heen. Elk stukje op aarde leeft. En het inzien van elk leven, het koesteren en met respect omgaan met deze zaken is voor mij bijzonder. Streef naar het maken van minder fouten en je zult vinden wie je bent.

Ontwikkeling en groei.

liefde

Een prachtige manier om goed in balans te blijven en mijzelf persoonlijk te ontwikkelen. Tevens zorgt spiritualiteit voor het besef dat alles en iedereen op een wonderbaarlijke manier met elkaar verbonden is.

"All creatures and things are Spiritual Beings having a Manifest Experience... No creature or thing can be ever divorced from its innate spirituality, but only from the awareness of its nature. For life is the expression and substance of spirit - and manifest reality is but a Dreamscape, from which we eventually all awaken..." [A'shayana Deane, Kathara Healing level 1 handbook, 2000]

Bewustzijnsontwikkeling van het verticale in jou tussen hemel en aarde en het horizontale tussen jou en de ander. Het snijpunt van die twee brengt ontmoeting, vrede en creatie. Luisteren en vertrouwen op wat ik van binnen hoor.

voor mij betekent spiritualiteit dat ik accepteer dat ik onderdeel ben van een groter geheel. een vorm van universele energie wat ons verbindt. Centraal daarbij is dat ieder van ons zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar leven.

Spiritualiteit geeft de innerlijke bewustzijnsreis weer van een mens in verbinding met zijn/haar ziel en de bron van waaruit deze gevoed wordt en getransformeerd tot een dagelijks bewustzijn- dat gericht is op het in verbinding staan- in het hier en nu en de omgang met al het leven.

leven

Eerlijk naar jezelf durven kijken en de verantwoordelijkheid nemen voor wat je ziet of bewust wordt. Daarnaast ander bejegenen vanuit liefde en op een manier zoals je zelf bejegend wilt worden.

Spiritualiteit betekent voor mij: leven met aandacht. Door aandachtig te zijn en alle neigingen, voorkeuren en afkeuren te observeren komt er meer en meer vrijheid. Hierdoor kun je de gehechtheid aan allerlei gedragspatronen loslaten en steeds meer worden wie je echt bent. Een vrij en liefdevol persoon!

Leven

Verkenning

onderdeel van mijn bestaan, niet te zweverig maken, praktisch leven

eenheid. Liefde. Zijn. Zijn wie je in essentie bent.

In contact zijn met de eigen onvoorwaardelijke liefde/leven vanuit het hart. Van daaruit is het onmogelijke mogelijk.

Spiritualiteit betekent voor mij vooral dat niets onwrikbaar vast staat

inzicht

manier van leven, manier van zijn

Spiritualiteit betekent voor mij: Leven naar mijn innerlijke wensen, en samen of alleen overwinnen van beperkingen welke groei stagneren

Spiritualiteit houdt voor mij in dat ik geloof dat alles maakbaar is in harmonie met mijn omgeving. Mijn omgeving is meer dan mijn fysieke omgeving. Er is zoveel meer dan fysiek. Denk maar aan alle andere energieën in en om ons heen. Dat zijn omgevingen die alleen te ervaren en te beleven zijn.

Spiritualiteit heeft alles te maken met de zin van het leven, een zinvol bestaan, maar vooral ook met het bewust-zijn daarvan

Alles wat ik voel. Verbinding met jezelf, je hoofd en je hart. Vooral met de voeten op de grond. Concreet en helder zijn in het hier en nu. Leven in liefde en overvloed , gedeeltelijk delend met anderen.

Mezelf zijn in het hier en nu, zonder oordelen over het verleden het heden en de toekomst.

Spiritualiteit staat voor mij voor de durf en het vermogen inzicht in mezelf te ontwikkelen, hebben en houden. Ik verbind mezelf aan anderen en aan mijn omgeving, met als doel een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. Innerlijke leiderschap is daarbij voor mij belangrijk.

Spiritualiteit betekent voor mij steeds weer een stapje zetten om in plaats vanuit mijn persoonlijkheid, vanuit een transparant bewustzijn te leven. Het betekent ook dat ik leer niet zelf problemen te scheppen in mijn gedachten maar echt kijk welke situaties het leven mij geeft om van te leren om niet in een drama te stappen maar de ruimte die er is.

Open staan voor bewustzijn, daarmee mijn potentie vergroten in dienst van mijzelf en iedereen die hiervoor open staat. Ik heb de diepe intentie om te Zijn in een sfeer van liefde, lichtheid en luchtigheid. Loslaten van energie die in het heden mijn hoogste goed belemmert, in plaats daarvan mijn meesterschap inzetten.

het steeds doorontwikkelen van bewustzijn, je schaduwkanten onder ogen durven zien en accepteren zodat je steeds meer je ware zelf, je essentie kunt leven wat pure liefde is, onvoorwaardelijk, zonder oordeel. en je ook anderen zo kunt zien

Je eigen kracht vinden.

verantwoordelijkheid en deskundigheid vanuit je diepste inspiratie, zingeving

Dat je meer bent dan alleen een lichaam en dat er meer is dan alleen dit leven.

Leven vanuit het hart en dit uitdragen, dat is voor mij spiritualiteit. Niets zweverigs, maar juist BEWUST leven! Bij het woord ' spiritualiteit' krijg ik het gevoel alsof de 'etherische laag' van het bestaan, niet tastbaar is. Toch is ether een belangrijk onderdeel waaruit het 'bestaan' is opgebouwd, naast vuur, water, aarde en hout:) Kwantumfysica is juist ontstaan om dat ENE niet- tastbare deeltje, waaruit alles is ontstaan, te ontdekken. Ze hebben het bijna gevonden:)

Spiritualiteit is geen ding, cursus of hobby, maar is het leven. Dus wat leven voor mij betekent? Leven = liefde. Liefde voor je vak, voor medemens en maatschappij, voor je directe omgeving en voor alles wat deze aarde biedt. En vooral liefde voor jezelf. Op de vraag hoe we wereldvrede kunnen bereiken antwoordde de Dalai Lama dat je zelf vrede moet kennen en dat je vandaaruit de kring steeds weer kunt vergroten. We kunnen verstrikt zijn geraakt in systemen, in politiek, in doelstellingen die niet bij je passen. Het antwoord ligt in zelfonderzoek. Waar wordt je blij van en wat hoort bij jou. Met deze ingang zijn antwoorden te (her)vinden in alle organisatievormen, van gezin en maatschappij tot bedrijfsleven.

de gehele reis die we maken als mens en verbondenheid met al wat leeft en beweegt zichbaar onzichtbaar het gekende en ongekende, de vreugde van jezelf en de ander beleven en ervaren en DELEN. kijk ook op http://gaia5dcreationproject.ning.com/profiles/message/listInbox?xg_source=msg_mes_private voor meer info.

Spiritualiteit is voor mij een wezenlijk onderdeel van mijn bestaan. Dit innerlijk weten heb ik al vanaf mijn kinderjaren. Inzicht en woorden hiervoor is door de loop der jaren gegroeid. Dit heeft voor mij al vroeg geresulteert in zelfstandig ondernemerschap. Spiritualiteit is dichtbij mn intuitie en mn gevoel te leven ondersteund met kennis en ervaring. Verbonden te zijn met m'n hart. Weten dat we onderdeel zijn van een veel groter geheel.

Los van het ego door zelfreflectie in staat zijn te groeien

Bevrijding en vrede

Gelukkig zijn en zeker weten dat elk moment betekenisvol is.

De zoektocht naar het omgaan met het onbekende

Spiritualiteit is voor mij de basis van het leven, het is onze kern. Spiritualiteit betekent voor mij het dagelijks toepassen van verschillende bewustzijnsmethodieken om bewust te zijn en meer en meer bewust te worden van hoe ik in het leven sta en in contact met de mensen om mij heen. Vind de interactie plaats vanuit de oorspronkelijke kernwaarde van de ziel? Hoe zorg ik voor de integratie van ‘spirituele ethiek’ in mijn handelen zowel prive als in werk. Dit heeft er ook voor gezorgd dat ik zakelijk actief wil zijn op het vlak van werkzaamheden die concreet bijdragen aan een betere samenleving in plaats van een organisatie die voornamelijk is gericht op het genereren profit.

Bewustzijn, waarden, integriteit, authenticiteit, ethiek, vrouwelijkheid,..... en liefde.

Mezelf accepteren en het leven ervaren, wat het ook is.

Spiritualiteit betekent voor mij: Werken aan mezelf (heling en zelfreflectie) en de juiste balans vinden in contact met de maatschappij en mensen. Zoveel mogelijk stilte en rust creeeren in mezelf en voor mezelf.

Meer dan het aardse

spiritualiteit is een levenshouding, dit uit zich in gedachten, taal en gebaren, alles gepaard met respect en liefde, gewoon de ander behandelen zoals jij behandelt wilt worden

De groei naar eenheid

Dichter verbonden zijn met jouw 'spirit', die zichtbaar wordt als jouw ogen van gaan stralen of waar de ontroering komt. Spiritueel leiderschap is voor mij leiderschap dat minder gericht is op macht, status en korte termijn bezit, maar meer vanuit je hart en verbonden met je innerlijke stem, en hierdoor krachtiger en effectiever wordt.

Het leven vanuit je kern! De kracht van het nu!

spiritualiteit voor mij heeft te maken met een diep besef van verbondenheid van alle levende wezens

het is een levenswijze die aansluit op mijn levensreis

Spiritualiteit betekent voor mij zelfkennis en jezelf worden in verbondenheid met het grotere geheel. Dus weten wat je hier komt doen en wat je daarvoor in huis hebt (en wat niet). Het is dan vervolgens je taak om met de voeten in de modder en met je bestemming helder voor ogen datgene te realiseren wat je graag bereiken wilt. Dus gewoon aan het werk en met regelmatig momenten van stilte, bezinning en beweging, zodat je goed voor jezelf en je de ruimte neemt om te kijken of datgene wat je nu doet ook daadwerkelijk was wat/wie je werkelijk wilde zijn. Als jij goed bent voor het grotere geheel en integriteit en oprechtheid de dingen doet, dan helpt het groter geheel ook jou. Dat is een deel van de kosmische orde.

Het in balance brengen (structureren) van het managen van de organisatie, (automatiserings)systemen, processen en mensen.

Jezelf zijn, jezelf volledig accepteren.Voelen

Vanuit je innerlijke vrijheidsruimte meer liefde en bewustzijn naar de aarde brengen.

Zijn

Spiritualiteit betekent voor mij een manier van leven en werken, vanuit het hart verbinden met de dingen die ik doe en voel. Aanwezig zijn voor mezelf en anderen, genieten en accepteren wat er nu is.

Authentiek Zijn. En van daaruit leven.

Ik zit nog in de beginfase van mijn spirituele ontdekkingstocht. Ik heb hier nog geen eenduidig antwoord op. Mede door deel te nemen aan het spiritueel ondernemers netwerk hoop ik hier achter te komen

Leef je leven

Dat je je verbonden voelt met wie je van nature bent. Je authenticiteit.

Geeft de diepte aan je leven.

De vonk zien in alles en iedereen

Spiritualiteit betekent voor mij, in contact staan met mijn innerlijke tempel in alles wat ik doe en op elk moment. Ook het steeds weer opnieuw ontdekken en signaleren van cosmische prachtige verschijnselen. Mezelf open stellen voor de omgeving.

Spiritaualiteit beteknt voor mij niet de essentie van het zweven maar zien dat de fases in je leven en de gebeurtenissen in je leven zo moeten zijn . AAn jou de keus of je hier leer uit wilt trekken of steeds weer hetzelfde blijft doen of iets met je eigen valkuilen gaan doen of hier bewust en anders mee om wilt gaan!

Ons geboorterecht is dat wij al meester zijn. In basis hebben we niks meer nodig. We zijn er al, we hoeven het ons alleen nog te herinneren.

Iets wat er mijn hele leven al is. Spiritualiteit ben ik.

Dichter tot mezelf komen en met m'n eigen ik iets voor mezelf en de mensen om mij heen kunnen betekenen. Door m'n leven op een andere manier in te richten, komen er veel mooie dingen op m'n pad.

Spiritualiteit is voor mij ervaren en vanuit die ervaring leven met je hart als richtsnoer. Spiritualiteit is niets anders dan helemaal bij jezelf zijn, één met het Universum en daar vervolgens ook helemaal naar leven.

De spirituele inzichten in het hier en nu, de maatschappij leven.

Spiritualiteit is voor mij de verbondenheid met de goddelijke energie, die mij het gevoel geeft dat het goed is zoals het is. Ik voel mij verbonden met mijn medemensen, de natuur en alles daaromheen. Ik wil dit gevoel met anderen delen en doe dit door middel van een vrouwengroep en individuele coaching, naast mijn werk als adviseur op het gebied van innovatie. Ik heb het gevoel dat dankzij de ontwikkelingen van Web2.0 we ook echt met elkaar verbonden zijn en met elkaar initiatieven kunnen ontplooien die we nooit voor mogelijk hebben gehouden.

Spiritualiteit maakt deel uit van mijn dagelijkes leven. Ik ben me er meer en meer bewust van en kom ook steeds verder in mijn eigen ontwikkeling.

Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen.

Verbondenheid, groei in kracht, zelfbeschouwing, respect, natuurbeleving, natuurwezens, prana/orgon, plezier, helen.

Groei, persoonlijk en in relaties, proberen de patronen die voor een groot deel je standaard gedrag bepalen te veranderen.

groeien en ontwikkelen, zelfstandig én in contact met mijn omgeving

Spiritualiteit is voor mij de vlinder op de struik voor mijn raam, de adem in mijn cellen en de branderige ogen die mij vertellen nu te rusten

Jezelf Zijn, de basis voor doelbewust leven en ondernemen

I am spirit, bezield leven is de enige weg naar de toekomst.

Het is mijn leven. Heel praktisch en met beide voeten op de grond.

Manier van inzicht voor het aanpakken en oplossen van zingevingsvragen.

Een leefwijze Vandaag Maak ik mij geen zorgen Maak ik mij niet boos Ben ik dankbaar voor alles in mijn leven Ben ik eerlijk tegenover mij zelf en anderen Zal ik voor elk levend wezen liefde en respect tonen

Spiritualiteit betekend voor mij leven, bewust leven. Het is zo diep geintergreerd in mijn bestaan dat het onlosmakelijk met mij is verbonden. Ik ben alles en niets, ik speel en breng essentie

wat niet ... spiritualiteit is voor mij een manier om in het leven te staan, en is dus alles omvattend.

Verbinding, op alle niveau's.

Het besef onderdeel te zijn van een groter geheel (voor mij 'de tao') en de ervaring te mogen vertrouwen op mijn intuitie zijn de basis voor mijn bestaan als mens en mijn functioneren als vader, echtgenoot, coach en adviseur.

Spiritualiteit is voor mij een diep contact met de ware essentie van mijn wezen.

De realisatie dat alles en iedereen met elkaar in verbinding staat en dat beweging (verandering) normaal is. Dat ieder individu gezien wordt als medeschepper van zijn huidige en toekomstige realiteit. Dat je dus altijd een keuze hebt en daarvoor zelf verantwoordelijk bent. Dat het bedrijfsleven menselijker kan worden en dat spiritualiteit daarbij belangrijk is. Spiritualiteit in die hoedanigheid zie ik als een combinatie van deskundigheid (niveau van het doen), bezieling (niveau van het zijn,visie) en samenwerken (ondernemen kun je niet alleen).

Leven op aarde, genieten en dankbaar zijn en in moeilijke tijden troost voelen vanuit mijn hart en daardoor altijd weer positief verder kunnen gaan.

Spiritualiteit is dat ik mezelf ben, authentiek. Dat ik vervulling vind in de dingen die ik doe. Dat ik tot uitdrukking kan brengen wat mijn passie is.

vallen en opstaan en verder gaan

Is erg belangrijk in mijn leven. Het brengt me veel balans en rust. Niet alleen voor mezelf maar ook in de benadering naar anderen

Spiritualiteit is voor mij het dagelijks handen en voeten geven aan de bezieling die ik in me voel en daarbij juiste menselijke verhoudingen te scheppen. Spiritualiteit is dagelijkse strijd om mijn persoonlijkheid te laten functioneren in het verlengde van mijn bezieling. Spiritualiteit is de bereidheid dienstbaar te zijn aan het collectief met de intentie bij te dragen tot welzijn. Spiritualiteit is een besef van keuzevrijheid in het moment. Dit besef heeft te maken met het verwerkelijken van een kwaliteit in het eeuwige NU, waarvoor de pressie die uitgaat van de klokketijd soms dient te wijken. Spiritualiteit is het overwinnen van mijn gevoel van afgescheidenheid en steeds weer verbinding zoeken met geestverwanten om samen het welzijn tot stand te brengen wat alleen niet lukken kan.

Leven in loslaten, vertrouwen en overgave. Het is de basis waarop ik leef en werk. Spiritualteit is mijn wezen, mijn ziel. Alles gebeurd van daar uit en dus weet ik dat het goed is.

een reis met je eigen bewustzijn.

Spiritualiteit is voor mij bewust leven en hierin groeien, een persoonlijke ontdekkingstocht naar mijn bestemming wetende dat we deel uit maken van een groter geheel.

Spiritualiteit betekent voor mij leven met plezier waar bij ik besef dat ik deel uit maak van een groter geheel en meer ben dan dit lijf van aardappels en wortelen. Hoe rustiger en aangenamer ik mijn denken en ego kan maken, hoe beter ik vanzelf weet wat goed voor me is om te doen, omdat ik dan blijkbaar meer verbonden ben met mijn oorsprong.

Handelen vanuit het hart, vanuit liefde naar mijzelf en anderen. Zingeving. Dankbaar zijn en leven.

Leven en werken vanuit mijn hart Passie Verbinden van het fysieke, emotionele, mentale en spirituele deel: synchroniciteit Alle is al aanwezig In het NU zijn

Betekenisgeving aan wat er is. Ik voel me er een rijker mens door.

Voor mij is het leven vanuit je hart, leven vanuit mijn missie. Mijn persoonlijke overtuiging is dat de diepste basis liefde is. Onder alle woede, haat, machtsbehoefte zit altijd een vorm van liefde. Een vorm die niet geuit kan worden, die geen vorm gegeven kan worden, die wanhopig zoekt naar uiting. Als je echt in je hart bent kun je alleen nog maar vanuit die diepste liefde kijken naar je medemens, naar de natuur, naar alles wat je omringt. Ik voel het als mijn opdracht in dit bestaan op aarde steeds mijn weg terug te vinden naar mijn hart en vandaar uit een voorbeeld te zijn voor anderen zoekende naar hun hart

Meesterschap in bewustwording en transformatie op weg naar meesterschap in liefde

Onderzoeken van de 'waarheid' die ieder leeft.

Eerlijk jezelf zijn, open staan om niets minder en niets meer dan jezelf te zijn.

Een ruimer beeld krijgen van jezelf en anderen. Ontdekken en aanvaarden dat alles voortdurend veranderd. Begrijpen dat ieder zo zijn eigen kleur (verwondingen) heeft en het pad van het leven doorweven is met een bonte mengeling van kleuren en geuren.

een weg naar binnen, verbinding voelen en voelen waar het echt om gaat, met beide benen op de grond staan

Spiritualiteit betekent voor mij afgaan op mijn gevoel, gedachten en controleren of dat gevoel klopt.

open staan voor, ontvankelijkheid, diepe zijnsinspiratie

spiritualiteit is voor mij de Werkelijkheid achter de werkelijkheid. wij leven in een illusie alleen weten we dit meestal niet. dat kan ook niet omdat we hier op aarde zijn om ervaringen op te toen om bewustzijn te vergaren. wij moeten nu leren de tekenen die het almachtige universum ons geeft (verborgen in de natuur, verborgen in taal, in levens-wetmatigheden) te leren verstaan. bijvoorbeeld: alles heeft een ritme

In liefde staan met op de eerste plaats jezelf. Je niet verliezen in anderen door eindeloze gedachten en zorgen. Er zijn voor jezelf, balans vinden tussen je leven en de buitenwereld. maar ook genieten en echt leven, jezelf durven zijn.

Een balans tussen het menselijke en het goddelijke en een groeiend besef dat alles één is, dat je alleen hoeft te zijn.

Uitzoeken wie je werkelijk bent en de reden waarom je op aarde bent gekomen.

Spiritualiteit is datgene dat achter onze concepten ligt. Een onuitputtelijke bron van creatie.

Alles. Zonder spiritualiteit zou ik niet kunnen leven. Het betekend voor mij bewust worden van mijzelf, en steeds meer een liefhebbend mens te worden.

Bewust zijn

Persoonlijke ontwikkeling

Groei, zelf ontdekking, zelfinzicht, ontwikkeling, reflectie.

praktisch toepasbare levenslessen van en voor fatsoenlijke mensen (dus geen zweverig gedoe

Luisteren naar de stem van je hart, eerlijkheid, oprechtheid, in contact blijven (naar binnen en naar buiten)

Een prachtige reis naar bewustwording voor mij en mijn reisgenoten.

één in jezelf en met jezelf. Geestelijk tot wasdom komen. Kortom dicht bij jezelf blijven.

Voor mij is spiritualiteit bij mijn eigen kern komen, in rust en stilte. Bij mezelf zijn en kunnen blijven. Om van daaruit mijn keuzes te maken en besluiten te nemen.

leven vanuit je passie, je bezig houden met werk en mensen die je energie geven, weten dat er meer is in het leven dan 3-D zaken

Eenheidsbewustzijn

Durf te leven in al zijn facetten.

Intuitie

Spiritualteit betekent voor mij, leiderschap

De kern van mijn zijn

word nog vervolgd wilde mij even snel inschrijven druk druk druk

Bewust-zijn van al wat is en in het hier en nu leven !

praktisch de goede dingen doen

Autonoom en oorspronkelijk kunnen denken en inspirerend voor anderen zijn.

Zijn wie je bent.

het feit dat er een universele kracht bestaat (we zouden het god kunnen noemen) die het beste met de creatie voorhanden heeft, heyt liefheeft en ons de kans geeft om zijn liefdevolle creerende macht door te geven aan anderen

Het leven vanuit een innerlijke kracht en daardoor een harmonische samenwerking tot stand brengen, waardoor de ander en ikzelf gaan groeien en ontwikkelen

het is een stukje thuiskomen voor mij met dagelijks even stilstaan bij wat wel of niet van belang is en de rust die ik ervaar door dagelijks te groeien en te ontmoeten een toevoeging in mijn leven

Het leren omgaan met je intuïtie en het zien van de eenheid in alles. Elke ervaring zien als lesmateriaal.

