Bart van Baarsen

Contactpersoon

Afbeelding contactpersoon

Artikelen

Overige gegevens

Opgeleid als ingenieur heb ik 15 jaar als consultant en manager in de ICT gewerkt. In 1997 startte ik mijn eigen bedrijf, eerst in de ICT met personeel, later richtte ik me op coaching. Vanaf 2001 ben ik businesscoach (visie-, keuze- en inrichtingsvraagstukken) en Jungiaans assessor. Hierbij meet ik talenten en competenties van mensen waardoor o.m. helder wordt wanneer werk energie kost of juist energie geeft. Tevens schrijf ik over praktische toepassingen van spiritueel ondernemerschap. Zo was ik eindredacteur van de boeken "De Coach Approach: organisaties veranderen door een coachende benadering" en "Spirit in mens en organisatie". Ook was ik mede auteur van de CD-box "Coaching voor managers". Tevens heb ik me gespecialiseerd in de masculiene en feminiene aspecten van mens en bedrijf. In 2010 bracht ik het man-vrouw spel uit met een internettest. Ik ben gecertificeerd Cadt-consultant (talent- en competentiemetingen) en als senior coach geregistreerd bij de beroepsvereniging Nobco/EMCC.

Masculiene en feminiene principe als invalshoek voor spiritueel ondernemerschap
Ik ben opgevoed in het masculiene ondernemers denken van rationeel en resultaatgericht werken, de heiligheid van omzet scoren en het idee dat je bedrijf voortdurend moet groeien. In mijn loopbaan als consultant en directeur in ICT-bedrijven heb ik vele businessplannen gemaakt en die van derden gelezen en kreeg ik het inzicht dat hier wat ontbrak. Dit ben ik gaan onderzoeken en in mijn eigen bedrijf mee gaan experimenteren. Hierin heb ik hoogte- en dieptepunten ervaren, maar het heeft mij gereedschappen gegeven om bedrijfsvraagstukken vanuit hoofd én hart te kunnen benaderen. Ik noem dat spiritueel ondernemerschap, waarin het feminiene en masculiene principe meer in balans met elkaar zijn. Zowel in de mens als in de opzet van het bedrijf. Deze balans is in een bedrijf van toepassing op zowel alle niveaus (strategisch, tactisch, operationeel) als op alle gebieden van het ondernemen: verkoop, inkoop, hrm, logistiek & organisatie, service, etc. In mijn columns schrijf ik over de toepassing hiervan, zoals dat zich bijvoorbeeld uit in marketing en verkoop, in het omgaan met medewerkers of in de opzet en inhoud van contracten. Mijn missie is om helderheid te brengen m.b.t. spiritueel ondernemerschap in het MKB en ondernemers hierin te begeleiden.

www.arjuna.nl
www.manvrouwtest.nl