Theory UPeter Senge werd vooral bekend van "De Vijde Discipline" over lerende organisaties en systeemdenken. Met het boek "Presence, een ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mensen en organisaties" presenteert Peter Senge, samen met zijn co-auteurs Scharmer, Jaworski (zie ook thema Synchroniciteit) en Flowers een alomvattende theorie over veranderen en leren. Hierbij worden allerlei inzichten uit verschillende wetenschappen, spiritualiteit en business cases geïntegreerd. Want alleen met een geïntegreerde visie en aanpak kunnen de gewenste en noodzakelijke diepgaande veranderingen realiseren. Senge stelt aan dat wij onze kijk op de realiteit fundamenteel moeten veranderen: de mens is zowel een onderdeel als een manifestatie van een organisch (zeg maar groter levend en zichzelf creërend) geheel, ook wel het universum. Door de werkelijkheid vanuit dit perspectief te beschouwen, ontstaat er een transformatie van het bewustzijn en komt de mens in een andersoortige verbinding te staan met zijn omgeving. Dit stelt hem of haar in staat om vat te krijgen op datgene wat zich in de toekomst wil ontwikkelen en om van daaruit fundamenteel nieuwe ideeën te creëren en vorm te geven. "Presence gaat in essentie over een noodzakelijke transformatie van het menselijk bewustzijn.
Kijk verder bij het Presencing Institute.

De gedachtegang is gebaseerd op het zogenaamde U-model. Dit model impliceert een beweging van linksboven (waarnemen, de werkelijkheid ervaren) naar beneden (transformeren van bewustzijn), en van daaruit langs de rechterpoot weer naar boven (visie vormen, proberen, realiseren). Deze "reis" naar diepere bewustwording is volgens Senge het essentiële verschil met de meer gangbare veranderingsmodellen die in feite neerkomen op informatie verzamelen, analyseren, een plan maken, mensen erbij betrekken, uitvoeren en bijsturen. In het U-model staat de persoon en de persoonlijke ontwikkeling centraal, en niet zozeer de gehanteerde methodiek.

Theory U Executive Summaries

Het U-model en toepassingen ervan schematisch weergegeven

www.theoryu.nl Nederlandstalig interactief werkboek met vele oefeningen, methoden en instrumenten