Een exta tool en hierdoor krijg ik veel inzicht in de medemens.

verbinding met een groter geheel

Leven

Spiritualiteit is part of the game! Het gaat om de mens weer als mens te zien, volledig en met respect. een ieder is uniek.

Onvoorwaardelijk Liefhebben, Delen, Geven, de 4e &amp

Dat op zich betekent 'niets'. Ik Ben.

leven in het moment, met mijn beide benen op de grond, verbonden met het gotere geheel

Voor mij is spiritualiteit zich verbinden met hogere energieën om anderen hogerop te kunnen helpen .

Inzichten verkrijgen in de zielsweg van je zelf

Ken jezelf en voor mij is de manier om vanuit liefde te leven.

et is mijn manier van leven.luisteren naar je lichaam en zo puur mogelijk in het leven staan.

Het kloppend hart van mijn leven, zelf-bewustwording.

Je eigen opdracht ontdekken

Het doel van het leven is leven met een levensdoel! Mijn spiritualiteit bestaat uit het rotsvaste geloof dat als je je ergens met al je focus en energie op toelegt, vertrouwen en geduld hebt je ook daadwerkelijk je levensdoelen zult realiseren.

Een ingebakken vraag die me al van jongs af bezig houd op vele verschillende vlakken. een gevoelig vreemd kind dat zijn eigen pad volgd en iedereen steeds doet glimlachen.

in contact zijn met je kern, je hart en daarvan uit leven, groeien, mogen zijn, zelfinzicht, in je kracht staan.

Bewustwording

ervaring, leven op een creatieve manier, astrologie, onderzoeken enz.

mijn ambitie is om Hartt en Hoofd te blijven verbinden, wetend dat ik zelf de neiging heb om door te schieten naar hoofd of naar hart kant. Door deze uitdaging continue met mijzelf aan te gaan hoop ik fris te blijven. Spiritualiteit betekent hopelijk voor mij dat ik de volgende dimensie van zintuiglijke waarneming bij mijzelf ga verbeteren.

Spiritualiteit betekent voor mij, door middel van het ontwikkelen van je intuitie, zelfkennis &amp

Je bewust zijn in alles wat je doet, of dat nu: de afwas doen is, een complex design realiseren is, een hobby doen is fietsen of hardlopen of eten is, je kinderen opvoeden is, je vrouw een kus geven is, overal je bewust van te zijn. Dan zie je vanzelf datgene waar nog verbetering of verandering te doen is, maw hoe je jezelf in evolutie kunt zetten en daarmee het totaal, omdat je er een onderdeel van bent.

Een prachtige, van tijd tot tijd, pittige manier naar zelfinzicht en groei. Ik vind spiritualiteit een praktische levenswijze die inzet van je vraagt en je heel veel oplevert. Beide benen op de grond en hoofd in de wolken!!

Het leven beleven zoals het is met vanuit open mind en radar. Lering en verdieping halen uit " lessons learned". Dingen doen waarbij ik me kan verbinden en mijn activiteiten richt op het helpen oplossen van situaties waarbij basis behoeften zoals voeding, water, kleding, onderwijs en onderdak. Van het leven genieten.

jezelf en anderen ondersteunen in een ontwikkeling die aansluit bij de grotere energie die ons verenigt.

The study of your Own Soul

Hier is zoveel over te zeggen! Vooralsnog betekent bezig zijn met spiritualiteit voor mij meer in balans zijn, zodat je meer aandacht voor jezelf en daarmee je omgeving kunt hebben.

Op zoek gaan naar de zin van het leven en jouw eigen plaats en opdracht binnen het universum.

Bewustwording van ons denken, voelen en handelen en daardoor bewuste(r) keuzes kunnen maken. Mensen met spiritueel besef zijn zich bewust van hun verbondenheid met de natuur, dus met elkaar, en denken en handelen vanuit hun hart terwijl hun gezonde verstand meevoelt.

een levenswijze, steun, kracht voor mijzelf en meer betekenis willen geven aan andere mensen

stilstaan en bezig zijn met bewustwording, persoonlijke groei, in goed contact zijn met jezelf en luisteren naar je innerlijke gids, meditatie, systeemopstellingen doen en lezen over spiritualiteit.

Binnenkort wat het voor mij betekent

Groei in bewustwording

Dmv Spirit steeds meer de essentie te ontdekken van datgene dat ik al Ben ...

Zijn wie je bent

Universele Liefde

Spirutalietit komt van binnen uit.

leven volgens de natuurwetten, die integreren in je dagelijkse aardse leven.

zijn, je hart volgen, go with the flow

Betekent inzicht in je leven en vanuit je hart leven.

Een manier om inspirerend te kunnen leven en zakendoen.

Spiritualiteit staat voor mij niet op zich zelf. Het is een wijze van in het leven staan en proberen alles te accepteren in het hier en nu, onafhankelijk of het nu met logica, rationaliteit of chaos begrepen kan worden. Of zelfs met tijdelijk onbegrip tegemoet getreden moet worden. Het betekent al doende te ontdekken wat ik hier moet en kan betekenen in samenwerking met en voor anderen en met en voor mijn omgeving. Mijn ervaringen uitdragen op een wijze die en voor anderen en voor mij " fun" is zodat iedereen daar iets aan kan hebben. Tegelijkertijd ook een aantal zaken uit het verleden oplossen en " afhechten" zodat een volgende generatie een stap verder kan gaan.

Spritualiteit is voor mij het inzicht dat de oplossingen om een vredig, gezond en gelukkig leven te leiden al in ons zitten. Het ontdekken van onze ware aard is de sleutel hiertoe.

'Alles' waar je maar naar op zoek kunt zijn is er al, in iedereen. Het hoeft alleen maar vrij gemaakt te worden. Die zoektocht daarnaar is de basis voor alles wat de doen en nastreven, hoezeer ook het tegendeel waar lijkt te zijn. Spiritualiteit is voor mij het vrijmaken van dat 'alles'.

ZIJN!!

Een gevoel van verbondenheid met alles om me heen. Bewuster in het leven staan( ook met betrekking tot wat je denkt, zegt en doet) Een bron van inspiratie waar ik uit kan putten en die zich steeds verder verdiept.

Praktisch gezien handelen vanuit algemeen belang.

Reijnders Management begeleidt u op een transparante en gelijkwaardige manier in uw passies en drijfveren.

Verbinden met anderen en met de universele energie, vanuit de overtuiging dat alles één is.

Spiritualiteit helpt me bij het zingeven van mijn leven en het helpt me om mijn bestemming meer en meer te realiseren. Het is het fundament van mijn leven en werk geworden.

Het is een integraal onderdeel van mijn leven en dus ook van mijn werk en van mijzelf. Het is voor mij het niet aardse, de ongeziene wereld.Samen met het aardse maakt het de wereld compleet.

Een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van alles wat is. Integrale ontwikkeling ondersteunen : fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Telkens weer op zoek gaan naar de zin van wat er gebeurt in en rond mij.

Op een open en intuitieve manier in het leven staan. Proberen om vanuit liefde en zonder oordeel anderen te benaderen.

Tja, wat kan ik met dat woord? Het roept tegenwoordig meer negativiteit bij me op dan positief. Er hangt een zweem omheen van prestatie en wedijver in verlicht zijn of zoiets. Ik houd erg van licht, dat wel. Licht in de zin van 'zonlicht', vernuftig lamplicht, een onderwerp helder belicht. Maar ook licht in de zin van 'travel light': geen zware rugzak, niet teveel spullen, letterlijk en figuurlijk. en licht eten, niet te zwaar op de maag. En als spiritueel, passievol mag betekenen, word ik al veel blijer.

Spiritualiteit betekent voor mij in contact zijn met je unieke essentie, je volledige potentieel als mens en van daaruit leven en werken.

Het betekent voor mij een volledigere manier van mijn leven leven en een voorbeeld zijn voor anderen.

Spiritualiteit is voor mij een dagelijkse bezigheid. Ik probeer steeds weer in verbinding te blijven met mijn innerlijke leiding c.q. intuitie en minder vanuit mijn verstand te leven. Een verbinding creëren tussen "Hoofd - Hart - Handen" en met humor, lichtheid en moeiteloosheid leven. Al met al is dat een hele klus ! Als dat niet helemaal lukt probeer ik geregeld rust en stilte-momenten in te bouwen om de verbinding weer te herstellen.

Rust en voldoening door het goede te denken en te doen

Vanuit de kern leven.

Alle dimensies (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel) ontwikkelen en integreren in het dagelijks leven.

Openheid inspiratie luisteren en gehoord worden

Al het menselijk potentieel zodanig te ontplooien dat er in samenwerking met anderen een goede balans ontstaat met de natuur in en om ons heen. Nadruk ligt hierbij op intuitiviteit, spontaniteit en innerlijke groei.

Bewustwording van ons ware wezen, te beseffen dat we het volmaakte instrument van God zijn, her-inneren hoe en door wat precies we dit instrument kunnen sturen en zo ons eigen innerlijk en uiterlijk Koninkrijk vorm geven waarin harmonie, voorspoed, overvloed, vrede, schoonheid, Liefde en rust heersen. Te leven met gratie, gemak en genot, wonderen toe te laten omdat het "natuurlijk" is, omdat het als kind van God ons geboorterecht is zo te leven.

werken in bewustwording

Spiritualiteit betekent voor mij dat ik steeds meer inzicht krijg in mijn eigen ego patronen en deze kan loslaten, zodat ik steeds dichter bij de kern kom van wie ik werkelijk ben.

in contact met mijn essentie en vandaaruit verbinding ervaren met omgeving

verbinding van mens met zijn bron en met zijn omgeving.

Verbinding met jezelf, met anderen, met omgeving, met geheel. Vanuit de bron waar stilte, inspiratie, zijn, licht , wijsheid, humor etc vandaan komt. Het openstellen daarvoor in het moment. En tegelijk ook het tegenovergestelde kunnen zien: de hardheid, pijn, gedoe, imperfectie etc. Voor mij is het beiden.

Spiritualiteit is voor mij dat ik in contact ben met mijzelf. Dat ik bewust ben van mijn fysieke sensaties en emoties en daarbij mensen aanvoel wat ze precies bedoelen. Spiritualiteit ligt voor mij dicht bij intuïtie.

Veel. Voor mij is spiritualiteit het in de ziel aanwezige oerverlangen om via voelen, denken en doen Liefde te worden om alzo onze eigen Goddelijkheid te ervaren. In een meer pragmatische zin: het integreren van mijn zijn van een dieper geestelijk niveau met mijn aardse dagelijkse ik.

Drie grote woorden: Observeren, verwelkomen en terug loslaten.

Het neemt een belangrijke plaats in mijn leven in omdat het veel meerwaarde en voldoening geeft.

Rustgevend

Dat wat meer is dan ik ben.

Spiritualiteit is voor mij de energieen die om ons heen zijn en waar wij onderdeel vanuit maken. Voor mij is de uitdaging mij af te stemmen op deze energieen, wat neer komt op het volgen van je intuitie.

Behalve je verstand ook je gevoel gebruiken en daarnaast even net wat verder kijken en denken bij alle aktiviteiten

Spiritualiteit betekent voor mij het voorbijgaan aan de primaire angsten, de primaire geconditioneerde reacties, en het komen tot bewustzijn dat het gezamenlijk doel samenvalt met het individuele doel. Beiden sluiten elkaar absoluut niet uit. Non dualiteit in de mens nastreven.

verbinding met wat er is

Mezelf actief blijven ontwikkelen tot een liefdevol mens met inzicht, die anderen hierin ook kan stimuleren / laten groeien door er met aandacht en liefde voor hen te zijn.

Leven vanuit principes van eenheid, heelheid en verbondenheid. Gelijkwaardigheid, vernieuwing, inspiratie, beweging, welzijn, respect, bewustwording, kwaliteit, authenticiteit en kracht. Waar ik mee worstel is de vraag hoe spiritualiteit en politiek zich tot elkaar verhouden.

leven vanuit een completere achtergrond en met meer begrip voor elkaars ontwikkeling. Luisterend 1 zijn.

leven vanuit een visie dat de wereld met elkaar en gemeenschappelijk ideaal kan verwezelijken. Het groeien naar een visie van eenheid binnen het collectief, zonder het individu te verliezen

Persoonlijke groei

Spiritualiteit is voor mij een continue zoektocht dat zich ontwikkelt in interactie met anderen. Daarom nodig ik iedereen uit dit in een persoonlijke dialoog te ontdekken.

Mijn leven ten dienste stellen van het hoogste goed. Daarvoor is het handig om in het NU te leven. En me te realiseren dat mijn gedachten en gevoelens (bewust én onbewust) bepalen wat zich in mijn leven manifesteert. Tot slot: mijn intuïtie gebruiken!

zeker weten dat er meer is dan alleen hetgeen je kan zien en meten

Het is een kunst dit leven te zien zoals het is, want in essentie is alles liefde, de rest is illusie.

Spiritualiteit gebeurt op het moment dat mensen inzien dat ze boven zichzelf uit kunnen stijgen en bevrijdend kunnen leven en handelen ten gunste van de hele schepping.

Ruimte nemen voor de essentie van hetgeen ik doen

alles wat met inademen te maken heeft

Doorlopend proberen mijn allerbeste zelf te worden!

Luisteren naar mijn innerlijke stem.

Groei en ontwikkeling van je eigen bewustzijn, die daarmee het collectieve bewustzijn van de aarde verhoogd.

Mezelf zijn...

Zaken van een anderen kant benaderen, open staan

een bewuste manier van leven. Toeval bestaat niet. Vertrouwen hebben, dat alles een doel dient, ook op momenten dat iets erg tegen zit. Niet in strijd zijn. Weten en ervaren hebben dat er meer is tussen hemel en aarde. Weten dat dood en ziekte bij het leven horen en omgekeerd. Onvoorwaardelijke liefde voor mens, dier en natuur.

Spritualiteit is de zingeving van mijn leven.

het ont-dekken van de kern van je bestaan

Spiritueel is wie wij werkelijk zijn. Spiritualiteit is het beleven en ontwikkelen van een spiritueel bewustzijn in een menselijke gedaante. Mijn missie is dat het licht op aarde schijnt door iedere persoon.

Het besef dat wij allen verbonden zijn met het invisibilium ( de niet fysiek waarneembare werkelijkheid van het leven )als een organisme en bron van alles wat zich manifesteert via de wetten van de natuur ).

Leven vanuit een breder perspectief, je eigen lijn volgen.

Spiritualiteit is voor mij de basis van mijn leven. Spiritueel leven betekent voor mij bewustwording, ontwikkeling, groei, en empathie voor mijn medemens.

zelreflectie, bewustzijn, duurzame relaties, onderzoeken van betekenisgeving

Bij mezelf blijven. Doen waar ik goed in ben en waar ik energie van krijg. In balans zijn met mezelf en mijn omgeving. Mezelf bewust zijn van energievelden en de wet van de aantrekkingskracht.

met dit woord kan ik niet veel. Zodra je iets 'spiritueel' noemt, dan is er automatisch ook iets dat 'niet spiritueel' is. ik geloof niet in dit soort dualisme. Maar goed, als ik het dan toch betekenis moet geven, dan verwijst dit woord wat mij betreft naar heb mysterie van het bestaan, de stilte voorbij het denken.

Spiritualiteit is het leven zelf en is overal, groei en bewustwording in liefde.

De basis: spiritualiteit bepaalt wie ik ben en wat ik doe.

Geduld, vertrouwen, alles heeft zijn uur, alles in zijn waarde laten, leven en laten leven.

Alles, omdat we ten diepste één en al spirit zijn

Het leven is zoals het is, alles gaat zoals het gaat, leren van je ervaringen en er zo ontspannen mogelijk mee om proberen te gaan.

Het zoeken en streven naar de dynamische balans van het leven, geestelijke ontwikkeling en zoveel mogelijk levensvreugde delen. En in de praktijk van alledag zoals ik van mijn vader en moeder heb geleerd

Op weg naar verlichting.

Puur, vanuit jezelf alles voelen, leren en ontdekken. Dat wat wij leren en ons laten aanleren heeft ervoor gezorgd dat wij onze natuur zijn verloren. Dit zoek ik terug in de natuur.

Spiritualiteit is bij mij al vroeg begonnen met interesse voor astrologie in m'n puberteit en na het doorlopen van alle bekende New Age onderwerpen, uitgegroeid tot leerling van een Verlichte meester (sinds 1989). Inmiddels kan ik inzien dat het spirituele leven niet veel meer nodig heeft dan volledig aanwezig te zijn in het huidige moment (wat ik desondanks toch ook nog heel vaak niet ben).

Leven

Spiritualiteit is voor mij de logica van het leven. Spiritueel leven betekent voor mij bewust zijn en het leven vormgeven vanuit je hart .

Weer leren luisteren naar wat het universum/ het Goddelijke van mij, als uniek mens vraagt, om volledig met de stroom van het leven mee te gaan. Door in essentie voor onvoorwaardelijke liefde te kiezen word ik helemaal mezelf

inzicht in passie en geluk

Spiritualiteit is voor mij bewustzijn op verschillende niveaus. Zien en handelen vanuit een innerlijke wijsheid en vrijheid. Leven met passie, want dat is datgene wat mij drijft en waar ik blijkbaar iets te doen heb. Op die manier kan ik het verschil maken.

Spiritualiteit is voor mij de diepgang en essentie in mij ontdekken. Elke dag met nieuwe ogen de wereld ontdekken. Dankbaar zijn voor de mogelijkheden die het Universum jouw aanreikt.

Spiritualiteit betekent voor mij de weg om tot zelfinzicht en uiteindelijk zelfliefde te komen. Je te realiseren dat zelfliefde de basis is om uiteindelijk voor anderen en een groter geheel iets te kunnen betekenen en bij te dragen door gewoon te "zijn". Het leven is een mooi geschenk dat we moeten gebruiken

Op het moment dat je bezig bent met het ontwikkelen, verkennen, ontmoeten en bewustzijn van je IK. Ben je voor mij spiritueel bezig. Wij leven op 4 niveau's mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel. Alle niveaus hebben we nodig en zijn belangrijk.

Verbinding met alles wat leeft. Leven in hier en nu.

Het verbinden van het persoonlijke aan het grotere geheel. De kracht van verhalen is daarbij van grote waarde.

Ont-wikkeling, zelf-realisatie.

De onuitputtelijke bron die richtinggevend is aan mijn handelen

het aanboren van de kracht, liefde en levensvreugde die in ieder van ons zit.

op een niet reguliere manier oplossingen zoeken juist dmv het spirituele

Spiritualiteit is bewustzijn. We zijn een geestelijk wezen en verbonden met alles. We zijn hier om te leren en te ervaren en te groeien en om anderen bij dat zelfde doel te helpen.

spiritualtiteit betekent op elk moment verbonden zijn met je eigen ziel en alles wat is. Betekent volledig zijn - jezelf zowel mentaal, emotioneel, fysiek alsook spiritueel te ontwikkelen in verbondenheid met het geheel.

Een diep besef van verbondenheid met het Universele bewustzijn

Dat ik en iedereen zich zijn ware aard (zorgeloos, vrij, ruim en liefdevol) herinnert en leeft.

De zoektocht naar mijn bijdrage aan en plaats in de wereld

Bewustzijn van de onafgescheidenheid van alles wat is en hier actief naar leven.

Het vermogen jezelf te zijn en te ont-wikkelen.

Dat er meer is tussen helmel en aarde dan wij met het blote oog zien.

Spiritualiteit is voor mij alles. Mijn dagelijkse leven bestaat uit continue bewuster en bewuster worden van wie Ik Ben. Ik wil zo dicht mogelijk bij mijn Ware Zelf die Liefde is Zijn en vanuit Liefde handelen. Zodra ik mij bewust word van ego gedachten dan zet ik ze om en laat ze los met en in Liefde.

Spirualiteit is voor mij in harmonie zijn met je innerlijke ik en met je omgeving.

Dichter bij mijn diepste zelf komen en dit inzetten voor de ander (en vice versa).

Jezelf ontdekken waardoor je beter in staat bent anderen te inspireren zichzelf te ontdekken.

Met beide voeten op de grond en je hoofd in de wolken

levensbelang nummer 1, geen dag zonder, is er een dag zonder mede mens?

Trouw zijn aan mijn eigen waarden, daar de consequenties aan koppelen die passend zijn. In het hier en nu gericht zijn op verbinding met de mensen om me heen en de grotere velden. Willen bijdragen aan de (evolutionaire) ontwikkeling en vernieuwing die nodig is om de complexe problemen waar we voor staan te helpen keren.

Een onmisbaar deel van mijn leven, handel en wandel.

Spiritualiteit betekent voor mij op zoek gaan naar je eigen stralende ik om dan je kwaliteiten in te zetten voor het goed van iedereen... en daarvan te genieten!

Spiritualiteit gaat over zingeving, zelfkennis, zelfexpressie, innerlijke vrede, leven vanuit je hart, vanuit je centrum en universele liefde. Vanuit spiritualiteit werken is kleurrijk, krachtig, en succesvol. Spiritualiteit is niet zweverig.

Spiritualiteit draait voor mij om geestelijke bewustwording: jezelf steeds beter leren kennen en jezelf bevrijden van invloeden van buitenaf, die niet bij jouw essentie passen.

Spiritualiteit is voor mij verweven in alle aspecten van mijn bestaan en geeft mijn leven daarmee richting en betekenis. Spiritualiteit gaat voor mij over de kracht, de moed en de liefde om jezelf te zijn en te durven genieten van alles wat het leven te brengen heeft.

Terug naar de essentie. BewustZIJN van wie je bent en vanuit je hart keuzes maken. Verbinden met het grotere geheel van de wereld om je heen en hiernaar integer handelen. Met mensen en hun omgeving omgaan vanuit respect en vertrouwen, door zelf het goede (lees duurzame) voorbeeld te geven.

Leven met bewustzijn. Spiritualiteit is deel van het dagelijks leven. Ik benut graag alles in het leven om te kunnen groeien, mezelf te ontwikkelen.

mijn zwakte is mijn kracht (en andersom). Behoeftes peilen en ondersteunen om diversiteit te creeren op een breed gebied.

Ik wil mij graag in zetten voor het verspreiden van de Dharma (leer van de Boeddha)

Zingeving-Inspiratie-Passie-Expressie-Spelen-Creatie

Alles

spiritualiteit is de basis van ons werken. zuiverheid de basis van onze organisatie

Spiritualiteit betekent voor mij: me verbonden weten met het leven in al haar uitingsvormen, het besef dat alles een deel van het grote geheel is en invloed heeft op elkaar.

ontdekken weten wie je bent, wat je diepste drijfveer is, wat je diepste reden van bestaan is, je ware zelf ontwikkelen.

Being inspired, following what is, Letting the creativity flow in any situation, circumstance. Allowing myself to be touched moved and inspired by life itself and seeing the possibilities which are always available...

Bewustwording, meeleven met iemand anders, genieten van alles om je heen en vooral samen gelukkig zijn.

Spiritualiteit betekent voor mij het goddelijke in mezelf voelen en dienstbaar zijn. Door werkelijk dienstbaar te zijn word ik medeschepper van het leven. Dat betekent voor mij afstemmen, vertrouwen, een stap (of stappen) zetten en weer opnieuw afstemmen. Over het algemeen mediteer ik dagelijks om verbondenheid te ervaren. Tegelijkertijd kan ik het ook voelen wanneer ik in het bos loop, de kikker in de vijver van de buren hoor kwaken of in het bad zit. Spiritualiteit draagt voor mij zowel het Grote als het kleine in zich.

Spiritueel leven betekent voor mij openstaan voor het leven en een zin geven aan dat wat er in je leven gebeurt. Het leven omarmen en alles wat zich nu in je leven voordoet, verwelkomen en aandacht geven.

open en lerend leven met in gedachten dat alles invloed op elkaar heeft. iedereen heeft het goddelijke in zich.

Spiritualiteit betekent voor mij ruimte maken voor vrede in mezelf. En van daaruit geven en ontvangen. Spirituele oefeningen vormen voor mij een bron om mild en krachtig in het leven te kunnen staan. En goed in verbinding te zijn met het hier en nu.

Een inspiratiebron, een manier van leven, vanuit de veronderstelling dat uiteindelijk iedereen maar een ding wil: in vrijheid verbonden zijn met anderen. Dit kan m.i. alleen maar als men respect voor anderen kan opbrengen, niet alleen vanuit een hoge intelligentie en bijbehorend theoretisch kader, maar vooral in de dagelijkse bejegening naar anderen toe.

Spiritualiteit is een verlenging van de dagelijkse leven

Weet hebben van je bijdrage aan de wereld en van de mensen om je heen, weet hebben van je eigen binnenwereld

Spiritualiteit betekent voor mij open staan voor God, of met andere woorden: alles om je heen, de natuur, je medemens en vooral je eigen ware kern. Het betekent liefde vinden in jezelf en daardoor in een grotere verbinding komen te staan met alles en iedereen om je heen. Als je weet en voelt dat je een kind van het Licht bent komt die open houding meer en meer vanzelf. Dankbaarheid en vergeving zijn beiden sleutels tot een open hart.

Zelfonderzoek, niet bang zijn, authentiek jezelf zijn en Hier en Nu aanwezig zijn.

Spiritualiteit is voor mij de basis waar alles op gebouwd wordt.

Has ei stet consequuntur, ad zril feugait convenire sed. Ut mucius consequat sed, velit audire eum id. Simul vivendo pertinacia mea id, pro an illum perpetua persecuti. Civibus suscipit incorrupte ut eos, ei quod fabulas utroque vix, cum at dicta numquam epicuri. Altera consequat mel cu. Eu qui quaeque vocibus, regione pertinax adolescens ad usu.

BE and share who we really are, communication from Love &amp

zin vinden zonder het te zoeken

Spiritualiteit is voor mij onlosmakelijk verbonden met wie ik ben. Een constant bewustwordings- en groei proces, niet alleen door opleidingen en cursussen maar vooral door open te staan voor alle dingen die zomaar op mijn weg komen en daar bewust mee om te gaan. In elke ervaring zit een cadeau. Steeds dichterbij mijn wezenlijke kern komen.

een manier van in het leven staan voortdurende de vraag stellen dat wat ik de buitenwereld ervaar wat heeft mij dat te zeggen over mijn binnen wereld

Spiritualiteit vormt mijn basis, richting en doel in mijn gehele leven.

in je centrum staan, I AM

het mezelf ontwikkelen (veelal ontdoen van opgebouwde ballast) zodat ik me op fijnere frequentie kan verbinden met andere personen.

Mate van bewustzijn. Inzien wie ik ben en hoe ik naar de Wereld om mij heen kijk, ervaar en interpreteer. ...en anderen daarvan bewust te maken. Alles is energie en spiritualiteit is werken daarmee, op een theoretisch of praktische manier...

Belang hechten aan respect en communicatie tussen medewerkers. Mensen laten doen waar ze goed in zijn en gemotiveerd.

ben er nieuwsgierig naar

Spiritualiteit is het ontdekken van mezelf en anderen. Open staan voor elkaar. Respect hebben voor elkaar.

weet ik nog niet

Voegd iets zeer wezenlijks toe.

Bewust leven! Keuzes maken die voor jezelf, je lichaam, je geest en de mensen om je heen goed zijn. En zo bijdragen aan een leukere wereld!

In de druppel is de oceaan. dat alles steeds meer betekenis krijgt in het leven

Je persoonlijke verbinding met God. In het leven is alles in uitwisseling dmv. de energie welke in ons dagelijkse taalgebruik liefde wordt genoemd. Zonder deze essentiële kracht bestaan of leven wij niet. Spiritualiteit is leven naar je hoogste ideaal in verbinding in elk moment.

het weten dat je op een kracht kan vertrouwen die het beste met je voor heeft, maar dat je zelf de keuzes maakt en zelf verantwoording draagt. het geeft hoop en een diepere betekenis aan mijn leven.

Stralen vanuit je diepste kern, altijd en overal.

Spiritualiteit betekent hoop voor mij. Wanneer ik het niet meer zie zitten weet ik dat ik met meditatie er altijd nog uit kan komen. Er is altijd een weg die lijdt naar verlossing.

Spiritualiteit is de reis naar vereenvoudiging van de ziel in contact met de ander   Mijn spirituele missie is...: De sleutel is gebroken, is er dan geen Smid in het land, die de sleutel maken kan... Erik Smid - Sleutelsmid -

Dat bij alles wat je doet, je uit gaat van je eigen unieke diepste innerlijke aanwezige kracht. Dat is de oorsprong van wie je bent en je vertrekpunt voor je persoonlijk ontwikkelingsproces.

Spiritualiteit betekent voor mij persoonlijke groei, verbinding, overgave en leven in het NU.

veel en soms een grote steun voor mij en geeft me kracht om verder te gaan

Het is de rode draad in mijn leven.

Spritualiteit is een levenswijze met respect voor alle culturen, openstaan voor boodschappen van gene zijde

Is standaard onderdeel van mijn dagelijks leven

Spiritualiteit betekent voor mij het bewust zijn van dingen die je niet met je ogen kan zien, die de diepere zin van het leven vertegenwoordigen.

Binnen organisaties mensen weer in hun kracht zetten.

spiritualiteit is bewustwording van zowel dat wat we zien en voelen en dat wat we niet direct zien, voelen of ervaren. Voor mij persoonlijk is spiritualiteit verweven in alles.

Spiritualiteit betekent voor mij proberen zoveel mogelijk in het nu leven en vertrouwen hebben in het leven zelf. Verder betekent het dat het doel o.a in mijn leven is om mij zoveel mogelijk persoonlijk en spiritueel te ontwikkelen. Het betekent voo mij ook om goed voor mezelf, de ander en de aarde te zorgen.

ervaringen delen

Het niet materiële.

Geen vooroordelen over anderen hebben, dingen doen vanuit liefde en respect en dicht bij jezelf blijven.

Leren van het leven. En een grenzeloos vertrouwen hebben op in bron.

Ontdekken wie jezelf bent, proberen niet te oordelen en mensen nemen zoals ze zijn.

Spiritualiteit is leven. Het is de essentie van alles. Ik ben een spiritueel wezen met een lichaam en een persoonlijkheid.

Verbonden zijn met het geheel

Spiritualiteit is een erkenning van het feit dat onzichtbare relaties en energieën het leven van alle dag doordringen en beïnvloeden, dat door hiermee te werken meer bij de essentie van het menszijn wordt gekomen.

Meer dan ik omschrijven kan........

Een levensvoorwaarde.

Bewustwording.

Het ontdekken van de ware aard van de natuur. Ontwikkelen van hogere zintuigen. Uiteindelijk doel het ontwikkelen van heelheid in mezelf als het bijdragen aan eenheid in de wereld.

Dat betekent voor mij leven vanuit je hart, vanuit het gevoel een te zijn met anderen en met de aarde.

Op zoek gaan naar jezelf en je eigen weg bewandelen.

Spiritualiteit is wie we werkelijk zijn, wie ik werkelijk ben, zonder alle constructies die we daarom heen bedacht hebben. Als je al die bedachte dingen kunt 'uitzetten' zijn de mogelijkheden om te groeien vele malen groter, het ontwikkelen van je bewustzijn is veel gemakkelijker...

Spiritualiteit is een woord wat vaak gevoelens van zweverigheid oproept bij mensen. En dat vind ik het nu juist niet. Voor mij gaat het meer om een vorm van bewustzijn. Bewust dat je zelf de baas bent over je eigen leven en dat je zelf je geluk kunt creëren.

Door de mooie dingen die ik meemaak in mijn leven, zoals de geboorte van mijn kinderen of een musje in de tuin voor het raam, voel ik meer liefde en warmte dan ik kan begrijpen. Van alle minder mooie dingen in mijn leven zie ik uiteindelijk toch altijd weer het positieve in. Het leven is spiritualiteit voor mij, in al het geluk en pech.

het leven in al haar facetten

Luisteren naar jezelf vanuit je hogere zelf (i.p.v. je ego). Terwijl je luistert sta je in contact met je omgeving. De omgeving bestaat uit jouw gedachten, jouw gevoelens, je (licht)lichamen en andere objecten / levensvormen in en buiten ons universum die liefde uitzenden. Liefde is een type informatie/ licht die de ziel nodig heeft om te kunnen groeien. We ervaren deze informatie als goed, aangenaam of slecht, vervelend wanneer we leven in dualiteit.

Door persoonlijke groei dichter bij mijzelf komen. Vanuit mijn innerlijke liefde andere mensen helpen in hun persoonlijke ontwikkeling en groei wanneer zij mijn pad kruisen.

De basis van leven en ondernemen

Meervoudig kijken

het snappen en weten

van gebondenheid naar vrijheid

Innerlijke kracht door acceptatie van wat er is.

Leven in het nu met alles wat zich aandient. En tegelijkertijd alles uit het leven te halen wat er in zit. Vertrouwen op mijn intuïtie en bewust contact hebben met "het veld".

innerljk contact met mezelf en het universum naar buiten brengen is het begin van alles

Spiritualiteit betekent voor mij kijken naar de wereld vanuit je diepste zelf.

het hart

Spiritualiteit betekent voor mij bewust leven, verbonden zijn met mezelf en de ander en hier op aarde de harmonie, liefde en heelheid van de andere dimensie trachten neer te zetten door middel van mijn talenten.

zijn. ik merk steeds meer dat ik er last van krijg als ik uit mijn eigen kern ga.

Dat is voor mij 'het Leven,in al zijn vormen en zichtbaarheden, alsook het 'onnoembare en onzichtbare '.. Het is 'Liefde , ontdaan van al z'n rose kleuren..

zin hebben in wat je doet, opgeruimd zijn, openstaan voor anderen, je eigen tempo aanhouden, iets voor ogen hebben

Geïnspireerd leven

iets ongrijpbaars, iets wat zich voortdurend ontwikkelt, iets wat zowel magisch is als zichtbaar, iets wat binnen in je zelf tot ontwikkeling komt, geholpen door de kosmos.

Spiritualiteit betekent voor mij zingeving. Het ontwikkelingspad dat je dichter brengt bij jouw kern, het diepste van je zijn... Heart

Aandacht voor jezelf en de ander en daarbij leven vanuit je Hart. Met liefde in het nu zijn.

Spiritualiteit betekent voor mij het verruimen van mijn bewustzijn en de opgedane kennis integreren in mijn dagelijks leven.

spiritualieit betekend voor mij zingeving. Het intens beleven van de dingen die ik doe, nu, op dit moment. Het (be)leven in het nu.

Bewust leven. Ik ben er van overtuigd dat de blauwdruk van je leven vaststaat, maar dat je daarom niet passief achterover kan gaan zitten leunen. Sta open voor wat er op je pad komt, niets gebeurt zomaar

Iedere dag dankbaar zijn voor mijn oneindige kracht, liefde, respect en mededogen voor al wat er is, thuis, in werk en familie en vrienden, en dit dagelijks opnieuw bevestigen en leven. Ik ben, ieder ander is, de Aarde is en zo zijn wij samen spiritualiteit.

Een manier om te ontdekken wie ik ben en daar blij mee te zijn.

In verbinding staan met mezelf en met de oerkracht. In het licht staan en betekenis geven aan wat ik doe.

Een ontdekkingstocht in mijzelf en anderen.

Luisteren naar je innerlijke stem. Openstaan voor het niet zichtbare. En nog veel meer..

Voor mij is spiritualiteit niet meer en niet minder dan wat je echt bent. Dat is heel wat en tegelijkertijd ook heel eenvoudig. Ik noem spiritualiteit ook je bewust-zijn.

bewust zijn, bewust waarnemen, het ego vergeven, liefde los van vorm

Spiritualiteit is niet opzichzelfstaand, het is geen onderdeel van iets. Het is een woord waar de betekenis van het leven achter schuil gaat.

Ervaren, dat ieder moment nieuw is en oefenen om in het nu te zijn via de zintuigen en de adem. Spiritualiteit is de link zien (ervaren) tussen gedachten en de realiteit

Het geeft me een kompas om mijn pad te volgen. Het is ook een groot terrein waar ik lekker nieuwsgierig in rond kan kijken

een leven in het nu, bewustwording

bewust worden van het geheel

Spiritualiteit betekend voor mij bewustwording over wie je in essentie bent. Het aanvaarden van je eigen pad van persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn. Het gaat gepaard met innerlijke groei en een gevoel van dienstbaarheid.

Verbinding, vertrouwen, liefde en overgave.

Doorweven in mijn leven, zonder spiritualiteit geen bewustzijn.

Bewustwording van wie en wat ik ben, het ervaren van verbinding met God en de wereld en het nemen van actieve verantwoordelijkheid t.a.v. de heiligheid van het leven.

Groeien in bewustzijnsniveau, uiteindelijk verlichting

Leven vanuit mijn hart, open staan voor de mensen om me heen, steeds weer zien van het goede in de mens.

Vooral rust. Nieuwe inzichten om het leven gemakkelijker te maken. Toffe vrienden.

Intuïtie, verbondenheid met het universum en het voelen van de universele liefde zijn onderdeel van mijn dagelijkse zijn. De uitdaging van alledag is daar bewust mee om (te blijven) gaan, zodat je telkens vanuit liefde liefdevol met jezelf en anderen kunt omgaan. Hoe mooi - en ook minder grappig soms - is het om mens te mogen zijn?

Spiritualiteit is leven, groeien en meegaan met de FLOW. Verbinden van het zichtbare met het onzichtbare. Authenticiteit en bewustwording. Inspireren tot transformeren.

Bewust blijven van het gegeven, dat het eigen doen en laten ook voor het grote geheel belangrijk is. Zien, herkennen, visualiseren en verinnerlijke van zichtbaarheid &amp

connecteren met het geheel, ecologisch bewustzijn en ten volle verantwoordelijkheid opnemen

Spiritualiteit betekent voor mij leven vanuit verlangen en gaandeweg de spirituele wetten ontdekken en hanteren : Blijvende verstrengeling, verbondenheid, non-lokaliteit. Heerlijk verwonderd blijven over wat zich dagelijks aandient. De eigen creatiekracht uitd(r)agen en geïnspireerde actie ondernemen. Walk your talk ! En vooral : genieten van de weg, genieten van wie ik op dit moment ben, van wat ik kan.

Ga je eigen weg, er is geen ander de weg naar de hemel leidt door de wereld heen doe wat jij moet doen volg altijs je verlangens

de verantwoordelijkheid nemen in alles wat je doet en waar je voor staat

Ieder mens bezit zijn eigen innerlijke wijsheid. Ik geloof dat ieder mens hier is met een levensopdracht, ieder gaat zijn eigen weg. Door wat je meemaakt in je leven, ga je bewuster leven. Door dit bewustzijn kijk ik met meer respect naar mezelf en anderen.

Leven en werken vanuit mijn gevoel én passie!

Spiritualiteit vindt ik op zich een raar woord. Eigenlijk omdat alles zo vervuld is van ditgeen, dat het niet als een losstaand iets gezien kan worden. Spiritualiteit is in iedereen en overal!

Dicht bij jezelf zijn. In verbinding zijn.

Alles houdt verband met alles. Er is (veel) meer dan velen denken.

Mijn talenten, kennis en ervaring delen. Iedere ervaring is welkom, want ze brengen mij dichter bij mijzelf en zorgen ook dat ik anderen kan ondersteunen tijdens hun reis door het leven.

Leven vanuit mijn Zijn en innerlijke kracht.

Na de dood van Hester heb ik meters boeken gelezen over spiritualiteit. Ook heb ik een aantal mediums bezocht. Nu ben ik ervan overtuigd dat ik het werk voor de stichting Hester samen met Hester oppak. dat geeft mij kracht!

Its a great power when a community discovers what it cares about.

Ontzettend veel, het is een enorm onderdeel van m'n leven en van wie ik ben.

Voor mij is een spiritueel leven, een leven zonder wrijving tussen je hart en je mind. Een vrij leven. Een bewust en wakker leven. Een leven dat niet gebouwd is op aannames en gebaande paden, maar op de stevige grond van je eigen hart!

Niet zweverig zijn, niet vluchten uit de werkelijkheid. Het is voor mij aandachtig aanwezig zijn bij alles wat ik op mijn pad tegenkom. En bovenal genieten.

liefde

Spiritualiteit betekent voor mij in verbinding staan met de energie in mijzelf en om mij heen. Ik zie het als een uitdaging om spiritueel gerelateerde zaken praktisch te maken, toepasbaar in het dagelijkse leven.

spiritualiteit voert mij naar nieuwe inzichten, andere perspectieven en mijn waarheden

Terug naar wie we werkelijk zijn.

zingeving

Een continue bewustwording van energiën om mij heen. Volg intuitie &amp

levenskunst

Spiritualiteit is voor amazing4 de basis, alles daarom heen moet in balans zijn

Spiritualiteit ervaar ik op verschillende niveaus, maar de kern is voor mij het vergroten van mijn bewustzijn en dat gebeurt door persoonlijke groei. Daarvoor is voor mij nodig om de blik op mijzelf te richten, inzicht te krijgen door verbinding te maken met mijn ziel en dan het moed te hebben daar ook naar te handelen.

Spiritualiteit betekent voor mij ontdekken dat ieder mens in wezen volledig heel en onschuldig is. Dit stap voor stap ontdekken en ook gaan leven is voor mij de spirituele weg.

Leven vanuit je hart, vanuit een vrijheid niet bepaald door normen van de omgeving. Om vanuit je hart te leven is het nodig jezelf goed te kennen, bewust te zijn van wie je echt bent en waarom je hier bent. Spiritueel zijn betekent dat je eigen waarheden zoekt en niet die van anderen zomaar aanneemt. Het betekent dat je steeds een waarom vraag stelt bij alles wat je doet of wat op je af komt. Het gaat om het uitvinden van de diepere betekenis van het leven,

Spiritualiteit is voor mij ZIJN. Zijn wie ik ben, niets meer en niets minder. Ontvankelijk voor mijn eigen wereld en die van alle anderen om mij heen.

Bewust leven

reflectie, inzicht, er is meer tussen hemel en aarde....

Een manier van leven

Vanuit mijn diepe innerlijke zelf vrij zijn van angst. Waarin innerlijke rust en zekerheid niet afhankelijk zijn van situaties om ons heen. We minder ego-centrisch en dus gelukkiger zijn en minder afhankelijk van de goedkeuring of erkenning van anderen. Dan hebben we minder behoefte aan bezit en sociale status waardoor we een gezonder en liefdevoller mens worden.

Spiritualiteit is voor mij een onderdeel van het leven. Omgaan met dat wat er op je pad komt. Kenmerkende woorden daarin: vertrouwen, verbinding, gevoel, plezier.

De sleutel tot verbinding met mezelf en de wereld om me heen.

nl.linkedin.com/pub/catja-cappon-zuiver-taal/6/942/490

Luisteren naar mijn gevoel. Werken vanuit mijn hart. Zoeken naar energiegevers. Energievreters omzetten naar energiegevers.

Spiritualiteit is voor mij een bron van kracht die toepasbaar is op alle domeinen van het leven.

De ware ik in mezelf ontdekken, erachter komen wie ik echt ben en waar ik me lekker bij voel. En dit proces delen met anderen: is er nog meer? Vanuit het diepst van je wezen leven en trouw zijn aan je hart.

Het betekent voor mij dat in wat hier op aarde gebeurt er een hogere orde te vinden is, die we kunnen leren kennen vanuit onze eigen innerlijke bron.

De verbinding met het Leven Alles: alle polen

Bewustwording van wie je werkelijk bent en wat je hier komt doen.. Je bron voelen en daarin mee stromen.

zoektocht naar een staat van genade en vandaaruit voor jezelf en anderen hemel op aarde creeeren. Staat van overgave die mogelijk maakt om de juiste beslissingen nemen. Een poort naar vreugde, Contact met al het zichtbare en onzichtbare. Het sterven van de ego , bevrijding. A shower of blessings!

De creativiteit van de collectieve geest gebruiken om problemen van allerlei aard aan te pakken.

rust en ontspanning

Mezelf vragen stellen hoe verhoog ik de kwaliteit van mijn gedachten? Door bewust aandacht te geven aan wat je denkt, en je gedachten te veranderen naar gedachten waarvan je kunt inschatten dat ze meer gaan opleveren. Gezondheid, mentaal en financieel. Daarnaast is het verbondenheid met mijn missie Warmte en liefde van belang en dit terug te geven aan de maatschappij. Ik blijf mezelf de vraag stellen ben ik op weg naar mijn doel. Dan krijg je vanzelf verbondenheid. .

inzicht om je lessen te leren

Spiritualiteit betekent voor mij mijn bestemming van leraar levensgenieten leven. Dat geldt voor werk en voor privé. En vooral in het leven van alle dag. Ik ben sjamaan en leef en werk vanuit dit kader. Wat ik vergaard heb, wil ik graag delen en uitdelen met en aan anderen.

ge-inspireerd keuzes maken en mijn eigen invulling aan mijn leven geven

Daar kan ik heel kort over zijn, spiritualiteit betekent voor mij ZIJN.

Een doel en moraal die de menselijke interactie omvatten en overstijgen

Bewust in het leven staan en vanuit je hart en dromen beslissingen nemen. Met waarden voor het leven in het leven staan.

Leven in het hier en nu, goed met tegenslagen om kunnen gaan, van niets alles kunnen maken in het leven.

Dat ik meer vertrouwen heb in de toekomst, in een betere wereld met minder oorlog, minder honger en meer zorg voor de natuur, het milieu en de medemens. In ervaar dat mijn eigen bewustzijns- en persoonlijke ontwikkeling als vanzelf leidt tot meer liefde voor mens en aarde. Deze kennis en ervaringen wil ik graag delen in de hoop anderen hiermee te helpen.

Zingeving Jezelf en je leven in een groter verband plaatsen. Proberen bewust te leven en verantwoordelijkheid te nemen.

Het is de werkelijkheid achter ons functioneren. Elke dag weer mag ik nu zelf bepalen hoe mijn leven verder verloopt. Dat is heel bevredigend en doet je tegelijkertijd je verantwoordelijkheid beseffen.

Intregratie van mannelijke en vrouwelijke waarden en als individu mij optimaal ontwikkelen in optimale verbonenheid met mijn natuur, het collectief en de kosmos. De optimale ontwikkeling en integratievan mijn fysieke, mentale, gevoels en spirituele vermogens.

een groeiproces als ziel

Het is een manier van leven, anderen in hun waarde laten, kijken naar het goede in iemand en geniet van wat er wel is, niet van wat je verloren bent of niet hebt.

Iets wat normaal is heeft geen betekenis als je er onbewust bekwaam in bent.

Bewustwording / bewustzijn van de omgeving / wereld waarin ik leef. Wat is mijn doel en op welke wijze haal ik het optimale uit mijn leven.

Spiritualiteit gaat voor mij over ontwikkeling van bewustzijn. Bewustzijn kan zich ontwikkelen door een steeds groter perspectief te krijgen op wat waar is en tegelijkertijd de diepte en het morele besef te ontwikkelen om verantwoordelijkheid te nemen voor dit perspectief.

Spiritualiteit is voor mij leven met het hoofd in de wolken en met de voeten in de klei. Je wereld vergroten door zelf in actie te komen en te groeien. Door jezelf te laten zien, te leven vanuit authenticiteit en bewustzijn, door te delen met anderen en te genieten. Spiritualiteit is voor mij verbonden met liefde.

Ben het aan het ontdekken en vind het erg interessant

Spiritualiteit is wat je iedere dag tegenkomt als je ervoor open staat. Het hier en nu zijn en bij jezelf blijven stelt je in staat om meer contact te krijgen met het spirituele

In verbinding leven met het geheel. Overgave.

Aanwezig zijn vanuit inspiratie, gewaarzijn, intuitie.

Steeds dichter en geaard bij mijn basis komen.

Nadenken over, inzicht hebben in en beleven van datgene dat er daadwerkelijk toe doet.

Spiritualiteit is voor mij onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor de eenheid die wij zijn. Bezig zijn met spiritualiteit is voor mij een persoonlijke innerlijke ontdekkingsreis. (Wie ben ik? Wat wil ik? Waar sta ik voor? Waarvoor ben ik hier? Wat is mijn doel? En hoe ga ik daar komen?) Het helpt me bewuster te leven en heeft mijn leven verrijkt.

jezelf kennen en bewust zijn dat alles en iedereen met elkaar verbonden is

Be the best you can be

Spiritualiteit is met beide benen op de grond diegene zijn wie je bedoelt bent te zijn. Het doorzien van wie of wat je werkelijk bent zonder aannames maar door zelfonderzoek/introspectie ontdekken dat je Alles bent wat zich uit in Liefde.

een veschil maken voor iets/iemand/groep mensen/uitdaging van menselijke aard

een diepere betekenis van het leven

Spiritualiteit is voor mij: verbonden zijn met de zuivere essentie van bewustzijn, met andere woorden authentiek zijn, en vanuit deze inspirerende creatieve scheppingskracht manifesteren.

Van de werkelijkheid mijn wens maken.

Levenskracht

Spiritualiteit is voor mij ...jezelf en de ander in de waarde laten.

Spiritualiteit betekent voor mij zeer bewust leven. Nadenken over waarom dingen gebeuren en mensen zijn zoals ze zijn. Elke dag weer leren en veranderen. Het steeds weer proberen om de grotere verbanden te zien.

Spiritualiteit is voor mij de onzichtbare verbinding tussen alle mensen, de bron waaruit wij allen voorkomen en de frequency waarop je bij iedereen kan afstemmen om van hart tot hart contact te hebben.

Spiritualiteit is een natuurlijk onderdeel van mijn bestaan. Het is er, dient zich aan, moet soms gezocht worden. Het is het rijk van de verbeelding en van het begrijpen.

Jomanda en Char

Dat er ruimte en begrip is voor meer dan de feiten alleen.

De beleving van eenheid en de weg die zingeving openbaart.

je levensbestemming volgen

Groeien om nog meer te zijn wie je bent.

Spiritualiteit heeft te maken met jezelf willen ontwikkelen op alle vlakken. Open-minded zijn, out of the box denken, in staat zijn dingen te relativeren en tegelijkertijd in een groter verband te zien. Uiteindelijk komt spiritualieit neer op je intuïtie volgen en vertrouwen. De verbondenheid van alles inzien. Uitdragen waar je voor staat en de intentie hebben om wat je hebt/weet te delen met anderen zodat iedereen er beter van wordt.

Bewust-zijn in dit moment. Door m'n eigen leer-processen in te zien en mensen helpen bewust te worden van hun mogelijkheden om te veranderen. De oneindige mogelijkheden én keuze om 'n gelukkig leven te creeren.

Door het plan van de creatie te kennen/voelen, ga je mee op de stroom.

Het elkaar en jezelf helpen je zo te voelen dat al je talenten en gevoelens naar boven komen zodat je daar weer jezelf en anderen mee kan helpen om op een hoger plan te komen als dat nodig is. enz enz.

Dit is voor mij dat je het leven leeft zoals het voor jou goed voelt. Dat je dieper op zaken ingaat, onderzoekt. En genieten van alle goeds dat op je pad komt. Vooral in het hier en nu leven en creatief zijn als mens.

Er is meer tussen hemel en aarde.

diepere inzichten mogen verkrijgen met behulp van onder meer het universum.

nog een tastend zoeken naar kern, echte waarden, loskomen van verkramping van ego

zingeving

Een avontuurlijke reis naar het wezen dat ik ben in het universum.

Spiritualiteit is voor mij de verbinding met alles en iedereen in het universum

Spiritualiteit betekent voor mij verbinding met de bron van het bestaan.

Spiritualiteit betekent voor mij verbinding met het totaal, het besef dat mensen en natuur met elkaar verbonden zijn en er toe doen. Dit inspireert mij om mijn bijdrage te leveren aan een positieve ontwikkeling, door mijn talenten zo in te zetten dat anderen in de gelegenheid zijn zich te ont-wikkelen en te ont-plooien, zo dat ze het beste uit zichzelf kunnen halen in een besef dat wat zij doen bijdraagt aan de ontwikkeling van anderen en de omgeving.

Ik hoef niet te worden wie ik wil zijn. Ik kan wel ontworden wie ik werd. Als ik dat doe, dan ben ik, eindelijk.

Steeds verder ontwikkelen van meer bewustzijn op verschillende niveaus.

Van mezelf houden en voelen dat daarin de ruimte ontstaat tot mededogen voor mezelf en de ander,. Vertrouwen hebben en overgave aan wat er is in het moment, het is er, niet meer en niet minder. Oordeelloos leven en het leven vieren met de mensen die het leven ook willen vieren of ermee willen kennis maken.

Zijn in het nu

Door inzicht en besef, tengevolge van analyseren van eigen ervaringen, privé of zakelijk, reïncarnatie signaleren tijdens het aardse leven..

Bewustwording dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat elk schepsel hier op aarde met elkaar energetisch met elkaar verbonden is.

Spiritualiteit betekend voor mij een ontdekkingsreis die mij inzicht geeft in wie ik ben. Hiernaast geeft het mij ook steun in een positieve levenshouding.

een extra dimensie

Vanuit dienstbaarheid liefde in de wereld brengen door concrete alledaagse activiteiten: In mijn situatie door mensen te begeleiden bij het (her-)ontdekken van passie in werk en leven.

Wij zijn een spiritueel wezen, dus alles. De een is zich er alleen meer bewust van dan een ander.

in diep respect voor de ziel van iedere persoon als onderdeel van een geheel

Een manier van zijn en van leven, het hoort helemaal bij wie ik ben en wat ik doe.

zijn

plezier in alles wat je doet

Een licht in een donkere ruimte wordt pas zichtbaar als het donker je bekend is. Zorg dat je heel veel, op alle niveaus, van jezelf te weten komt. Leer gaandeweg om actief te accepteren wat je tegen komt. Dan onstaat een "leegte" die zich vanzelf vult met liefde en genegenheid, de basisbehoefte en -kwaliteit van elk mens.

meer en meer denken en doen vanuit de buik, het gevoel, intuïtief. Spiritualiteit is ook meer leven en genieten van het nu.

Geestelijke leer en mens zijn

inspiratie en bezinning op de diepere vragen des levens

weten wat klopt.. liefde... verbondenheid

Middels spiritualiteit heb ik mezelf kunnen ontwikkelen naar een ander level. De gedachten dat ik mijn 'eigen' ontwikkeling kan bewerkstelligen door de quantum physica is voor mij een belangrijk uitgangspunt. Hierdoor heb ik mijn huidige positie gerealiseerd.

Alles is met elkaar verbonden. Trismegistus Hermes vind ik de ontekking in mijn leven omdat zijn geschrift verwoordt wat ik op basaal niveau altijd al geweten heb.

Het betekent dat je ziet dat alles, maar dan ook alles, op de een of andere, en soms onbegrijpelijke, manier verbonden is met elkaar. Dat er dingen in je leven gebeuren en voorbij komen die je nooit zou kunnen verzinnen en die, vaak in retroperspectief bekeken, weer een bijzondere plek krijgen in het of jouw leven.

Vanuit mijn hart mede de wereld vormgeven

Spiritualiteit is voor mij het loslaten van gewoonten, opvattingen en denkpatronen om een vrijer leven te leiden. Doordat ik probeer de controle los te laten stel ik me open voor mogelijkheden waarvan ik het bestaan niet ken. Spiritualiteit helpt me om bewust in het leven te staan en het ook echt te leven.

Spiritualiteit betekent het kunnen werken met de ziel van een organisatie. Daadwerkelijk in contact komen met mensen.

Het bewust-Zijn dat alles op een meer wezenlijk niveau met elkaar samenhangt dan op het niveau van de materie of de inhoud het geval lijkt te zijn. Het besef dat alles uiteindelijk één is.

Alles. It is a sine qua non condition to who I am. I am old enough to know that it is possible to live fast paced and following the trends that seemingly rule he world - but I don't want to. It means the connection to all and everything, seeing, feeling, sensing and responding to the big picture. And gladly be part of it

Op zoek naar de zin van zijn, in harmonie met mijn eigen essentie en mijn omgeving.

Je besig houden met zingevingsvraagstukken.

Spiritualiteit is de essentie van mijn bestaan. Door me over te geven aan mijn innerlijke stem ben ik op het pad van dromen gekomen. Ik ben mijn eigen dromen gaan volgen en zo is geleidelijk aan een heel ander leven ontstaan, waarin werken met dromen van cliënten een logische stap werd.

Groeien, leren, inzicht.

Spiritualiteit is bewust worden van wie je werkelijk bent en vervolgens vanuit daar te leven.

Eigenheid

spiritualiteit betekent dat je buiten je ik-grenzen wil en durft te treden.De ervaring kent je te durven overgeven aan een grotere ruimte,die mjou als persoon inspireert ,draagkracht geeft en moed om jezelf te uiten in wie je bent en in wie je wil zijn

geluk!

Wat lucht is voor de longen

WETEN DAT JE JE HART KAN VOLGEN WAT DAT OOK BRENGT. HET IS GOED.

van binnen naar buiten

congruentie tussen waarden, doelen en gedrag respect voor natuur en cultuur dualiteiten overstijgen

een andere kijk op het leven

Verbinding tussen doen en zijn, realisme en idealisme.

Opgaan in stilte en de verbondenheid met het Ene. De oorspronkelijke kernkwaliteiten van de ziel activeren

de ontmoeting van zielen, dat waar iedereen naar verlangt zonder dit altijd te beseffen.

Verbinding met alles en iedereen. Ik ben verantwoordelijk voor mijn leven.Iedere actie heeft een gevolg. Als ik met hart en ziel leef en werk, lever ik een bijdrage aan aan mijn eigen welzijn en dat van anderen.

ik ben er erg nieuwsgierig naar.

Spiritualiteit is voor mij de erkenning dat we allemaal op dezelfde planeet wonen en allemaal op een andere wereld. Dat we allemaal verschillende mensen zijn en allemaal verbonden met het akashic field. Dat betekent voor mij dat we allemaal anders zijn en toch allemaal hetzelfde.

Spiritualiteit is voor mij een minder ruim begrip geworden. Daar waar ik eerst bezig was om het allemaal buiten mijzelf te zoeken, ben ik sinds zo'n jaar of 4 begonnen met een zoektocht binnen in mijzelf. D.m.v inzicht in mezelf, kreeg ik ook een hoop inzicht in een ander. Ik geloof dat er zodoende mogelijkheden ontstaan om verder met elkaar te groeien en te ontwikkelen naar een nieuwe tijd. In deze overgang van energie is volgens mij heel belangrijk om macht en onmacht in balans te krijgen dit loopt volgens mij evenwijdig met het als het ware afwerpen van een ouwe vervelde huid, de dualiteit in onze mensheid.

Zien, denken en handelen met diepe Authenticiteit, vanuit mijn Werkelijke Zelf.

Het werken aan bewustzijnsvergroting met de benen op aarde

Zingeving en liefde uitdragen in de op dat moment meest behulpzame vorm. Het mooie is juist dat ieder mens daarin zijn unieke vorm heeft, waarvanuit die liefde kan stromen. Dat kan zijn in adembenemend mooi timmerwerk of de juiste woorden op het juiste moment, of er gewoon helemaal zijn, en 1001 varianten hierop.

Bewust Zijn, het proces van bewustwording en thuiskomen als ingang en uitgangspunt

Het (be)leven van eenheid op alle denkbare nivo's

Om op het zielsniveau te komen en anderen te helpen in de ontdekking van de eigen ervaringen en belemmeringen. Bezieling voelen en krijgen in mensen en organisaties. Energie geven en ontvangen. ....

Spiritualiteit is voor mij een bron van inspiratie, rust en inzicht. Het is vorm geven in het hier en nu aan de kwaliteiten die ik in me draag.

Voor mij betekent spiritualiteit de essentie van mijn bestaan hierop aarde, mijn 'zijn', zingeving, diepere waarde, persoonlijke groei, verbinding met anderen, meer dan je met je zintuigen kunt waarnemen, etc.

Bewustwording van eigen talenten, overwinnen van angsten, optimale uit jezelf weten te halen

De bewustwording van de inherente drang naar de verwezenlijking van het complete, driedelige mensbeeld (lichaam, ziel en geest) en zijn evenbeeld in het sociale organisme, dwz. gedacht als de hele aarde met de daarop levende en werkende mensheid.

Spiritualiteit heeft mij een completer mens gemaakt. In alles en iedereen die ik tegen kom zit een boodschap.

Mezelf zijn, eerlijkheid, samenwerken, vertrouwen. transparantie, verbanden/samenhang, trots.

Mijn leven draait er om

Weten zonder kennen

Een levenswijze waarbij alles in het licht mag komen. Leven vanuit het hart, vanuit de wetenschap dat alles EEN is, verbonden. Vanuit die verbondenheid kun je authentiek zijn.

Mindfullness

Op zoek naar balans in jezelf? Op zoek naar een nieuwe uitdaging in je leven? Zelfinzicht is de eerste stap naar verandering! Waarom is dat belangrijk? In onze moderne dynamische samenleving is het cruciaal om jezelf professioneel en persoonlijk te onderscheiden. Door inzicht in jezelf te krijgen, duidelijkheid over gedachten, gevoelens, gedragingen, wordt je een uniek persoon, Jij! Zo-Jij geeft je op een snelle, directe manier inzicht in jezelf, zodat je bewust van je eigen kracht, gericht bezig kan zijn met wie jij bent en wat jij wilt!

Zonder spirit geen passie in het leven

bewust zijn van je eigen ik

(zelf)bewustzijn, in beweging zijn, leren van jezelf en anderen. Het accepteren van datgene waar je goed in bent, en dit inzetten bij het werken aan je leerpunten.

me leve

De verbinding met je hogere bewustzijn. Het kunnen waarnemen van verfijnde energiestromen, contact kunnen leggen met andere realiteiten en overledenen. Reading en healing. De verbinding met alles en iedereen kunnen ervaren.

Is voor mij erg belangrijk, bijna een eerste levensbehoefte. Voor mij staat het voor zingeving in mijn leven en voortdurende ontwikkeling. Door spiritualiteit aan business te koppelen ontstaat er ruimte om wezenlijke problemen waarmee we in de huidige maatschappij te kampen hebben op te lossen.

Een levenswijze, ik kan geen dag zonder.

Het rotsvaste geloof dat de wereld aan het veranderen is en dat we daar allen aaan bijdragen, er is meer dan dit ene fysieke leven en door het niet-verklaarbare- in dank te aanvaarden gaat er een nieuwe en veel groter wereld open

Zeer veel! Ik haal hier al mijn kracht uit om mijn klanten te kunnen adviseren.

De weg naar bewustwording van mijn innerlijke zelf en de Boeddhistische weg volgen, niet alleen door op mijzelf gerichte meditatie, maar zeker ook door anderen te helpen en te stimuleren om hun eigen ontdekkingsreis te starten.

Spiritualiteit heeft voor mij te maken met het bewustzijn van de betekenis van het leven als leerschool waarin liefde, respect en mededogen centraal staan. Dit gevoel en weten probeer ik te integreren in mijn denken en handelen.

Spiritualiteit maakt het mogelijk dat je het leven an sich en dat van jezelf op een universele manier weet eigen te maken. Je groeit daardoor op een dynamisch wijze, de ups and downs dragend door een gronding in enthousiasme, liefde en plezier in het doen.

De middenweg volgen welke Boeddha onderwees.

Spiritualiteit is vertrouwen hebben in je eigen kunnen, weten dat dat goed is en zo verder groeien in wat voor jou echt belangrijk is. In je eigen kracht staan en je van daaruit verder ontwikkelen, daar help ik mensen graag bij en ik ben dankbaar dat ik dat mag doen.

niet-empirisch....

Een spiritueel mens is zich bewust van het feit dat alles uit energie bestaat. We staan dus direct in contact met de wereld en kosmos om ons heen. Er zijn diverse bewustzijnsniveaus waar we met al onze zintuigen informatie uit kunnen putten en in kunnen zetten bij de persoonlijke groei van ons zelf en de ander.

een levensvorm, een basis.

Een ontdekkingstocht naar de 'achterkant' van onze wereld

verbinding tussen het denken, voelen en doen.

Alles! Is noodzakelijk kan er niet meer zonder en het heeft met een groter / verruimder bewustzijn te maken.

Het doel van het leven is leven met een levensdoel! Mijn spiritualiteit bestaat uit het rotsvaste geloof dat als je je ergens met al je focus en energie op toelecht, je ook daadwerkelijk je levensdoelen zult behalen.

Spititualiteit betekent voor mij een voortdurende groei in bewustwording van mijzelf. Tevens betekent het op dit moment de zoektocht naar wie wat ik in mijn werk wil neerzetten op de aarde. Mijn verlangen is om daar meer duidelijkheid over te krijgen en die taak aan te gaan.

bewustzijn

Doordat ik met jongeren van allerlei afkomst over spiritualiteit praat is dat voor mij niet binnen een geloof te vangen dan het geloven in jezelf. Ik leef zoveel mogelijk vanuit mijn gevoel met behulp van mijn gidsen. Spiritueel leven, dwz spiegelen naar jezelf en anderen, openstaan voor nieuwe dingen (aardse en bonvenaardse), geloven in je eigen kracht is ingeburgerd in het het leven van mij en mijn gezin.

Voor mij betekent het 'De Bron"

Met de voeten in de klei weten wat er nodig is op deze wereld om een betere werld te creeren.

spiritualiteit is voor mij de wijsheid die in de natuur zit. Het is wat de dieren ons laten zien, en de cirkel van alles tezamen.

Geaccepteerd en aanvaard weten, gedragen door de mensen en het leven. Plezier in samenwerken. De wereld een beetje beter proberen te maken.

Liefde, bewustwording, in je kracht staan, varen op je innerlijke kompas en genieten van het leven.

Wat mij betreft is spiritualiteit bewust ZIJN. Een besef dat er meer is dan alleen onze fysieke aanwezigheid hier op aarde.

Alles is spiritueel. Spiritualiteit is alles.

De verantwoordelijkheid nemen voor de staat waar je zelf in verkeert en deze niet proberen op anderen te verhalen, maar je eigen weg af te blijven lopen naar een groter inzicht en bekwaamheid. Spiritualiteit is verder de ontwikkeling van je eigen gedachtegoed tussen jezelf en het universum om je heen.

Leven in het hier en nu, verbonden met God, mensen, dieren, planten, de planeet en de kosmos.

Spiritualiteit is voor mij het besef en de ervaring dat ik in verbinding ben met anderen en met 'iets' dat groter is dan mijzelf. Dit uit zich in intuïtie, inzicht, passie en humor.

congruentie: hoofd, emotie, gevoel en wezen in balans denken, voelen en handelen in focus

Spiritualliteit is het nieuwe leven voor mij!

Jij bent de bril waardoor je de wereld bekijkt. Maar er is meer dan dat we zelf kunnen waarnemen. Hiervoor openstaan, dit voelen en ervaren, het een plek geven in je dagelijkse handel en wandel, dat is voor mij spiritualiteit.

Het gevoel van thuiskomen

Dat we allemaal op onze eigen unieke manier een bijdrage leveren aan een het welzijn van een ander, onze omgeving en de wereld. Onderling verbonden zijn en onderdeel van een groter geheel.

Het vinden van bestaande en voor de zoekende nieuwe wegen om met minder meer gelukkig te zijn. Met gelijke inspanning meer resultaat, zowel persoonlijk als zakelijk.

Verbinding, zowel op micro- als op macroniveau. Dat wat in mij speelt, speelt in het grote geheel.

Wat spiritualiteit voor mij betekent uit zich in al mijn werkzaamheden (zie website).

Ik weet dat je geen lichaam bent , maar een onstoffelijk wezen en een lichaam HEBT. Wellicht heb je er al velen gehad en de ervaringen hiermee spelen je nog dagelijks parten.

spiritus = adem / leven in-spirare = leven inblazen spiritualiteit = levenskunst

Spiritualiteit betekent voor mij een vrije, open geest hebben voor je medemens. Vanuit je hart open staan voor groei en ont-wikkeling.

De weg naar harmonie met het geheel

Spiritualiteit is voor mij het leven intenser en vreugdevoller maken, doordat we als héle mens, inclusief onze moeilijkheden en schaduwzijden, in ons geloof gaan staan.Zichzelf aanvaarden betekent dat ik als mens zich met zijn eigen levensgeschiedenis moet verzoenen. Als men er in slaagt om zich ook te verzoenen met de wonden, die men in het leven heeft opgelopen, kunnen deze bronnen van leven worden.Te creëren , ervaren en beleven met uiteindelijke doel om te groeien,mezelf durven te zijn ,te genieten in ontspannenheid en rust.

Onderdeel zijn van een oneindig groot geheel en simpelweg dankbaar zijn voor wat er nu is en voor wat zich aandient in het leven

Een manier om in contact te komen met alles omvattende energie

Kennis

Gelijk aan eten, drinken en slapen

Het geven en nemen met een nuchtere kijk in de wereld

Spiritualiteiti is een innerlijke groei die tot stand komt door het opruimen van innerlijke blokkades zodat je open komt te staan voor inspiratie.Dat maakt je ontvankelijk voor de liefde van God.

Spiritualiteit is een belangrijk onderdeel van wie ik ben en zeer bepalend in mijn leven

Spiritualiteit betekent voor mij de ontdekkingsreis van het mysterie van het leven en de ontdekkingsreis van mijzelf in het leven. En dit gaat voor mij over het doen laten toenemen van het bewustzijn in het besef dat wij verbonden zijn en een eenheid vormen.

Met mijn hele wezen, lichaam, geest en ziel, leven het hier en nu. Leven vanuit liefde en vertrouwen op mijn innerlijk kompas.

Vanuit een altijd aanwezige bron zijn en acteren Authentiek contact maken met anderen Respect voor alles wat is en leeft

Ontluisterd en ontredderd met m´n kont op de keien zitten en tot de ontdekking komen dat ik gespaard bent gebleven: ervaren van genade

stilte in het hart, waar je altijd terecht kunt

Bezig zijn in een groter geheel

Contact met al wat is, verwondering over het gewone, de verborgen verbinding zien.

Open staan voor het paranormale, geen angst voor de dood, geen angst voor het kwaad (maar het wel serieus nemen), organisaties als ontwikkelingsomgeving voor zielen, een optimistische kijk op de wereldontwikkeling op lange termijn.

Leven en werken vanuit je kern, wie je werkelijk bent en mag zijn.

Vreugdevol, liefdevol en blijmoedig door het leven gaan - in het leven staan - en daardoor ook mensen blij en organisaties beter maken. Zie de foto met kleinzoon Olivier!

stilstaan bij de zin van mijn leven. Wat kan ik met mijn talenten toevoegen aan de samenleving in het algemeen en organisaties in het bijzonder

Vanuit een wakkere passiviteit kijken wat er naar mij toekomt en van daaruit handelen. Gebruik makend van de verbinding tussen mijn zijn en mijn denken, te weten mijn intuitie. Wetende dat ik hier ben om te groeien en deel uit maak van een groter geheel.

Betekent voor mij de rode draad in mijn leven en in mijn werk.

Spiritualiteit is leren van anderen en datgene wat je hebt geleerd weer door te geven.

Worden wie je oorspronkelijk was.

spiritualiteit betekent voor mij inzicht in samenhangen, zowel waar het gaat om de dagelijkse omgang met familie en werk als waar het gaat om grote abstract lijkende verbanden waarin we staan. Ik ervaar dat door het juiste inzicht de compassie groeit met de werkelijkheid zoals ie is, met mensen, en zeker ook met tradities en met de natuur.

Spiritualiteit is voor mij het zoeken naar de essentie van dingen. Waarom gebeuren dingen zoals ze gebeuren. Mensen een mens te laten zijn en te laten worden door ze te benaderen als mens als een geheel zonder waarde oordelen, zodat men zichzelf kan en durft te zijn. Een mens is in zijn geheel een drie eenheid: een ziel, een geest en een lichaam. Daarnaast denk ik dat alles een reden heeft, ook al weet je in eerste instantie niet waarom de dingen je overkomen. Ik probeer hier ook naar te luisteren. Wat heeft het me te zeggen?

Leven vanuit mijn hart.

Voor mij is spiritualiteit et proces waarbij datgene dat op je pad komt, (signalen uit de natuur, mensen om je heen, situaties waar je aandacht opeens naar uit gaat,) je ergens raakt en je een impuls geeft om vanuit een diep innerlijk weten te kunnen handelen zodat je het beste uit jezelf en je leven kunt halen.

De ontdekkingsreis en verkenningstocht naar mijn eigen (inspiratie)bron om, vanuit verbinding met alles om me heen, de wereld iets positiefs te bieden.

Spiritualiteit betekent dat we zijn een, dat we zijn liefde

Intuitief afstemmen op wat wezenlijk is. Niet verheven maar subtiel en in eenvoud. Contact leggen vanuit het dagelijkse (be)leven naar het essentieniveau.

Bewust en met aandacht leven.

Voor mij is alles één geheel en zijn we allemaal onderweg. Bijzonder als je met elkaar een stukje mee kunt lopen en aan elkaar kunt leren.

Vanuit verbondenheid aanwezig zijn.

Verbinding krijgen en houden met het altijd aanwezige goddelijke in ons

Spiritualiteit betekent voor mij compassie en liefde voor alles dat leeft en streven naar voortdurende groei in alles waar je mee bezig bent en genieten van waar je nu bent.

Een middel om jezelf en anderen vooruit te helpen in inzicht, ontwikkeling nu en in de toekomst

Het leven is spiritualiteit!!

luisteren en je laten leiden door je intuitie

Alleen die dingen doen die je vanuit je diepste zelf kunt geven om waarde toe te voegen

Het vermogen om de samenleving en de omgeving in beweging te houden en het beste uit zich zelf te halen

liefde en eenheid

ZIJN is waar het om gaat, dan wordt DOEN een feest!

Spiritualiteit betekent voor mij een extra dimensie en toevoeging aan het aardse bestaan. Het is een manier van leven, waardoor alles begrijpelijker wordt. Ik houd niet van zweverigheid, maar doe mijn best om spiritualiteit te integreren in het dagelijkse HIER en NU. Ik benader de mens als geheel

Zijn zoals ik ben en dat ook anderen laten ervaren dat dit voor hun mogelijk is.

Spiritualiteit is mijn tweede natuur en tevens grootste talent.

Mezelf verbonden weten met alles en iedereen.

ik ben onderdeel van een groter geheel

spiritualiteit ofwel het pad naar eenheidsbewustzijn is het doel van ieder mens.

wordt vervolgd

Spiritualiteit betekent voor mij dat ik in mijn leven(s) op weg ben naar zelfverwerkelijking. Voor mij heeft dat in dit leven betekend dat ik veel heb ervaren, veel zuivere wegen heb gelopen en veel transformaties heb doorgemaakt. Inmiddels ben ik gekomen bij het einde van de laatste fase op aarde. Vanuit het punt waar ik ben, help ik anderen. Anderen te helpen bij het co-creeren vanuit hun essentie en niet langer vanuit denken of geloven, maar vanuit weten.

open staan voor persoonlijke ontwikkeling. het krijgen van inzichten, bewust wording, het holistische gevoel, innerlijke rust en groei, een positieve bijdrage voor jezelf en je omgeving!

Tegenhanger van het materialisme Stilstaan bij wat echt belangrijk is

De Basis van het leven

De verbinding met God

zelfontwikkeling en groei van je bewustzijn

bewust leven, steeds weer naar jezelf, de buiten wereld spiegelt je innerlijke

Spiritualiteit is een manier van leven. Vertrouwen is hier een belangrijk kernwoord in. Als je jezelf leert kennen, ontdekt wie je bent, als je de ballast van negatieve conditioneringen van je afgooit en voor het eerst met wakkere ogen naar jezelf kijkt, vanuit volle passie je leven leeft en de dingen die je doet vanuit een echte vrije keuze onderneemt dan gebeurt er iets met je. Dan sta je open voor schoonheid, voor het goede leven. Dan leef je het leven werkelijk vanuit hart en ziel"

Je bewust ZIJN van hoe je in het leven staat.

Spiritualiteit is de uitdaging om op zoek te gaan naar wat echt is in jezelf en in anderen en om die echtheid samen te vieren.

Intuitief weten dat de mens meer is dan wat hij denkt

Spiritualiteit is een wezenlijk onderdeel van mijn leven. Het betekent voor mij dat ik mijn continue besef dat ik deel uitmaak van een groter geheel. Ik streeft er dan ook naar om niets te doen dat het geheel kan beschadigen of negatief kan beinvloeden

Het bewustworden en persoonlijke groei waardoor je dichterbij wie je eigenlijk bent kan komen en authentiek kan leven vanuit je zelf

Echt vanuit mijn kern, kunnen en mogen leven. Trouw blijven aan de waarden die ik vanuit mijn authenticiteit beleef. Leven van binnen naar buiten. het nu als vertrekpunt nemen. in mijn werk vertaal ik dat naar het volgende: Niet meer leven vanuit "echte zakelijkheid, maar zakelijke echtheid".

OK

spirit, brandstof van het zijn.. al het zijn... van diepzinnig tot materialistisch

Ken jezelf en ga uit van je eigen kracht en kwaliteiten

Je hart volgen, jezelf zijn, bewust leven

Extra verdieping, extra waarde

dat IS wat we ZIJN. Ik zie het fysieke, mentale, emotionele, spirituele als ge'heel' onlosmakelijk verbonden met het AL

Spiritualiteit is heel belangrijk in mijn leven, het maakt het doel en de reden van mijn leven duidelijk. Spiritualiteit brengt je steeds dichter bij je werkelijke zijn.

De wetenschap van geluk

Leven vanuit Liefde: doe wat je wilt en wil wat je doet.

Pijn, plezier en groei!

De weg waarbij je groeit naar meer bewustzijn

Het is een bestaansvoorwaarde

Spiritualiteit is richtsnoer in mijn dagelijks bestaan.

bewustwording van zowel uniek als mens zijn, en lid van een groep collega's

Bewustzijn dat we in de bron met elkaar verbonden zijn, één zijn en een verantwoordelijkheid hebben naar ons eigen energiesysteem en gelijktijdig daarmee met het totale energiesysteem dat wij gezamenlijk zijn.

Het besef dat alles aan en met elkaar verbonden is...

dat we bewust zijn van onze omgeving, het geeft me de zingeving in mijn leven, bij mijn werk.Het is het zoeken naar eenheid en evenwicht. Het zoeken naar woorden daarvoor.

Leven in overeenstemming met de spirituele mogelijkheden. Na de ontwikkeling van IQ (intelligentie quocient) het samenvallen met een ontwikkeld EQ (emotioneel quocient) ontstaat het bewustzijn van het SQ( spiritueel quocient) of zingeving, bestaansreden.

op zoek naar mijn eigen authenticiteit, zowel persoonlijk als in mijn werk, hoe kan ik zelf volledig tot bloei komen en hoe kan ik de mensen om mij heen volledig tot bloei laten komen?

In contact zijn met wat er op dit moment leeft in mezelf en anderen.

Spiritualiteit is voor mij o.a het besef van de verbondenheid met alles en iedereen.

Bezieling, inspiratie, verbinding, voeding.

Alles wat in de buitenwereld gebeurt is een reflectie van je innerlijke overtuigingen Mijn filosofie Aanwezig zijn in het hier en nu helpt je om je onbewuste 'bewust' te maken Hierdoor word je heel helder en komen spontaan de juiste antwoorden en beslissingen in je op.

geloof in Het Verhaal van Den Beginne.... (maar dat waren geen drukletters!) dat dwars door ons heen gaat tot een happy end?? Verhaal van wat ons verteld is, van religie, cultuur, taal, voorouders. De keten van wat van mens tot mens doorgegevn is omdat het dierbaar is. Maar 'ergens' moet dat een verbinding maken met het verhaal (met kleine letters) met eigen geráákt zijn. Die weg gaan noem ik spiritualiteit. Stem geven aan die verhalen, ze kunnen delen

Het mens-zijn centraal stellen en elkaar versterken in de tegenstelling(en).

Onlosmakelijk verbonden met leven

Spiritualiteit betekent voor mij luisteren naar de stem van mijn ziel. Aandacht schenken aan mijn gevoel.

Een bewuste manier van leven, toepasbaar in de praktijk van alle dag. Innerlijke vrijheid en kracht. In contact met de stem van mijn Ziel.

Kunnen leven vanuit innerlijke kracht en zonder remmingen

Elkaar echt zien... Ontelbare mensen met één ziel en één oorsprong.

Zoeken naar jezelf en bouwen op intens goede relaties!

Komen tot mijn essentie

Spiritualiteit is het onderzoeken wat bij jou past en vanuit die vrijheid keuzes maken.

verbinden met het Ene, de Liefde, het goddelijke waarin alle afscheiding oplost. en wel op een hele simpele manier, dat is mijn kracht.

Bewustzijn en luisteren naar je échte ik. Vertrouwen &amp

Spiritualiteit is voor mij voornamelijk bewustwording. Bewustwording van mijn handelen, mijn gevoelens, mijn gedachten en daar actief mee aan de slag gaan als het resultaat niet is dat wat ik wil. Het heeft ook te maken met verantwoordelijkheid nemen in je eigen leven en openstaan voor synchroniciteit.

Spiritualiteit betekent voor mij: je authentieke zelf kunnen zijn, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en van daaruit samen werken.

compassie, verantwoordelijkheid, leren, Oneness

zingeving aan bestaan

Mij laten leiden door mijn hogere zelf en niet door mijn ego....steeds vaker de basis van mijn dagelijkse leven.

Spiritualiteit heeft voor mij te maken met het besef dat wij allemaal op een diep niveau met elkaar en met Het Leven verbonden zijn en dat wij verantwoordelijk zijn voor het scheppen van een goede wereld voor onszelf en onze omgeving. Ik ben overtuigd van het vermogen dat wij hebben om onze kern, ons wezen of essentie, te ontplooien en daarmee onze bestemming in dit leven te realiseren. Het vermogen waar het om draait is "overgave", en dat is tegelijk het moeilijkste dat er is.

Werken aan mezelf. Me bewust zijn van hetgeen ik doe en hoe ik het ervaar en zonodig bijsturen. Loslaten en bij mezelf komen.

Je eigenheid, je wezen(sopdracht) kunnen leven.

verbinding en zijn met al wat is

Helemaal mezelf zijn, authentiek zijn, in contact met mijn verlangen

Ont-wikkelen Ont-dekken Beantwoorden van de vraag: wie ben ik? Door daar mee bezig te zijn, van betekenis zijn voor anderen die ik ontmoet op mijn levenspad.

Spiritualiteit betekent voor mij leven met aandacht voor alles om mij heen, leven vanuit de kern van mijn wezen, gehoor geven en in actie komen op basis van mijn intuitie en er gewoon ZIJN.

Dat betekent zien en voelen en zien dat de wereld als een puzzel in elkaar past.

Een manier van leven in vol bewustzijn. Een leven vanuit liefde leven. Ik probeer zo veel mogelijk een ja tegen het nee in mijn leven te hebben en mee te gaan met de flow.

Een reis naar binnen, de ontdekking van je eigen kern dat wat je werkelijk bent en de creeerende kracht daar. Het bewust vormgeven van je werkelijkheid in het hier en nu.

Spiritualiteit betekent voor mij leren, groeien, ontwikkelen. Het leven is een geweldige leerschool en ik ben vast besloten alle lessen bij te wonen. Spiritualiteit betekent verder voor mij mezelf ervaren in al mijn, mooie en ongeschijnlijk minder mooie, aspecten door anderen te ervaren zoals zij zijn. En een balans vinden tussen body, mind en spirit! Mijn spirituele instelling wordt waarschijnlijk het best gekenmerkt door mijn 'ruthless pursuit of awareness'.

leven en laten leven in liefde. Weten dat het belangrijk is wat je doet in de wereld én weten dat het niet uitmaakt wat jij doet in de wereld. Nederige verantwoordelijkheid dus.

Leven vanuit het Hart

Bewust leven, dicht bij mijn eigen kern, met beide benen op de grond. Het besef dat vertrouwen belangrijk is in 'iets' groters dat er is en dat we niet kunnen controleren. In het bedrijfsleven: op een zuivere manier werken en geld verdienen.

verbondenheid en liefde, een levenshouding, connectie met de hoogste Bron, vertrouwen in de kosmische Wijsheid

elk moment zijn wie je bent , aanspreekbaar zijn op je waarde en leven incl. werken vanuit jouw levensovertuigen

Vanuit balans en vrede in en met jezelf en anderen simpelweg ZIJN. In verwondering voor alles wat is en leeft.

Open staan in en met mensen, gebeurtenissen, omgevingen, situaties en daarna verbinding maken.

Spiritualiteit betekent voor mij leven naar mijn gevoel

Een instrument zijn tussen hemel en aarde en in dit leven jouw lessen leren en zielspad leven! Daarbij gebruikmakend van de universele energie en je innerlijke weten, zodat je van binnenuit krachtig in je leven aanwezig kunt zijn en weet wie je bent en wat je hebt te doen!

De intentie te leven vanuit liefde en oneindige persoonlijke ontwikkeling om daarmee de planeet in licht en leven te helpen brengen.

Een besef van algehele verbondenheid en de mogelijkheid dat een ieder daarbinnen het verschil kan maken door bewuste keuzes die richting geven aan het bestaan

bewustwording wereld een beetje "licht"-er maken

Spiritualiteit is voor mij een thuiskomen bij mezelf. Het betekent voor mij leren, creëren en vooral voelen om te komen tot bewustzijnsgroei, zonder een ander voor het hoofd te stoten en om vanuit mijn gevoel datgene te doen wat me voor ogen staat.

Woordloos inzicht in onze ware natuur

spiritualiteit op zich niets

Alles is verbonden. Elk mens heeft een positieve bedoeling bij elk gedrag. Loslaten van belemmerende overtuigingen. Niet oordelen. Genieten van geestelijke en financiele vrijheid.

Spirit betekent voor mij: essence/heart of the matter en spiritualiteit betekent dus being (in) the essence/heart of the matter.

way of life

Het is bewustzijn van de levensstroom. Bewust verbinding maken met deze stroom vanuit liefde.

Het is het bewustzijn dat er een leven achter het leven is. Uit ervaring weet ik dat je ermee in verbinding kunt zijn.

Spiritualiteit is met mijn ratio, mijn emoties en mijn fysieke lichaam een van de pijlers van mijn zijn. Mijn spirituele laag nodigt uit om te onderzoeken wat mogelijk is en werkelijk waar is voor mijzelf.

Opnieuw ontdekken wat je reeds bent.

Je zelf kunnen zijn, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en van daaruit samenwerken,

een open, lerende levenshouding, op zoek naar meer zin en geluk, op weg naar mijn bestemming

De rode draad door m'n leven. Ik was 'm even kwijt, maar zal en wil nooit meer zonder.

Spiritualiteit is voor mij de zoektocht met gelijkgestemden naar de zingeving van je eigen en andermans bestaan.

Spiritualiteit is voor mij een bewustwoordings proces. Het is het stuk dat je verder brengt dan puur en alleen je materiele behoefte, want ook je ziel heeft ontwikkeling nodig en door hiermee bezig te zijn, wordt je jezelf bewust van alles en iedereen om je heen. Waarbij iedereen voor zichzelf bepaald welke handvatten hij hierbij gebruikt.

spiritualiteit betekent bezinnen en reflecteren. dit heb ik nodig om in de waan van de dag en de hectische maatschappij bij mezelf te blijven. Ik kan dan mijn gedachten ordenen en stilstaan bij wat ik ervaar / voel.

Ben er nog zelf naar op zoek

Voorbij en achter de woorden, ligt de realiteit. Daar is het gewoon zoals het is, zonder franje of ideologie. Dat is waar ik voeling mee tracht te houden.

Ik zie spiritualiteit ruim: - ontdekken wie je echte ik is

Mijn spiritualiteit betekent voor mij het vermogen om anderen te mogen ontmoeten in hun essentie. Het is afstemming op zielsniveau, het bewust worden van, afdoen van onze maskers, ons Zelf ont-MOETEN en vrij ZIJN met wat er is.

Zijn wie je werkelijk bent vanuit je kern, verbonden met alles om me heen. Acceptatie, Liefde en licht. Eerlijk en open zijn voor wat het leven je brengt. Leven in het hier en nu. Leven van uit mijn hart.

Spirituateit betekent voor mij stilstaan bij jezelf, naar binnen kijken (in-zicht) en zien wat er is. Wat je niet meer wilt (blokkades) kun je loslaten (ont-moeten). Hierdoor word je steeds meer authentiek.

Spiritualiteit is alles wat er overblijft als je je conditioneringen weglaat

Zijn met wat er is, in verbinding, in contact = met jezelf = met de ander = met het geheel steeds verder explorerend in de breedte en de diepte, steeds nieuwe ontdekkingen wat het leven en samenleven in petto heef.

Spritualiteit betekend voor mij met beide benen op de grond staan. Het is een bewuste manier van in het leven staan. Bewust kijken naar wie ik ben, wat het leven me te vertellen heeft en wat het leven van me vraagt. Spiritualiteit dient in praktische zin hanteerbaar te zijn. Het is het verbinden van het Hogere met het Aardse.

tijd voor mezelf opening naar nieuwe dimensies

innerlijke bewustwording.

Voor mij is spiritualiteit onderdeel van het dagelijks leven. We zijn als mens allereerst een geestelijk wezen, dat er voor gekozen heeft tijdelijk van een menselijk lichaam geruikte maken, om te leren en ervaring op te doen in deze wereld. Ik ben ook van oordeel dat we hier zijn omdat we daar zelf voor gekozen hebben en dat we hier elk met een bepaald doel zijn. De kunst is erachter te komen wat je doel is en zo doelbewust te leven.

Spiritualiteit betekent voor mij aandacht voor de geestelijke kant van de mens. De geest is actief en niet de materie. Dat wil zeggen dat het materiële het gevolg is van geestelijke activiteit. Die geestelijke activiteit veroorzaakt leven met onder andere zichtbare materiële gevolgen.

zijn wat ik zijn kan, voor mezelf en alles om me heen.

Eén zijn met 'Al Dat Is'. In Liefde, Vreugde en Kracht leven en de hemel op aarde brengen.

In zakelijk verband: je ego opzij kunnen zetten voor een groter verband. maar ook maximaal waarnemen, beleven en geven. Verder kunnen kijken dan de bekende dogmatische structuren, rekening houden met zogenaamde onmogelijkheden, je kansen herkennen en er op voorbereid zijn.

diepgang, over datgene wat er echt toe doet

Spiritualiteit voor mij is vanuit je gevoel handelen met een duidelijk lijntje naar boven en je verstand er bij houden.

Spiritualiteit is het hier en nu ervaren van wat er is. Hierin liggen alle antwoorden besloten

Spiritualiteit is voor mij een vorm van zelfreflectie die er uiteindelijk voor zorgt dat je in lijn leeft met je kern en dus eigenlijk met hetgeen je hiervoor op aarde bent. Het leven in contact met je kern betekent voor mij een automatische aansluiting op een grotere (goddelijke) bron. Het gevolg is een gedetailleerde verbinding met alles en iedereen. Als alle verbindingen op juiste manier gelegd zijn, zal energie (of licht, liefde, hoe je het noemen wil) stromen en grote dingen tot stand brengen. Kortom spiritualiteit is voor mij het volgen van de juiste individuele weg om energie te kunnen laten stromen en daarmee een positieve bijdragen te kunnen leveren aan deze wereld. Leven is liefde in actie.

Leven vanuit je Ware Natuur, vanuit de Liefde waarop de hele creatie drijft.

De weg naar groter bewustzijn en wakker worden uit de droomstaat waarin we leven.

Spiritualiteit heeft voor mij vooral te maken met waar je je op richt in je streven naar tevredenheid en geluk. Geluk is niet daar buiten, maar binnenin jezelf.

Spiritualiteit is dat het altijd mogelijk is contact te maken met een inherent vrije en liefdevolle dimensie in jezelf. Hoe verkrampt, angstig en dwangmatig je ook bent, de oergrond van je bewustzijn is daar vrij van, net zoals een spiegel inherent vrij is van de reflecties daarop. Spiritualiteit is voor mij een zelfoverstijgend principe, dat je alleen recht kunt doen door zeer persoonlijk te worden en te belichamen wie je werkelijk bent.

Spiritualiteit is een besef dat in alles wat ik doe en in alles wat ik waarneem verbinding is. Ik besef dat ik in mijn menselijk verschijning een deel ben van een geheel. Hierbij geldt dat ik me manifesteer in een dualistische omgeving, een wereld die bestaat uit polariteiten, dag of nacht, wit of zwart, goed of fout, man of vrouw enz. In het besef dat dit is is mijn taak vanuit de eenheid weer stroming, beweging te veroorzaken. Vastgeroest patronen kunnen revitaliseren. Voor mij is spiritualiteit humaan zijn, HUMAAN ZIJN. Mogelijk is dit de moeilijkste taak die er is.

searching for light........ twilight

Dat je dingen met aandacht doet en dat je trouw blijft aan jezelf.

Being in complete balance with everything that is. Spiriteel ben je niet. Het is een levensstijl. Spiritualiteit voor mij betekent vrijheid. Vrijheid om te zijn wie je werkelijk bent omdat je verder durft te kijken. Omdat rust, vrede en het in balans zijn aan de basis ligt van geluk en succes.

verdieping en tot de kern van je bestaan komen

bij jezelf thuiskomen, blijven, zijn openstaan voor wat er is, daar naar durven en kunnen kijken Zijn, leven in het NU de schoonheid van de ander, het leven en jezelf kunnen zien en voelen

Het zijn in het hier en nu en in elke handeling. Zeer realistisch leren en groeien naar een spirituele vredevolle beschaving.

Met beide benen op de grond en genieten van een wondere wereld. Ontwikkelen van wijsheid en liefdevolle vriendelijkheid.

Verdieping en de weg naar het jezelf zijn

in contact staan met je onderbewuste/ware zelf en exact dat doen wat je gelukkig maakt

spiritualiteit is mijn tweede levensadem.

Ik heb de spirituele snelweg genomen, door me te commiteren aan de kundalini yoga. Het zorgt ervoor dat ik mijn angsten onder ogen durf te zien, dat ik een diepe relatie met mijn ziel heb ontwikkeld en deze nog elke dag verder ontwikkel en het zorgt ervoor dat ik het gevoel heb dat ik mijn potentie, mijn purpose hier op deze aarde, kan uitvoeren en dat geeft kracht en rust.

De rode draad herkennen in wat ik doe, en wat anderen doen waarbij we de belangen van de aarde en van de samenleving in het oog houden en naar die inzichten handelen.

Spiritualiteit en het weten dat er meer is dan wat we zien, maakt mijn leven completer!

verbonden zijn

Voor mij is spiritualiteit hier en nu actie ondernemen, vanuit de verbinding die ik aanga met anderen en de omgeving enerzijds, en met mijn eigen hoogste potentieel en de taak die ik te vervullen heb anderzijds.

't is een term, maar een begrip. Voor mij vertegenwoordigt het een doordrenkende verlichting die mijn vermeende zwaarte ontkracht. Zoals je je groententuin bemest, blijkt spiritualiteit ook het riekend goedje dat de boel uiteindelijk tot groei en bloei brengt. Op een zeker moment raakt het uitgewerkt, bestaat het niet meer om de simpele reden dat het volkomen opgenomen is in het systeem. Het bijmesten is in deze vergelijking het onderhouden van de vruchtbare grond in mij.

De eenheid van de mens met zijn omgeving. Erkennen van tal van werkelijkheidsbelevingen en het herkennen van oorspronkelijkheid in ieders bestaan.

Het weten dat we hier niet voor niets zijn, maar met een plan voor innerlijke groei. We zijn niet afgescheiden maar deel van het grote geheel. Ook in ondernemen luisteren naar de intuïtie en niet verzuipen in de waan van alledag.

Bezig zijn met de essentie van leven. Het is mijn "drive" zowel in mijn werk als prive.

De groei in bewustwording van wie ik werkelijk ben, los van alle uiterlijk opgebouwde schijn van mijn ego. Niet om mijn ego te bestrijden, maar te aanvaarden als deel van mezelf en toch andere keuzes kunnen maken. Elk moment dat me dat lukt, is er een van bewust zijn, aanwezig in het hier en nu en met liefde vanuit het hart. Het ontwikkelen van deze vaardigheid vind ik erg belangrijk, want ik ben ervan overtuigd, dat wij op weg zijn naar een wereld van eenheid en liefde.

Zuiverheid Waarneming Visie Stilte Integriteit Compassie en warmte

mijn persoonlijk mission statement: helpen van anderen om zich te bevrijden en zich zelf te worden.

Spiritualiteit is een allesomvattende reis op weg naar iets, ja wat?

Het is voor mij de bron van alles: kracht, vreugde, compassie, liefde

De wereld zit in je. Voel liefde voor jezelf, dan voel je uiteindelijk ook liefde voor de ander.

Spiritualiteit is voor mij een continue pad van zelfontdekking en zelfverwezenlijking. Ik sta open voor een divers scala aan "stromingen" van waaruit ik die dingen oppik die voor mij waardevol zijn. En dat verandert nogal eens. Zo komt het wel eens voor dat ik iets lees en er niets mee doe, lees ik het enkele jaren later nogmaals dan kan ik er wel door geraakt worden.

Mij bewust worden van mijn bestemming en wie ik werkelijk ben. Mij bewust zijn van verbondenheid met mijn omgeving. Dit op een authentieke manier naar buiten brengen. En daarmee mijn omgeving bezielen en inspireren. Duurzame groei nastreven voor mijn omgeving en mijzelf.

Oneindigheid in mijn potentieel als ziel/mens en oneindigheid in het potentieel van het universum. Vertrouwen hebben in de weg. En genieten van deze weg.

mijn omgeving en mijzelf motiveren te inspireren, te leren en te ervaren.

Aandacht hebben voor de schoonheid van het alledaagse en in openheid contact aangaan met de mensen die mijn pad kruisen.

Zgn. Goddelijke ervaringen en inzichten in het dagelijks leven integreren. Bewustzijn over je impulsen je lichaam gevoelens en gedachten.

Uit en met liefde handelen vanuit je diepste Zelf, met volLedige aandacht

Mijzelf beter leren kennen om daarmee de anderen steeds beter te helpen, en van dienst kunnen zijn.

Happiness doorgeven!

je openstellen en laten raken en verwonderen door het onbenoembare

A holistic way of looking at the world, realizing that what one does impacts on the world for better or worse. Living each day knowing that small kindnesses add to a better sense of being.

Spiritualiteit betekent voor mij vanuit bewustzijn (met name op mijzelf) en liefde te leven. Er zijn zoveel zaken in dit leven waar ik me aan kan storen, de kunst is van die zaken bewust te zijn en toch vanuit die liefde en vrede te leven. Het is een levenskunst niet 'attached' te zijn en vanuit dat bewustzijn een positieve bijdrage (van mijn specifieke talenten) te leveren.

Spiritualiteit is alles.

Het besef dat ik deel uitmaak van een veel groter geheel dan mijn leven in mijn leefwereldje........

Spiritualiteit betekent voor mij contact met het onderbewuste en het universele.

Bewustzijn van mijzelf en idem in relatie tot anderen. Daaruit voortvloeiend acceptatie en respect voor anderen en de wereld als zodanig. Daarop is mijn zijn en mijn handelen gebaseerd. Ervaren van een verbinding tussen alles, die 'wat' verder gaat dan de primitieve verbindingen momenteel via het internet.

Intellectuele en Cognitieve ervaringen in beeld, gevoel en handelen leren verbinden waardoor nieuwe levensenergie ontstaat. De energie die van binnenuit ruimte creeert voor groei, passie en begrip.

spiritualiteit betekent voor mij een groeiend bewust-zijn. Je bent nieuwsgierig naar wie je bent en de mogelijkheden die je hebt en wilt die concreet maken. Respect voor jezelf en de ander zorgen dan voor verbinding met het Leven vanuit verbinding met jezelf en de mensen - de wereld om je heen.

Leven en laten leven, met respect, humor en integriteit. Blijven groeien en leren.

Spiritualiteit is de kracht en het geloof dat je moet doen waar je goed in bent. Een weg volgen die je leidt met diepte en hoogte punten maar uiteindelijk tot je doel brengt.

Diepgang in de zin van zoeken naar mijn diepste kern en naar echte verbinding met de omgeving. Een zoektocht naar wat echt de moeite waard is.

Open staan voor de ongrijpbare dingen achter de tastbare verschijnselen en gelijkertijd met beide benen op de grond staan.

Spiritualiteit is voor mij een manier van leven geworden. Steeds dieper leren luisteren naar het dieperliggende gevoel in mij, dat aangeeft of het zuiver is wat ik denk, wil en doe. een zelfcorrigerend systeem dat in ieder mens aanwezig is. Door deze levenswijze te oefenen, is spiiualiteit steeds dichterbij gekomen. letterlijk onder mijn huid gekropen.

zinvolheid van je leven

We zijn verbonden met elkaar en met alles hier op aarde en als we onze ego defensie los kunnen raken kunnen we ervaren hoe we één zijn en in verbinding zijn met het hogere

Het gevoel dat er meer is en dat je daarmee bezig bent. Dat je leert vertrouwen op je gevoel, op het grotere geheel. En dat je daarmee zowel privé als zakelijk mooie dingen kunt doen, waar je zelf iets aan hebt maar ook anderen.

Vorm durven geven aan je diepste innerlijke Zelf, je Inner Child, goddelijke Code of diepste Essentie, je eigen creatieve Geest. Daarnaast betekent spiritualiteit voor mij durven kiezen voor mijn eigen zielsliefde en die van de ander, i.p.v. kiezen voor de angst van het EGO.

Spiritualiteit voor mij betekent dat de aarde een leerschool is, waar niets per definitie goed of slecht is en waar niets per definitie beter of slechter dan ... is. Ik geloof sterk in het en-en denken. Als je in of/of denkt, dan krijg je strijd in wat beter/slechter of waardevoller is. Alles heeft een functie, waarbij jij zelf bepaalt of dat negatief of positief voor jou werkt. Hierbij is het begrijpen en aanvoelen van de functies heel belangrijk. Ik wil geen dingen ontstijgen of loslaten, ik wil leren hoe ik het beste ermee kan omgaan. Leven is een ervaring: hoe meer ik ervaar, hoe meer ik leef.

herkennen van jezelf, je verbintenis met het AL, en vanuit hieruit zijn en werken, geconcentreerd in het nu en hier

Spiritualiteit is net zo vanzelfsprekend als zuurstof: het is er, het is onmisbaar en onzichtbaar. Uitdaging is de spirituele ontwikkeling in balans te brengen met ontwikkelingen in de fysieke en zakelijke wereld.

Het is het geheel dat mij voedt, het is het mysterie waarin ik me verbonden voel, de eenheid, het diepere, hogere. Het is ook met beide benen op de grond verbinding voelen met wat er is, met het nu. Het is elke dag weer opnieuw ervaren, ervan wegraken en toch weer de verbinding vinden.

Staan in het hier en nu, genieten, leren en leven. Uitdagingen aangaan en grenzen verleggen. Niet bang zijn om te falen.

Spiritualiteit betekent voor mij voor het grootste gedeelte dat je bij jezelf blijft. Dat beslissingen die je neemt goed voelen en je past in de omgeving waar je woont, leeft en werkt. Niets gebeurd voor niets en overal krijg je een les uit. Sta open voor anderen, veroordeel niet maar leef je leven en blijf in balans met jezelf en je omgeving

Leren ontspannen met datgene wat er op het moment is, leven in het hier en nu. Je geest temmen, naar binnen keren . Niet veroordelen, jezelf liefdevol en met respect benaderen en dat vervolgens ook doen naar de mensen om je heen.

Ik probeer het onderdeel te laten zijn van mijn manier van leven.

Bewust in het leven staan en te weten dat we één zijn met het universum.

Authenticiteit Op weg naar verbinding tussen innerlijke en uiterlijke doel(en).

Veel... mijn manier van leven.

Niet alleen te staan. En zoals menigeen ook gemerkt heeft: je komt dan vanzelf in contact met gelijkgezinden - zoals hier.

Spiritualiteit is de kern van mijn leven: het geeft richting, verbondenheid, vervulling, zingeving, een gevoel van 'Juist'.

Liefde als uitgangspunt voor het leven, proberen als mens zoveel mogelijk te groeien en te leren van alles wat er op je pad komt. Respectvol in het leven staan.

Met beide benen op de grond nadenken over alles dat er is en je niet kunt zien

Het onzichtbare wordt zichtbaar.

Verbonden zijn met de wereld om ons heen, of die zich nu mooi toont of soms ook niet. Erkennen 'wat is'.

Verder kijken dan je neus lang is!

Mij verantwoordelijk weten voor alles wat ik creëer. Bewust in het moment zijn.

zo in de wereld leven dat het innerlijke vrede geeft

Het betekent voor mij dat we allemaal een reis maken, hetzelfde zijn maar andere lessen hebben te leren.

Spiritualiteit betekent voor mij verbondenheid en liefde. Mededogen voor de mij omringende wereld. Het gevoel er niet alleen voor te staan en dat de herkennen in de dagelijkse gebeurtenissen.

Dit is voor mij het leven zelf, zoals het zich in al z'n facetten aandient, of ik dat nou als positief, negatief of neutraal label. Het licht zoveel mogelijk zien in situaties, gebeurtenissen en anderen, er van uit gaande dat alles mijn eigen bewuste en onbewuste zelfgekozen werkelijkheid is.. waar ik dus zelf verantwoordelijk voor ben. Daarnaast houdt het voor mij in dat ik anderen ook help/ondersteun om dat licht in zichzelf te vinden of vrij te maken en in hun kracht te gaan staan. Uitgaande van de ervaring dat we wij allemaal feitelijk een zijn, help ik door de ander in feite meZelf het meest!

To be who I am (and how to get there) in an ever changing world

loslaten

Leven in het hier en nu, de stilte zoeken en jezelf.

op zoek naar de reden van mijn bestaan

Leven in het hier en nu. Dat betekent bewust zijn van en betrokken zijn bij de wereld om je heen.

Spiritualiteit betekent voor mij een constant proces van inzicht en groei.

Voor mij is spiritualiteit het besef dat alles energie is en een eigen bestaansrecht/doel/toepassing heeft.

Het "weten" dat er meer is dan de praktische beleving van alledag en het gevoel een bepaalde opdracht/taak te hebben die niet duidelijk zichtbaar is.

In verbinding met 'jezelf' staan, om zo in verbinding met je omgeving te kunnen staan. Hoofd en gevoel in balans.

Dat je je een onderdeel voelt van een grotere dimensie, wat je niet kunt kennen, en toch weet je het. Alle woorden die je eraan wil geven schieten te kort, omdat het onnoembaar is. En juist in het onnoembare schuilt het leven. Het onzichtbare zichtbaar maken.

spiritualiteit is voor mij gelijk aan een hoog ontwikkelde intuitie

Een manier van zijn waarin de lessen die we hebben geleerd kunnen en mogen worden.

In het hier en nu de goede dingen goed doen. Accepteren wat is en streven naar een nog mooiere wereld voor meer mensen met elkaar.

Het bewust zijn van wat je bent voorbij je ego.

Spiritualiteit betekent voor mij werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Leven in het het hier en nu . In het dagelijks leven voorleven wat spiritualiteit is en concreet betekent. Spiritualiteit betekent voor mij ook het uitdragen van liefde en vrijheid. Spiritualteit is een 'on going proces'.

bewustzijn, groei

bewustworden van wie ik ben en anderen zijn

Spiritualiteit is wat je durft te doen met de ervaring geroepen te zijn. Deze ervaring is bij mij heel sterk en het is daarom een drijvende kracht in mijn leven.

Jezelf continu ontwikkelen in het begrijpen van de essentie in jezelf en de wereld om je heen. Wie ben je, wat kan je, wat wil je en welke impact heb je op je omgeving. Vertaald naar het bedrijfsleven betekent dit bewustzijn dat mensen (management en medewerkers) samen kunnen bepalen wat de benodigde ruimte is.

Volgens mij is iedereen spiritueel, dus heb ik het woord gedelete, maar in essentie is het begrip van het leven belangrijk om echt verantwoordelijk te worden - dus laat ons vertrouwen toenemen, want dan is er veel meer mogelijk...

Leven in contact met mijn eigen goddelijkheid.De verantwoordelijkheid hebben over mijn eigen leven en creaties hebben.

gewoon zijn wie we zijn en juist daardoor gelukkiger en succesvoller in elk opzicht

De ontwikkeling van eigenliefde en genieten van alles wat is.

Een levenswijze waarbij ik de lat zo leg dat ik per definitie substantieel boven mezelf moet uitstijgen om te slagen.

Alles hangt samen met Alles

LEVEN!

RUST, GROEI,

Spirituality to me is being connected beyond the limitations of time and space. Seeing, feeling, hearing

Een vorm van intelligentie die helpt bij het aanpakken en oplossen van levensvragen en zingeving. Het gaat om verbindend denken: bezieling, creativiteit, inzicht, synchroniciteit en intuïtief vermogen.

Integratie van spiritualiteit in mijn dagelijkse leven. In alles wat ik doe en in elke moment van mijn leven. Dus leven vanuit mijn kern wat het leven of de dag ook brengt.

Op een heel bewuste manier door het leven gaan - leven vanuit vol-ledige aandacht voor wat is

Dat de mens behalve uit vlees, bloed, denken en gevoel uit 'spirit' bestaat. Uit iets dat de stoffelijkheid en dat wat wij leven noemen ontstijgt. En deze spirit, geest, ziel of hoger zelf, hoe je het ook wilt noemen, is van ongekende grootsheid en kracht. Mind over matter and spirit over mind.

in balans zijn, leren omgaan met stress, stressvrij zijn en blijven. Leren omgaan met hoe je helemaal bent, durven te doen wat je wilt zonder twijfels en ervan overtuigd zijn dat het ook lukt.

Antwoord op de vraag geven: Wat is de zin van het leven? Zin geven aan en hebben in het leven,

Spiritualiteit betekent voor mij in volledig bewustzijn en vrijheid in verantwoordelijkheid Zijn. Enerzijds ben je deel van een groter geheel, anderzijds neem je deel aan een groter geheel. Het scheppend en dienend vermogen ineen.

Onvoorwaardelijke liefde. Werken met je intuitie. Bewustzijn. Leven in het nu. Denken, voelen en doen in balans brengen en er bewust van zijn en blijven, met behulp van de ziel (het hogere zelf, het ik ben, hoe je het wilt noemen).

niet hard werken, maar juist me je hart werken en ook bv toeval een rol laten spelen in wie je bent en waar je op uit bent....

In het leven staan met twee benen op de grond en een open lijn naar boven. Gesteund door de engelen, geleid door de wezens van het licht en gestuurd door God de albron.

Je leven echt leven..........

Open staan voor 'zachte zaken', zoals intuïtie. En dit ook een prominente plaats geven bij het bepalen van hetgeen iemand/ een organisatie doet (welke producten/ diensten biedt men aan, welke doelen stelt men zichzelf?). Verder: de 3 R'en: reflectie, reflectie, reflectie. Weerstand bieden tegen de hectiek en de verleiding beslissingen te nemen vanuit gehaastheid. Eerst stilstaan bij de kern van een situatie, nagaan wat de dieperliggende issues zijn.

Spiritualiteit is voor mij "doelzoeken". Elke doelzoeker maakt kans op het vinden van dat doel. Mijn doel is te ervaren wat vergeving is om zo mijn bewustzijn, vertroebeld door waarneming van deze wereld, te vervangen door (slechts?)zijn. En.... elk woord blijkt er een te veel.

Respect voor jezelf, de omgeving en de ander leven met elkaar. Geven als rijkste goed waarvan het effect een veelvoud aan ontvangsten oplevert.

Spiritualiteit is mijn verbinding met universele principes die leven en werken onderliggen. Principes die in de komende decennia een steeds belangrijker bijdrage zullen leveren aan al ons handelen, voelen en denken.

Spiritualiteit betekent voor mij "leven in het nu" en omgaan met de vierde dimensie, d.w.z. dat wat niet tastbaar is, maar wel voelbaar en waar iedereen mee te maken heeft, terwijl we in de derde dimensie, hier op aarde, leven. Het betekent voor mij leven zonder afscheidingen tussen binnen/buiten, boven/beneden, tussen mij en de ander. Het betekent ook voor mij, me volledig bewust zijn van wie ik ben en wie ik ben helemaal en in alle vrijheid tot uitdrukking brengen in mijn persoonlijkheid. Dit wordt Verlichting genoemd. Ik houd van het leven in al haar uitingsvormen.

Spiriualiteit heeft voor mij weinig met zweven te maken heeft, maar juist met aarden, met in het hier en nu zijn, met het een zijn met alles en iedereen om je heen. En vooral om echt van jezelf te houden en je leven in handen te kunnen leggen van the Divine. Het is meer het op een lijn zijn van je hart, hoofd en buik en al je chakra's die een en dezelfde melodie in harmonie spelen. Ik sta midden in deze wereld, voor mij geen teruggetrokken bestaan. Maar spiritualiteit uit zich bij mij meer in het bewust leven, in mediteren, in goed zijn voor de mensen en wereld om je heen en niet te vergeten: lief zijn voor jezelf.

een inspiratiebron voor leven én werken

Mijn beeld van de wereld

Spiritualiteit betekent voor mij de diepere zin van mijn leven.

Zijn

Mijn eigen weg gaan

Dat ik als het ware LEEF (bewust-zijn) vanuit mijn Hart.

Spiritualiteit betekent dat je jeZelf kan en mag zijn. Dat je van jezelf houdt en daarmee een kadootje geeft aan de ander als je zegt dat je van diegene houdt. Liefde. Geloof in jezelf. Zonder angsten door het leven gaan en met behulp van mijn voortreffellijke intuïtie door het leven gaan. Spiritualiteit is de glimlach die je aan een ieder schenkt, zodat een ieder dit weer doorgeeft. Een ieder in zijn of haar waarde laten en zijn of haar eigen proces laten volgen. De gelegenheid geven om dat ook te kunnen doen.

Verruiming van zelfinzicht en verandering van levenshouding.

werken in het belang van het grote geheel: de maatschappij, de wereld, de groep etc.

bewust worden, zijn en blijven over de samenhang van "alles met alles", vanuit het hart en de liefde, in het Hier en Nu.

vereniging van doen en zijn

Er is meer tussen hemel en aarde het geen het leven nog mooier maakt om te ervaren en te zijn.

Van uit het besef dat we niet onze manifestatie zijn leef en werk in deze wereld aan de ontwikkeling van oorspronkelijkheid bij mensen en in organisaties.

Het komt zoals het komt..

Spiritualiteit betekent voor mij het liefdevol ruimte geven aan alles wat zich voordoet. Zonder oordeel, zowel in mijzelf als in mijn omgeving. Soms gaat dat vanzelf, soms betekent het dat ik heel concreet actie moet ondernemen om deze ruimte te creëren.

Door zoeken naar mijn essentie verbinding zoeken met de realiteit van vandaag. Ik constateer dat ik met een beperkte set van normen en waarden veel realiteit tegenkom en daarover een mening heb

Dat ik altijd leef vanuit mijn eigen hart! Mijn hart verteld altijd wat de bedoeling is. De innerlijke groei en persoonlijke ontwikkeling van mijzelf. Het bewust worden van: wie ik ben, wat ik wil en wat ik wil bereiken in mijn leven.

Spiritualiteit is verweven met mijn levenshouding d.w.z. ik probeer vanuit de Spirit, de geest van leiding, te leven. Dat betekent dat ik me elk moment van de dag bewust ben van en verbonden weet met die geest van leiding. Spiritualiteit is mijn Bron van waaruit ik Licht en Liefde mag putten om mijn hoogste plan van leven te leven.

Het geloof in een universum die het beste met de mens voor heeft, het leven vanuit mijn intuitie. De weg van het midden volgen.

Het ondergaan van elk gevoel dat opkomt en het verwerken en een plek geven. Bewustwording komt eruit voort en geeft de meest heldere kijk op het leven.

Jezelf in vraag durven stellen, openstaan voor (mogelijk diepgaande) verandering, openstaan voor het anders zijn van anderen, de moed leren ontwikkelen om vanuit je eigen authenticiteit te leren functioneren, in weerwil van sommige (soms vele) anderen, van je omgeving, van de omstandigheden. Je eigen weg leren gaan, steeds ten dienste van het welzijn van het geheel, steeds vanuit een meer en meer omvattend bewustzijn, steeds meer vanuit liefde en mededogen, vanuit een toenemende wijsheid en kracht.

leven in het nu

Leven vanuit mijn bron. Dat betekent iedere keer opnieuw naar binnen gaan, contact maken met het meest zuivere dat daar aanwezig is en van daar uit handelen. En als dat niet lukt... veel van mijzelf houden en mijzelf bemoedigen. Vanuit die houding kan ik er zijn voor anderen.

Spiritualiteit is voor mij een prikkelende levenshouding die me wakker en nieuwsgierig houdt door aanwezig te zijn in het nu, Ik voel me levend en volg een stroom. Ben me bewust van effecten van mijn gedrag (postief én negatief). Ik ervaar een diep verlangen waar ik stap voor stap naar toe werk, Ik heb behoefte (hoe eng ook soms) om echt contact te maken. En ik vertrouw op iets dat ons mensen bindt.

Verbinding met de kosmos, de eindeloosheid van energie die er voor mij is, als ik het toe laat. Niet meer gevangen zijn in gedachten. Het leven accepteren , nemen en koesteren.

Een spannend pad met steeds nieuwe ontdekkingen! Daarbij is het (voor mij) de kunst om het spirituele met het aardse te verenigen.

Dat ik vanuit mijn eigen kracht, in verbinding met liefde, vorm geef aan mijn levensgeluk. En dat ik van daaruit ook anderen, oa in mijn werk, mag inspireren.

Ik noem mijzelf eigenlijk nooit spiritueel. Het is een etiket, het maakt me anders dan de ander en daar houd ik niet van. We zijn allemaal puur bewustzijn en mens op deze aarde, dat is een gegeven en geeft aan dat we allen een zijn en toch uniek in onze verschijningsvorm.

het verbinden aan en verbonden voelen met de collectiviteit van de mensheid inspiratie uit bewust-zijn

Het is een way of life geworden, een manier om mijn leven eenvoudig en plezerig te houden en mijn innerlijk chaos tot rust te brengen. Het inzien dat de gedachten die je leven lijken te beheersen een keuze blijken te zijn is een heerlijke ontdekking. Het geeft me elk moment de mogelijkheid een andere keus te maken.

Verbinding maken met de goddelijke kracht in jezelf en dat te mogen gebruiken in dienstbaarheid en verbondenheid met je naasten.

Ruimte voor groei en ontwikkeling om weer te worden wie je werkelijk bent. In verbinding met jeZelf, medemensen en het grote Al

Leven en werken vanuit het besef dat er meer is dan we kunnen bedenken. Door het inzetten van intuïtie en gevoel kun je ervaren dat er vaak andere dingen spelen dan datgene wat men op het eerste oog waarneemt.

Spritualiteit betekent voor mij een onderdeel van het leven. Leven , denken en voelen vanuit intuïtie

Eén zijn met je Ware Zelf: de innerlijke waarnemer van je gedachten en gevoelens.

Leven vanuit eigen wijsheid! Het hoofd en het hart laten samenwerken en dit omzetten in positieve actie!

Spiritualiteit betekent voor mij zuiver zijn. Met twee benen op de grond , je bewust zijn van het grote geheel. Verantwoording nemen voor jezelf en al wat leeft. Liefdevol leven.

Bewuste verbinding maken en houden met mezelf, mijn hart, mijn ziel en met anderen. Mijn inspiratie omzetten in creaties omdat ik ervan uit ga dat ik een ziel ben die op aarde is om te leren en deze kennis door te geven.

vanuit je hart voelen, doen waar je voor bedoeld bent.

Spiritualiteit definieer ik in het kort vaak als 'Levenskunst': de kunst om het leven te leven. Om te zijn wie je werkelijk bent en van hieruit de ander te benaderen zoals hij/zij werkelijk is. Spiritualiteit is voor mij een verzamelnaam van inzichten en methodieken om tot meer verdieping te komen van het leven.

Spiritualiteit betekent voor mij: in contact zijn met mijn kwaliteiten. Van daaruit de ander ontmoeten maakt energie vrij en ontstaan mogelijkheden in plaats van belemmeringen.

Zelfontwikkeling en werken vanuit je eigen kracht.

Je eigen waarheid ontdekken tegen het licht van de Universele waarheid

Bewustwording, zingeving en de directe verbinding met alles en iedereen om me heen.

de kunst van het leven vanuit je passie

Een altijd durende groeispiraal die nooit eindigt en eeuwig duurt. Leren, ervaren, groeien, leren, etc..

Minder ego-gericht werken, samenwerken voor meer humanisme, minder volgens Amerikaanse modellen, meer co-creatie en vanuit inspiratie en motivatie werken.

Spiritueel houdt voor mij in: Dicht bij mezelf staan, afgaan op mn intuitie en daarop vertrouwen. Mijn gaven ten goede van mn medemens gebruiken. Puur en eerlijk in het leven staan, Genieten van alles wat mij gegeven wordt, warmte, vertrouwen, de lessen die ik leer.

Spiritualiteit betekent voor mij dat je dingen moet accepteren zoals ze zijn. Ze zijn er namelijk om een reden.

Inzicht.

Spiritualiteit is de actieve en vitale verbinding die ik voel met mezelf en de wereld waarin ik leef.

dagelijkse zingeving en bezieling

Een allesomvattende kijk op de werkelijkheid. Het grote verband gezien door de ogen van de universele glimlach.

aanstekelijk jezelf zijn resoneren met diepere/hogere/ruimere/lichtere frequenties

Ik geloof in creatie. De werkelijke zin van een creatief moment overstijgt die van al het andere.

spiritualiteit is voor mij het ontdekken/ervaren en leven vanuit het non-duale. Het resultaat is intensiteit en puur geluk.

Spiritualiteit is voor mij steeds dichter bij de waarheid komen (The Soul Loves the Truth) en iedere dag ontdekken dat daarin nieuwe lagen aan te boren zijn. Maar ook mijn verbinding met alles ervaren.

evenwicht tussen het mannelijk en vrouwelijk principe

A way of life. Ervaren van verbondenheid met alles in het universum. Respectvol en zonder oordeel omgaan met wie en wat op mijn pad komt. Een avontuur in het veld van alle mogelijkheden. Een weg naar bewustzijnsgroei.

Bij mezelf blijven om te leren leven!

Spiritualiteit betekent voor mij in verbinding staan met de Bron en alle zichtbare en onzichtbare levende wezens. In het hier en nu aanwezig zijn en luisteren naar de Stilte met de Natuur als wijze raadgever. Het is ook in contact zijn met de levensdans. Eckhart Tolle verwoordde: Het leven is de danser en jij bent de dans!

SUcces in business. Zwaartekracht is niet zichtbaar het resultaat, de appel diev valt, wel. SPiritualiteit binnen de organisatie is niet voor iedereen zichtbaar, de aandacht eraan bepaalt wel voor een belangrijk deel het resultaat.

Spiritualiteit betekent voor mij eenvoud, stilte, 'het aardse' en 'het hemelse' en het evenwicht daar in.

Mijn adem.

Spiritualiteit is de essentie van alles. Ik zie het niet als iets wat afgescheiden en door meditatie enz. versterkt zou kunnen worden. Vaak drijven mensen dan juist af van iets wat van nature bij hen hoort. Wel kunnen op basis van spiritualiteit verschillende vaardigheden ontwikkeld worden, waardoor men bewuster in deze 3D-begrijpelijkheid gebruik kan maken van de materie., dus ook onze verschillende bewustzijnstoestanden integreren in het dagelijkse leven.

Spiritualiteit betekent voor mij het proces van donker naar licht. Dat er geen donker bestaat zonder licht en andersom. De droom speelt hier voor mij een belangrijke rol in. De droom geeft aan, leert mij beter te kijken en is bemoedigend.

Ont-wikkeling naar liefde en vrede

niet alleen hoofd maar ook hart

Spiritualiteit is voor mij de sleutel tot het hervinden van wie ik in wezen ben. Het brengt mij tot mijzelf. Het creeert duidelijkheid en helderheid. Spiritualiteit brengen in de zakelijkheid van organisaties is voor mij de enige echte manier om werkelijke groei te realiseren zowel van organisaties als van de personen binnen deze organisaties.

Spiritualiteit is voor mij de drager van inspiratie, creativiteit en het vermogen om mijn toekomst aan te voelen en vorm te geven.

Voor mij betekent het vooral ruimte bieden aan hetgeen er wil ontstaan. Verder heeft spiritualiteit voor mij de grootste waarde bij de omgang met mijzelf, mijn medemens en de natuur.

spiritualiteit dat ben je, voel je en straal je uit naar anderen, de kosmos en alles om je heen. Voor mij betekent het een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van anderen, op het fysieke vlak maar dat is verweven als het goed is met mentale, spirituele vlak.

Spiritualiteit betekent voor mij het bewustzijn hebben dat je in verbinding staat met het groter geheel en het helder weten hebben dat je daar altijd op kunt vertrouwen.

Spiritualiteit of beter gezegd bewustwording heeft voor mij geen vaste vorm. Daarmee bedoel ik te zeggen dat spiritualiteit voor mij een ontwikkelingsproces is wat niet gebonden is aan stromingen en vaststaande overtuigingen. Bewustwording gaat mij om introspectie en daadkracht. Dit allemaal met een gezonde relativering. Ik sta midden in het leven en tegelijkertijd kijk er op afstand naar.

Spiritualiteit speelt een belangrijke rol in mijn hele leven. Werk en privé. Toeval bestaat niet.

Spiritualiteit is de bron van mijn weten en zijn

De makkelijkste manier om het beste in jezelf en anderen naar boven te halen. En te houden.

leven uit liefde, uit bewustzijn i.p.v. uit ego verspreiden transformerende info via website en neiuwsbrief

Alles intens bewust beleven en bewust zijn van de keuzes die je maakt in je leven. Openstaan voor nieuwe ervaringen en.... delen.

Verbondenheid

Dat ik in contact ben met mezelf en mijn omgeving en op basis van intuitie en innerlijk weten nieuwe stappen zet met mezelf of bijv. mijn bedrijf, die ik dan altijd nog even check met het hoofd/ratio om te kijken of het 'klopt' en de balans te houden. Dus mijn hart/hoofd verbinding en als die er is dan geeft dat zin, inspiratie en energie! Het betekent dus dat ik mezelf en mijn plek in het geheel goed ken en ook weet waar ik terecht kan om verder te ontwikkelen.

( Echt) Zijn met alles wat het leven je brengt. Openstaan voor andere werkelijkheden en je verdiepen in en verbinden met jezelf en de bron van al het bestaan.

Spiritualiteit is voor mij vanuit verbondenheid met het geheel het leven op een dieper en subtieler niveau te beleven.

verbreding en verdieping in mijn leven

Leven vanuit je natuur.

Dat is momenteel nog een zoektocht voor mijzelf, die stapje bij beetje vorm gaat krijgen.

in het dagelijkse leven met 2 benen op de grond met meer bewustzijn, meer focus op een andere wereld, een wereld waarin we leven vanuit overvloed en verbinding en niet meer vanuit schaarste en concurrentie of afgescheidenheid.

In authenticiteit groeien in bewust - ZIJN

Groei, ontwikkeling, ontmoeting, inspiratie, het pad waarlangs, waarheen en waartoe

bewustwording, persoonlijke groei, kosmische energie

Het besef dat alles en iedereen met elkaar verbonden is.

Spiritualiteit is verbondenheid en zingeving. Met de voeten in de aarde en het hoofd in de hemel. Spiritualiteit is concreet en draagt bij tot een zinvol bestaan.

in de dagelijkse praktijk mooie dingen doen en de goede dingen doen. met mededogen naar anderen en naar mezelf maar ook open en eerlijk. Met zelfrespect. maar ook dingen doen waar je blij van wordt. dichtbij jezelf blijven is ook voor mij spiritualiteit.

Een eeuwigdurende groeitocht, we maken hem deels gezamenlijk en deels alleen. Een weg met verwarringen en valkuilen, maar ook één met bijzondere kansen en onbegrensde mogelijkheden. Tussen de kroonbladen van ieder bewustzijn slaapt een schitterend juweel dat steeds verder ontwaken zal. Niet als vanzelf, maar als gevolg van jarenlange aandacht en inspanning.

Spiritualiteit is het onmeetbare helder en kennende wat niet buiten je is en niet binnen je. Het is onbenoembaar, je kan er hooguit naar verwijzen. In dit zicht vertoeven is diepe vreugde.

Het bevatten van andere werkelijkheden en die dan gaan waarnemen. Daarnaast zijn we altijd in de wereld en daarmee zijn we ook altijd in een Sfeer. Sfeer is bewustzijn.

Met beide benen op de grond mijn zakelijkheid te verbinden met mijn innerlijk weten waardoor ik in mijn kracht sta en handel. Verantwoordelijkheid nemen voor mezelf, te leren, stil te staan, meer te leven vanuit mijn hart, blijvend ontwikkelen en te handelen.

Het Hogere vormgeven in mijn leven en voor andere ontsluiten.

diepere lagen benoemen en verbanden leggen

In verbinding zijn met iets wat ons allen bindt

Rekening houden met en nadenken over dimensies, die er wel zijn, maar die wij (nog) niet kunnen bevatten

Spiritualiteit is voor mij met bezieling, begeestering werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van mijn universitair college en in de communicatie met mijn medewerkers.

Spiritualiteit is een vanzelfsprekendheid in mijn leven en dus in mijn werk. Zoals Teilhard de Chardin zei: We zijn geen menselijke wezens met een spirituele ervaring, maar spirituele wezens met een menselijke ervaring. Vanuit dit besef mijn leven vorm te geven hier op aarde is voor mij de kern van spiritualiteit. Vanuit de verbinding met mijn ziel 'weet' ik altijd welke richting ik in moet slaan, wat bij mij past en wat niet, en wat mijn leven en werken zingeeft.

spiritualiteit voor mij betekent voor mij ervaren dat ik niet altijd krijg wat ik wil, maar wel wat goed is voor mij. het betekent voor mij dat iedereen hier is om zijn/haar unieke talenten in te zetten voor zichzelf en het geheel.

Proberen zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven

Tijd vrijmaken om aandacht te geven aan zingeving. Door welke (ethische) waarden laat ik mij prive en zakelijk leiden.

Bewust leven en zijn. Lichtjes om me heen versprijden.

Oordeelloos ervaren wat leidt tot persoonlijke groei en een prachtig leven!

Op zoek naar echte antwoorden

Eenheid van alles wat leeft

Na vele jaren vele meesters te hebben afgelopen vind ik spiritualiteit tegenwoordig in het gebalanceerd door het dagelijkse leven gaan, met zo min mogelijk weerstand tegen wat is. Vertrouwen hebben in de scheppende kracht en bewust zijn van innerlijke processen.

Spiritualiteit is voor mij een integraal onderdeel van het leven

Voor mij is het de diepste laag in mijzelf en alles om mij heen. Dit is waar het echt om gaat. De ontdekkingstocht naar de essentie van het leven.

Mezelf als mens en ziel leren kennen en doorgronden. Bewustwording omvat een Weten dat je je eigen hebt gemaakt door de dingen te zien, te begrijpen en ze geheel te doorgronden. Het gaat erom dat je leeft wat je weet.

Het aangeboren meditatieproces opnieuw bewust ervaren, wakker worden, egocentrisme opgeven, je roeping ontdekken en realizeren.

Spiritualiteit betekent voor mij verbinding en leven vanuit je hart.

Bewust-zijn! Dat wij deel uitmaken van een groter geheel. Wij hier niet voor niets zijn. Een aardse functie hebben te vervullen. We hebben duidelijk iets te doen... en niet te praten. En dat wat we doen met liefde doen, voor onszelf, voor de aarde en voor alle levende wezens. In overeenstemming en respect met onszelf en de natuur. Overvloed hoort bij de natuur en voor mij ook bij spiritualiteit. Er is genoeg, we moeten alleen goede keuzes maken.

Alles, mijn leven.

A way of live

Spiritualiteit is voor mij het vanuit eigen kracht en eigen insteek een bijdrage leveren aan een groter geheel, door mijn eigen levensweg te ontdekken en te volgen en hierin zoveel mogelijk mensen te betrekken. Dit vanuit liefde en inzicht.

Grond van het bestaan

De levensvragen beantwoorden door ontwikkelingen die je aantrekt.

Spiritualiteit betekent heel dicht bij jezelf blijven en die dingen doen, denken en zeggen die helemaal van jou zijn. Vanuit die authenticiteit je leven vormgeven. Spiritualiteit betekent daarom voor mij ook continu in contact blijven en komen met mijn intuïtie, innerlijke stem of hogere zelf.

Mensen zijn spirituele wezens

Leven, liefde en alles er om heen.

Bewustzijn en verbinding, openheid, inzicht, beleving, reflectie. Een innerlijke reis die me dichter naar mezelf laat komen. Ik vind het heerlijk me te verbinden met de natuur, licht en liefde.

het bewustzijn dat zich van alle aspecten van het leven gewaar is, zonder iets af te wijzen

Spiritualiteit is het onderhouden van jezelf en er te zijn voor anderen.

Verbondenheid met de energie in het universum en vertrouwen op de signalen die er zijn.

betekenis en waarde geven aan je leven bewustwording van de kracht van ons bewustzijn voor de ander zijn altijd blijven ontwikkeling vertrouwen hebben in onze eigen potentie... visie en waardegedreven leven streven naar het bevorderen van geluk streven naar het verminderen van lijden bewust leven

Het ontwikkelen van een verbeterd, uitgebreider bewustzijn in lichaam en geest om zo te komen tot een wezenlijk rijker leven.

"Uiteindelijk gaat elk mensenleven over een goddelijk kind dat te vondeling is gelegd en op reis is naar zijn ware zelf." Ik leef mijn bedoeling in overeenstemming met het goddelijke plan, al was het maar omdat ik elk levensmoment dat goddelijke plan opnieuw creëer.

Voor mij betekent het een ander woord voor persoonlijke ontwikkeling. Maar ook...de verbintenis tussen alles wat je ziet en niet ziet.

Vanuit het hart, dichtbij mezelf voor een betere wereld.

Zelfrealisatie, in contact komen en zijn met je essentie, innerlijke vrijheid.

Voor mij betekent het verbonden zijn met alles en iedereen, synchroniciteit en onbeperkte mogelijkheden via de kracht van universele liefde.

Spirutaliteit betekent voor mij het besef dat wij allen deel uitmaken van een groter geheel en voortkomen uit een en dezelfde materie. Binnen dit geheel is elk van ons een spiegel voor de ander omdat we onszelf herkennen in de ander. Hierdoor is datgene wat de ander is, ook dat wat wij zijn en zijn we óók de ander zowel als dat we onszelf zijn.

spiritualiteit is voor mij contact maken met jezelf.

zingeving en ontwikkeling

Spiritualiteit is voor mij de basis en de context van mijn leven.

Bewustwording en ontwikkeling. Het besef deel uit te maken van het grote geheel en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Leven vanuit een liefdevolle verbinding met de wereld om mij heen.

leven in eenheid

Spiritualiteit is voor mij een voortdurend leerproces. Mijn inerlijke groei en inkeer combineer ik met anderen lesgeven en begeleiden, vanuit een behoefte om anderen ook verder op "de weg'te helpen. Het anderen begeleiden en aan anderen lesgeven betekent voor mij extra groei, want juist daar groei ik van. Meditatie is een zeer belangrijk thema. in mijn leven en werk, vooral vanuit de Boeddhistische visie. Maar tevens vanuit grote mystici aller tijden.

STIL LIEF LICHT ZIJN

balance tussen lichaam en geest

Me verbinden met de Bron, het eenheidsbewustzijn.

Een zinvolle verbondenheid met een groter geheel als concrete inspiratiebron voor het dagelijks leven.

ieder mens heeft een kern, een spirit. De kunst is om die kern te leren kennen, te laten ontwikkelen, te laten manifesteren en te laten verbinden. Onze gedachten, ons lichaam ons gevoel zijn ingangen om die kern te raken en in beweging te brengen. In welke omgeving dan ook, het is een kwestie van moed.

Elke dag knokken om het ego te voeden zonder de essentie geweld aan te doen. Dichtbij jezelf blijven, de essentie van je doelen niet vergeten of verloochenen, geconcentreerd blijven, niet afgeleid worden door vluchtige vaagheden.

Spiritualiteit betekent voor mij dat je met een open mind, vol vertrouwen - doch niet argeloos - de ander tegemoet treedt. Dat je zoekt naar de kern van goedheid bij de ander en hem met respect tegemoet treedt en behandelt. Ook betekent spiritualiteit aandacht en zorg voor de leefomgeving in de ruimste zin van het woord.

kunnen zijn wie ik ben

Inzet van je talenten voor het grotere geheel dat voorbij gaat aan je eigen belang.

Kop in de wolken, benen op de grond. Begrijpen dat alles met alles verbonden is. Snappen dat gevoel en kennis heel goed samen gaan. Respect tonen voor iedereen en alles in zijn eigen vorm, ontwikkeling en "zijn".

Liefde. Zijn. Autonomie.

Beleven en uitleven van mijn passies en talenten. Dromen neerzetten. Durven zijn wie ik ben vanuit liefde voor mijzelf. Kortom gewoon leven.

ZIJN

Bewustzijn van bewustzijn, het liefdevol verbinden en authentiek leven vanuit de stroming van zijn. Voor mij is het de ongebonden verbondenheid vanuit individualiteit met en in eenheid.

Spiritualiteit is volgens mij een onderdeel van het algehele bewustzijn. Ratio en Ego horen daar net zo goed bij. Het geheel moet in balans zijn om oprechte overvloed, onvoorwaardelijk vertrouwen en oprecht geluk te mogen ervaren.

Jezelf zijn.

Verbinding en werken aan verbinding, met leven, wereld, kosmos, medemens.

de verbinding met je missie handhaven terwijl je je horizontaal verplaatst in en met anderen.

Spiritualiteit betekent voor mij vooral volledig zijn in het Nu, zoals mijn ware natuur.

Verbondenheid en integratie.

Zonder spiritualiteit is mijn leven incompleet. Het maakt het leven waardevol om geleefd te worden. Het is mijn missie om de wereld Liefdevoller en Lichter te maken.

In verwondering blijven kijken. Ervaren. Zingeving. Bewustwording. communicatie/echt contact.

Zingeven aan wat je doet

Zin-geving aan mijn leven, me meer verbonden voelen met mezelf en mijn om-geving.

Mijzelf leven

Een levensweg, een manier van leven een verbinding met al wat is en leeft. Bij bewustwording van deze verbindingen respecteer je de natuur, mensen en dieren vanzelf, omdat je weet dat alles een onderdeel van elkaar is. Diepgang in alle niveaus van het leven.

Spiritualiteit geeft je leven glans en een weten dat het goed is zoals het is op dit moment. Het is een vertrouwen en dat geeft rust. En wanneer je kunt leven vanuit deze rust kun je tevreden zijn met wie je bent en wat er is. Leven zonder spiritualiteit? ik zou het me niet meer kunnen voorstellen.

Spiritualiteit is voor mij: 1. Inhaken op een diepere roeping, door een 'pad' te kiezen waar je levenslessen uit kunt leren, deze in je hart kunt sluiten en weer naar buiten kunt gaan om in de Natuur / de wereld je ware proces of pad te volgen. 2. Meegaan in een essentiele transformatieproces, waarin we ons beseffen dat de basis van het leven daadwerkelijk de Natuur is en dat alles wat we doen met spiritualiteit ook eigenlijk voortkomt uit of in dienst staat (of zou moeten staan) van de Natuur.

Wezenlijk verbonden zijn met wat je doet. Leven met aandacht voor wat er is en verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen. Wakker zijn.

deel van de wereld zijn

Iedere dag een kars aansteken en bewust contact maken met wat ik in geloof. Ik voel een bijzondere warmte en vreede als ik bij de stilte in mezelf ben. Ik kijk met een lievdevolle blik naar mezelf en ik koester een dagelijks patroon waar mijn relaties met dezelfde respect en toewijding worden benadert.

Bewustzijn, volwassenheid en verantwoordelijkheid. Liefde en vreugde.

Ik ben in Damanhur in Italië opnieuw gestart met mijn spiritualiteit. Het heeft me een grote persoonlijke ontwikkeling gebracht en veel rust. Daardoor heb ik nu een fantastisch leven, ook in tijden als het niet makkelijk is.

Spiritualiteit betekent voor mij zorgvuldig met de wereld om me heen omgaan.

Spiritualiteit is zolang ik me kan herinneren in mijn leven. De magische kracht van de natuur is een indrukwekkende excusie naar een wereld van ongekende rijkdom (m. green) Het geeft mij inzicht in de wereld en de wereld waar ik deel van uitmaak en vooral in mijzelf. Het helpt mij veranderingen doorvoeren en mijn persoonlijke groei te realiseren. Het geeft mij een gevoel van vrijheid en dat ik mag zijn wie ik ben.

leven voor iets groters dan jezelf, stap maken in een volgende stap in bewustzijn om met elkaar een nieuwe cultuur te creeeren, waar andere en hogere waarden concreet in daden worden omgezet, voorbijgaand aan ego

Dit staat voor mij voor de verbinding met mijn innerlijke waarden, mijn drijfveren en talenten.Het heeft alles te maken met zingeving.

We leven in een wereld waarin het meeste draait op een verstandelijke benadering van alles wat wij doen. Het is niet eenvoudig om ons weer open te stellen voor de gevoelsmatige benadering die bij de natuurvolken en oude culturen zo vanzelfsprekend was. Alles moet wetenschappelijk verklaard worden voordat we het geloven. We zijn het vertrouwen in ons eigen gevoel een beetje kwijt geraakt. En dat vertrouwen probeer ik andere mensen weer mee te geven en te laten ervaren.

Spiritualiteit is voor mij het nieuwsgierig zijn naar wat zich bij je/in je afspeelt en dit gevoel/deze gevoelens volledig laten zijn. Vanuit deze acceptatie naar jezelf en de wereld en mensen om je heen kijken en relateren.

We weten eigenlijk zo weinig

Bewust zijn, in het hier en nu. Voelen of soms gewoon 'weten' wat er allemaal meer is dan alleen gedachten en competenties en deel uitmaken van het universum.

Me bewust zijn van alle aspecten van het leven zonder iets af te wijzen

Ontwikkeling, verbinding

Uitkijken naar mogelijkheden in en bij alles wat er gebeurt, bewust leven.

spiritualiteit is voor mij de essentie van de ziel

Spiritualiteit betekent voor mij ruimte geven aan intuitie, het onderzoeken van energie en ontdekken wat er allemaal voor moois is tussen hemel en aarde.

Passie, bezieling, open staan voor de wereld om mij heen en leren van anderen en van situaties, groeien en bloeien in een steeds weer veranderende samenleving, dicht bij het hart blijven, kwetsbaar durven zijn, authentiek zijn en nederig kunnen zijn, het bijzondere in het gewone zien, als een kind kunnen blijven verbazen, met beide benen op de grond in de wolken kunnen zijn.

een dagelijks moment van rust in mezelf en in de praktische zin een way of life

*

In verbondenheid leven met alles in het universum. Zonder oordeel en met respect omgaan met alles wat op de aarde leeft.

Spiritualiteit betekent voor mij de ovetuiging dat mijn zielewezen dit aardse leven heeft gekozen om te groeien in liefde. Daarmee omarm ik het leven in al zijn facetten, de pijn zowel als de vreugde en volg een innerlijke weg om tot heelheid te komen.

Weten dat wat je doet en zegt invloed heeft op anderen. Door zelf de verandering te zijn die je in de wereld wilt zien anderen inspireren om wat zij graag in hun wereld zien neer te zetten. Iedere stap is er een. Zo werken we samen aan een wereld waar het nog beter vertoeven is.

De natuur is voor mij de metafoor van een spiritueel leven

Spiritualiteit is voor mij net zo belangrijk als wetenschap. Voeg het samen en er gebeuren mooie dingen. Voor altijd blijven groeien.

Spiritualiteit betekent voor mij de parel in ons diepste zelf ontdekken. Het heeft te maken met gelukzaligheid.

Begeesterd werken en leven, leven vanuit diepgang, betrokken en met aandacht voor Al wat leeft, gepassioneerd leven.

Inspiratie.

Alles

Spiritualiteit betekent voor mij het combineren van Ziel en persoonlijkheid, het vormgeven van je innerlijke drijfveer in het leven van alledag. Spiritualiteit is datgene wat voorbij gaat aan denken, voelen en doen juist vorm geven in dat denken, voelen en doen. Het is volledig mens worden. Het is voor mij ook sterk gelinkt aan (geestelijk) Volwassen worden. Voor mij omvat spiritualiteit het leven in DEZE wereld en het aangaan van alles-dat-is

Jezelf verbinden met waar het bij jou in de kern om gaat. Hier heb jij zelf iets te leren en weer door te geven aan de andere...

Alles ! Zingeving van het leven

Dat is je zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld. Het zijn je waarden en normen en levensovertuiging. Onlosmakelijk verbonden met de andere kwaliteitsniveaus van leven: fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal en relationeel.

Leven en handelen vanuit je kern.

Zijn in het nu, vertrouwen in wat er is. Genieten en me gedragen voelen.

Mijn zijn.

zelfkennis, worden wie je bent en daarnaar handelen

Het in contact en in balans met jezelf, je omgeving, de wereld en het universum leven.

Dat IK bepaal en niet iemand anders.

Alles. Durven worden vanuit mijn wezenlijke potentie, dit in de wereld tonen, ernaar handelen en ernaar leven.

Spiritualiteit betekent voor mij: Leven met een open geest die openstaat voor alles en zich nergens aan hecht.

Alles zit in mijn ZIJN!

Spiritualiteit is het dagelijks leven in je zelf en rondom je heen

Diepgang en vorming. Elkaar ook leren wat spiritualiteit inhoud. Geven en ontvangen van elkaar. Rust, reinheid en inzicht. Maar ook wijsheid.

Heb spiritualiteit mogen gaan ervaren als een kern, waar ik heel vel kracht uit haal.

Bron van inspiratie

Jezelf ontdekken. Niet naar je hoofd luisteren, maar naar je gevoelens. Jezelf een spiegel voorhouden, contact met jezelf maken. Vanuit je hart leven en niet vanuit je hoofd.

Vrijheid en verbondenheid, alleen zijn en samen zijn, zowel in de werkrelatie als prive. Het zoeken van balans in de tegenstellingen.

Het besef dat wij als mensen allemaal met elkaar zijn verbonden en dat ons collectieve bewustzijn aan het ontwaken is.

Bewustzijn en zingeving

Een glimlach op je mond, een glinstering in je ogen. Kunnen genieten van het leven en vooral ook genieten van de reis. Volgens mij is streven naar geluk ook simpelweg het doel van ons leven.

Spiritualiteit is een levenshouding waarbij je jezelf ontdekt, ontwikkelt, herinnert ... tot diegene die je in je diepste kern wilt zijn. Het wordt dan een spirituele uitdaging om deze kern van 'zijn' neer te zetten in je dagelijk werk, je privé-leven, je relatie, de maatschappij etc... niet alléén in gemakkelijke situaties maar tevens in de moeilijke.

uiteindelijk de enige rode lijn in mijn leven, die werk en privé verbindt en mijn levensevenementen een perspectief geeft.

verbonden

Wij zijn spirituele wezens en deel van een allesomvattend bewustzijn. Mijn proces is om mij hier meer en meer bewust van te zijn. En de gordijnen van afscheiding te laten vallen. En telkens te ontdekken op hoeveel diepe gelaagdheden wij ons afgescheiden hebben van elkaar en de rest van de schepping. Dit proces van bewustwording werkt erg bevrijdend en geeft me veel plezier en vreugde.

stil durven staan, luisteren naar mezelf, stil durven zijn, vertrouwen op je intuitie, komen tot de esentie van mijn leven, daar voor gaan, vanuit eigen kracht, nadenken over het hoe en waarom, heel worden, liefde zijn en kunnen genieten.

De alledaagse geest is de Weg. Joshu

Spiritualiteit is mijn kompas. Ondanks dat ik nog niet altijd de kant op ga die door mijn kompas wordt geadviseerd, luister ik steeds meer naar mijn intuitie bij het maken van keuzes in het leven.

Heel Zijn en in Onvoorwaardelijke liefde leven...altijd!! Mijn gevoel (mijn kompas) laat mij weten of ik de juiste richting ga!

Spiritualiteit is voor mij de ontdekking dat ik niet een creatief maar een reactief wezen ben, dat mijn leven een aaneenschakeling is van responsen op stimuli en dat ik zelf mijn respons kan bepalen, kan kiezen. Door mijn respons te laten bepalen door: 1. mijn èchte innerlijke beleving van een situatie 2. mijn persoonlijke strategie en innerlijke auroteit te eren leid ik een authentiek en vervullend leven.

Oost-West Schoon en zuiver van binnen en van buiten In volledige vrijheid en lichtheid je eigen pad (in de flow van Dhamma/Dharma) volgen met heel je hart

Jezelf verbonden voelen in het grote geheel.

Verbazen over onbegrensde mogelijkheden van natuur en mens. Geboorterecht op eigen ontwikkeling van voorspoed en respect voor dat van anderen.

Eenheid ZIJN

Spiritualiteit is afgeleid van het Latijnse Spiritus, dat vaak in het Nederlands alleen wordt vertaald met 'geest'. De Engelse vertaling is echter veel breder: breath, breathing, life en spirit. Dus adem, ademen, leven en sja...spirit...deze Engelse term wordt in Nederland vervolgens weer met vier termen vertaald: geest, ziel, karakter en wezen. Kortom: spiritualiteit is - mijns inziens - wie we werkelijk zijn. ''Bezig zijn met spiritualiteit' is voor mij dus het bewust worden van ik werkelijk ben en van mijn deel in het geheel.

Vanuit je Zelf in contact zijn met anderen

Begeesterd manifesteren (consciousness matters).

het is een basis om zin te geven aan de dingen die je doet en onderneemt en de mensen die je ontmoet.

Een extra dimensie die heel natuurlijk aanvoelt. Spiritualiteit ervaar ik in alles om mij heen.

Er kan alleen een verbintenis ontstaan als er op alle niveaus van bewustzijn overeenstemming is. Daar waar vakkundigheid, idealisme en samenwerking waarde heeft en in balans is zal een duurzame verbinding kunnen ontstaan. Ik geloof dat daar waar mensen samenwerken een gezamelijke stem klinkt die gehoord wil worden.

Ieder, ik ook, zoekt zijn pad op zijn manier, leert door het leven te leven, in de wetenschap dat we allemaal liefde in ons hebben en we uniek zijn door onze persoonlijke kwaliteiten en ervaringen die we daarbij kunnen inzetten.

- Bewustzijn - Leven in contact met jezelf, vanuit je hart. - Materie = energie = trillen = informatie

mijn "way of life"..

De ondoorgrondelijkheid van het leven

Op zoek gaan naar mijn bestemming

Spiritualiteit is de innerlijke groei door je te bevrijden van blokkades die je beletten zonder oordeel te leven. Tegelijkertijd is spiritualiteit ook de bewustwording van egodelen en deze zonder oordeel te (leren) waarnemen. Spiritualiteit is ook met kwaliteit diensbaar zijn voor mensen en onze aarde, zonder jezelf daarbij te verloochenen.

Leven

Dat er meer is dan de waan en dagelijkse gang van zaken. En dat het heel veel kan betekenen om daar zelf maar ook met anderen eens op een andere manier over te hebben en over na te denken.

Spiritualiteit betekent voor mij de zoektocht naar wat mij zingeeft in dit leven. Naar mijn passie en wat ik hier kom doen.

verbinding met de eenheid van de ziel bezieling geestdrift

veel

Spiritualiteit gaat over energie voor mij.

Het ongeziene kunnen zien, voelen en beleven. Het is er echt!

God lief hebben boven alles en je medemens liefhebben gelijk jezelf. Leven en werken vanuit principes en integriteit.

De leraar zien in alles wat is.

Voor mij betekent spiritualiteit dat ik voortdurend besef dat ik deel uitmaak van een groter geheel, en dat alles wat ik doe, en denk en zeg, invloed heeft op alles. Dat maakt dat ik tracht bij alles wat ik doe bewust te handelen 'for the good of the whole' . Ik wil proberen iets bij te dragen aan een bewustere wereld en een meer integere wereld.

Spiritualiteit betekent voor mij gebruikmaken van je authentieke zijn, de krachten die zitten in de bron van leven, je kern. Ik geloof in de grenzeloosheid van deze krachten en dat ze in ieder van ons aanwezig zijn. Soms worden deze krachten belemmerd door beperkende overtuigingen en andere belemmerkingen. Het is dan zaak dingen op te ruimen!

Spiritualiteit is voor mij een wijze van leven. Weten dat het leven gaat zoals het gaat. De kracht zien van het toeval dat ons regelmatig 'toe valt'. Vertrouwen op mijn intuitie en die van anderen

spiritualiteit is voor mij bewust zijn van hetgeen gebeurt, van het leven dat ik leid en de consequenties die dat heeft, van wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ook bewust zijn van de intentie van anderen, proberen te begrijpen wat mogelijke drijfveren zijn achter handelen of uitspraken. Bij mij leid dit tot meer begrip en tolerantie.

Mijn eigen ik, de verbintenis met alles in het universum, de energetische balans in een permanente chaos.

Ontdekken van wat ik werkelijk in dit leven wil. Ervaren van samenhang en verbinding.

Leven.

Spiritualiteit loopt door alles heen, maar met beide benen op de grond in alle realiteit. Het draait om de zin van het leven en ook de zin om te leven.

het is in toenemende mate richtinggevend aan mijn leven

Spiritualiteit betekent voor mij het weten dat alle informatie beschikbaar is als je de stilte in jezelf zoekt.

Geeft zin en richting

proberen vanuit zo goed mogelijk contact met mezelf, de ander en de wereld vol in het leven te staan en van daaruit verantwoordelijk te nemen en oprecht te handelen. Rust bieden en van daaruit handelen, oprechtheid, verbinding, nieuwsgierig onderzoek en verantwoordelijkheid zijn voor mij daarin kernbegrippen.

Een nieuwe manier van omgaan met elkaar, intuitie, vertrouwen, passie, energie en plezier

Alles wat ik voel, zijn mijn gedachten. Alles wat ik zie, ben ik. Ik ben.

Spiritualiteit zit in alles. Als je maar verder kijkt dan de bovenste laag. Spiritualiteit is voor mij de diepere betekenis van alles en tegelijkertijd ook weer de eenvoud van het leven.

Een levensfilosofie, een levenswijze, na leven van spirituele normen en waarden, creativiteit, contact met de oneindige intelligentie, je verbonden voelen, duurzaam leven,

Spiritualiteit is voor mij Bewust Leven. Balans, in het Nu, Vreugde, Liefde.

Levenshouding van liefde, aandacht, rust en vrede doorgeven aan mensen om mij heen.

Realisme. Er is niets op deze Aarde wat wij kunnen waarnemen dat niet vanuit Spirit is onstaan. Inspiratie betekent niet voor niets In-Spirit, hetgeen wij allen zijn. Spiritualiteit is voor mij niet zweverig, maar eerder een vol leven leiden tot vervulling van de ziel. Met andere woorden, doen waar je hart ligt, daar specifieke kennis over op doen, de Universele Wetten Leven en Toepassen en een constante flow van Geluk zonder Toeval..

A way of life, alledaagse voeding. Openstaan voor dingen die geen verklaring nodig hebben en waarde in zich hebben. Basis voor het leven: voeten op de aarde, buik in de zon en hoofd in de wolken.

weet ik niet

Het is het begin en het einde.

verbinding met jezelf en je hoofd en je hart.Vooral met de voeten op de grond. Concreet en helder zijn in het hier en nu. Het hoofd is ondergeschikt aan het hart. Leven in liefde en overvloed , gedeeltelijk delend met anderen

Het idealisme te integreren in het realisme.

Bewustwording en bewust doen!

In het dagelijkse leven te leren van je ervaringen, je kwalititeiten en talenten te gebruiken en ze te concretiseren, contact te houden met je intuitie, gevoel en integriteit.

De capaciteit om betekenis te geven aan jouw leven, het leven, levend zijn door voluit te leven.

Het is voor mij een levenswijze: ik probeer eerlijk en trouw te zijn aan anderen en mijzelf

loslaten, vertrouwen, balans vinden (yin-yang, hart-hoofd), ervaren van de kracht van affirmaties en synchroniciteit, besef van overvloed

Het in verbinding zijn met anderen om samen doelen te realiseren die boven dat van ons zelf liggen. Ik kan me ook heel erg vinden in het volgende (van www.TUT.com): Being spiritual means seeing yourself as divine, not just of the divine

Verbinding met de geest.

Verbinden met de diepere waarden van jezelf en daarmee met het bedrijf en haar cultuur waar je voor werkt, de collega's en waar je nog meer mee in contact bent...je familie, vrienden, natuur...

Bewustzijn dat je in essentie een spiritueel wezen en niet alleen dit fysieke lichaam bent. Weten wie je zelf bent, het ontdekken met welke bestemming je in dit leven bent en dit in harmonie met anderen creëren en ervaren met als uiteindelijk doel om te groeien in bewustzijn.